việc lựa chọn và phối trí các thiết bị điều áp là một trong những vấn đề lớn của kỹ thuật hệ thống điện

Điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện

Điều chỉnh điện áp trong hệ thống điện

Điện - Điện tử - Viễn thông

... lượng lớn thiết bị đặt hệ thống để phục vụ cho hệ thống Việc lựa chọn phối trí thiết bị điều áp vấn đề lớn kỹ thuật hệ thống điện Các thiết bị sử dụng để điều chỉnh điện áp gồm có: - Đầu phân áp ... hệ thống .6 Nói cách khác, vấn đề điều chỉnh điện áp xuyên suốt toàn hệ thống đòi hỏi số lượng lớn thiết bị đặt hệ thống để phục vụ cho hệ thống Việc lựa chọn phối trí thiết bị điều áp vấn đề ... phát làm việc song song Điện áp tăng cao làm già cỗi cách điện thiết bị điện chí đánh thủng cách điện làm hư hỏng thiết bị Điện áp tăng cao làm giảm tuổi thọ đèn Điện áp điểm nút hệ thống điện...
 • 35
 • 3,160
 • 13
Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực của học sinh

Lựa chọn phối hợp các phương pháp dạy học tích cực của học sinh

Thạc sĩ - Cao học

... kiểu đào tạo lấy thầy kiến thức làm trung tâm sang kiểu đào tạo lấy trò lực làm trung tâm Học xuất phát điểm để thiết kế việc dạy Dạy xuất phát điểm để thiết kế việc đào tạo GV * c trng ca vic ... chc, nh hng hot ng hc xut, GQV ca HS quỏ trỡnh DH ki n thc ú Điều kiện ( tình ) xuất phát Vấn đề - Bài toán Giải pháp Kết luận Giải pháp kiểm tra - ứng dụng Sự kiện giải thích - tiên đoán Sự kiện ... sáng Giao thoa ánh sáng Nhiễu xạ ánh sáng Máy quang phổ Các loại quang phổ QPLT QPVPX QPVHT Đo bước sóng phương pháp giao thoa Thang sóng điện từ Sóng vô tuyến Tia hồng ánh sáng nhìn thấy Tia tử...
 • 144
 • 1,758
 • 3
Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh khi dạy một số kiến thức về sóng ánh sáng (vật lý 12 nâng cao)

Lựa chọn phối hợp các phương pháp dạy học tích cực nhằm tăng cường tính tích cực nhận thức của học sinh khi dạy một số kiến thức về sóng ánh sáng (vật lý 12 nâng cao)

Thạc sĩ - Cao học

... kiểu đào tạo lấy thầy kiến thức làm trung tâm sang kiểu đào tạo lấy trò lực làm trung tâm Học xuất phát điểm để thiết kế việc dạy Dạy xuất phát điểm để thiết kế việc đào tạo GV * c trng ca vic ... chc, nh hng hot ng hc xut, GQV ca HS quỏ trỡnh DH ki n thc ú Điều kiện ( tình ) xuất phát Vấn đề - Bài toán Giải pháp Kết luận Giải pháp kiểm tra - ứng dụng Sự kiện giải thích - tiên đoán Sự kiện ... sáng Giao thoa ánh sáng Nhiễu xạ ánh sáng Máy quang phổ Các loại quang phổ QPLT QPVPX QPVHT Đo bước sóng phương pháp giao thoa Thang sóng điện từ Sóng vô tuyến Tia hồng ánh sáng nhìn thấy Tia tử...
 • 144
 • 3,078
 • 15
Luận văn: LỰA CHỌN VÀ PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH KHI DẠY MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ

Luận văn: LỰA CHỌN PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH KHI DẠY MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ "SÓNG ÁNH SÁNG" (VẬT LÝ 12 NÂNG CAO) doc

Thạc sĩ - Cao học

... kiểu đào tạo lấy thầy kiến thức làm trung tâm sang kiểu đào tạo lấy trò lực làm trung tâm Học xuất phát điểm để thiết kế việc dạy Dạy xuất phát điểm để thiết kế việc đào tạo GV * c trng ca vic ... chc, nh hng hot ng hc xut, GQV ca HS quỏ trỡnh DH ki n thc ú Điều kiện ( tình ) xuất phát Vấn đề - Bài toán Giải pháp Kết luận Giải pháp kiểm tra - ứng dụng Sự kiện giải thích - tiên đoán Sự kiện ... sáng Giao thoa ánh sáng Nhiễu xạ ánh sáng Máy quang phổ Các loại quang phổ QPLT QPVPX QPVHT Đo bước sóng phương pháp giao thoa Thang sóng điện từ Sóng vô tuyến Tia hồng ánh sáng nhìn thấy Tia tử...
 • 144
 • 785
 • 2
Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở Miền Trung và đề xuất nhân rộng

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở Miền Trung đề xuất nhân rộng

Báo cáo khoa học

... phưcm; pháp chí tập trung phần lớn vào vấn đề giảm nhẹ quy mơ tồn cầu khu vực, doi với van đề tác động, kha tổn hại thích ứng hạn chế - Phương pháp xác định dánh giá kinh tế phụ thuộc vào nhận ... cho việc lựa chọn hồn thiện mơ hình thích ứng với BDK11 dựa vào cộng dồng tinh miền Trung; li) Lựa chọn hồn thiện mơ hình thích ứng với BĐKII dựa vào cộng đồng miền Trung; iii) Dồ xuất giải pháp ... t ch u đề sinh thái nơng nahiệp để sơ đưa nhừng vấn đề then chốt giải pháp RRA chu đề (Topical RRA) sử dụng đế điều tra chi tiết chu đề đinh đươc dư a từ RRA thăm dò, từ đưa nhừng giả thiết cho...
 • 75
 • 652
 • 3
chọn và kiểm tra các thiết bị

chọn kiểm tra các thiết bị

Cao đẳng - Đại học

... giá trị điện áp lớnthiết bị làm việc chế độ dài hạn mà cách điện không bị hỏng trước tuổi thọ quy định Để thiết bị điện làm việc an toàn, cần thoả mãn điều kiện sau UdmTB ≥ Udm mạng Trong đó: ... UdmTB điện áp định mức thiết bị - Udm mạng điện áp định mức mạng điện nơi thiết bị điện làm việc Trong vận hành, điện áp mạng thăng giáng khỏi giá trị định mức Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, ... áptômát cho ta họ đặc tính Điều thuận lợi cho việc tính chọn áptômát công tác thiết kế cung cấp điện Các điều kiện chọn kiểm tra Áptômát kê bảng sau: Số TT Các đại lượng chọn kiểm tra Điện áp...
 • 89
 • 934
 • 7
CHỌN và KIỂM TRA các THIẾT bị điện

CHỌN KIỂM TRA các THIẾT bị điện

Cao đẳng - Đại học

... - UđmTB điện áp định mức thiết bị - Uđm mạng điện áp định mức mạng điện nơi thiết bị điện làm việc Dưới nêu giá trị độ lệch điện áp cho phép so với điện áp định mức thiết bị: - Cáp, điện kháng, ... tính Điều thuận lợi cho việc tính chọn áptômát công tác thiết kế cung cấp điện Các điều kiện chọn kiểm tra áp tô mát Bảng 6-3 Các đại lượng chọn kiểm tra SỐ TT Điện áp định mức, V Dòng điện định ... lần áptômát thông thường) §6-7 CHỌN KIỂM TRA SỨ CÁCH ĐIỆN Sứ cách điện thiết bị gá đỡ phận mang điện, dẫn điện đảm bảo cách điện (pha-pha) (pha-đất) Vì sứ phải có đủ độ bền học độ bền cách điện...
 • 29
 • 1,796
 • 13
thiết kế và bố trí các thiết bị trong phân xưởng nấu của nhà máy bia có năng suất 30 triệu lítnăm

thiết kế bố trí các thiết bị trong phân xưởng nấu của nhà máy bia có năng suất 30 triệu lítnăm

Công nghệ thực phẩm

... công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng nấu CHƯƠNG 4: CHỌN THIẾT BỊ Tổ chức sản xuất:  Số làm việc ca: (giờ)  Số ca làm việc ngày: (ca)  Số ngày làm việc tháng: 25 (ngày)  Số ngày làm việc ... suất thiết bị: Q loc1 = 90 = 18,14 m / h 60  Hệ số sử dụng thiết bị lọc bã malt 80%  Thể tích thiết bị lọc bã malt: Vnoiloc = ( ) Vchao = 34,01 m 0,8 Chọn thiết bị lọc đáy có thông số kỹ thuật ... • Thiết bị thông số công nghệ - Thiết bị nấu dịch nha có cấu tạo tương tự thiết bị xử lý liệu trình bày Có nhiều phương pháp nấu dịch nha, chọn phương pháp đun sôi lần (phần liệu gạo xử lý cách...
 • 52
 • 494
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Giảm nghèo bền vững trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội: Những vấn đề đặt ra giải pháp hoàn thiện " pdf

Báo cáo khoa học

... khăn công tác xoá đói giảm nghèo Ba Vì việc đào tạo lao động có tay nghề tạo việc làm chỗ với trình độ văn hóa, việc tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất người dân hạn chế, chưa ... 2013 theo Pháp lệnh Người có công có sống gần đạt mức trung bình xã hội); vấn đề dạy nghề tạo việc làm, sách y tế, giáo dục cho người khuyết tật thực chưa đạt yêu cầu thực tế đề Trong tổng số ... cho hệ trẻ, gương mẫu đầu làm nòng cốt phong trào xây dựng xã hội học tập; xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học; tạo điều kiện để cụ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng sách, pháp luật vấn đề liên...
 • 8
 • 615
 • 1
Đề ra đường lối đổi mới, trong văn kiện đh VI, đảng coi việc “phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan” là một trong những bài học kinh nghiệm quý báu

Đề ra đường lối đổi mới, trong văn kiện đh VI, đảng coi việc “phải luôn luôn xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan” một trong những bài học kinh nghiệm quý báu

Triết học Mác - Lênin

... giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, văn học, nghệ thuật phát triển có đóng góp định vào việc xây dựng văn hoá mới, người Các hoạt động khoa học, kỹ thuật triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất, ... phát triển Công xã hội bị vi phạm Pháp luật, kỷ cương không nghiêm Những hành vi lộng quyền, tham nhũng số cán nhân viên nhà nước, hoạt động bọn làm ăn phi pháp chưa bị trừng trị nghiêm khắc ... mâu thuẫn biện chứng bao hàm “sự thống nhất” lẫn “đấu tranh” mặt đối lập Sự thống gắn liền với vận động phát triển Điều có nghĩa là: “Sự thống ( ) mặt đối lập có điều kiện, tạm thời, thoáng qua,...
 • 15
 • 4,764
 • 14
luận văn marketing Thực trạng của marketing của BIDV và trên cơ sở đó đề đưa ra các biện pháp và đề xuất đề tài giải quyết cho một trong những vấn đề marketing mà ngân hàng đang gặp phải

luận văn marketing Thực trạng của marketing của BIDV trên cơ sở đó đề đưa ra các biện pháp đề xuất đề tài giải quyết cho một trong những vấn đề marketing mà ngân hàng đang gặp phải

Marketing

... dịch, quỹ tiết kiệm toàn hệ thống Hơn nữa, hệ thống trang trí, bảng biểu tờ rơi đồng hệ thống máy ATM, hệ thống máy POS thực hoàn chỉnh 4.5 Các vấn đề phân phối Kênh phân phối cho sản phẩm ngân ... Kênh phân phối có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng: bao gồm hệ thống chi nhánh, sở giao dịch quỹ tiết kiệm BIDV • Kênh phân phối điện tử: bao gồm hệ thống ATM, hệ thống toán POS, hệ thống toán ... đạt hiệu kiểm soát hiệu Các đề tài nghiên cứu Từ phân tích trạng trên, để giải vấn đề phòng marketing nơi thực tâp, em xin đề suất đề tài nghiên cứu tập trung vào giải vấn đề xây dựng sản phẩm dịch...
 • 47
 • 596
 • 0
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về các PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ổn ĐỊNH TĨNH và vấn đề ĐÁNH GIÁ ổn ĐỊNH hệ THỐNG điện ĐANG vận HÀNH

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về các PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ổn ĐỊNH TĨNH vấn đề ĐÁNH GIÁ ổn ĐỊNH hệ THỐNG điện ĐANG vận HÀNH

Cao đẳng - Đại học

... tuabin âỉåüc coi l khäng âäøi, cn cäng sút mạy phạt cọ dảng: P (δ ) = EU sin δ = Pm sin δ XH (1-1) Trong âọ: X H = X F + X B + X D Täưn tải hai âiãøm cán bàòng a v b ỉïng våïi cạc trë säú gọc lãûch ... hỉåïng dáùn âãún thäng säú lãûch vä hản trë säú ban âáưu Trỉåìng håüp ngỉåüc lải hãû thäúng nhanh chọng tråí vãư vë trê cán bàòng våïi thãú nàng nh nháút - hãû thäúng s äøn âënh Vãư toạn hc, cọ ... thäúng theo tiãu chøn nàng lỉåüng sau: Trảng thại cán bàòng ca hãû thäúng äøn âënh nãúu : W/ < Trong âọ : W = WF - Wt l hiãûu cạc säú gia nàng lỉåüng ngưn v ti : Säú gia thäng säú trảng...
 • 18
 • 424
 • 0
Định giá và quản lý hoạt động định giá đất được xác định là một trong những nội dung chính của hoạt động quản lý nhà nước

Định giá quản lý hoạt động định giá đất được xác định một trong những nội dung chính của hoạt động quản lý nhà nước

Kinh tế - Thương mại

... 2500 TT Bán cho em +80 tr.đ 2600 2580 Các điều chỉnh Các quyền lợi Giá điều chỉnh Điều kiện bán Thị trờng TT 2280 Bán choTT Mức điều chỉnh anh +80 tr.đ Giá điều chỉnh 2300 2530 3.ĐK toán TT TT ... 170 m2 Mức điều chỉnh +60 +20 +60 Giá điều chỉnh 2429 2580,41 2463,56 2613 Mức điều chỉnh Giá điều chỉnh 06 180 +20 2615,48 7.SL phòng khách Không Phải điều chỉnh bếp Nhà vệ sinh 2 Mức điều chỉnh ... 2463,56 2606 2615,48 06 4 Mức điều chỉnh +10 +10 0 Giá điều chỉnh 2436 2587,41 2473,56 2606 Giá điều chỉnh Phòng ngủ 06 Các điều chỉnh BĐS SS1 SS2 SS3 2615,48 27 SS4 SS5 Giá điều chỉnh/Tr.đ/m2 48.72...
 • 30
 • 665
 • 0
NHỮNG VẦN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

NHỮNG VẦN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

Quản trị kinh doanh

... sử dụng nhiều kênh phân phối để đạt đợc u loaị kênh Thiết kế hệ thống kênh phân phối 2.1 Xác định mục tiêu hệ thống kênh phân phối Mục tiêu hệ thống kênh phân phối phải thống với mục tiêu chung ... pháp phân tích chi phí giao dịch (TCA): Đặt lựa chọn kênh Marketing phần lớn trờng hợp dựa vào việc chọn nhà sản xuất tự thực tất công việc phân phối qua quan hệ dọc với sử dụng việc phân phối ... thống phân phối doanh nghiệp áp ứng đợc tiêu thức thời điểm Chính vậy, để lựa chọn đợc kênh tối u có nhiều phơng pháp, nhnh ta vào phơng pháp cụ thể: - Phơng pháp "các đặc điểm hàng hoá hệ thống...
 • 18
 • 334
 • 0
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ SƠ BẢN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM

CƠ SỞ LÝ LUẬN NHỮNG VẤN ĐỀ SƠ BẢN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM

Tài chính - Ngân hàng

... nhằm lấp khoảng trống thị trờng tiềm Từ cho thấy vấn đề hệ thống phân phối lựa chọn hệ thông trung gian lựa chọn kênh phân phối Nh vậy, Đại lý hệ thống kinh doanh bảo hiểm nh nào? Định nghĩa: Ngời ... nhờ thu Một vài đại lý hoạt động đại diện cho thân chủ (công ty bảo hiểm) văn phòng trang bị đại với phòng máy vi tính thiết bị đại khác nh thể họ môi giới bảo hiểm Các đại lý khác làm việc nhà ... xây dựng hệ thống đại lý phân phối sản phẩm kinh doanh bảo hiểm Đại lý Bảo hiểm nhân thọ 1.1 Khái niệm Trong thuật ngữ pháp lý: Đại lý trung gian độc lập, đảm nhiệm phần lớn tất công việc kinh...
 • 15
 • 486
 • 0
Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Tài liệu Một trong những thách thức lớn của việc xây dựng chương trình đào tạo ... docx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... pháp cải thiện tình hình số đề xuất cụ thể Những vấn đề nêu Phần viết vấn đề riêng Việt Nam mà thật vấn đề chung việc giảng dạy ngoại ngữ tất quốc gia giới Nói cách ngắn gọn, kết luận vấn đề ... đưa định áp dụng cách làm có tác động tốt đến trình giảng dạy điều làm thông qua việc nâng cao vai trò chuyên môn môn ngoại ngữ trường: Bộ môn đơn vị đứng tổ chức nghiên cứu vấn đề người học ... trường người học làm rõ qua tiêu chí đánh giá rõ ràng thống Tuy nhiên, vào thời điểm mà đề tài nghiệm thu cách vào cuối năm 2004, thiếu tiêu chí đánh giá trình độ người học bất cập lớn Điều chắn có...
 • 11
 • 681
 • 1
CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC lựa CHỌN và CHẤP NHẬN mô HÌNH TMĐT ở các DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến VIỆC lựa CHỌN CHẤP NHẬN mô HÌNH TMĐT ở các DOANH NGHIỆP vừa NHỎ

Quản trị kinh doanh

... nhỏ, nhỏ vừa việc kết nối, tiếp cận với thị trường công nghệ số vận dụng vào công việc kinh doanh  Trong năm 2001 1.900.000 doanh nghiệp nhỏ trung bình thông qua e-mail, hệ thống EDI thiết lập ... internet Điều giới hạn việc trao đổi e-mail hay website công ty xem tảng thương mại điện tử tương tác đầy đủ (Spectrum / DTI, 2001) LOGO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ViỆC TiẾP CẬN ÁP DỤNG TMĐT Ở DN VỪA ... NHỎ  Các yếu tố bên trong: Sự phù hợp việc áp dụng công nghệ chiến lược phát triển công ty Đặc điểm tổ chức Hành động tổ chức & nguồn nhân lực quản lý Các chuyên gia bên doanh nghiệp Các nhân...
 • 7
 • 385
 • 2
bài giảng tesys - lựa chọn mới cho điều khiển và bảo vệ các thiết bị động lực

bài giảng tesys - lựa chọn mới cho điều khiển bảo vệ các thiết bị động lực

Kiến trúc - Xây dựng

... ti p ñi m – làm bi n d ng dòng ñi n h quang – phá h y cách ñi n làm bi n d ng b ph n c u thành Tác d ng nhi t l²t: – làm nóng ch y ti p ñi m – t o h quang ñi n – làm nóng ch y b ph n cách ñi n ... ng Cách ñi n v n ñư c trì thi t b kh i ñ ng ph i làm vi c ñư c ngay, không c n ki m tra Schneider Electric Vietnam – Vinh Tung – Nov 2009 30 Thí d : Không có ph i h p b o v B o v nhóm Áp phân ... Electric Vietnam – Vinh Tung – Nov 2009 39 Ch n m c b o v nào? Tùy thu c vào ñi u ki n làm vi c Tùy thu c vào ñi u ki n làm vi c M c ñích: tt ii ưu gi a yêu c u s d ng c a khách hàng giá thành...
 • 110
 • 482
 • 0

Xem thêm