về vấn đề xây dựng và chia sẻ thông tin tín dụng

BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT (ĐẶNG VĂN HÒA- PHẦN 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - Chương 2: Động học và động lực học pdf

BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT (ĐẶNG VĂN HÒA- PHẦN 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - Chương 2: Động học động lực học pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... quy chiếu quán tính Những vấn đề nghiên cứu xây dựng sở định luật kiểm nghiệm gọi : Các định luật động lực học Galile Niuton Các tiên đề động lực học Tiên đề 1: Định luật quán tính: Chất điểm ... chịu tác dụng lực đứng yên chuyển động thẳng SLIDE 39  Khi F = V = số V = Nếu lực tác dụng vào chất điểm vận tốc chất điểm bảo toàn hướng trị số  Phát biểu cách khác: lực tác dụng vào chất ... đề 3: Định luật cân lực tác dụng & phản lực tác dụng Phát biểu: Các lực mà hai chất điểm tác dụng lẫn phương , ngược chiều có trị số Giả sử có hai chất điểm A,B có khối lượng m, m’ Khi tác dụng...
 • 66
 • 1,056
 • 18
BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT (ĐẶNG VĂN HÒA- PHẦN 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - Chương 2: Động học và động lực học (tiếp theo) pps

BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT (ĐẶNG VĂN HÒA- PHẦN 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - Chương 2: Động học động lực học (tiếp theo) pps

Kĩ thuật Viễn thông

... dụng ngoại lực  Ngoại lực tác dụng gồm: - Lực tập trung, lực phân bố có đường tác dụng vuông góc với trục - Ngẫu lực, mô men nằm mặt phẳng chứa trục  Mặt phẳng đối xứng chứa ngoại lực tác dụng ... 4.1 Mối ghép đinh tán 4.1.1 Những vấn đề chung: Giới thiệu mối ghép đinh tán: Mối ghép đinh tán biểu diễn hình vẽ Các ghép liên kết trực tiếp đinh tán liên kết thông qua đệm đinh tán SLIDE 23  ... đinh - [ τ ] c , [ σ ] d , [ σ ] k :ứs cho phép cắt, dập kéo tính theo N/mm2 (hay MPa ) SLIDE 34 4.2 Mối ghép hàn 4.2.1 Những vấn đề chung: Cách tạo mối ghép hàn: - Hai ghép kim loại ghép với...
 • 54
 • 3,578
 • 20
cơ học ứng dụng - phần 1 cơ học vật rắn tuyệt đối - chương 1

cơ học ứng dụng - phần 1 cơ học vật rắn tuyệt đối - chương 1

Quản lý nhà nước

... tác dụng hai lực hai lực đường tác dụng, ngược chiều cường độ Ví dụ: Định luật 2: Tác dụng hệ lực không đổi ta thêm vào bớt hệ hai lực cân Hệ (định lý trượt lực) Định luật 3: Hai lực tác dụng ... đương với lực tác dụng điểm có véc tơ véc tơ đường chéo hình bình hành có hai cạnh hai véc tơ lực lực cho Định luật 4: Lực tác dụng phản tác dụng hai vật có cường độ, đường tác dụng, hướng ngược ... lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng tương hỗ mặt học hai chất điểm hay hệ Với hệ, lực gôm: Nội lực ngoại lực Không gian thời gian có tính chất tuyệt đối không phụ thuộc vào vật chất chuyển động ...
 • 8
 • 599
 • 5
BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT (ĐẶNG VĂN HÒA) - PHẦN 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - Chương 1: Tĩnh học (tiếp theo) pps

BÀI GIẢNG CƠ KỸ THUẬT (ĐẶNG VĂN HÒA) - PHẦN 1 : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - Chương 1: Tĩnh học (tiếp theo) pps

Kĩ thuật Viễn thông

... tác dụng F lên vật rắn làm vật rắn quay quanh điểm cố định O Tác dụng làm quay mà lực F gây cho vật phụ thuộc vào: a O H×nh 1-39 SLIDE - Trị số lực - khoảng cách từ điểm O đến đường tác dụng ... tác dụng vuông góc với tay quay cho tác dụng lớn SLIDE 1.3.2 THU GỌN HỆ LỰC PHẲNG BẤT KỲ Định lý dời lực song song: Định lý: dời song song lực để tác dụng học không thay đổi ta phải thêm vào ... : CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI Chương 1: Tĩnh học 1.1.Những khái niệm tiên đề Tĩnh học 1.1.1.Những khái niệm 1.1.2.Các tiên đề Tĩnh học 1.1.3 Liên kết phản lực liên kết 1.2.Các hệ lực phẳng đặc biệt...
 • 64
 • 2,187
 • 35
CƠ HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 1 CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - CHƯƠNG 2 pot

CƠ HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 1 CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - CHƯƠNG 2 pot

Cao đẳng - Đại học

... )   mO ( Fn )   mO ( Fk )  Ví dụ k 1 - Tính Mo hệ lực phẳng  Nhận xét: - Véc tơ véc tơ tự có giá trị không đổi với hệ lực, mô men phụ thuộc vào điểm lấy mô men - Mô men hệ lực đồng quy ... Véc tơ hệ lực phẳng, ký hiệu V , tổng véc tơ lực hệ lực Véc tơ xác định phương pháp véc tơ tọa độ đề 2.3.1.2 Mô men hệ lực phẳng điểm  Mô men lực điểm O đại lượng đại số,  ký hiệu mO ( F )   ... không gian hai ngẫu lực có véc tơ mô men tương đương với 2.2.2 Hệ ngẫu lực Tập hợp ngẫu lực tác dụng lên vật rắn gọi hệ ngẫu lực 2.2.2.1 Thu gọn hệ ngẫu lực Hợp ngẫu lực mặt phẳng ngẫu lực nằm...
 • 13
 • 597
 • 9
Báo cáo

Báo cáo "Giao dịch dân sự vô hiệu tương đối vô hiệu tuyệt đối " ppt

Báo cáo khoa học

... quan đến quy định BLDS giao dịch dân vô hiệu Trong khuôn khổ b i báo n y, xin nêu lên ba vấn đề sau: - Vấn đề điều kiện lực chủ thể cá nhân tham gia giao dịch dân nghiên cứu - trao đổi Khoản Điều ... hiệu tuyệt đối hay vô hiệu tơng đối? Vấn đề n y gây 42 - Tạp chí luật học tranh luận giới nh nghiên cứu luật dân sự, cha đạt đợc thống chung quan điểm Vấn đề c ng trở nên phức tạp pháp luật số ... Nếu chứng minh đợc hợp đồng kinh tế không bị coi l vô hiệu - Vấn đề trờng hợp vô hiệu vi phạm điều kiện hình thức giao dịch dân Vấn đề n y l đối tợng tranh luận sôi giới luật học Việt Nam Nguyên...
 • 8
 • 1,379
 • 6
Bài 5-1: LĨNH VỰC KINH TẾ CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI (Tiết 4) pptx

Bài 5-1: LĨNH VỰC KINH TẾ CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI (Tiết 4) pptx

Cao đẳng - Đại học

... triển lực lượng sản xuất a Khái niệm tính chất trình độ lực lượng sản xuất - Tính chất lực lượng sản xuất tính chất cá nhân hay tính chất xã hội việc sử dụng tư liệu lao động, mà chủ yếu công ... động người, trình độ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất Gắn liền với trình độ llsx tính chất llsx Trong lịch sử xã hội llsx phát triển từ chỗ tính chất cá nhân lên tính chất xã hội hóa cao ... nghiệp nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân” II NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển...
 • 5
 • 904
 • 6
bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân

bài giảng đại số 7 chương 1 bài 4 giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. cộng,trừ, nhân, chia số thập phân

Toán học

... neáu x ≥ x =   x neáu x 〈0 Tính : Cho HS hoạt động nhóm ; 3,8 ; 21 Bài tập áp dụng Tính : + - + + − −1 GV:Nhắc HS sau “ mở khoá “được GTTĐ làm bình thường GV:Nhắc HS thông thường có hai đáp số ... gía trị tuyệt đối số hữu tỉ Xác định GTTĐ số hữu tỉ Có kĩ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Vận dụng kiến thức học vào tập KT BÀI CŨ Tìm GTTĐ : = −8 = = GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ HỮU TỈ I.Giá...
 • 9
 • 853
 • 0
Thiết kế hoạt động dạy học bài “Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song” và bài “Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối” Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh t

Thiết kế hoạt động dạy học bài “Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song” bài “Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối” Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh t

Tài liệu khác

... biu t lụgớc ca tin trỡnh nhn thc khoa hc i vi tri thc cn dy Tin trỡnh nhn thc khoa hc i vi mt kin thc vt lý no ú thc cht chớnh l tin trỡnh gii quyt xõy dng kin thc ú C th hn, ú l tin trỡnh t ... vo mc ớch i tng tin hnh thớ nghim cú th chia thnh hai loi: thớ nghim biu din (thớ nghim giỏo viờn tin hnh l chớnh, cú th cú s h tr ca hc sinh), thớ nghim thc (thớ nghim hc sinh tin hnh di s hng ... cỏch s dng phng tin dy hc, tin hnh thớ nghim, trỡnh by bng) 1.5.2 Tin trỡnh khoa hc xõy dng mt kin thc vt lý c th: Quỏ trỡnh xõy dng mt kin thc vt lý c th cú th mụ t khỏi quỏt bng tin trỡnh sau:...
 • 71
 • 777
 • 2
CÁP điện lực hạ THẾ 1  4 LÕI,RUỘT ĐỒNG, CÁCH điện XLPE, vỏ PVC

CÁP điện lực hạ THẾ 1  4 LÕI,RUỘT ĐỒNG, CÁCH điện XLPE, vỏ PVC

Tài liệu khác

... 70 71 80 10596 11065 13204 14075 17419 0,0754 0,0738 0,0601 0,0576 0,0470 III.5-Loại pha trung tính (3 phase + neutral cores ) : Mã SP Code 1060504 1060505 1060506 1060507 1060508 1060509 1060510 ... 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Lõi trung tính – Neutral conductor Mặt cắt d/định Nominal area mm2 6 8 10 11 16 14 16 14 22 22 25 35 30 35 ... Overall dia Kh.lượng cáp Approx.we ight Đ Trở lõi pha 20OC Phase core res at 200C (Max) Đ.Trở lõi tr.tính 20OC Neutral core res at 200C (Max) mm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8...
 • 11
 • 320
 • 0
Phân tích không gian để đánh giá kết hợp trồng trọt và chăn nuôi trên diện rộng ở 4 tỉnh thành: đồng nai, bình dương, long an và tp. Hồ chí minh

Phân tích không gian để đánh giá kết hợp trồng trọt chăn nuôi trên diện rộng ở 4 tỉnh thành: đồng nai, bình dương, long an tp. Hồ chí minh

Nông - Lâm - Ngư

... KỸ THUẬT Hồ Chí Minh, Bình Dương, khu vực thò xã Tân An tỉnh Long An Đồng Nai (hình 6) KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Từ kết cho thấy: Các trại chăn nuôi quan trọng trại heo tập trung gần thành phố đông dân ... dự án di dời trại chăn nuôi lớn đến huyện Bến Cát, xã An Tây Lai Uyên Theo đánh giá tổng thể sở tính toán vùng đất, độ cao phương pháp đònh vò phân vùng, khu vực thích hợp cho việc phát triển ... trại heo (pig farms), nhà máy thức ăn gia súc (feed mills), lò mỗ (slaughterhouses), đường giao thông (transport), từ xuống Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 2/2003 Đại học Nông Lâm TP.HCM NGHIÊN...
 • 5
 • 1,099
 • 6
Câu 1 - Hợp đồng kỳ hạn

Câu 1 - Hợp đồng kỳ hạn

Ngân hàng - Tín dụng

... trình (1) (2), áp dụng công thức Black-Scholes, định giá call Power Ðáp án | Về đầu trang Câu - Rủi ro tín dụng Ðể huy động vốn vào dự án đầu tư quan trọng, công ty X phát hành tín phiếu có thời ... ty Y mua tín phiếu với giá 97M€ Lãi thả Euribor-6 tháng 5.8% (i) Xác định khoản bù rủi ro (risk premium)* mà X phải trả để bù rủi to tín dụng (credit risk)* (ii) 90 ngày sau, rủi ro tín dụng tăng ... nên công ty Y định bán tín phiếu sở Euribor-3 tháng + 0.6%, với Euribor-3 tháng 6.4% Định giá tín phiếu mà Y bán (iii) Tính mức sinh lời chiến lược đầu tư nhằm mua bán tín phiếu (*) risk premium...
 • 5
 • 1,167
 • 5
Bài dự thi Đổi mới PPGD-ĐMCTGDPT-Để có 1 giờ Sinhhoatj lóp hiệu quả-Giải A tinh Bắc Ninh

Bài dự thi Đổi mới PPGD-ĐMCTGDPT-Để có 1 giờ Sinhhoatj lóp hiệu quả-Giải A tinh Bắc Ninh

Tư liệu khác

... - Một số ý kiến đề xuất cách thức tổ chức sinh hoạt lớp hiệu * Vấn đề 1: Cách phân phối bố trí phân môn Hoạt động lên lớp * Vấn đề 2: Cách tiến hành sinh hoạt lớp hiệu * Vấn đề 3: Các loại hồ ... tham khảo Trong phần đóng góp ý kiến mình, đề xuất vấn đề liên quan đến cách đạo, tổ chức sinh hoạt lớp nói riêng môn Hoạt động lên lớp nói chung Những vấn đề là: 1/ Cách phân phối bố trí phân môn ... sách phục vụ cho tiết sinh hoạt lớp bao gồm: *Sổ kế hoạch chủ nhiệm đợc xây dựng duyệt từ đầu năm học, sổ đợc sử dụng vào đợt đón đoàn kiểm tra, đợt họp phụ huynh học sinh sơ kết, tổng kết năm...
 • 16
 • 559
 • 1
Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 4: Thanh niên với vấn đề hòa bình và hợp tác

Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 4: Thanh niên với vấn đề hòa bình hợp tác

Tư liệu khác

... Ô I C H Ữ K Ê B Ờ R À O 10 T R Ờ I 11 TÍNH GIỜ ? N G Ô N Ồ N G H Ư N O 10 11 em Đây yThìnhâgiảĐămđã o chươngc vănca dao Đâ ĐâYêu mô giao văn Yêuchày n Anhtínlàchvật rasà cólấitrong kỉ Ai lày phơiu ... nghe ®o¹n nh¹c sau vµ ®o¸n tªn bµi h¸t? ?¤ng ®­ỵc mƯnh danh lµ ng­êi h¸t rong qua nhiỊu thÕ hƯ? Tinh thần đòan kết nhân dân ta kháng chiến Mỗi vòng có chữ có chữ đỏ, tìm hát gốc Khi lật phải đỏ ... Ngọc Trời Cùng Mn Trái tim Ngất Say Hòa6bình Bài hát gốc Tự nguyện Sáng Tác Trương Quốc Khánh Tinh thần đòan kết nhân dân ta thời bình C H I E N T H Tìm từ trái nghĩa với hòa bình, biết chữ...
 • 34
 • 6,398
 • 90
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty cơ khí ô tô 1 - 5 Đông anh

Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của công ty cơ khí ô tô 1 - 5 Đông anh

Kế toán

... chức điều độ lao động cho đơn vị, phận, khai thác tuyển dụng lao động, giải vấn đề tiền lơng, xây dựng hệ số tính lơng cho phận quản lý, xây dựng định mức tiền lơng cho sản phẩm thực hoạt động xã ... doanh vâns đề hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành vấn đề quan trọng mà doanh nghiêpj cần phải quan tâm Bởi công việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành cung cấp thông tin cách xác, ... liệu kết tính giá thành phải đợc phản ánh bảng biểu tính giá thành thể đợc nội dung, phơng pháp tính giá thành mà doanh nghiẹp áp dụng. Tính chất việc tính giá thành sản phẩm việc phơng pháp tính...
 • 113
 • 184
 • 0
Nghiên cứu tổng hợp zeolit 3a từ cao lanh a lưới và ứng dụng xử lý cồn công nghiệp thành cồn tuyệt đối

Nghiên cứu tổng hợp zeolit 3a từ cao lanh a lưới ứng dụng xử lý cồn công nghiệp thành cồn tuyệt đối

Khoa học tự nhiên

... tài: 5.1 Ý nghĩa khoa h c - Cung c p nh ng thông tin khoa h c v quy trình t ng h p zeolit 4A t cao lanh bi n tính t o zeolit 3A - Cung c p nh ng thông tin, tư li u làm s cho vi c nghiên c u sau ... gian k t tinh 12 gi ñã t o s n ph m có ñ tinh th 92% - B ng phương pháp trao ñ i ion dung d ch KCl ñã bi n tính zeolit 4A thành zeolit 3A M c ñ trao ñ i ñ t 75,7% Zeolit 3A t o thành có ñ tinh th ... 1000oC), liên t c nhi u gi (4 ÷ 24 gi ) trư c k t tinh mà ch t lư ng zeolit thu ñư c v n th p 10 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP Đ C TRƯNG C U TRÚC TÍNH CH T C A ZEOLIT 1.3.1 Phương pháp ph nhi u x Rơnghen...
 • 26
 • 682
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25