về mức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua portal

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến qua portal

Quản trị mạng

... mật cho giao dịch trực tuyến đòi hỏi cao Chính vậy, mức độ mức độ phù hợp để triển khai dịch vụ hành cơng trực tuyến Việt Nam Lợi ích xây dựng dịch vụ hành công trực tuyến mức độ Chính phủ điện ... Cung cấp dịch vụ hành cơng trực tuyến qua Portal Áp dụng hoàn cảnh thực tế Việt Nam nay, dựa trạng ứng dụng Internet, trạng dịch vụ hành cơng, việc thực trực tuyến dịch vụ nên hoàn thiện mức ... hiệu suất hiệu quan cung cấp dịch vụ -Tăng tính minh bạch quan cung cấp dịch vụ, với phát triển công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin trạng thái quy trình hồn tồn (cung cấp thơng tin hồ sơ...
 • 4
 • 256
 • 2

nghiên cứu ứng dụng dịch vụ web (web services) giải quyết bài toán về cung cấp dịch vụ hành chính công của hà nội

nghiên cứu ứng dụng dịch vụ web (web services) giải quyết bài toán về cung cấp dịch vụ hành chính công của hà nội

Quản trị mạng

... mà từ ta có dịch vụ WS Ta biết tiến hành công việc với ta dịch vụ đưa ra? Đặc tả kỹ thuật kiểm soát dịch vụ WS cho phép ta xem xét tập hợp dịch vụ WS đưa máy chủ đặc biệt để tìm dịch vụ ta cần ... nhà cung cấp khác nhau, cho phép người dùng chọn nhà cung cấp, chuyển đơn hàng sau theo dõi việc chuyển hàng nhận hàng ứng dụng nhà cung cấp, trình bày dịch vụ họ Web, quay sử dụng dịch vụ WS ... thống thông điệp đáng tin Kiến trúc dịch vụ WS giúp cho dịch vụ WS mức thông qua việc cung cấp mơ hình mục tiêu chung, chặt chẽ vho việc bổ sung khả cao cấp dịch vụ WS dạng module ngày mở rộng 16...
 • 49
 • 595
 • 0

Cung cấp dịch vụ Hành chính côngcấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (LV thạc sĩ)

Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (LV thạc sĩ)

Quản lý nhà nước

... người 1.1.2.2 Cung cấp dịch vụ hành cơng Khái niệm cung cấp dịch vụ hành cơng: Cung cấp dịch vụ hành cơng làhoạt động quan nhà nước, tổ chức nhà nước trao quyền nhằm cung ứng dịch vụ hành cơng nhằm ... đưa xuống cho cấp gần dân (cấp sở) cung cấp Phạm vi sử dụng loại dịch vụ lớn việc cung cấp dịch vụ phân cấp nhiều cho cấp Mức độ phức tạp việc cung cấp dịch vụ cơng lớn loại dịch vụ giao cho quan ... thực nhiệm vụ sau: - Làm rõ sở lý luậnvề dịch vụ hành cơng chất lượng dịch vụ hành cơng, hồn thiện việc cung cấp dịch vụ hành cơng tiêu chí phản ánh hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ hành cơng...
 • 117
 • 192
 • 0

Cung cấp dịch vụ Hành chính côngcấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (tt)

Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (tt)

Quản lý nhà nước

... lượng dịch vụ hành cơng, hồn thiện việc cung cấp dịch vụ hành cơng tiêu chí phản ánh hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ hành cơng - Phân tích thực trạng đánh giá việc cung cấp dịch vụ hành cơng cấp ... người 1.1.2.2 Cung cấp dịch vụ hành cơng Khái niệm cung cấp dịch vụ hành cơng: Cung cấp dịch vụ hành cơng hoạt động quan nhà nước, tổ chức nhà nước trao quyền nhằm cung ứng dịch vụ hành cơng nhằm ... dụng loại dịch vụ lớn việc cung ứng dịch vụ phân cấp nhiều cho cấp Mức độ phức tạp việc cung ứng dịch vụ công lớn loại dịch vụ giao cho quan có tính chun mơn cung ứng Các dịch vụ phục vụ cho mục...
 • 26
 • 129
 • 1

Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính Phủ điện tử tại Việt Nam

Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính Phủ điện tử tại Việt Nam

Công nghệ thông tin

... tổ chức cung cấp dịch vụ - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: dịch vụ công trực tuyến mức độ cho phép ngƣời sử dụng điền gửi trực tuyến mẫu văn đến quan, tổ chức cung cấp dịch vụ Các giao dịch trình ... sơ cung cấp dịch vụ đƣợc thực mơi trƣờng mạng Việc tốn lệ phí (nếu có) nhận kết đƣợc thực trực tiếp quan, tổ chức cung cấp dịch vụ - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: dịch vụ công trực tuyến mức ... lựa chọn dịch vụ hành cơng trực tuyến 70 4.3.2 Về quy trình lựa chọn dịch vụ hành cơng trực tuyến 70 4.3.3 Về mức cung cấp dịch vụ hành cơng trực tuyến 71 4.3.4 Về phí, lệ phí hình thức trả...
 • 99
 • 972
 • 4

DSpace at VNU: Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam

DSpace at VNU: Đề xuất mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến phù hợp với thực tế xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam

Tài liệu khác

... thuận tiện cho tổ chức, công dân Các cấp độ dịch vụ công trực tuyến: cấp độ Dịch vụ hành cơng độc lập (Service Islands): Hầu hết dịch vụ hành công trực tuyến Việt Nam cấp độ Mỗi quan nhà nước ... vụ dịch vụ CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM 2.1 Đánh giá tổng quát trạng cung cấp dịch vụ hành cơng 2.2 Nhận xét chung trạng cung cấp dịch ... dịch vụ hành cơng trực tuyến Hình thức chủ yếu giao dịch dịch vụ hành cơng thơng qua giao tiếp trực tiếp phận tiếp dân quan nhà nước tương ứng Mức độ sẵn sàng khả cung cấp dịch vụ trực tuyến...
 • 12
 • 96
 • 1

ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TÌNH HUỐNG UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TÌNH HUỐNG UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

Kinh tế

... lý h t c hành chính: có 18 lo i cơng vi thành quy trình chu n gi i quy c cơng b nh quy trình x lý h phân công nhi m v cho cán b -công ch c thu c phòng, ban liên quan th c hi n; m i lo i công vi ... c a liên thông hi Công b công khai niêm y it thông tin t i quy t công vi c cho t ch c công dân Th c hi n có hi u qu v công tác ti p nh n, x lý ph n ánh, ki n ngh c a t ch c công dân v cao trách ... vi c quy vi c cung c p d ch v c; h t Th c thi sách: nh nh c a pháp lu n : m c tiêu ho cán b -công ch c; yêu c u c c cung pháp lu i dân c c n thi t c a khu v c công Quá u vào k t qu cung ng d ch...
 • 90
 • 322
 • 1

Bài tiểu luận một số vấn đề về các trung tâm dịch vụ hành chính công

Bài tiểu luận một số vấn đề về các trung tâm dịch vụ hành chính công

Kinh tế - Thương mại

... quản lý hành Đồng thời phải xác định đầy đủ chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ phủ để có xác định mức phí hợp lý phải trả Thứ hai tổ chức đơn vị dịch vụ hành phải bảo đảm cung cấp dịch vụ cách ... thành hai loại mơ hình: mơ hình quan quản lý đồng thời làm dịch vụ mơ hình trung tâm cung cấp dịch vụ cơng 2.1 Mơ hình quan quản lý đồng thời làm dịch vụ Điển hình mơ hình trung tâm dịch vụ hành ... chuyên môn người trực tiếp tham gia sử dụng dịch vụ, cung cấp dịch vụ trung tâm này, tổng kết lại vấn đề sau:  Lo ngại tượng trung tâm dịch vụ công tổ chức để thực hai luồng công việc: quản lý...
 • 19
 • 656
 • 1

ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

ĐỀ ÁN CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN

Kế hoạch kinh doanh

... cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến quy định khoản Điều 11 Nghị định số 97 hoạt động cung cấp thông tin trang thông tin điện tử cá nhân sau: Doanh nghiệp xây dựng công khai Quy chế cung cấp, ... điện tử dùng để cung cấp mạng xã hội trực tuyến hoạt động ổn định Công ty trang bị hệ thống máy tính có cấu hình cao, dùng hệ thống đường truyền tốc độ cao nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu Việt ... Hướng dẫn số nội dung hoạt động cung cấp thông tin trang thông tin điện tử cá nhân Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/ 2008 Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin điện...
 • 5
 • 1,224
 • 28

Cấp Giấy đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến doc

Cấp Giấy đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến doc

Thủ tục hành chính

... cung cấp dịch vụ tổ chức, doanh nghiệp quản lý - Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mơ hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến ... Thông tin Truyền thông quy định Thông tư + Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bảo đảm yêu cầu sau: - Loại hình dịch vụ (trò chuyện trực tuyến, tạo trang thơng tin điện tử cá nhân, diễn ... ngày 28 tháng 08 năm 2008 Chính phủ quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin điện tử Internet hoạt động quản lý trang thông tin điện tử dịch vụ mạng xã hội trực tuyến ...
 • 3
 • 289
 • 1

mau de an cung cap dich vu mang xa hoi truc tuyen

mau de an cung cap dich vu mang xa hoi truc tuyen

Tài liệu khác

... Diễn đàn, Trò chuyện trực tuyến Việc thực nghiêm túc Trách nhiệm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến quy định khoản Điều 11 Nghị định số 97 hoạt động cung cấp thông tin trang ... điện tử dùng để cung cấp mạng xã hội trực tuyến hoạt động ổn định Công ty trang bị hệ thống máy tính có cấu hình cao, dùng hệ thống đường truyền tốc độ cao nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu Việt ... Hướng dẫn số nội dung hoạt động cung cấp thông tin trang thông tin điện tử cá nhân Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/ 2008 Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet thông tin điện...
 • 5
 • 85
 • 2

Rà soát, tổng hợp và cập nhật chính sách về triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam và một số nước trên thế giới

Rà soát, tổng hợp và cập nhật chính sách về triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam và một số nước trên thế giới

Quản trị kinh doanh

... trước Dịch vụ điện thoại Internet Dịch vụ thuê bao Internet Dịch vụ Bưu SP T Dịch vụ S-Phone Dịch vụ truy cập Internet: Dịch vụ Internet trọn gói EVN Telecom Dịch vụ điện thoại 179 OI C Dịch vụ ... doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cơng ích trì mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn thơng ích hỗ trợ cho người dân trì phát triển sử dụng dịch vụ viễn thơng ích vùng cung cấp dịch vụ viễn thơng ... vào cung cấp dịch vụ viễn thông công ích Một hướng xử lý việc chuyển từ đối tượng cung cấp sang hình thức dự án cung cấp dịch vụ viễn thơng cơng ích giải pháp cụ thể để thực xã hội hóa dịch vụ...
 • 90
 • 438
 • 0

định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả họat động cung cấp dịch vụ tài chính của tym

định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả họat động cung cấp dịch vụ tài chính của tym

Kinh tế - Quản lý

... phương pháp cung cấp sản phẩm dịch vụ tổ chức tới khách hàng theo nhóm hay cá nhân Các tổ chức tài vi mơ thực cung cấp dịch vụ theo nhóm thường có tỷ lệ cao so với tổ chức cung cấp dịch vụ cá nhân ... dạng sản phẩm tài Dứoi sản phẩm tài chủ yếu cung cấp tổ chức tài vi mơ: 1.3.1 Cung cấp khỏan tín dụng nhỏ Cung cấp khỏan tín dụng nhỏ xem dịch vụ cung cấp tới người nghèo tổ chức tài vi mơ Thật ... trợ nhằm nâng cao hiệu cho hoạt động cung cấp dịch vụ tổ chức 1.3 Các dịch vụ tài chủ yếu cung cấp tổ chức tài vi mơ Các tổ chức tài vi mơ tòan giới cung cấp tới khách hàng danh mục đa dạng sản...
 • 114
 • 405
 • 2

nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại ubnd quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại ubnd quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Thạc sĩ - Cao học

... THUYẾT VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG VÀ SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1.1 Dịch vụ hành cơng a Khái niệm Dịch vụ hành cơng loại hình dịch vụ cơng quan hành nhà nước cung cấp phục vụ yêu cầu cụ thể công ... đặc trưng dịch vụ hành cơng Dịch vụ hành cơng có đặc trưng riêng, phân định với loại dịch vụ công cộng khác [2]: - Là hoạt động có tính chất phục vụ trực tiếp; - Loại hình dịch vụ phục vụ cho quyền ... gia sử dụng dịch vụ công lĩnh vực nhà đất UBND quận Cẩm Lệ Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI - Cung cấp công cụ đo lường chất lượng dịch vụ phù hợp với dịch vụ hành cơng quan hành nhà nước...
 • 26
 • 782
 • 2

đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã cửa lò – nghệ an

đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công theo cơ chế một cửa tại ubnd thị xã cửa lò – nghệ an

Kinh tế

... CỦA DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG Dịch vụ hành cơng có đặc trưng riêng, phân định với lọai dịch vụ công cộng khác: Thứ nhất: Việc cung ứng dịch vụ hành cơng ln gắn với thẩm quyền họat động quan hành ... chất lượng dịch vụ cụ thể định nghĩa chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ cơng, dịch vụ hành cơng, đồng thời nêu đặc điểm dịch vụ hành cơng Chương trình bày mơ hình chất lượng dịch vụ số tác ... quan, dịch vụ hành cơng phân lọai Trên sở phân tích, so sánh dịch vụ hành cơng với họat động quản lý nhà nước với lọai dịch vụ công lĩnh vực phục vụ lợi ích cơng cộng, thấy dịch vụ hành công họat...
 • 184
 • 1,924
 • 27

Thông tư 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thông tư 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tư liệu khác

... dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương Điều Xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến Điều Nâng cấp dịch vụ công trực tuyến Chương III CUNG CẤP, THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG ... XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Điều Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương Bộ Công Thương cung cấp dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành thuộc ... thực dịch vụ công trực tuyến; đ) Các nội dung cần thiết khác Chương III CUNG CẤP, THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Điều Trình tự thực dịch vụ cơng trực tuyến Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công...
 • 13
 • 194
 • 0

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND phường nghi tân, thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an pdf

Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND phường nghi tân, thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an pdf

Khoa học tự nhiên

... chất lượng dịch vụ cụ thể định nghĩa chất lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ công, dịch vụ hành cơng, đồng thời nêu đặc điểm dịch vụ hành cơng Chương trình bày mơ hình chất lượng dịch vụ số tác ... dân dịch vụ hành cơng 17 1.3 CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG 19 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG 20 1.4.1 Khả tiếp cận dịch vụ ... NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Khái niệm dịch vụ công 1.1.3 Khái niệm dịch vụ hành cơng 1.1.4 Khái...
 • 132
 • 422
 • 1

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH CỦA VNPOST

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH CỦA VNPOST

Tài chính - Ngân hàng

... tài chính, nhà cung cấp dịch vụ tài cung cấp Dịch vụ tài bao gồm dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác (ngoại trừ bảo hiểm) Dịch vụ tài hiểu chung công ... hiểm; Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm (bao gồm dịch vụ môi giới đại lý) 1.1.2.2 Các dịch vụ tài bưu Dựa tảng dịch vụ tài chính, ta thấy dịch vụ TCBC chủ yếu phát triển dịch vụ dựa tảng dịch vụ như: Dịch vụ ... hiệu lĩnh vực dịch vụ bưu dịch vụ tiết kiệm bưu chính, dịch vụ chuyển tiền, hệ thống chuyển tiền trực tiếp tài khoản bưu điện dịch vụ bảo hiểm nhân thọ bưu chính, dịch vụ khác cung cấp bưu cục...
 • 109
 • 473
 • 0

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính của VNPost

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính của VNPost

Thạc sĩ - Cao học

... tài chính, nhà cung cấp dịch vụ tài cung cấp Dịch vụ tài bao gồm dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác (ngoại trừ bảo hiểm) Dịch vụ tài hiểu chung công ... hiểm; Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm (bao gồm dịch vụ môi giới đại lý) 1.1.2.2 Các dịch vụ tài bưu Dựa tảng dịch vụ tài chính, ta thấy dịch vụ TCBC chủ yếu phát triển dịch vụ dựa tảng dịch vụ như: Dịch vụ ... hiệu lĩnh vực dịch vụ bưu dịch vụ tiết kiệm bưu chính, dịch vụ chuyển tiền, hệ thống chuyển tiền trực tiếp tài khoản bưu điện dịch vụ bảo hiểm nhân thọ bưu chính, dịch vụ khác cung cấp bưu cục...
 • 109
 • 253
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25