vai trò của công tác chủ nhiệm ở tiêu học

SKKN: Công tác chủ nhiệm lớp Tiểu học

SKKN: Công tác chủ nhiệm lớp Tiểu học

Thể dục

... thấy rõ vai trò của ngời giáo viên chủ nhiệm ta cần biết chú trọng đến các biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm nâng cao chất lợng về mọi mặt của học sinh. Thực hiện tốt mục tiêu chiến ... hơn, bền vững hơn. Nhiệm vụ trung tâm của nhà trờng là dạy và học đó cũng là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm. Chất lợng dạy và học của nhà trờng đợc thể hiện chất lợng của mỗi lớp và mỗi ... tốt nhiệm vụ đợc giao.Cùng với yêu cầu nhiệm vụ của thời đại, ngời giáo viên hơn bao giờ hết cần thể hiện rõ đợc vai trò của mình trong nhiệm vụ mới. Vì vậy nhằm phát huy vai trò sức mạnh của...
 • 11
 • 42,958
 • 381
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Tư liệu khác

... xãhội. Lúc sơ sinh vai trò của gia đình là chủ đạo, tuổi học mầm non gia đình và nhàtrường góp phần quyết định, tuổi học phổ thông (từ tiểu học tới trung học) càng lớn vai trò của nhà trường, gia ... chưa hẳn là của tập thể lớp do GVCNlãnh đạo. Tuy vậy cũng cần phải thấy trong thực tế có những GVCN yếu, vai trò của mình mờ nhạt nên dấu ấn của công tác đoàn thể sâu đậm hơn, vai trò của chính ... nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh”.II. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò của GVCN lớp trong công tác giáo dục đạo đức HS...
 • 13
 • 9,159
 • 49
SỰ CẦN THIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC CHUẨN BI QUỸ NHÀ Ở

SỰ CẦN THIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC CHUẨN BI QUỸ NHÀ

Kế toán

... THIẾT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC CHUẨN BI QUỸNHÀ Ở, ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMBI. SƠ LƯỢC VỀ VẤN ĐỀ GPMB 1. GPMB là vấn đề tất yếu của quá trình phát triển Trong lịch sử phát triển của mọi ... thực hiện các dự án phát triển.2. Công tác tái định cư:2.1 .Vai trò của công tác tái định cư:Trong những năm gần đây, việc triển khai các dự án xây dựng lớn nước tadiễn ra ngày càng mạnh mẽ ... sống của người dân bị di dời. Tínhphức tạp của tái định cư và sự phong phú, đa dạng của dự án khiến cho mục tiêu thực hiện tốt công tác này như một nhiệm vụ đầy khó khăn và ngày càng trở thànhnhân...
 • 20
 • 476
 • 0
Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới công tác chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông hải an  thành phố hải phòng

Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm đổi mới công tác chủ nhiệm trường trung học phổ thông hải an thành phố hải phòng

Khoa học xã hội

... nội dung chủ yếu của công tác GVCN” (mục 1.2.3.2) và “Các nhiệm vụ của Hiệu trưởng THPT trong quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm (mục 1.3.2) . 2.2.2. Thực trạng công tác GVCN trường THPT ... lý công tác GVCN và vai trò ca hing THPT 1.3.1. Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm Từ các khái niệm (và nội dung) của quản lý giáo dục, quản lý nhà trường và của công tác ... trong đó vai trò trực tiếp của công tác GVCN và của người GVCN. Qua quan sát thực tế và trải nghiệm nhiều năm trực tiếp làm công tác GVCN cũng như qua tìm hiểu về công tác GVCN các đồng...
 • 28
 • 712
 • 2
đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi ở huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn 2004 - 2006

đánh giá vai trò của công tác khuyến nông trong việc phát triển hệ thống cây trồng vật nuôi huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn 2004 - 2006

Kinh tế - Quản lý

... Những công trình thủy lợi dẫn nhập thủy lợi của Nguyễn Công Trứ cũng là sự thực thi của công tác khuyến nông.. Năm 1789 vua Quang Trung đã ban bố “chiếu khuyến nông” ông viết: “ Chính trị của ... nghiên cứu trong bối cảnh chung của địa phương. Quan sát sự thay đổi của hệ thống sản xuất ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, ảnh hưởng đến phân bố lao động, ảnh hưởng đến xã hội,… quan sát tổng ... Cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả vùng đồi núi, cây công nghiệp ngắn ngày, lạc, bông, bưởi Thanh trà,… vùng đồng bằng.Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện,… được đầu tư và phát huy tác...
 • 59
 • 1,140
 • 0
Vai trò của công tác kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam

Vai trò của công tác kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... thời các chủ trơng chính sách.1.2: Khẳng định vai trò của kế hoạch hoá trong cơ chế thị tr ờng có sự quản lý của nhà n ớc. Đến nay vai trò của công tác kế hoạch hoá đà đợc xác định . Nhng để ... gian đầu đà tác động làm yếu vai trò của công tác kế hoạch hoá trong cơ chế quản lý kinh tế nói chung . Nhng thực tiễn đà chứng minh vai trò 15 tợng đựơc quản lý thông qua các chỉ tiêu pháp ... trình.3.Cơ sở lý luận của kế hoạch hoá: Cơ sở lý luận của kế hoạch hoá kinh tế quốc dân là lý luận kinh tế của chủ nghĩa Mác Lê-nin, trớc hết là lý luận về tái sản xuất mở rộng xà hội chủ nghĩa....
 • 48
 • 2,237
 • 5
Tầm quan trọng và vai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tầm quan trọng và vai trò của công tác thanh tra trong tư tưởng hồ chí minh

Tài liệu khác

... mắt của trên, là người bạn của dưới”. Câu nói đó thể hiện tầm tư tưởng và quan điểm của Hồ Chủ tịch về công tác thanh tra, không những Người khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của công tác ... triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và vị trí của công tác thanh tra trong việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân của Hồ Chủ tịch. Với mục tiêu xây dựng một nhà nước dân chủ “tất ... TẦM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC THANH TRA TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVũ Ngọc Giao Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh 1. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh traNgay...
 • 11
 • 1,351
 • 2
Kế toán tài sản cố định & vai trò của công tác Kế toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định tại Công ty Toyota Việt Nam

Kế toán tài sản cố định & vai trò của công tác Kế toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định tại Công ty Toyota Việt Nam

Kế toán

... chính: chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề chung của công ty như phúc lợi, giải trí, ăn uống của công nhân viên và vấn đề an ninh trong công ty…- Phòng Mua hàng: có nhiệm vụ mua các công cụ dụng ... Ảnh hưởng của đặc điểm hệ thống Kế toán: Hệ thống kế toán của công ty hoạt động tập trung trụ sở chính, tại hai chi nhánh chỉ thực hiện kế toán tiền mặt; vì vậy chi nhánh chỉ có nhiệm vụ ... quá trình thực tập tại Công ty Toyota Việt Nam, em đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán tài sản cố định và đi sâu nghiên cứu về đề tài: Kế toán TSCĐ và vai trò của công tác kế toán TSCĐ nhằm...
 • 52
 • 1,560
 • 10
Một số biện pháp làm phong phú sinh hoạt 15 phút đầu giờ trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT EaH' Leo

Một số biện pháp làm phong phú sinh hoạt 15 phút đầu giờ trong công tác chủ nhiệm trường THPT EaH' Leo

Trung học cơ sở - phổ thông

... bài hát ngắnGIẢI PHÁP I. CƠ SỞ LÍ LUẬN Tài liệu tập huấn công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của Bộ giáo dục và đào trạo ngày 27 tháng 8 năm 2011, xác định vai trò của GVCN lớp được xác định như ... liu hng dn hạn chếNGUYÊN NHÂN: Chủ nhiệm là một công tác có tính chất kiêm nhiệm Phát huy được tính tự quản của học sinh là một việc rất khó đặc biệt là học sinh đầu cấp GII PHPV d1: ... giờ trong công tác chủ nhiệm Trường THPT EaH’Leo GII PHPVi vic sa bi tp:ãC cỏn s b mụn lờn bng sa nhng bi tp khú ãB sung : sa bi tp theo tng nhúm ãLa chn nhng em có học lực tốt...
 • 39
 • 4,517
 • 11
Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Vai trò của công tác lưu trữ trong nền hành chính nhà nước

Khoa học xã hội

... nói chung. 2. Làm tốt công tác lưu trữ góp phần thúc đẩy công tác văn thư và hành chính, văn phòng đạt hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của nền VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC LƯU TRỮTRONG NỀN ... quản lý của mình. Ngày nay, những yêu cầu mới của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, công tác lưu trữ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các các lĩnh vực của đời sống xã hội bởi thông ... sử của tài liệu lưu trữ quy định. Vai trò của công tác lưu trữ đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thể hiện trên những khía cạnh cụ thể sau:1. Công tác lưu trữ có vai trò quan...
 • 7
 • 1,239
 • 5
228 Kế toán tài sản cố định & vai trò của công tác Kế toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định tại Công ty Toyota Việt Nam

228 Kế toán tài sản cố định & vai trò của công tác Kế toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định tại Công ty Toyota Việt Nam

Kế toán

... chính: chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề chung của công ty như phúc lợi, giải trí, ăn uống của công nhân viên và vấn đề an ninh trong công ty…- Phòng Mua hàng: có nhiệm vụ mua các công cụ dụng ... Bởi vì số lượng công việc tại công ty Toyota Việt nam là rất nhiều. Mọi người luôn bận rộn nên yêu cầu các cá nhân và nhân viên phải làm nhiều công tác không liên quan đến công việc chính của ... thong tin mà còn giữ vai trò kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các số liệu mà hệ thống phản ánh. 2.2.4.3. Tác dụng của phần mềm kế toán đối với công tác hạch toán và kế toán...
 • 52
 • 441
 • 1

Xem thêm