vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng VN

Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng VN

Kinh tế - Thương mại

... công tác đào tạo và phát triển sẽ ảnh hởng vô cùng lớn đến chiến lợc đào tạophát triển cán bộ, nhân viên lâu dài của doanh nghiệp.Thật vậy, hiệu quả đào tạophát triển nguồn nhân lực đợc ... Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém.- Ngành cha xây dựng đợc kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn, vì thế công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực không có cơ sở để định hớng đào tạo ... hớng về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 1. Quan điểm, định hớng chiến lợc về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Để thực hiện nghị quyết Trung ơng II (khoá 8) về công tác giáo dục - đào tạo và...
 • 51
 • 454
 • 1

Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC

Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC

Kế toán

... nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực I. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1. Một số khái niệm cơ bản1.1. Nguồn nhân lực (NNL) Nguồn nhân lực trong một tổ chức ... cơ sở đào tạo, sự xâm nhập của ma túy và các tệ nạn xã hội vào trường, cơ sở đào tạo 3.2. Các chính sách về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực là ... giải pháp nhằm đào tạo một cách có hiệu quả NNL của đất nước.* Vai trò của chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đối tượng của GD – ĐT là con người – vốn quý nhất, nguồn nội lực cốt lõi...
 • 104
 • 1,123
 • 8

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Kế toán

... thiết phải đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpTrong doanh nghiệp, đào tạo - phát triển giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng, duy trì và phát huy vốn nhân lực của tổ chức. ... tắc của đào tạo - phát triển Đào tạo - phát triển thờng đợc thực hiện trên các nguyên tắc sau: 1. Mỗi ngời đều có năng lực, khả năng phát triển và phấn đấu thờng xuyên vì sự phát triển của ... tốt nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.4. Đào tạo - phát triển nguồn nhân lực là hoạt động đầu t sinh lời lớn. Đầu...
 • 95
 • 962
 • 6

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Quản trị kinh doanh

... công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.4. Đào tạo - phát triển nguồn nhân lực là hoạt động đầu t sinh lời lớn. Đầu t cho đào tạo - phát triển một ... định nhu cầu đào tàoXem xét phân tíchPhê duyệtThực hiện đào tạo Đào tạo bên ngoài Đào tạo mới Đào tạo nội bộ Đào tạo kết hợpĐánh giá kết quả đào tạo Cập nhật hồ sơ đào tạo Đào tạo nâng cao ... và pháp triển nghề nghiệp bản thân, đợc áp dụng để đào tạo nâng bậc, nâng l-ơng.2. Mục đích đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong...
 • 94
 • 779
 • 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC.DOC

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC.DOC

Quản trị kinh doanh

... động.- Tập thể người lao động.251.1.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đào tạo phát triển là hoạt động để duy trì nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức, là điều kiện quyết định ... nhu cầu tồn tại và phát triển của tổ chức. Đào tạo phát triển là điều kiện quyết định để một tổ chức có thể tồn tại và đi lên trong cạnh tranh. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giúp cho doanh ... tác đào tạo. 2.3.1. Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. * Chương trình đào tạo chia làm 2 loại: Đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài. * Phương pháp đào tạo: Để...
 • 88
 • 4,564
 • 53

Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010

Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở Huyện Đông Anh giai đoạn 2006-2010

Thạc sĩ - Cao học

... chương:Chương 1: Nguồn nhân lựcđào tạo phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Chương 2: Thực trạng chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở huyện Đông ... tiêu tổng thể của đất nước.16 16Chương 1NGUỒN NHÂN LỰCĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN CNH, ĐTH1.1. Nguồn nhân lực và các đặc điểm cơ bản nguồn nhân lực trong quá trình ... trình triển khai nghiên cứu.6. Các đóng góp của luận văn- Luận văn đã hệ thống hoá các vấn đề lí luận về nguồn lực, nguồn nhân lực, đào tạophát triển nguồn nhân lực, đặt trong bối cảnh của...
 • 130
 • 583
 • 5

Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội

Giải pháp cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty dệt may trên địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... đào tạo đợc tài trợ 1 phần, tối đa là 60-70% tổng chi phí).4. Sự cần thiết phải đào tạophát triển nguồn nhân lực tại một số công ty Dệt- May trên địa bàn Hà Nội Đào tạophát triển nguồn ... với công nhân sản xuất của ngành Dệt- May: Hình thức đào tạo chủ yếu là đào tạo tại chỗ. Có hai hình thức là đào tạo tại cơ sở đào tạo của công ty và kèm cặp tại chỗ. Đào tạo tại cơ sở của công ... Một số kinh nghiệm đào tạophát triển nguồn nhân lực trong một số doanh nghiệp dệt may.1. Công ty dệt may thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Công tác đào tạo nguồn nhân lực ở công ty dệt may...
 • 85
 • 515
 • 3

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực việt nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực việt nam trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quản trị kinh doanh

... loại đào tạo, thờng thì đào tạo đợc phân ra làm hai loại là đào tạo công nhân kỹ thuật và đào tạo cán bộ chuyên môn.1.1. Đào tạo công nhân kỹ thuật: Đào tạo công nhân kỹ thuật : là việc đào tạo ... 42.0HĐ của tổ chức QT 6.2 6.3 25 62.511Chơng ILý luận chung về đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tếI. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đào ... phát triển mới của môi trờng.Các hình thức đào tạo cán bộ chuyên môn chủ yêulà đào tạo chính quy, đào tạo tại chức và đào tạo từ xa. Ngoài ra còn nhiều các hình thức đào tạo khác nh đào tạo...
 • 26
 • 554
 • 0

Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây XDCT 545

Quy trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây XDCT 545

Kinh tế - Thương mại

... doanh và tạo tiền đề cho công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. 1.1.3.3 Đào tạophát triển nguồn nhân lực Đào tạophát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự ... TÁC ĐÀO TẠOPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP XDCT 545 2.4.5.1 Mục đích của việc đào tạophát triển nhân lực tại công ty:- Nhằm đảm bảo cho tất cả các nhân viên đều được đào tạo ... nguồn nhân lực: Việc sử dụng nguồn nhân lực xây dựng cần đáp ứng được ba điều kiện sau đây:+ Chọn lựa nhân viên có động lực làm việc cao;+ Đảm bảo nhân viên được đào tạo liên tục;+ Tạo điều...
 • 75
 • 1,667
 • 3

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

Kinh tế - Thương mại

... sống và làm việc của công nhân. III - Đào tạophát triển nhân sự 1. Khái niệm, vai trò và các hình thức đào tạo nhân sự 1.1. Khái niệm đào tạo nhân sự - Hoạt động đào tạo là các hoạt động ... dụng, đào tạophát triển nhân sự sẽ giúp các nhà quản trị nhân sự tìm kiếm, lựa chọn, đào tạophát triển những nhân viên giỏi đáp ứng cho yêu cầu công việc. Tuyển dụng, đào tạophát triển ... việc của ngời học.4. Các quyết định của nhà quản trị :Quyết định của nhà quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc có đào tạo và phát triển hay là không đào tạophát triển nguồn nhân...
 • 80
 • 795
 • 0

Thực trạng & giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp & khu chế xuất

Thực trạng & giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp & khu chế xuất

Kinh tế - Thương mại

... thiết của đào tạophát triển nguồn nhân lực. 2. Khái niệm.3. Mục tiêu và ý nghĩa của đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpII. Các phơng pháp đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực ... tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.2. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. 3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chơng trình đào tạo và phát ... nhân lực trong doanh nghiệp.Phần II:Thực trạng của công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp và chế xuấtI. Sự cần thiết của công tác đào tạophát triển nguồn nhân...
 • 68
 • 541
 • 6

Xem thêm