vật chất di truyền là gì

Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Điện - Điện tử

... và R. DNA vật chất di truyền Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát hiện ra trong nhân tế bào bạch cầu một chất không phải protein và gọi nuclein. Về sau thấy chất này có ... hệ giữa DNA và chất di truyền - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể. Đó một cấu trúc ... nhân giới hạn trong NST. Nhiều sự kiện cho gián tiếp cho thấy DNA chất di truyền. Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền của DNA mới được chứng minh và đến năm 1952 mới được công...
 • 7
 • 1,806
 • 28
Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện tượng biến nạp (transformation) ở vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh sưng phổi ở động vật có vú. Vi khuẩn ... tế bào của chúng không có vỏ bao, nên khi xâm nhập vào cơ thể động vật, chúng sẽ bị hệ thống miễn dịch của động vật tiêu di t, không gây nên bệnh. Griffith đã phát hiện ra rằng, nếu tiêm dịch ... của vi khuẩn dạng này có vỏ bao (capsule) nên hệ thống miễn dịch của cơ thể động vật không thể tấn công tiêu di t được, vì vậy, khi xâm nhập vào cơ thể, chúng gây nên bệnh sưng phổi. - Dạng...
 • 3
 • 2,022
 • 28
Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... các tế bào chết này đã truyền tính gây bệnh cho tế bào sống dạng R. Hiện tượng này gọi biến nạp. Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1952, bằng ... chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện tượng biến nạp (transformation) ở vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh sưng phổi ở động vật có vú. Vi khuẩn ... của virus bacteriophage T2 (gọi tắt phage) vào vi khuẩn E. Coli, Alfred Hershey và Martha Chase đã chứng minh trực tiếp rằng, DNA chính vật chất di truyền. Sơ đồ về sự xâm nhập của...
 • 6
 • 2,717
 • 24
Protein hay ADN là vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Điện - Điện tử

... bệnh bằng một chất di truyền không biết nào đó bắt nguồn từ các tế bào S đã chết; điều này dẫn đến hiện tượng tế bào R trở nên có lớp vỏ. Điều nếu ? Tính trạng di truyền có thể truyền giữa ... bào S đã chết để có thể chuyển thành dạng vi khuẩn độc (gây bệnh) ? Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? Thí nghiệm Alfred Hershey và Martha Chase đã sử dụng các đồng ... vi khuẩn S (khuẩn lạc trơn) gây viêm phổi ở chuột; đây là chủng độc vì tế bào của chúng có lớp vỏ kháng được hệ thống bảo vệ ở động vật. Chủng vi khuẩn R (khuẩn lạc nhăn) không có lớp vỏ và...
 • 5
 • 1,203
 • 6
Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

Phương pháp giải bài tập về vật chất di truyền và cơ chế di truyền

Sinh học

... F2: Cây cao, chín muộn ( A-;bb) = 12,75% ≠ 18,75 → quiluật di truyền chi phối sự di truyền hai cặp tính trạng qui luật di truyền hoán vị gen+L9I:- Gọi tỉ lệ giao tử của F1 AB = ab ... tỉ lệ F2 9 : 3 : 3 : 1 trong đó cây cao, hạt trongchiếm 3/16 = 18,75% ≠ 24% ⇒ 2 cặp gen phân bố trên 1 cặp NST và qui luật di truyền chi phối hai cặp tính trạng là qui luật di truyền hoán ... trong (A-bb) ở F2 = (3744/1560) x 100% = 24% ≠ 18,75% ≠ 25% ⇒ qui luật di truyền chi phối hai cặp tính trạng qui luật di truyền hoán vị gen ⇒ KG P: (Ab / Ab) x (aB / aB) ⇒ KG F1 : (Ab / aB)Bước...
 • 28
 • 1,244
 • 0
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 160 Một số lưỡng ... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... bộ bộ gene. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 640
 • 0
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 176 và trên cả phân ... t. t của vật chất di bảo tồn được tính ấyền thông tin di truyền (trái), oàn do Watson và Crick đề xuấ1. Các nguyên tắc và đặc điểm chung của tái bản DNA Tái bản (replication) một đặc ... (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các...
 • 32
 • 534
 • 1
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Điện - Điện tử

... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 173 khuôn cho sợi ... telomere: 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 468
 • 0
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Điện - Điện tử

... trình này gọi biến nạp và chất trong mảnh vỡ tế bào S đã gây sự biến nạp đặc thù đó được gọi tác nhân biến nạp (transformating agent). Vậy bản chất của tác nhân này gì? Nòi S sống ... (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các ... Như vậy, chất nhiễm sắc trong các tế bào eukaryote tồn tại ở hai dạng: (1) Chất dị nhiễm sắc các phần cuộn xoắn chặt và không có hoạt tính phiên mã; và (2) Chất đồng nhiễm sắc các vùng...
 • 32
 • 638
 • 1
Cơ sở di truyền chọn giống thực vật

Cơ sở di truyền chọn giống thực vật

Sinh học

... gene thực vật rất phong phú Vật liệu khởi đâu Vật liệu trong nước Vật liệu nhập nội Vật liệu nhân tạo Vật liệu từ tự nhiên Các câu hoang dại Các quần thể địa phương (do chọn giống cổ truyền) ... bào và bằng kỹ thuật di truyền sẽ được xem xét ở mục III dưới đây. III. Sơ lược các nguồn biến dị di truyền trong chọn giống thực vật 3.1. Các thể đột biến thực nghiệm Đó các đột biến có ... tâm Tài nguyên Di truyền Thực vật - Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam cho thấy: các giống lúa ở miền Bắc và cao nguyên Trung Bộ nước ta có chỉ số đa dạng di truyền cao nhất; kế đến vùng Duyên...
 • 201
 • 2,904
 • 34
Cơ sở di truyền chọn giống động vật

Cơ sở di truyền chọn giống động vật

Sinh học

... quan trọng đảm bảo kế tục vật chất di truyền ổn định qua các thế hệ. Tóm lại, di truyền đặc tính cơ bản của cơ thể sinh vật đảm bảo cho sự kế tục vật chất di truyền và chức năng qua các ... tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái mà thực chất sự kết hợp vật chất di truyền của bố và mẹ, mà đã đảm bảo sự kế tục vật chất di truyền giữa các thế hệ. Với hình thức sinh sản vô ... chúng di truyền đồng thời với nhau hay liên kết. Sự di truyền đồng thời của các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể được gọi di truyền liên kết hay còn gọi liên kết gen. Khi có di truyền...
 • 225
 • 1,488
 • 6
Ứng dụng công nghệ di truyền tạo giống chất dinh dưỡng chức năng: Tăng cường FOLATE trong các loại cây TP

Ứng dụng công nghệ di truyền tạo giống chất dinh dưỡng chức năng: Tăng cường FOLATE trong các loại cây TP

Sinh học

... khỏe• pteridines: vẫn chưa được làm rõ và cần được khảo sát. tetrahydrobiopterin (H4B): tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh.  dihydroneopterin và neopterin: kích ... kháng kanamycin npt II.•cDNA GCHI của động vật có vú (mã số GenBank BE136861).•cDNA này được chèn vào vector pMON10086. Bước 2: Kỹ thuật biến nạp di truyền •Vector pMON10086 được đưa vào chủng ... 1CÀ CHUA GIÀU FOLATE 1TN 1Tạo cây sản xuất thừa pteridineBước 1: Thiết kế vector tái tổ hợp có chứa GCHIBước 2: Kỹ thuật biến nạp di truyền Bước 3: Chọn lọc và đánh giáTN 2Bổ sung PABA...
 • 38
 • 1,065
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25