van de phat trien giao thong van tai

Vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc doc

Vấn đề phát triển giao thông vận tảithông tin liên lạc doc

Cao đẳng - Đại học

... Tây) + Trên mạng lưới giao thông hình xương cá đã hình thành nhiều đầu mối giao thông mà lớn nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, những đầu mối giao thông những nút giao thông đó là cơ sở ... trung bình giao thông vận tải từ 0,5 – 0,6 km/km2. Mạng lưới này đã góp phần mở rộng giao lưu quan hệ giữa các vùng, các dân tộc trong cả nước . + Nước ta đã hình thành trục giao thông vận ... LT-TP… sự hình thành các tuyến giao thông chuyên môn hóa này đã góp phần to lớn vào nâng cao hiệu quả ngành giao thông vận tải nước ta. + Sự kết hợp các tuyến giao thông ở nước ta ngày một khăng...
 • 8
 • 1,258
 • 4
bài 30. vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tinlieen lạc

bài 30. vấn đề phát triển giao thông vận tảithông tinlieen lạc

Địa lý

... 30. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠCMột số vấn đề phát triển và phân bố các ngành Dịch Vụ Máy FaxTELEXTTLL trước đây 1 .Giao thông vận tải2.Thông...
 • 43
 • 747
 • 0
Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng và đô thị. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng và đô thị. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Tài liệu khác

... thoại: 043.9911.302Email: Thuvienluanvan@gmail.comHệ thống Website:http://thuvienluanvan.comhttp://timluanvan.comhttp://choluanvan.comhttp://kholuanvan.comHệ thống Website : Thông tin Liên ... tập: http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com Thực trạng ... Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302http://choluanvan.com Email: Thuvienluanvan@gmail.com ...
 • 3
 • 2,616
 • 26
ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP MÔN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP MÔN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG doc

Kiến trúc - Xây dựng

... bộ :13. Nội dung của khảo sát giao thông phục vụ công tác đánh giá hiện trạng và dự báo nhu cầu giao thông.14. Vẽ sơ đồ trình tự bốn bước trong dự báo nhu cầu giao thông. Bốn bước này trả lời ... nhiên xã hộiĐiều tra về giao thông vận tảiĐiều tra kinh tếMục đích của điều tra tự nhiên xã hội :Xem xét ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên xã hội đến sự phát triển giao thông vận tải.Điều ... tích, điều tra kinh tế - xã hội, điều tra giao thông vận tải.b2) Đánh giá hiện trạng GTVT toàn ngành, từng ngành gồm các chỉ tiêu về hạ tầng, nhóm chỉ tiêu giao thông, an toàn.b3) Xây dựng quan...
 • 9
 • 2,232
 • 54
Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010

Kinh tế - Thương mại

... kết cấu hạ tầng giao thông hiện có.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong xã hội về công tác an toàn giao thông đường bộ. Kiềm chế, tiến tới giảm sự gia tăng tai nạn giao thông.Áp ... cộng.Phát triển mạnh giao thông vận tải địa phương, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, gắn kết được mạng giao thông vận tải địa phương với mạng giao thông vận ... hướng phát triển đến năm 2020; để định hướng phát triển giao thông vận tải của cả nước. Chính phủ đã phê duyệt: Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2010 và định hướng...
 • 84
 • 795
 • 1
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của Huyện Quốc Oai đến năm 2010 và 2020

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của Huyện Quốc Oai đến năm 2010 và 2020

Kiến trúc - Xây dựng

... đảm bảo an toàn giao thông:- Cần ưu tiên, nâng cấp mở rộng các nút giao thông, quy mô của nút giao thông cần phải phù hợp với cấp đường quy hoạch, hạn chế việc cải tạo nút giao thông không ... giao thông d. Tình hình an toàn giao thông : Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong những năm gần đây diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông tăng lên và chiếm tỷ lệ ... lang an toàn giao thông và chỉ giới an toàn giao thông. Có biện pháp xử phạt nặng đối với các hành vi vi phạm.- Thực hiện việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông-...
 • 53
 • 854
 • 3
Giải pháp phát triển Giao thông vận tải đô thị ở Hà Nội

Giải pháp phát triển Giao thông vận tải đô thị ở Hà Nội

Kiến trúc - Xây dựng

... xa sút của giao thông đô thị Hà Nội: Tắc nghẽn giao thông, tai nạn giao thông ngay một nhiều, ô nhiễu không khí, tiếng ồn đà trở thành vấn đề bức xúc. 2.2. Hiện trạng hệ thống giao thông đô ... Năm Số vụ tai nạn Số ngời chết 1999 273 285 2000 375 378 2001 482 476 2002 503 498 2003 592 551 Nguyên nhân tai nạn: - ý thức ngời tham gia giao thông: Ngời tham gia giao thông không ... mật độ giao thông qua một số tuyến hay một số nút bằng cách phân luồng từ xa. Phân luồng giao thông là sự phân bố các dòng giao thông và đi bộ trong không gian theo thời gian. Phân luồng giao...
 • 60
 • 552
 • 2
nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải đô thị

nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải đô thị

Quy hoạch - Đô thị

... Motorcycle Dependent Cities, Doctoral Thesis, Section of Transport Planning and Traffic Engineering, Darmstadt University of Technology, Germany. [8]. Thomas L.Saaty, Luis G. Vargas (2001), Models, ... số lợi ích như lợi ích do giảm chi phí đi lại của người dân, giảm ô nhiễm môi trường, giảm tai nạn giao thông. Nhìn chung, khi áp dụng phương pháp đánh giá lợi ích - chi phí thì có những hạn ... 3.4. Ứng dụng phương pháp AHP để đánh giá dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội - Hợp phần BRT Nội dung của dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội - Hợp phần BRT là đầu tư hai Với...
 • 11
 • 873
 • 1
Thực trạng của vấn đề phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo nghề xây dựng tại địa bàn tỉnh Nam Định

Thực trạng của vấn đề phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo nghề xây dựng tại địa bàn tỉnh Nam Định

Quản trị kinh doanh

... tuổi vẫn phải đảm nhiệm những nhiệm vụ chủ trì trong nhiều công tác đáng lẽ việc ấy phải chuyển giao cho lớp kế cận.II.1.5. Nội dung chơng trình, phơng pháp đào tạo và quản lý đào tạo16 Có ... dụng các công nghệ và phơng thức truyền tải thông tin hiệu quả hơn cũng nh xu hớng mở cửa và giao lu kiến thức giữa các nớc lớn hơn. Mặt bằng công nghệ và tri thức cao hơn vừa là thách thức ... ngờiHuyện Nam Trực 203160 ngờiHuyện Trực Ninh 193178 ngờiHuyện Xuân Trờng 179500 ngờiHuyện Giao Thuỷ 287506 ngờiTrong đó số ngời ở độ tuổi lao động trong toàn tỉnh là 1054000 ngời, nữ chiếm...
 • 23
 • 671
 • 1

Xem thêm