vai trò của công tác tổ chức trong quản trị

Tầm quan trọng và vai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tầm quan trọngvai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tài liệu khác

... vai trò rất quan trọng. Nó là chức năng thiết yếu của quản lý, là công cụ phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Thanh tra luôn luôn gắn liền với quản lý, là một nội dung của ... hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.Thanh tra là công tác quan trọng, vì vậy Đảng và Nhà nước phải chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức và bố trí cán bộ làm công tác thanh tra, nhằm đáp ... tối thượng trong quản lý nhà nước là hiệu quả quản lý, tính TẦM QUAN TRỌNGVAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC THANH TRA TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVũ Ngọc Giao Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh...
 • 11
 • 1,350
 • 2
Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Khoa học xã hội

... luôn coi công tác này là một ngành hoạt động trong công tác quản lý nhà nước đồng thời là mắt xích không thể thiếu trong bộ máy quảncủa mình. Ngày nay, những yêu cầu mới của công tác quản ... bản quản lý nhà nước nói chung. 2. Làm tốt công tác lưu trữ góp phần thúc đẩy công tác văn thư và hành chính, văn phòng đạt hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của nền VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ... sử của tài liệu lưu trữ quy định. Vai trò của công tác lưu trữ đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thể hiện trên những khía cạnh cụ thể sau:1. Công tác lưu trữ có vai trò quan...
 • 7
 • 1,236
 • 4
PHÁT HUY TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI

PHÁT HUY TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI

Kinh tế - Thương mại

... lối,nhiệm vụ chính trị đúng đắn thì công tác tổ chức, cán bộ và công tác quản lýbảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị. Đường lối nhiệmvụ chính trịcông tác tổ chức, quản lý có ... thức thể hiện vai trò của mỗi thànhviên theo quy chế của bản mô tả công việc, sơ đồ tổ chức và hệ thồng phâncấp quyền hạn trong tổ chức. - Làm cho nhân viên hiểu những kỳ vọng của tổ chức đối với ... con đường đúng đắn để thànhngười tổ chức, quản lý giỏi, thành công, sáng tạo trong công việc.KẾT LUẬN Tổ chứcchức năng thứ hai của quá trình quản lý. Trong thực tế, khichiến lược đã được...
 • 49
 • 504
 • 1
TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH TRONG VIỆC THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM

TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH TRONG VIỆC THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Quản trị kinh doanh

... yếu của vai trò tài chính. Thực tế chỉ ra rằng, vai trò của tài chính doanh nghiệp không chỉ phụthuộc vào trình độ vận dụng của người quảntrong việc khai thác và sử dụngcác chức năng của tài ... thiết tất yếu của các doanh nghiệp.III. Vai trò của công tác tài chính trong thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Thêm vào đó tài chính doanh nghiệp còn sử dụng một số công cụ để thúcđẩy công tác tiêu thụ ... đối vớinền kinh tế quốc dân. Nó phản ánh qui mô của quá trình tái sản xuất, phản ánhtrình độ tổ chức, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác tiêu thụ sảnphẩm. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm...
 • 12
 • 477
 • 1
Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp

Vai trò của công tác đào tạo trong doanh nghiệp

Kế toán

... hiện được công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thì cần phải có một bộ máy tổ chức, quản lý ổn định và có khả năng quản lý tốt các công việc. Chỉ khi bộ máy tổ chức họat ... các công việc phân tích cụ thể để xác định đúng nhu cầu đào tạo của mình. Các công việc bao gồm: phân tích nhu cầu tổ chức, kiến thức, kỹ năng của công việc đòi hỏi và phân tích nhu cầu tổ chức, ... hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. - Phân tích công việc: là sự phân tích những yêu cầu để thực hiện công việc trong tổ chức, phân tích công việc phải chú trọng đến những công việc có...
 • 16
 • 968
 • 3
đạnh giạ tình hình chăn nuôi và vai trò của công tạc khuyến nông trong chăn nuôi tải huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoản 2003-2005

đạnh giạ tình hình chăn nuôi và vai trò của công tạc khuyến nông trong chăn nuôi tải huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình giai đoản 2003-2005

Kinh tế - Quản lý

... tỗnh hỗnh chn nuọi vaỡ vai troỡ cuớa khuyóỳn nọng trong chnnuọi.- aùnh giaù nhổợng kóỳt quaớ õaỷt õổồỹc, nhổợng tọửn taỷi cuớa chn nuọi vaỡkhuyóỳn nọng trong chàn nuäi.2 Tổ nhổợng phỏn tờch ... thaỡnh tổ u giaới quyóỳt váún âãưlỉång thỉûc, xọa âọi gim ngho åí Viãût Nam. Coù thóứ noùi nọng nghióỷp, nọng thọn trong nhổợng nm õọứi mồùi õaợ thu õổồỹc nhióửu thaỡnh tổ u:- Giaới quyóỳt tổ ng ... mồùi vaỡo chn nuọi coỡn keùm hióỷu quaớ Tổ thổỷc tóỳ õoù chuùngtọi õaợ choỹn õóử taỡi aùnh giaù tỗnh hỗnh chn nuọi vaỡ vai troỡ ca cängtạc khuún näng trong chàn ni tải huûn Qung Ninh, tốnhQuaớng...
 • 83
 • 516
 • 0
Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki

Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chứcquản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki

Kinh tế - Thương mại

... thực trạng hoạt động, tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty trong luận văn là do phòng kinh doanh của công ty cung cấp.Các lý luận chung về tổ chứcquản trị hệ thống kênh ... tiêu thụ sản phẩm đợc các nhà quản trị của công ty quan tâm. Việc tổ chức quản trị kênh phân phối để chúng hoạt động có hiệu quả là mong muốn cña 1 3. Vai trò của các trung gian. Nói đến kênh ... trên đây.3 Chơng IIThực trạng công tác tổ chứcquản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh tnhh hải hà - KOTOBUKII. Tổng quan về công ty liên doanh tnhh hải hà -...
 • 104
 • 1,053
 • 2
Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki

Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chứcquản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki

Quản trị kinh doanh

... Thực trạng công tác tổ chứcquản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki.Chơng III: Một số biện pháp hoàn thiện công tác tổ chứcquản trị hệ thống ... thực trạng hoạt động, tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty trong luận văn là do phòng kinh doanh của công ty cung cấp.Các lý luận chung về tổ chứcquản trị hệ thống kênh ... công tác tổ chứcquản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh TNHH Hải Hà - Kotobuki". Mục đích của đề tài là nghiên cứu về lý thuyết kênh phân phối, công tác tổ...
 • 105
 • 523
 • 8
1 Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông thôn Việt nam

1 Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông thôn Việt nam

Kế toán

... tính chất công nghiệp. - Công nghiệp nông thôn có vai trò ngày càng to lớn, hiện đang thu hút 60% tổng số lao động và tạo ra khoảng 40% giá trị tổng sản lượng của tiểu thủ công nghiệp trong cả ... dạng hình tổ chức hoạt động kinh tế từ (2) đến(5) được quy ước là các dạng hoạt động công nghiệp nông thôn.2- Vai trò công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện công nghiệp ... Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá Hiệnđại hoá nông thôn Việt nam. I/ Công nghiệp nông thôn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế...
 • 3
 • 442
 • 7
Vai trò của xếp hạng tín dụng trong quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu của hệ thống ngân hàng việt nam

Vai trò của xếp hạng tín dụng trong quản trị rủi ro và kiểm soát nợ xấu của hệ thống ngân hàng việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân,… Các sản phẩm, dịch vụ của CIC là một kênh thông tin hữu ích, đóng góp tích cực trong công tác quản ... cao nhận thức của các nhà quản trị và các cán bộ có liên quan đến xếp hạng về vai trò của công cụ XHTD đối với phòng ngừa rủi ro và thiết lập danh mục cho vay hiệu quả. Vận dụng công cụ XHTD ... chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng, xây dựng chính sách khách hàng phù hợp của các NHTM. Trong điều kiện môi trường kinh doanh biến động nhanh chóng như hiện nay, công tác XHTD nói...
 • 10
 • 2,285
 • 38

Xem thêm