vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hóa nước ta hiện nay

Tiểu luận: Lực lượng sản xuất, Quan hệ sản xuất quy luật sản xuất phù hợp với tính chất tŕnh độ phát triển của Lực lượng sản xuất

Tiểu luận: Lực lượng sản xuất, Quan hệ sản xuất và quy luật sản xuất phù hợp với tính chất và tŕnh độ phát triển của Lực lượng sản xuất

Kinh tế chính trị

... PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: 1/ Tính chất trình độ lực lượng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất lực lượng sản xuất tính chất tu liệu sản xuất lao động Khi sản xuất thực với công cụ trình độ ... sánh vai nước khu vực giới II- GIẢI QUY T VẤN ĐỀ KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT ... phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất: Quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất hai mặt phương thức sản xuất, tác động lẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất biểu hiên mối quan...
 • 16
 • 1,847
 • 6

vận dụng quy luật qhsx phải phù hợp với tính chất tŕnh độ phát triển của llsx

vận dụng quy luật qhsx phải phù hợp với tính chất và tŕnh độ phát triển của llsx

Kinh tế chính trị

... II Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp .5 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lợi ... vạch động lực phát triển, cho ta hiểu đợc vận động quy luật kinh tế Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lợc lợng sản xuất Tất biết, quan hệ sản lực lợng sản xuất hai mặt hợp ... phát triển lực lợng lao động II Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất nghiệp đổi nớc ta Trớc vào công nghiệp hoá - đại hoá đất n ớc...
 • 13
 • 368
 • 0

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay.DOC

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay.DOC

Kế toán

... khách quan Quan hệ sản xuất vào phát triển Lực lợng sản xuất Đến lợt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lợng sản xuất 1.3.1 Tính chất trình độ Lực lợng sản xuất Tính chất Lực lợng sản xuất tính ... độ phát triển Lực lợng sản xuất 2.1.1 Nhìn lại sai lầm qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất trớc đại hội VI Qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với ... Lực lợng sản xuất Nếu Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh Nếu không phù hợp kìm hãm phát triển Lực lợng sản xuất , song...
 • 25
 • 2,590
 • 16

Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... c) .Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất định quan hệ sản xuất, nhng quan hệ sản xuấttính độc lập tơng đối tác động tr lại phát triển ... sản xuất phát triển Điều phù hợp với trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Việt Nam Chúng ta vận dụng hợpquy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản ... hin * Công nghiệp hoá, đại hoá vận dụng tuyệt vời quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất nghiệp đổi nớc ta ể làm việc trớc hết phải có nguồn lực có...
 • 21
 • 2,155
 • 3

Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của Lực lượng sản xuất sự vận dụng trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của Lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... phát triển Lực lượng sản xuất Đến lượt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lượng sản xuất 2.1 .Tính chất trình độ Lực lượng sản xuất Tính chất Lực lượng sản xuất tính chất tư liệu sản xuất lao động ... hợp Quan hệ sản xuất với trình độ phát triển Lực lượng sản xuất Quy luật vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan cuả Quan hệ sản xuất vào trình độ phát triển lực lượng sản xuât ,cũng tác động ... bước Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất hai mặt phương thức sản xuất, chúng tồn không tách rời mà tác động...
 • 23
 • 3,847
 • 26

sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay.doc

sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay.doc

Kế toán

... thức lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất I Đôi nét lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất ... cộng sản II Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất .5 Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp .5 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với ... vạch động lực phát triển, cho ta hiểu đợc vận động quy luật kinh tế Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lợc lợng sản xuất Tất biết, quan hệ sản lực lợng sản xuất hai mặt hợp...
 • 16
 • 4,467
 • 14

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam của đảng ta hiện nay

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam của đảng ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... ngời; Quy luật phù hợp Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ Lực lợng sản xuất vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan Quan hệ sản xuất vào phát triển Lực lợng sản xuất Đến lợt Quan hệ sản xuất ... độ phát triển Lực lợng sản xuất 15 2.1.1 Nhìn lại sai lầm qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất trớc đại hội VI Qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp ... động trở lại Lực lợng sản xuất 1.3.1 Tính chất trình độ Lực lợng sản xuất Tính chất Lực lợng sản xuất tính chất t liệu sản xuất lao động Nó thể tính chất t liệu sản xuất sử dụng công cụ thủ công...
 • 27
 • 1,142
 • 1

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... hãm quan hệ sản xuất phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất lạc hậu quan hệ sản xuất vượt trước trình độ lực lượng sản xuấtQuy luật phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ lực lượng sản ... lực lượng sản xuất Mặc dù bị định lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuấttính độc lập tương đối so với lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất: Quan hệ sản xuất ... gắt với quan hệ sản xuấtxuất yêu cầu phải xóa bỏ quan hệ sản xuất lỗi thời thay quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất b.Sự tác động trở lại quan hệ sản xuất lực...
 • 9
 • 66,440
 • 1,569

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Việt Nam nay. ” B NỘI DUNG I Sự nhận thức lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất quy luật quan hệ sản xuất phù ... sản xuất quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Nếu lạc hậu so với lực lượng sản xuất dù tạm thời kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Sở dĩ quan ... quan hệ sản xuất mà muốn có Ngược lại quan hệ sản xuất luôn bị quy định cách nghiêm ngặt trạng thái lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Quan...
 • 8
 • 4,295
 • 69

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Khoa học xã hội

... nước ta có thay đổi việc xác định lại quan hệ sản xuất nước ta Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất nước ta Từ sau đổi mới, lực lượng sản xuất ... Lênin quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự nhiên trình sản xuất, thể lực thực ... hợp tiêu cực, kìm hãm lực lượng sản xuất không phù hợp Sự kìm hãm quan hệ sản xuất phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất lạc hậu hơn, quan hệ sản xuất vượt trước trình độ lực lượng sản...
 • 12
 • 1,548
 • 1

sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta

sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta

Khoa học xã hội

... thức lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất I Đôi nét lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất ... cộng sản II Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp .5 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình ... vạch động lực phát triển, cho ta hiểu đợc vận động quy luật kinh tế Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lợc lợng sản xuất Tất biết, quan hệ sản lực lợng sản xuất hai mặt hợp...
 • 16
 • 1,653
 • 0

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tình độ phát triển của LLSX của Đảng ta trong đường lối đối mới đất nước hiện nay

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tình độ phát triển của LLSX của Đảng ta trong đường lối đối mới đất nước hiện nay

Khoa học xã hội

... thức lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất I Đôi nét lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất ... cộng sản II Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất mâu thuẫn hay phù hợp .5 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình ... vạch động lực phát triển, cho ta hiểu đợc vận động quy luật kinh tế Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lợc lợng sản xuất Tất biết, quan hệ sản lực lợng sản xuất hai mặt hợp...
 • 16
 • 1,184
 • 1

Giải pháp vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Giải pháp vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Lý luận chính trị

... LLSX phát triển Ngợc lại QHSX lạc hậu so với tính chất, trính độ phát triển LLSX kìm hãm phát triển cua LLSX Do có đợc LLSX mới, loài ngời thay đổi phát triển sản xuất thay đổi phát triển sản xuất ... xích kìm hãm phát triển LLSX, mâu thuẫn nảy sinh việc giải mâu thuẫn tạo động lực phát triển PTSX, theo với nội dung quy luật mâu thuẫn nh lịch sử sản xuất vận động phát triển trình lệch pha ... cha phù hợp với kinh tế thị trờng dẫn đến hạn chế đầu t phát triển Giải pháp việc vận dụng quảnsản xuất phù hợp với tính chất trình độ LLSX nớc ta cần tập chung giải vấn đề sau a, Phát triến...
 • 18
 • 468
 • 0

:" Nội dung quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay

:

Kinh tế - Quản lý

... giải phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ lực lượng sản xuất phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất giải Hay nói cách khác, phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ lượng sản xuất bao hàm phù hợp quan ... trình độ phát triển lực lượng sản xuất trở thành xiềng xích kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất 2.3 Sự phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lượn xuất Quan hệ sản xuất ... lên quy luật Đó điều C.Mác phân tích quan hệ quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất xét đến trình độ lực lượng sản xuất phù hợp trình độ Qua phân tích ta gọi tên quy luật là” quy luật phù hợp quan...
 • 26
 • 1,278
 • 5

Quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Quy luật quan hệ sản xuât phù hơp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,nhận thức và vận dụng quy luật này của đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Lý luận chính trị

... trờng hợp quan hệ sản xuất xa so với trình độ phát triển lực lợng sản xuất kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất * Qui luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: ... ngời lao động ngày phát triển Cùng với phát triển lực lợng sản xuất âý, quan hệ sản xuất hình thành biến đổi cho phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất, phù hợp động lực làm ... Việc vận dụng nguyên lý quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất, trình độ phát triển lực lợng sản xuất nớc ta tập trung giải vấn đề sau: * Phát triển lực lợng sản xuất: - Công nghiệp hoá, đại hoá...
 • 23
 • 1,067
 • 2

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất trớc đại hội VI Trớc Mác, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản ... hội: quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Quy luậttính chất phụ thuộc khách quan quan hệ sản xuất vào phát triển lực lợng sản xuất đến lợt quan ... Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất biểu mối quan hệ ngời với tự nhiên đợc hình thành trình sản xuất Lực lợng sản xuất...
 • 21
 • 1,592
 • 0

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất những vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất và những vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... c) .Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất định quan hệ sản xuất, nhng quan hệ sản xuấttính độc lập tơng đối tác động tr lại phát triển ... xuất, ngợc lại kìm hãm quan hệ sản xuất kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ đợc thay quan hệ sản xuất phù hợp để thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển ... hin * Công nghiệp hoá, đại hoá vận dụng tuyệt vời quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất nghiệp đổi nớc ta ể làm việc trớc hết phải có nguồn lực có...
 • 17
 • 1,854
 • 6

PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Kinh tế - Quản lý

... LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT” Vai trò quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Quy luật quan hệ sản xuất phù ... xuất 2.1.3 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất 2.2) Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất vào phát triển kinh ... quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất quy luạt Vận dụng sáng tạo Đảng Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất...
 • 18
 • 1,223
 • 2

sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay

sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay

Lý luận chính trị

... VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT I- ĐÔI NÉT VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUÂT: Lực lượng sản xuất ... vạch động lực phát triển, cho ta hiểu vận động quy luật kinh tế Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Tất biết, quan hệ sản lực lượng sản xuất hai mặt hợp ... phát triển lực lượng lao động II SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI NƯỚC TA HIỆN NAY * Trong trình lãnh...
 • 15
 • 1,095
 • 1

NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

Lý luận chính trị

... việc vận dụng quy luật QHSX phù hợp tính chất trình độ phát triển cua LLSX, Đảng nhà nước đề kế hoạch phương hướng đắn việc vận dụng quy luật vào công đổi kinh tế đất nước Để vận dụng quy luật ... tồn phát triển quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển LLSX lịch sử Trong xã hội tồn qui luật chung, tồn phát triển qui luật gắn liền với phát triển xã hội Có thể nói qui luật ... hưởng đến việc phát triển kinh tế đất nước II Thực trạng nguồn lực LLSX nước ta phương hướng vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ LLSX vào công đổi kinh tế đất nước cho hợp lí Để...
 • 15
 • 466
 • 0

Xem thêm