vật lý 12 bài 6 thực hành khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG potx

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 22-23 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH CHU KỲ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO HOẶC GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG potx

Vật lý

... đến chu kỳ dao động của con lắc. C. làm tăng tần số dao động so với khi con lắc dao động theo phương nằm ngang. - Khái niệm về con lắc đơn, con lắc lò xo, điều kiện dao động nhỏ. - Các công ... được hai phương án thí nghiệm để xác định chu kỳ dao động của con lắc đơncon lắc lò xo. - Thực hiện được trong hai phương án để xác định chu kỳ dao động của một con lắc. - Tính được gia ... dao động nhỏ. - Các công thức về dao động của con lắc đơncon lắc lò xo. - Chú ý vai trò của gia tốc trọng trường đối với dao động của con lắc đơncon lắc lò xo thẳng đứng. + Những điều...
 • 7
 • 2,549
 • 14
Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) pps

Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) pps

Vật lý

... cho bài sau. * RÚT KINH NGHIỆM Vật lí lớp 12 - Tiết 11: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (2) 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Chu kì dao ... quả thí nghiệm, rút ra kết luận về định luật dao động của con lắc đơn. b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (14 phút): Kiểm tra cơ sở thuyết của HS. Hoạt động của GV Hoạt động của HS ... thức thực nghiệm về chu kì dao động của con lắc đơn, kiểm chứng công thức lí thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn, và vận dụng tính gia tốc g tại nơi làm thí nghiệm. c) Về thái độ: -...
 • 9
 • 24,336
 • 145
Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1) ppsx

Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1) ppsx

Vật lý

... trị 6. 2. 2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng m của con lắc như thế nào? - Yêu cầu các - Đo các giá trị 3. Chu kỳ của Vật lí lớp 12 - Tiết 10: Thực hành: KHẢO SÁT ... - Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn. b) Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1 (14 phút): Kiểm tra chuẩn bị kiến thức và giới thiệu dụng cụ thí nghiệm. Hoạt động của ... Thực hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN (1). 1. Mục tiêu: a) Về kiến thức: - Nhận biết có 2 phương pháp dùng để phát hiện ra một định luật vật lí. - Phương...
 • 9
 • 26,546
 • 122
Bài 13. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG pdf

Bài 13. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG pdf

Vật lý

... Bài 13. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LÒ XO VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG I.Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Củng cố kiến thức về dao động cơ học. - ... thí nghiệm xác định chu kì của con lắc đơncon lắc lò xo thẳng đứng. - Tìm được gia tốc trong trường từ kết quả thí nghiệm với con lắc đơn. 2) Kĩ năng: - Rèn luyện các kĩ năng thí nghiệm, ... dung của bài thực hành. - Tiến hành trước thí nghiệm. - Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm cho HS. 2)Học sinh: H2. Hãy thiết kế các bước tiến hành thí nghiệm? H3. Để con lắc...
 • 4
 • 7,432
 • 43
Bài 13. THỰC HNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG docx

Bài 13. THỰC HNH: XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN HOẶC CON LẮC LỊ XO V GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG docx

Vật lý

... sinh: - Ôn tập các khái niệm về con lắc đơn, con lắc lị xo, điều kiện về dao động nhỏ, các công thức về dao động của con lắc đơncon lắc lị xo. - Nghiên cứu trước bài thực hành để hiểu r ... sở lí thuyết của các thí nghiệm. III.Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1. (5’) Kiểm tra: -GV nêu câu hỏi: Viết Bài u thức xác định chu kì dao động của con lắc đơn, con lắc lị xo. Khi ... cĩ thể coi dao động của con lắc đơn là doa động điều hịa? -GV nêu vấn đề bài mới: + Gia tốc trọng trường thay đổi theo độ cao và vĩ độ. + Xác định chu kì của con lắc đơn để xác định gia tốc...
 • 5
 • 4,002
 • 20
Bài 1: KIỂM NGHIỆM ĐỊNH LUẬT VỀ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN, XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO. doc

Bài 1: KIỂM NGHIỆM ĐỊNH LUẬT VỀ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN, XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO. doc

Vật lý

... báo cáo thí nghiệm theo mẫu Sgk trang 247. - Chuẩn bị tiết sau Thực hành : Bài số 2. Tiết 43 - 44: THỰC HÀNH Bài 1: KIỂM NGHIỆM ĐỊNH LUẬT VỀ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN, XÁC ĐỊNH GIA TỐC ... t1 khi nó thực hiện được 50 dao I. Kiểm nghiệm công thức xác định chu kỳ của con lắc đơn ứng với dao động nhỏ. Lần 1: l1 = 80cm. a. Với n = 50 dao động; a1 = 70, ta xác định được: ... SI. Qua bài này cho thấy chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc khối lượng con lắc và không phụ thuộc vào biên độ khi con lắc dao động với độ lệch a nhỏ. * Trọng tâm: Toàn bài * Phương...
 • 5
 • 3,091
 • 17
Báo cáo đề tài: Phương pháp giải bài tập về chu kỳ dao động của con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài pot

Báo cáo đề tài: Phương pháp giải bài tập về chu kỳ dao động của con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài pot

Khoa học tự nhiên

... thống bài tập vận dụng.5. Ph¹m vi nghiªn cøu Các bài tập về chu kỳ dao động của con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài trong chương II- vật 12 NC và trong các tài liệu tham khảo ... chóng trả được bài .- Trong chương trình Vật lớp 12, chương Dao động cơ học”có nhiều dạng bài tập phức tạp và khó. Nhóm các bài toán về chu kỳ của con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố ... SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ BÀI TẬP VẬT LÝ1.1. Vai trò của bài tập vật trong việc giảng dạy vật lý. Việc giảng dạy bài tập vật trong nhà trường không chỉ giúp học sinh hiểu được một cách sâu...
 • 21
 • 991
 • 0
Bài giảng Vật lý 11 NC - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO pot

Bài giảng Vật 11 NC - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO pot

Vật lý

... cột) Bài 25: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito 1) Mục đích: SGK 2) Cơ sở thuyết: SGK 3) Phương án và tiến hành: A. Khảo sát đặc ... kết quả. Hoạt động 3 (…phút): Hướng dẫn về nhà. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO ... Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK. - Thảo luận. - Nêu phương án thí nghiệm và cách tiến hành. - Lắp đặt thí nghiệm theo phương án. - Cân chỉnh thí nghiệm. -...
 • 6
 • 4,861
 • 19
Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 55-56 : THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP pdf

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 55-56 : THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP pdf

Vật lý

... Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 55- 56 : THỰC HÀNH KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC NỐI TIẾP. A. Mục tiêu bài học: I.Kiến thức - Biết cách khảo sát mạch điện ... cụ: - Các dụng cụ thực hành theo yêu cầu của bài. - Một số hình vẽ mô tả các phương án thực hành. - Báo cáo thực hành mẫu. - Những điều cần lưu ý trong SGV. b) Dự kiến ghi bảng: (Chia thành ... cho các thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm làm một phương án. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Làm theo HD của thày. - Đọc SGK kết hợp với HD tiến hành làm thí nghiệm thực hành. ...
 • 6
 • 3,481
 • 11
Công thức và bài tập luyện thi đại học môn Vật lý 12 - Chương 6 ppt

Công thứcbài tập luyện thi đại học môn Vật 12 - Chương 6 ppt

Cao đẳng - Đại học

... 3.10-8 m/s , h = 6, 625.10-34J.s ; 1eV=1 ,6. 10-19 J. Bước sóng của bức xạ được phát ra là A. 0 ,65 4 m B. 0,872 m C. 0,4 86 m D. 0,410 m 11. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên ... D. Các sóng điện từ có bước sóng càng dài thì tính chất sóng thể hiện rõ hơn tính chất hạt. 21. Giới hạn quang điện của Cs là 66 00oA. Cho hằng số plăng h = 6, 625.10-34 J.s, vận tốc của ... êlectron khỏi đồng là 6, 625.10-19J. Biết hằng số Plăng là 6, 625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của đồng là A. 0,40 µm. B. 0 ,60 µm. C. 0,9 µm....
 • 6
 • 586
 • 0
Vật lý lớp 10 cơ bản - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO pps

Vật lớp 10 cơ bản - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO pps

Vật lý

... 3. Bài mới: 80 phút Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Hoàn chỉnh cơ sở lí thuyết của bài thực hành: - Nêu mục đích của bài thực hành. ... gian rơi của một vật trên những quãng đường s khác nhau. - Vẽ và khảo sát đồ thị, để rút ra tính chất của chuyển động rơi tự do. - Xác định gia tốc rơi tự do. II. Cơ sở thuyết: - Vật rơi ... Giới thiệu các chế độ làm việc của đồng hồ hiện số. Hoạt động 3: Xác định phương án thí nghiệm: - Hoàn chỉnh phương án thí nghiệm chung. Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm: ...
 • 5
 • 10,443
 • 45
Vật lý lớp 10 căn bản - Thực hành: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO docx

Vật lớp 10 căn bản - Thực hành: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO docx

Vật lý

... Hoạt động 1 ( phút): Hoàn chỉnh cơ sở thuyết của bài thực hành Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Xác định quan hệ giữa quãng đường đi s và khoảng thời gian t của chuyển động ... RÚT KINH NGHIỆM Thực hành: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nắm được tính năng và nguyên tắc hoạt động của đồng ... thuận. Có thể xác định: g=2tan với  là góc nghiêng của đồ thị. Hoạt động 6 ( phút): Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. -...
 • 5
 • 2,913
 • 4

Xem thêm