vật chất di truyền của vi khuẩn là gì

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện tượng biến nạp (transformation) ở vi khuẩn Streptococcus pneumoniae ... động vật có vú. Vi khuẩn này có hai dạng khác nhau: - Dạng S (Smooth) có khuẩn lạc láng trên môi trường thạch. Tế bào của vi khuẩn dạng này có vỏ bao (capsule) nên hệ thống miễn dịch của cơ ... khi xâm nhập vào cơ thể động vật, chúng sẽ bị hệ thống miễn dịch của động vật tiêu di t, không gây nên bệnh. Griffith đã phát hiện ra rằng, nếu tiêm dịch vi khuẩn dạng S đã đun sôi đến chết...
 • 3
 • 2,022
 • 28
Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... gọi biến nạp. Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1952, bằng thí nghiệm về sự xâm nhập của virus bacteriophage T2 (gọi tắt phage) vào vi khuẩn ... này tương đương. Khi xâm nhập vào vi khuẩn, người ta xác định rằng: đầu tiên, phần đuôi của phage bám vào màng tế bào của vi khuẩn, sau đó, một phần chất nào đó được bơm vào tế bào vi khuẩn ... Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện tượng biến nạp (transformation) ở vi khuẩn Streptococcus pneumoniae...
 • 6
 • 2,717
 • 24
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Sinh học

... I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi khuẩn Năm 1928, Frederick Griffith đặt nền tảng cho vi c xác định DNA vật chất di truyền thông qua ... bộ bộ gene. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin ... bào vi khuẩn, không thực hiện chức năng nào sau khi DNA đã được tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật...
 • 32
 • 640
 • 0
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Sinh học

... bào vi khuẩn, không thực hiện chức năng nào sau khi DNA đã được tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật ... (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các sinh vật có cấu tạo tế bào đơn giản ... (capsid)RNABao virus Protein virus Hình 5.12 Ảnh chụp phage T4 (trái) và sơ đồ cấu trúc của HIV (phải). Hình 5.13 Ảnh chụp các tế bào E. coli (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới là...
 • 32
 • 534
 • 1
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Điện - Điện tử

... I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi khuẩn Năm 1928, Frederick Griffith đặt nền tảng cho vi c xác định DNA vật chất di truyền thông qua ... bào vi khuẩn, không thực hiện chức năng nào sau khi DNA đã được tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật ... nguồn biến dị di truyền đa dạng và phong phú cho sự chọn lọc và tiến hoá. Ngày nay chúng ta đều biết rằng vật chất di truyền chính các nucleic acid mà ở hầu hết sinh vật loại deoxyribonucleic...
 • 32
 • 468
 • 0
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Điện - Điện tử

... (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các sinh vật có cấu tạo tế bào đơn giản ... (capsid)RNABao virus Protein virus Hình 5.12 Ảnh chụp phage T4 (trái) và sơ đồ cấu trúc của HIV (phải). Hình 5.13 Ảnh chụp các tế bào E. coli (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới ... 1944, nhóm nghiên cứu của Avery đã chứng minh được rằng: DNA vật chất mang thông tin di truyền, chứ không phải protein. 2. Tính ổn định của hàm lượng DNA ở các sinh vật bậc cao Trước khi...
 • 32
 • 638
 • 1
Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Điện - Điện tử

... hệ giữa DNA và chất di truyền - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể. Đó một cấu trúc ... 1.2 Vật chất di truyền của phage DNA 3. Sự xâm nhập của DNA virus vào vi khuẩn Năm 1952, A. Hershey và M. Chase đã tiến hành thí nghiệm với bacteriophage T2xâm nhập vi khuẩn E.coli. ... và R. DNA vật chất di truyền Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát hiện ra trong nhân tế bào bạch cầu một chất không phải protein và gọi nuclein. Về sau thấy chất này có...
 • 7
 • 1,806
 • 28
50_3186.pdfSự trao đổi di truyền ở vi khuẩn

50_3186.pdfSự trao đổi di truyềnvi khuẩn

Sinh học

... nạp sự biến đổi genotip của vi khuẩn dưới ảnh hưởng của ADN nhận được từ vi khuẩn cho ADN dưới thể dung dịch do một vi khuẩn thể cho giải phóng ra, được truyền đi không có sự can thiệp của ... sắc thể hoặc epixom, hoặc của phage vi khuẩn vectơ. Như thế một nòi vi khuẩn bị biến đổi về mặt di truyền do tiếp thu ADN của vi khuẩn thuộc nòi khác. Thí nghiệm của Grifith: Hiện tượng biến ... một chất nào đó trong dung dịch huyền phù của vi khuẩn có vỏ nhầy đã chết chuyển sang tế bào vi khuẩn không có vỏ nhầy đang sống và làm cho nó có khả năng tạo nên vỏ nhầy. Vật chất đó gọi là...
 • 10
 • 531
 • 1
Sự trao đổi di truyền ở vi khuẩn

Sự trao đổi di truyềnvi khuẩn

Sinh học

... nạp sự biến đổi genotip của vi khuẩn dưới ảnh hưởng của ADN nhận được từ vi khuẩn cho ADN dưới thể dung dịch do một vi khuẩn thể cho giải phóng ra, được truyền đi không có sự can thiệp của ... sắc thể hoặc epixom, hoặc của phage vi khuẩn vectơ. Như thế một nòi vi khuẩn bị biến đổi về mặt di truyền do tiếp thu ADN của vi khuẩn thuộc nòi khác. Thí nghiệm của Grifith: Hiện tượng biến ... thu hút vào trong vi khuẩn, do đầu mút của nó gặp một phân tử dezoxiribonucleaza. Sự kết đôi đặc hiệu của khúc ngắn ADN đã xâm nhập với một vùng đồng đẳng của hệ gen của vi khuẩn tiếp nhận,...
 • 10
 • 690
 • 3
Di truyền học vi khuẩn và vi rút Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Di truyền học vi khuẩnvi rút Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Cao đẳng - Đại học

... các bộ gen của virus và chúng đội màng sinh chất của tế bào mọc chồi rồi thoát ra khỏi tế bào •Sinh học của virus• Bacteriophage - virus của vi khuẩn • Virus thực vật và động vật • Biến ... động vật. Do đặc điểm này, sự sinh sản của virus khác hẳn với sự sinh sản của tế bào. Điểm nổi bậc virus tạo ra hàng trăm hay hàng ngàn virion trong mỗi thế hệ. •Các virus của vi khuẩn ... vi khuẩn chứa prophage. Virus ñoám thuoác laù Kích thước virus CHệễNG XI DI TRUYEN HOẽC CUA VIRUS VAỉ VI KHUAN a. Cấu tạo virus •Các virus có các bộ gen rất đa dạng. Bộ máy di...
 • 115
 • 1,669
 • 0
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa và đa dạng di truyền của một số mẫu giống hoa hồng được chọn lọc tại Gia Lâm, Hà Nội " pptx

Báo cáo khoa học

... thị RAPD để đánh giá sơ bộ những sai khác về di truyền ở các mẫu giống hoa hồng. Quá trình khảo sát đa dạng di truyền đợc thực hiện tại Vi n Di truyền Nông nghiệp. Kết quả PCR đợc kiểm tra ... nghiên cứu tại Trung tâm VAC - Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội. Phân tích đa dạng di truyền RAPD-PCR tại Vi n di truyền Nông nghiệp (Mahalanobis, 1928). 2.2. Phơng pháp nghiên cứu Thí nghiệm ... đợc chọn lọc v mức độ đa dạng di truyền của các giống hoa hồng nhằm cung cấp cho sản xuất những giống có triển vọng. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu nghiên cứu Từ tập...
 • 8
 • 538
 • 0

Xem thêm