vai trò của công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp

Kế toán

... khoa học công nghệ vào trong doanh nghiệp. Việc áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh là đòi hỏi tất yếu đối với các doanh nghiệp ngày nay, và việc áp dụng khoa học công nghệ ... viên trong doanh nghiệp thì có lợi thế là họ có kinh nghiệm trong nghề, hiểu biết về doanh nghiệp và những công việc mà doanh nghiệp đang cần đào tạo. Tuy nhiên giáo viên từ trong doanh nghiệp ... năng của người được đào tạo mà doanh nghiệp có thể biết được quá trình đào tạo có thể có tác dụng như thế nào đối với người lao động. Qua đó doanh nghiệp có thể lựa Vai trò của công tác đào...
 • 16
 • 968
 • 3
Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp pdf

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp pdf

Quản trị kinh doanh

... chọn công việc trong tương lai và phát hiện ra Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp ... phiền về chất lượng nhân viên của mình. Vấn đề đặt ra là các chủ doanh nghiệp vẫn chưa đánh giá đúng mức vai trò của công tác đào tạo trong quá trình làm việc. Doanh nghiệp trăn trở về chất lượng ... đòi hỏi của doanh nghiệp. Sinh viên mới tốt nghiệp vào công tác ở xí nghiệp, công ty thường gặp khó khăn khi tiếp cận với các thiết bị khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại. Không chỉ nghiệp...
 • 6
 • 439
 • 1
Tầm quan trọng và vai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tầm quan trọngvai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tài liệu khác

... mắt của trên, là người bạn của dưới”. Câu nói đó thể hiện tầm tư tưởng và quan điểm của Hồ Chủ tịch về công tác thanh tra, không những Người khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của công tác ... tất cả công việc và các nhân viên của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ.Vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra được thể hiện trong nhiều bài viết, bài nói, chỉ thị của Hồ ... tra mới phát huy được vai trò của mình, mới thực sự là “tai mắt của trên, là người bạn của dưới” như quan điểm của Hồ Công tác thanh tra cũng là một biện pháp quan trọng trong việc ngăn ngừa,...
 • 11
 • 1,351
 • 2
Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Khoa học xã hội

... chung. 2. Làm tốt công tác lưu trữ góp phần thúc đẩy công tác văn thư và hành chính, văn phòng đạt hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của nền VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC LƯU TRỮ TRONG NỀN HÀNH CHÍNH ... thiếu trong bộ máy quản lý của mình. Ngày nay, những yêu cầu mới của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, công tác lưu trữ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các các lĩnh vực của đời ... mới trong quản lý, rút ngắn thời gian, tiết kiệm tiền của, thúc đẩy nhanh sự phát của khoa học quản lý và ứng dụng thành công, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.Với ý nghĩa, vai trò to lớn của...
 • 7
 • 1,240
 • 5
TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH TRONG VIỆC THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM

TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH TRONG VIỆC THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Quản trị kinh doanh

... tiêuthụ sản phẩm hiện nay của các doanh nghiệp có thể nói đẩy mạnh tiêu thụ sảnphẩm là sự cần thiết tất yếu của các doanh nghiệp. III. Vai trò của công tác tài chính trong thúc đẩy tiêu thụ sản ... tài chính doanh nghiệpvai trò thực sự quan trọng trong hoạtđộng sản xuất kinh doanh nói chung và công tác tiêu thụ sản phẩm nói riêng. Vàđó là sự tác động của tài chính doanh nghiệp đến tiêu ... chức năng của tài chính nhằm đạt được mụctiêu đã định trước trong chính sách tài chính là một nội dung chủ yếu của vai trò tài chính. Thực tế chỉ ra rằng, vai trò của tài chính doanh nghiệp không...
 • 12
 • 477
 • 1
đạnh giạ tình hình chăn nuôi và vai trò của công tạc khuyến nông trong chăn nuôi tải huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoản 2003-2005

đạnh giạ tình hình chăn nuôi và vai trò của công tạc khuyến nông trong chăn nuôi tải huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoản 2003-2005

Kinh tế - Quản lý

... hióứu tỗnh hỗnh chn nuọi vaỡ vai troỡ cuớa khuyóỳn nọng trong chnnuọi.- aùnh giaù nhổợng kóỳt quaớ õaỷt õổồỹc, nhổợng tọửn taỷi cuớa chn nuọi vaỡkhuyóỳn nọng trong chàn nuäi.2 Tổỡ nhổợng ... thỉïc trong dán cn kẹm.Dán sọỳ õóỳn cuọỳi nm 2005 trón xaợ Trổồỡng Xuỏn laỡ 2.771 ngỉåìi våïi 504 häü. Trong âọb con Ván Kiãưu bao gäöm 127 häü våïi 715 nhán kháøu chiãúm 25,8% dỏn sọỳ trong ... xaợcoù 11 con.- Vai troỡ chn nuọi trong họỹ gia õỗnh vaỡ thở trổồỡng tióu thuỷ.óứ coù thóứ nừm bừt õổồỹc tỗnh hỗnh chn nuọi mọỹt caùch roợ raỡng thỗ vỏỳn õóử thunhỏỷp chn nuọi õoùng vai troì thãú...
 • 83
 • 516
 • 0
đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn 2004 - 2006

đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn 2004 - 2006

Kinh tế - Quản lý

... trọng trong nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng trong công nghiệp, dịch vụ và xây dựng, nhưng giá trị của các ngành đều tăng. Trong đó nông nghiệp là một mặt trận hàng đầu đảm bảo cho quá trình công ... cho công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến, công nghiệp thực phẩm…góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo. Mặt khác trồng trọt và chăn nuôi có mối quan hệ hết sức chặt chẽ tác ... chăm lo khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp. Những công trình thủy lợi dẫn nhập thủy lợi của Nguyễn Công Trứ cũng là sự thực thi của công tác khuyến nông.. Năm 1789 vua Quang Trung đã...
 • 59
 • 1,140
 • 0
tìm hiểu vai trò của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở huyện can lộc tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn từ năm 2005 - 2007

tìm hiểu vai trò của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở huyện can lộc tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn từ năm 2005 - 2007

Kinh tế - Quản lý

... trong giai đoạn 2005- 2007.3.2.4. Vai trò và những kết quả đã đạt được của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng đó- Vai trò của khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu ... thôn ngày càng giàu đẹp 2.2.4. Vai trò của khuyến nông:  Vai trò của khuyến nông với nông dân: Khuyến nông có vai trò trực tiếp với nông dân và cộng đồng của họ.Đặc biệt khi hộ gia đình ... trồng- Các kết quả đã đạt được của công tác khuyến nông trong việcchuyển dịch cơ cấu cây trồng.3.2.5. Những khó khăn, thuận lợi và kết quả của công tác khuyến nông trong việc chuyển dịch cơ cấu...
 • 73
 • 592
 • 0
Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp và giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp và giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng

Báo cáo khoa học

... như tác phong lao động, khả năng hợp tác lao động, ứng xử xã hội trong lao động - Khó khăn trongtuyển dụng lao động: Trong số các doanh nghiệp được điều tra, số doanh nghiệp gặp khó khăn trong ... Truyền thống tuyển dụng của người Nhật là tuyển dụng suốt đời do đó họ không muốn tuyển dụng người nhân viên của các khãng khác như các công ty Mỹ. Hầu hết các công ty Nhật tuyển dụng nhân viên ... sự tác động của môi trường (bên trong và bên ngoài) doanh nghiệp. Chúng ta hãy xem xét kỹ ảnh hưởng của yếu tố này.a. Môi trường bên trong doanh nghiệp. * Tính chất, đặc điểm công việc của doanh...
 • 31
 • 641
 • 0
Vai trò của công tác kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam

Vai trò của công tác kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thời các chủ trơng chính sách.1.2: Khẳng định vai trò của kế hoạch hoá trong cơ chế thị tr ờng có sự quản lý của nhà n ớc. Đến nay vai trò của công tác kế hoạch hoá đà đợc xác định . Nhng để ... thể có kế hoạch hoá , Trong thời gian đầu đà tác động làm yếu vai trò của công tác kế hoạch hoá trong cơ chế quản lý kinh tế nói chung . Nhng thực tiễn đà chứng minh vai trò 15 tợng đựơc quản ... quản lý doanh nghiệp nhà n ớc. Bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, thực hiện việc tách quyền chủ sở hữu nhà nớc của các cơ quan nhà nớc với quyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ...
 • 48
 • 2,237
 • 5
Vai trò của công tác kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường VN

Vai trò của công tác kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường VN

Kinh tế - Thương mại

... hình tài chính doanh nghiệp Nhà nớc xử lý dứt điểm nợ dây da và chiếm dụng vốn giữa các doanh nghiệp ,đánh giá lại tài sản doanh nghiệp . Công khai hoá kết quả hoạt động của doanh nghiệp ,quy ... thể có kế hoạch hoá , Trong thời gian đầu đà tác động làm yếu vai trò của công tác kế hoạch hoá trong cơ chế quản lý kinh tế nói chung . Nhng thực tiễn đà chứng minh vai trò ngày càng lớn lao, ... thời các chủ trơng chính sách.1.2: Khẳng định vai trò của kế hoạch hoá trong cơ chế thị tr ờng có sự quản lý của nhà n ớc. Đến nay vai trò của công tác kế hoạch hoá đà đợc xác định . Nhng để...
 • 48
 • 442
 • 0
VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... cũng như tự học, tự nâng cao nghiệp vụ, các đồng chí đã gương mẫu trong mọi công việc và có vai trò quyết định thành công của công tác giáo dục, công tác PCGDTHCS trong những năm vừa qua.Cụ ... huyện miền núi còn lại trong tỉnh vận dụng sáng tạo để đưa sự nghiệp giáo dục, trong đó có công tác PCGDTHCS trong toàn tỉnh tiến nhanh, - 4 - theo trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa ... trí công tác tại một đơn vị quá lâu dẫn đến trì trệ, nhàm chán, sáo mòn.II. Kết luận- 30 - PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNGCHƯƠNG IVỊ TRÍ VAI TRÒ TO LỚN CỦA GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP...
 • 33
 • 3,883
 • 10
vai trò của công tác kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam

vai trò của công tác kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... kịpthời các chủ trơng chính sách.1.2: Khẳng định vai trò của kế hoạch hoá trong cơ chế thị tr ờng có sự quản lý của nhà n ớc. Đến nay vai trò của công tác kế hoạch hoá đà đợc xác định . Nhng để ... động trong một sốngành và lĩnh vực then chốt nh công nghiệp sản xuất t liệu sản xuất quantrọng, công nghiệp công nghệ cao, đồng thời nâng cao chất lợng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nớc trong ... quản lý doanh nghiệp nhà n ớc. Bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, thực hiện việc tách quyềnchủ sở hữu nhà nớc của các cơ quan nhà nớc với quyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ...
 • 48
 • 520
 • 0
VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Nông - Lâm - Ngư

... hình hóa như sau: . VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT.2.1. Mục đích của công tác Bảo hộ lao động. Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra ... động.Tổ chức Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và chỉ đạo phong trào quần chúng làm tốt công tác BHLĐ. Bảo hộ lao động mang tính chất khoa học kỹ thuật là vì mọi hoat động của nó ... lao động.2.2. ý nghĩa công tác Bảo hộ lao động. Trong suốt quá trình đổi mới đất nước, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn các cấp mà công tác Bảo hộ lao động đã...
 • 8
 • 2,696
 • 11

Xem thêm