vụ kế hoạch tài chính bộ văn hóa thể thao và du lịch

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch ppt

Tài liệu Chỉ đạo: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ppt

Du lịch

... tiếp. - Được nhận Bằng khen của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch - 01 kỷ niệm chương của BTC - Clipping toàn bộ chương trình, 01 đĩa ảnh 01 bộ VCD/DVD 5. TÀI TRỢ KHÁC - Kinh phí: 100.000.000 ... Bằng khen của Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch - 01 kỷ niệm chương của BTC - Clipping toàn bộ chương trình, 01đĩa ảnh 01 bộ VCD/DVD - Được cảm ơn trong buổi họp báo - Logo nhà tài trợ được ... đạt thành tích cao, Bộ Văn hoá - Thể thao Du lịch phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, báo Thể thao Việt Nam công ty cổ phần Đầu tư Truyền thông Việt...
 • 12
 • 289
 • 0

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao du lịch

Báo cáo của bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Kế toán - Kiểm toán

... các Bộ Khoa hoc Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính Bộ Công an). - Thanh tra Văn hóa, Thể thao Du lịch ... Các văn bản pháp luật đã được ban hành kịp thời gồm 5 Nghị định, 1 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, 4 Thông tư cùng với 4 Quyết định của các Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Bộ Nông nghiệp ... Nông thôn, Bộ Y tế. Một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ký ban hành văn bản quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ,...
 • 9
 • 450
 • 0

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao du lịch

đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ văn hóa,thể thao và du lịch

Kinh tế - Quản lý

... vực văn hóa, thể dục, thể thao du lịch. 25. Trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc đàm phán, ký kết, gia nhập, phê duyệt điều ước quốc tế về văn hóa, gia đình, the dục, thể thao du lịch; ... phân loại tài nguyên du lịch; ban hành các quy định về bảo vệ, tôn tạo, phát triển, khai 27 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 32BỘ VĂN HÓA , THỂ THAO DU LỊCHLÃNH ... nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, cụ thể: 2.5.1. Các đơn vị sự nghiệp văn hoáa) Về tự chủ tổ chức bộ máy nhân sự Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch đã sắp xếp kiện toàn...
 • 97
 • 664
 • 1

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, nhóm; triển lãm mỹ thuật tỉnh, thành phố, khu vực; triển lãm khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền ppt

Thủ tục hành chính

... 07/6/2011của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao ... lý của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Yên. c. Thành phần, ... bộ. d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc. đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong tỉnh. e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. ...
 • 4
 • 373
 • 0

Cử đoàn TDTT đi tập huấn thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao Du lịch ppt

Cử đoàn TDTT đi tập huấn và thi đấu ngoài nước theo quyết định của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ppt

Thủ tục hành chính

... Nghiệp vụ, Phòng Thể thao thành tích cao hoặc Phòng Thể dục Thể thao Cộng đồng kiểm tra thẩm định ý kiến của Phó giám đốc phụ trách. (bản chính gửi về Phòng Tài chính, bản sao cùng toàn bộ hồ ... sơ). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. 2. Tờ trình của Trưởng Ban chuyên môn – Trưởng bộ môn hoặc Phụ trách môn (bao gồm cả dự trù kinh phí ... hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ) . Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước ...
 • 4
 • 653
 • 0

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) pdf

Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) pdf

Thủ tục hành chính

... của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) khi xây dựng mới, tu bổ sửa chữa, chuyển chất liệu hủy bỏ phải có giấy phép chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành mỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao ... 2. Biên bản các lần duyệt phác thảo của Hội đồng nghệ thuật; 3. Các văn bản có liên quan tới công trình; 4. Ảnh chụp phác thảo 3 chiều bản vẽ phương án thiết kế (kích thước nhỏ nhất ... có giấy phép chịu sự quản lý nhà nước về chuyên ngành mỹ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình xin cấp giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục...
 • 4
 • 274
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao và du lịch

Kế toán

... xây dựng văn hóa thể thao du lịch Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch. Chương ... XUẤT QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH1.1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa thể thao du lịch Sản ... trình văn hóa thể thao du lịch, được sự hướng dẫn tận tình của ThS. Đặng Thị Thúy Hằng sự giúp đỡ của các cô, các chị trong phòng kế toán của công ty, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế...
 • 97
 • 638
 • 5

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao du lịch

Thủ tục hành chính đã sửa đổi,bãi bỏ chuyên đề về cấp huyện ,bổ sung trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa,thể thao và du lịch

Thủ tục hành chính

... 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch quy định ... ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước3. ... ngày hẹn, công dân tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước3....
 • 17
 • 1,074
 • 0

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Quý I nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

Tài liệu khác

... các Nghị định Chiến lược phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức ... của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về Quy định điều kiện hoạt động chuyên môn các môn thể thao của cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao đến Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao ... nghị tổng kết công tác năm 2011 triển khai nhiệm vụ năm 2012 của ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch. - Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào...
 • 12
 • 782
 • 1

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao du lịch _______ BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ... này đều bãi bỏ.Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cótrách nhiệm ... Thể thaoDu lịch; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao và...
 • 5
 • 1,353
 • 5

Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung ứng dụng tại trường đại học văn hóa, thể thao du lịch thanh hóa

Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung và ứng dụng tại trường đại học văn hóa, thể thao và du lịch thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... âm nhạc trên cơ sở nội dung, em lựa chọn thực hiện đề tài “Tìm kiếm âm nhạc trên cơ sở nội dung ứng dụng tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao Du lịch Thanh Hóa nhằm nghiên cứu về ... Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Nhu cầu tìm kiếm âm nhạc theo nội dung phục vụ giảng dạy - Trình bày các thuật toán tìm kiếm âm thanh theo nội dung. - Phân ... ÂM NHẠC TRÊN CƠ SỞ NỘI DUNG ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH MÃ SỐ: 60.48.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI...
 • 26
 • 377
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25