vai trò của công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo nghiên cứu trường hợp tại xã hải phong huyện hải hậu tỉnh nam định

Vai trò của công tác xã hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Vai trò của công tác hội trong xoá đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Xã hội học

... chọn đề tài nghiên cứu Vai trò công tác hội xóa đói, giảm nghèo (Nghiên cứu trường hợp Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định) ” nhằm tìm hiểu vai trò công tác hội xóa đói giảm nghèo Trên ... Tình hình kinh tế- hội Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 41 Chƣơng 2: Hoạt động công tác hội xóa đói giảm nghèo Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 47 2.1 ... Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu đƣợc tiến hành phạm vi Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định Về giới hạn nội dung nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu vai trò công tác hội xóa đói giảm nghèo...
 • 129
 • 7,913
 • 53
Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Vai trò của công tác hội trong việc hỗ trợ phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Xã hội học

... Đại học quốc gia hà nội Tr-ờng đại học khoa học hội nhân văn ===================== CHU TH THU TRANG VAI TRế CA CễNG TC X HI TRONG VIC H TR PH N N THN NUễI CON TRấN A BN TH X SễNG CễNG, ... huy vai trũ ca cng ng vic h tr ph n n thõn nuụi 100 3.3 Vai trũ ca nhõn viờn Cụng tỏc xó hi vic tr giỳp ph n n thõn 107 3.3.1 Vai trũ l mt nh giỏo dc 108 3.3.2 Vai ... ngi trung gian - kt ni 109 3.3.3 Vai trũ l ngi to thun li 110 3.3.4 Vai trũ l cht xỳc tỏc 111 3.3.5 Vai trũ l ngi bin h 111 3.3.6 Vai trũ l ngi ng/ hoch nh chớnh sỏch...
 • 166
 • 2,783
 • 15
Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

Vai trò của công tác hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

Xã hội học

... 1.1.7 Công tác hội nhóm Có nhiều cách hiểu , cách tiếp cận Công tác hội nhóm , có thể đinh nghia mô ̣t cách chung nhấ t sau : Công tác hội nhóm ̣ ̃ phương pháp công tác hội nhằm ... ổn định hội hòa thuận hội, đặc biệt yếu tố góp phần giữ vững ổn định hội làm thay đổi dần hội Thay đổi hội đặt khuôn khổ tiến hóa tự nhiên đáp ứng cân chức cấu trúc vai trò hội ... thực Công ty Xi Măng Tam Điệp công ty giày Adora chưa có phòng công tác hội nhân viên công tác hội chuyên nghiệp Tại doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hoạt động nhân viên công tác hội...
 • 106
 • 537
 • 0
Vai trò của công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo

Vai trò của công tác hội trong xóa đói giảm nghèo

Thạc sĩ - Cao học

... Tình hình kinh tế- hội Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 41 Chương 2: Hoạt động công tác hội xóa đói giảm nghèo Hải Phong huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định 47 2.1 ... Chương 3: Vai trò công tác hội việc đẩy mạnh phát huy hiệu xóa đói giảm nghèo 75 3.1 Vai trò công tác hội xóa đói giảm nghèo địa phương 75 3.2 Vai trò nhân viên công tác hội ... niệm công tác hội 26 1.1.2.2 Khái niệm vai trò công tác hội 28 1.1.2.3 Khái niệm vai trò công tác hội xoá đói giảm nghèo 28 1.1.3 Khái niệm tiêu chuẩn đánh giá, xác định đói...
 • 8
 • 1,066
 • 19
Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

Vai trò của công tác hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ - Cao học

... đình - hội, nghiên cứu phụ nữ, nghiên cứu giới mà xem nội dung nghiên cứu hội học Khía cạnh giới phân công lao động, tác giả Vũ Tuấn Huy (1997) với nghiên cứu cho rằng: hầu hết công việc ... nên, việc nghiên cứu vấn đề: "Vai trò công tác hội bình đẳng giới lao động doanh nghiệp thị Tam Điệp tỉnh Ninh Bình" góp phần giải đáp khoảng trống lý luận thực tiễn công tác hội thực ... tiêu thụ Công ty giày Adora Câu hỏi nghiên cứu Vai trò công tác hội bình đẳng giới lao động doanh nghiệp thị Tam Điệp, Ninh Bình diễn nào? Làm để vận dụng lý thuyết công tác hội vào việc...
 • 14
 • 303
 • 0
Vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện ba vì, thành phố hà nội

Vai trò của công tác hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện ba vì, thành phố hà nội

Khoa học xã hội

... tham gia công tác Vậy kết thực vai trò công tác hội thể công tác dồn điền đổi Để làm rõ vai trò công tác hội định lựa chọn thực đề tài: Vai trò công tác hội công tác dồn điền đổi huyện ... nhân viên công tác hội tiên phong Trong Công tác hội gồm có ba phương pháp chủ yếu: Công tác hội với cá nhân, Công tác hội nhóm Công tác hội phát triển cộng đồng Công tác hội với ... 1.1.1.2 Công tác hội vai trò công tác hội Công tác hội: Trên giới, Công tác hội khẳng định ngành khoa học độc lập có đối tượng nghiên cứu riêng, có hệ thống lý luận, phương pháp nghiên cứu...
 • 97
 • 425
 • 0
Vai trò của công tác xã hội trong việc chăm sóc rối loạn lo âu cho sinh viên trường đại học thăng long

Vai trò của công tác hội trong việc chăm sóc rối loạn lo âu cho sinh viên trường đại học thăng long

Khoa học xã hội

... phòng tránh kịp thời 30 1.1.2 Các khái niệm công cụ liên quan công tác hội công tác hội học đường 1.1.2.1 Khái niệm công tác hội nhóm Theo tác giả Toseland Rivas (1998), có nhiều cách ... DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTXH Công tác hội CTXHTH Công tác hội trƣờng học ĐHTL Đại học Thăng Long ND Nô ̣i dung NHÓM TC Nhóm Thân chủ NVCTXH Nhân viên Công tác hội RLLA Rối loạn lo âu SKTT ... Các khái niệm công cụ 19 1.1.1 Các khái niệm công cụ liên quan đến vấn đề rố i loa ̣n lo âu 19 1.1.2 Các khái niệm công cụ liên quan công tác hội công tác hội học đƣờng...
 • 176
 • 538
 • 1
Vai trò của công tác xã hội trong việc hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa tại xã đồng lạc – thị xã chí linh – tỉnh hải dương

Vai trò của công tác hội trong việc hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa tại đồng lạc – thị chí linh – tỉnh hải dương

Xã hội học

... loại vai trò khác nhau: vai trò vai trò ẩn Vai trò vai trò bên người thấy Vai trò ẩn vai trò không biểu lộ bên mà có người đóng vai trò Vì người có nhiều vai trò khác nhau, khuôn mẫu ứng xử hội ... vị hội định Mỗi cá nhân có vai trò, có mối quan hệ hội có nhiêu vai trò hội Vai trò cá nhân hội bắt nguồn từ vị trí kinh tế, trị, hội họ, từ địa vị cá nhân thuộc giai cấp nhóm ... Khoa công tác hội cho thấy vai trò công tác hội việc giúp đỡ đáp ứng nhu cầu nhóm đối tượng 1.2.2 Lý thuyết vai trò Vai trò khuôn mẫu ứng xử khác hội áp đặt cho chức vị người hội Có...
 • 116
 • 1,591
 • 19
Đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong quá trình phát triển mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn xã chiếng bằng, quỳnh nhai, sơn la giai đoạn 2011 2013

Đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong quá trình phát triển mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn chiếng bằng, quỳnh nhai, sơn la giai đoạn 2011 2013

Nông học

... cứu vai trò công tác khuyến nông trình phát triển sản xuất cá lồng Chiềng Bằng - Quỳnh Nhai - Sơn La 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu Đề tài nghiên cứu địa bàn ... điểm nghiên cứu 20 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Nội dung nghiên cứu 20 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu ... Chiềng Bằng - huyện Quỳnh Nhai - tỉnh Sơn La 3.2.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài nghiên cứu từ 10/02/2014 đến 15/04/2014 3.3 Nội dung nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Nội dung nghiên cứu - Điều...
 • 73
 • 661
 • 1
PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI

PHÒNG NGỪA XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC HỘI

Báo cáo khoa học

... hội, để lại ảnh hưởng nghiêm trọng không cho cá nhân, gia đình hội Chính thế, để phòng ngừa ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em cần có vào cộng đồng có tham gia nhân viên công tác hội ... nhà có - Không nói chuyện điện thọai với người lạ nhà Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em có vai trò then chốt phát triển đất nước có dân số trẻ Việt Nam Người Việt Nam vốn có truyền thống ...  Nạn nhân bị tổn thương thể tâm lý nào? Trường Đại học Thăng Long 249 Kỷ yếu công trình khoa học 2014 – Phần II  Gia đình nạn nhân hội phải chịu hậu gì? Bước 3: Thảo luận lớp - Các thủ đọan...
 • 9
 • 2,073
 • 30
Tầm quan trọng và vai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tầm quan trọngvai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tài liệu khác

... cán tổ chức công tác tra Hồ Chủ tịch khẳng định, tăng cường công tác tổ chức, cán tra số lượng chất lượng, đặc biệt chất lượng, yêu cầu cần thiết để công tác tra phát huy vai trò Tại Hội nghị cán ... trí vai trò công tác tra nên đòi hỏi quan tâm, giúp đỡ, trực tiếp đạo, lãnh đạo cấp uỷ quyền cấp Đây yếu tố định đến hiệu lực, hiệu công tác tra Học tập, vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh công tác ... phủ”7 Tóm lại, theo quan điểm Hồ Chí Minh, công tác tra phục vụ thiết thực cho lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước đời sống hội, công tác tra có vai trò quan trọngtính chất thường xuyên quan...
 • 11
 • 1,351
 • 2
Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Khoa học xã hội

... trước, thấy công tác văn thư lưu trữ chiếm vị trí vai trò quan trọng hoạt động quản lý hành nhà nước Tuy nhiên nay, công tác văn thư, lưu trữ chưa phát huy hết vai trò ý nghĩa vốn có Trong nhiều quan, ... thừa hạt nhân hợp lý, phát huy giá trị tích cực, hạn chế đến mức thấp tác động tiêu cực, thiệt hại xảy cho hội văn Khi ban hành văn áp dụng pháp luật, phải tiến hành nghiên cứu hệ thống quy ... hoạch, thiết phải có nghiên cứu thực trạng vấn đề giai đoạn trước để đúc rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân làm cho công việc thành công hay không thành công, từ đưa nhiệm vụ, kế hoạch sát hợp với thực...
 • 7
 • 1,241
 • 5
Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp

Kế toán

... Thị trường lao động Thị trường lao động có tác động lớn tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Với thị trường lao động dồi số lượng chất lượng doanh nghiệp phải đầu tư vào công ... nghiệp phải có thích nghi trình độ để đáp ứng đòi hỏi Vì vậy, công tác đào tạo người lao động doanh nghiệp phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu IV Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo ... xác định kế hoạch cho đội ngũ lao động - Phân tích công việc: phân tích yêu cầu để thực công việc tổ chức, phân tích công việc phải trọng đến công việc có tính chất quan trọng trọng tâm Công...
 • 16
 • 969
 • 3
đạnh giạ tình hình chăn nuôi và vai trò của công tạc khuyến nông trong chăn nuôi tải huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoản 2003-2005

đạnh giạ tình hình chăn nuôi và vai trò của công tạc khuyến nông trong chăn nuôi tải huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoản 2003-2005

Kinh tế - Quản lý

... cáy Viãût Nam cao hån nhiãưu láưn so våïi trại cáy ca Thại Lan: Viãût Nam cao hån láưn, xoi cao hån láưn [7]- Chi phê kháu bo qun, chãú biãún, dëch vủ váûn ti ca cạc näng sn Viãût Nam âãưu cao ... mi màût Hay âụng hån l phạt triãøn näng thän Viãût Nam phi theo hỉåïng sinh kãú bãưn vỉỵng 2.3 Vai tr chàn ni näng nghiãûp åí näng thän Viãût Nam Chàn ni l mäüt nghãư cọ truưn thäúng tỉì láu âåìi ... ch úu váùn dng sỉïc ngỉåìi v sỉïc kẹo gia sục Nàm 2000 mạy kẹo Viãût Nam chè chiãúm 1/4 thë pháưn, âäüng cå âiãzen Viãût Nam chè chiãúm 15% - Kh nàng cảnh tranh hng họa näng sn v hng họa sn...
 • 83
 • 516
 • 0
đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn 2004 - 2006

đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn 2004 - 2006

Kinh tế - Quản lý

... thực tiễn vai trò công tác khuyến nông quan trọng 30 PHẦN III: ĐỐi TƯỢNG, NỘi DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu vấn ... + hội hóa công tác khuyến nông Công tác khuyến nông thời gian qua có tham gia 100 đơn vị gồm sở nghiên cứu đào tạo nông nghiệp, hội đoàn thể, phương tiện thông ti đại chúng,… Đối với khối nghiên ... Hà Nam (có trạm tổng số huyện tỉnh) , Cà Mau (có trạm tổng số huyện tỉnh) , Bạc Liêu (có trạm tổng số huyện) Lực lượng CBKN cấp huyện bao gồm 1.716 người, bình quân trạm huyện có 3,3 người Cấp xã...
 • 59
 • 1,142
 • 0
tìm hiểu vai trò của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở huyện can lộc tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn từ năm 2005 - 2007

tìm hiểu vai trò của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồnghuyện can lộc tỉnhtĩnh trong giai đoạn từ năm 2005 - 2007

Kinh tế - Quản lý

... nông cầu nối nghiên cứu sản xuất, cầu nối hai chiều nhà nghiên cứu với nông dân Hoạt động công tác khuyến nông đường xoá đói giảm nghèo có hiệu Từ biến vùng nông thôn nghèo nàn lạc hậu trở thành ... NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống cấu trồng địa bàn huyện - Nghiên cứu hệ thống khuyến nông địa bàn huyện vai trò khuyến nông việc chuyển ... giải pháp 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Chọn điểm, chọn mẫu - Chọn điểm: Đề tài nghiên cứu địa bàn huyện Can Lộc + Đề tài tiến hành nghiên cứu địa bàn huyện Đó Vượng Lộc (vùng Thượng...
 • 73
 • 593
 • 0
Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp pdf

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp pdf

Quản trị kinh doanh

... Giám đốc Công ty Dệt Phong Phú, gia nhập WTO, tập đoàn kinh tế giới vào Việt Nam, chắn cạnh tranh không diễn thị trường xuất mà thị trường nội địa Trong đó, sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam yếu ... quyền, khẳng định vai trò lực nhà quản lý, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp nội phát triển hình ảnh công ty mắt khách hàng đối tác Việc trao cho nhân viên kỹ kiến thức không giúp họ hoàn thành công việc ... cầu kinh tế hội nhập Hơn hết, doanh nghiệp phải tự thân vận động, đào tạo nguồn nhân lực cao cấp đáp ứng yêu cầu công việc Đào tạo giúp nâng cấp nguồn nhân lực có Đầu tư vào công tác đào tạo...
 • 6
 • 440
 • 1
Tìm hiểu về vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Tìm hiểu về vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... hiệu công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo địa bàn tỉnh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc Phạm vi nghiên cứu ... biệt quan tâm công tác quản lý hoạt động tôn giáo địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Từ thực tế tình hình trên, chọn để tài: “tìm hiểu vai trò công tác quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ... 3.2.3 Công tác QLNN cần quan tâm đến công tác vận động quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo xây dựng lực lượng trị sở 71 3.2.4 Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, công chức làm công...
 • 8
 • 951
 • 4
Vai trò của công tác khuyến ngư trong ngành thuỷ sản

Vai trò của công tác khuyến ngư trong ngành thuỷ sản

Kinh tế - Thương mại

... xoá đói giảm nghèo phù hợp với đối tượng tập huấn - Tập huấn đối tượng, cán tập huấn bảo đảm trình độ khả làm nòng cốt cho công tác xoá đói giảm nghèo địa phương sở Thành phần tự tập huấn phối hợp ... xoá đói giảm nghèo số tồn số địa phương chưa nhận thức rõ ý 40 nghĩa, mục đích tầm quan trọng công tác tập huấn bồi dưỡng cán làm công tác xoá đói giảm nghèo nên không cử cán dự Một số tỉnh cán ... hợp tỉnh, huyện sở theo tỷ lệ phù hợp 25% cán tỉnh, 25% cán huyện 50% cán - Với nguồn kinh phí cấp, công ty Khuyến ngư lồng ghép kinh phí tập huấn Khuyến ngư hàng năm cho tập huấn xoá đói giảm...
 • 61
 • 2,437
 • 13

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25