về một phương pháp tổng hợp hệ điều khiển mờ dùng mạng nơron ứng dụng trong công nghiệp luận án tiến sĩ kỹ thuật

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

Tiến sĩ

... các hệ thống điều khiển công nghiệp. Nhằm đóng góp, đưa ra một phương pháp tổng hợp có khả năng áp dụng trên các hệ thống điều khiển tự động tiên tiến hoạt động trong các phân cấp mạng công nghiệp, ... của hệ mờmạng nơron dẫn đến các hệ thống lai với các cấu trúc được sử dụng rộng rãi là mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) và hệ mờ nơron (NFS). Trong lý thuyết điều khiển hiện đại, hệ mờ, mạng ... rằng về mặt thuật ngữ, điều khiển mờ nơron trong luận án còn được hiểu là điều khiển (phi tuyến) dựa trên cơ sở hệ mờ (fuzzy system), mạng nơron nhân tạo (artificial neural network), mạng nơron...
 • 166
 • 724
 • 2

luận văn: VỀ MỘT PHƢƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP ppt

luận văn: VỀ MỘT PHƢƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP ppt

Thạc sĩ - Cao học

... rằng về mặt thuật ngữ, điều khiển mờ nơron trong luận án còn được hiểu là điều khiển (phi tuyến) dựa trên cơ sở hệ mờ (fuzzy system), mạng nơron nhân tạo (artificial neural network), mạng nơron ... thập kỷ 90 các hệ thống điều khiển mờ mới thực sự được đưa vào ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Hệ mờ đã chứng tỏ được tính ưu việt so với các hệ điều khiển được dùng trước đó trong giải quyết ... triển bộ điều khiển với thành phần bù động, luận án sử dụng điều khiển thích nghi trực tiếp áp dụng phương pháp chỉnh định  để chỉnh định tham số của bộ xấp xỉ mờ nơron trong các trường hợp...
 • 166
 • 385
 • 1

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện

Điện - Điện tử - Viễn thông

... tượng44ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCCHƯƠNG 3: TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN Trong chương này trình bày phương pháp để tổng hợp hệ thống điều khiển số cho hệ điều chỉnh hai tầng và tính toán bộ điều chỉnh ... Lại 2.3.1. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN SỐ CHO HỆ HAI VÒNG.Chất lượng điều chỉnh của hệ hai vòng đã đem đến kết quả rất khả quan trong điều chỉnh công nghiệp đặc biệt là trong các quá ... 2.2.2.1. Khái quát chung về sơ đồ điều khiển mức nước bao hơi của nhà máy. Hệ thống điều khiển mức nước nằm trong tổ hợp hệ thống điều khiển DCS của toàn bộ nhà máy. Hệ thống điểu khiển mức nước bao...
 • 97
 • 868
 • 6

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện

Điện - Điện tử - Viễn thông

... K46-49-ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCCHƯƠNG 3: TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN Trong chương này trình bày phương pháp để tổng hợp hệ thống điều khiển số cho hệ điều chỉnh hai tầng và tính toán bộ điều chỉnh ... tài Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước baohơi trong nhà máy nhiệt điện” giải quyết những vấn đề sau:- Chương 1: Tổng quan về phương pháp điều chỉnh.- Chương 2: Phương pháp hiệu chỉnh hệ ... Lại 2.3.1. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN SỐ CHO HỆ HAI VÒNG.Chất lượng điều chỉnh của hệ hai vòng đã đem đến kết quả rất khả quan trong điều chỉnh công nghiệp đặc biệt là trong các quá...
 • 94
 • 550
 • 2

Đồ án: Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện potx

Đồ án: Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện potx

Cơ khí - Vật liệu

... =])013,0()1575,0s[(043,40135,58s358,184s604,422 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Lê Phấn Dũng Lớp KTNL2 – K46 -47-CHƯƠNG 3: TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN Trong chương này trình bày phương pháp để tổng hợp hệ thống điều khiển số cho hệ điều chỉnh ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Lê Phấn Dũng Lớp KTNL2 – K46 -90-mềm PID. Do đó ta có thể hạ bậc bộ điều khiển trên về bộ điều khiển PD dùng trong điều khiển mức quen thuộc. Bộ điều khiển PD ... trong điều chỉnh công nghiệp đặc biệt là trong các quá trình nhiệt, khi đối tượng điều khiển có quán tính lớn và chịu ảnh hưởng mạnh của tác động nhiễu. Từ khi kỹ thuật vi xử lý và điều khiển...
 • 96
 • 579
 • 0

Tài liệu LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT" MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG THỜI GIAN THỰC QUA MẠNG IP " doc

Tài liệu LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trong một ESS yêu cầu một khung mạng là một kết nối lớp 2 dẫn đến bất kỳ một kết nối lớp liên kết nào cùng có thể đáp ứng được. Một số các AP trong một khu vực đơn lẻ có thể được nối tới một ... Các AP trong một ESS hoạt động phối hợp với nhau cho phép các mạng khác sử dụng một địa chỉ MAC đơn giản để giao tiếp với một trạm bất kỳ trong ESS. Trong hình 1.17, bộ định tuyến sử dụng một ... Phương pháp đánh giá chất lượng khách quan 69 phương thức mã hóa/ giải mã (codec) dạng sóng được sử dụng phổ biến trong mạng điện thoại công cộng PSTN. Mã hóa dạng sóng sử dụng các kỹ thuật...
 • 55
 • 511
 • 0

Tài liệu LUẬN ÁN TIẾN KỸ THUẬT : MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG THỜI GIAN THỰC QUA MẠNG IP pdf

Tài liệu LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT : MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA HƯỚNG THỜI GIAN THỰC QUA MẠNG IP pdf

Công nghệ - Môi trường

... Tồi - Poor 2 • Kém - Bad 1 3.3.1.2 Phương pháp đánh giá chủ quan DCR Trong phương pháp đánh giá DCR, trước khi tiến hành đánh giá chất lượng, người đánh giá được nghe nguồn tín hiệu chuẩn ... và các hình đánh giá khách quan cần được được áp dụng để đánh giá chất lượng tín hiệu tại đầu thu. 3.3.1 Phương pháp đánh giá chất lượng chủ quan: Đối với phương pháp đánh giá chủ quan, ... cùng. Phép đánh giá chủ quan thường được thực hiện các đối tượng đánh giá khác nhau trong các điều kiện thay đổi nhằm tối đa tính chính xác của kết quả đánh giá. 3.3.2 Phương pháp đánh giá chủ...
 • 84
 • 433
 • 0

tóm tắt luận án tiến kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường

Kinh tế - Thương mại

... quan hệ giữa hàm lượng carotenoid tổng trong thức ăn và năng suất cho trứng của gà chuyên trứng IsaBrown. * Cấu trúc của luận án Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, danh mục các công trình công ... giả sử dụng trong luận án, kỹ thuật nuôi cấy bán rắn và vai trò của một số chất dinh dưỡng đối với gà đẻ trứng. Bên cạnh đó, chúng tôi đã điểm qua các công trình nghiên cứu trên thế giới về sắc ... Nguyễn Tiến Thắng Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án họp tại: Vào lúc giờ ngày tháng năm 2011 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Khoa học tổng hợp...
 • 14
 • 1,055
 • 0

Xây dựng phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển cho khí cụ bay hành trình có thiết bị dẫn đường quán tính

Xây dựng phương pháp tổng hợp hệ thống điều khiển cho khí cụ bay hành trình có thiết bị dẫn đường quán tính

Tiến sĩ

... Những kết quả của chơng 3 luận án là cơ sở phơng pháp luận cho việc tổng hợp lệnh điều khiển, một trong hai nhiệm vụ có tính học thuật khi tổng hợp hệ thống điều khiển cho một chủng loại KCB hành ... Xây dựng thuật toán tổng hợp lệnh điều khiển tối u cho khí cụ bay và tổng hợp hệ thống điều khiển 3.1. Xây dựng hệ phơng trình tả quá trình điều khiển tâm khối KCB 3.1.1. Hệ phơng trình ... năng kỹ thuậtcông nghệ hiện nay, kết quả của luận án có thể áp dụng cho hệ thống điều khiển khí cụ bay nói chung và hệ thống điều khiển tên lửa hành trình đối hải nói riêng. Cụ thể là thuật...
 • 14
 • 697
 • 1

thử nghiệm một phương pháp tổng hợp tiếng nói từ văn bản tiếng việt

thử nghiệm một phương pháp tổng hợp tiếng nói từ văn bản tiếng việt

Lập trình

... trên hệ luật: phương pháp Formant  Phương pháp tổng hợp bằng ghép nối: o Phương pháp tổng hợp bằng ghép nối phones o Phương pháp tổng hợp bằng ghép nối nửa phones o Phương pháp tổng hợp bằng ... nhiều phương pháp được đưa ra để tổng hợp tiếng nói như phương pháp tổng hợp Formant, phương pháp ghép nối Diphone, … Các phương pháp có thể được chia làm 4 nhóm:  Phương pháp tổng hợp dựa ...  Phương pháp tổng hợp dựa trên phỏng phát âm 2.2 Phương pháp tổng hợp Formant Phương pháp này còn có tên gọi khác là phương pháp tổng hợp dựa trên hệ luật (rule-based). Đây là phương pháp...
 • 45
 • 693
 • 0

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC

Khoa học tự nhiên

... lập bài toán điều khiển 493.4. Xây dựng bộ điều khiển gần tối u điều khiển máy bay trong điều kiện có nhiễu ngoài 523.5. Xây dựng bộ điều khiển tối u H2 điều khiển máy bay trong điều kiện ... chức đun chuyên dụng tổng hợp bộ điều khiển bền vững theo ph-ơng pháp phơng trình đa thứcXây dựng một đun cho phép tổng hợp bộ điều khiển bền vững trong các trờng hợp khác nhau là rất ... toán tối u này2. Bộ điều khiển R(s) cần tìm có dạng (1.27) hoặc (1.28)1.5. Kết luận chơng 1 Trong quá trình tổng hợp bộ điều khiển bền vững H dựa trên phơng pháp đa thức, ngoài việc sử dụng...
 • 74
 • 494
 • 2

tổng hợp hệ điều khiển vị trí và vấn đề áp dụng điều khiển mờ trong điều khiển vị trí

tổng hợp hệ điều khiển vị trí và vấn đề áp dụng điều khiển mờ trong điều khiển vị trí

Điện - Điện tử - Viễn thông

... bị hợp thành.ã Luật mờ cơ bản.ã Giải mờ. Trong phần này đà trình bày khá chi tiết các nguyên tắc cơ bản để thiếtkế một bộ điều khiển mờ. Khi tổng hợp hệ điều khiển mờ cần lu ý rằng bộ điều khiển ... Phơng pháp cực đại 533.3.2- Phơng pháp điểm trọng tâm 543.5 Luật mờ cơ bản 553.6 Nguyên tắc tổng hợp bộ điều khiển mờ 573.7 Tính ổn định của hệ điều khiển mờ 583.8 Kết luận 59Chơng 4: ứng dụng ... ứng dụng khâu bù mờ trong mạch vòng điều khiển vị trí 614.1 Tính toán các thông số và phỏng hệ điều khiển vị trí khi cha có bộ điều khiển mờ 614.1.1 Tính toán các thông số hệ điều chỉnh vị...
 • 88
 • 468
 • 2

Xem thêm