việc làm ở nông thôn thực trạng và giải pháp

Việc làm ở Việt Nam thực trạng và giải pháp.DOC

Việc làm Việt Nam thực trạng giải pháp.DOC

Kinh tế - Thương mại

... Để làm rõ thêm đặc điểm về việc làm, ngời ta còn phân ra việc làm ổn định việc làm tạm thời căn cứ vào số tháng có việc làm trong một năm hoặc phân ra việc làm đầy đủ hay thiếu việc làm ... việc làm. Chơng II : Thực trạng việc làm hiện nay nớc ta.Chơng III : Một số giải pháp tạo việc làm trong các năm tới.1 Lao động thành thị có xu hớng tăng. Năm 1996, lực lợng lao động ... trong hộ làm chủ hoặc quản lý. 2.1.2 Việc làm chính, việc làm phụ. Việc làm chính: Là công việc mà ngời thực hiện dành nhiều thời gian nhất so với công việc khác. Việc làm phụ: Là công việc mà...
 • 40
 • 956
 • 8
Việc làm ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Việc làm Việt Nam thực trạng giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... Thực trạng việc làm theo khu vực kinh tế 194. Thực trạng việc làm trong khu vực thành thị nông thônq 205. Thực trạng việc làm thông qua các chơng trình mục tiêu 21III. Những thành tựu ... động3. Về tình hình giải quyết việc làm II. Thực trạng về việc làm ë níc ta trong thêi gian qua 1414141516181. Xu híng tăng trởng việc làm hàng năm 182. Thực trạng việc làm cơ cấu lao động ... Để làm rõ thêm đặc điểm về việc làm, ngời ta còn phân ra việc làm ổn định việc làm tạm thời căn cứ vào số tháng có việc làm trong một năm hoặc phân ra việc làm đầy đủ hay thiếu việc làm...
 • 40
 • 448
 • 1
SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

Khoa học xã hội

... em chọn đề tài: “Sử dụng nguồn lao động nông thôn, thực trạng giải pháp để có thể góp một phần ý kiến của mình vào việc giải quyết việc làm nông thôn nước ta hiện nay.B. NỘI DUNG:I. ... của lao động nông thôn Việt Nam: Cơ cấu của lao động nông thôn Việt Nam thể hiện tính thuần nông. Trong tổng số 13,2 triệu hộ dân khu vực nông thôn năm 2001 thì có tới 81% làm việc trong ... sở (thôn, xã) yếu kém làm cho chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn - chìa khóa mở ra sự thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gặp nhiều thách thức trở...
 • 14
 • 724
 • 1
Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện và Phát triển nông thôn - Thực trạng và giải pháp.DOC

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện Phát triển nông thôn - Thực trạng giải pháp.DOC

Quản trị kinh doanh

... II : Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện Phát triển nông thôn. Chương III: Phương hướng giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cơ điện phát triển nông thôn. Tuy ... điện Phát triển nông thôn 1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty Công ty Cơ điện Phát triển nông thôn là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ... cách hệ thống sâu sắc nhất. đó là lý do thôi thúc tôi chọn đề tài:" Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện Phát triển nông thôn - Thực trạng giải pháp ".Trong...
 • 44
 • 418
 • 0
Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện và Phát triển nông thôn - Thực trạng và giải pháp

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện Phát triển nông thôn - Thực trạng giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... điện Phát triển nông thôn 1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty Công ty Cơ điện Phát triển nông thôn là doanh nghiệp nhà nớc thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ... phẩm, phân tích đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm mạnh dạn đa ra vấn đề " Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện Phát triển nông thôn - thực trạng giải pháp ".Do ... cách hệ thống và sâu sắc nhất. đó là lý do thôi thúc tôi chọn đề tài:" Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện Phát triển nông thôn - Thực trạng giải pháp ".Trong...
 • 40
 • 343
 • 0
Một số vấn đề về chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn - thực trạng và giải pháp

Một số vấn đề về chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn - thực trạng giải pháp

Tài liệu khác

... chính sách nông nghiệpViện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Do cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển chậm, chất lượng thấp, tay nghề của lao động nông thôn yếu chính ... tiểu thủ công nghiệp nông thôn nhằm tạo việc làm thu nhập, thu hút mạnh các ngành công nghiệp tạo nhiều việc làm về nông thôn, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn; Xây dựng quy ... đình tham gia sản xuất nông nghiệp nông thôn đã chuyển sang làm công nghiệp, ngành nghề dịch vụ.  Ở nông thôn đã hình thành nhiều khu công nghiệp, thương mại đô thị. Trong giai...
 • 27
 • 749
 • 2
Chất lượng lực lượng lao động nông thôn - thực trạng và giải pháp

Chất lượng lực lượng lao động nông thôn - thực trạng giải pháp

Quản trị kinh doanh

... vực nông thôn là một việc làm cần thiết và cấp bách, vì thế em chọn đề tài: “Chất lượng lực lượng lao động nông thôn - thực trạng giải pháp làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.1.Đối tượng ... khoa học công nghệ về nông thôn. Chính sách mở rộng quy mô nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đối với khu vực nông thôn thông qua phát triển hệ thống giáo dục đào tạo nông thôn. ... phi nông nghiệp mới phát triển thực sự phát triển trong vài thập niên trở lại đây, do vậy mà lượng lao động thu hút vào các ngành này chỉ mức nhất định. nông thôn, các ngành phi nông...
 • 83
 • 406
 • 3
Hoạt đông tiêu thụ sản phẩm tại công ty cơ điện v à phát triển nông thôn - Thực trạng và giải pháp

Hoạt đông tiêu thụ sản phẩm tại công ty cơ điện v à phát triển nông thôn - Thực trạng giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... phẩm, phân tích đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm mạnh dạn đa ra vấn đề " Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện Phát triển nông thôn - thực trạng giải pháp ".Do ... cách hệ thống và sâu sắc nhất. đó là lý do thôi thúc tôi chọn đề tài:" Hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cơ điện Phát triển nông thôn - Thực trạng giải pháp ".Trong ... Phơng hớng giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cơ điện phát triển nông thôn. I. Mục tiêu, phơng hớng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty cơ điện phát triển nông thôn trong...
 • 40
 • 317
 • 0
Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn nước ta. Thực trạng giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn. II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam.III-/ Phương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010. - ... biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn. Từ thực tiễn trên cơ sở tham khảo các tài liệu, em đã quyết ... tự chọn đề tài “Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn nước ta. Thực trạng giải pháp để nghiên cứu. Với đề tài này em mong góp phần vào những cố gắng chung đáp ứng nhu cầu nghiên...
 • 9
 • 2,031
 • 14
1 Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp.DOC

1 Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn nước ta. Thực trạng giải pháp.DOC

Nông - Lâm - Ngư

... đại hoá nông thôn Việt nam. I/ Công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển nông thôn. 1- Cơ cấu kinh tế nông thôn công nghiệp nông thôn. Trong lịch sử cho đến ... bộ của các ngành hạ tầng cơ sở nông thôn * Phát triển mạng lưới giáo dục y tế nông thôn. Chương IIIPhương hướng, mục tiêu giải pháp phát triển Công nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010I-/ ... quán của nông dân địa phương phải phù hợp, thuận lợi cho việc di chuyển ngành nghề, chuyển đổi lao động.Chương II Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt NamI-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn- ...
 • 9
 • 1,455
 • 5

Xem thêm