vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... động quy luật giá trị kinh tế thị trường nước ta Áp dụng Quy luật giá trị vào kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, thấy mạnh tác động vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, là: 2.3.3.1 Quy ... ta vận dụng quy luật giá trị vào mục đích định, phải tính đến nhiệm vụ kinh tế, trị trước mắt lâu dài, vào nhiều quy luật kinh tế hội chủ nghĩa Hình thành giá hình thức vận dụng quy luật giá ... Cơ sở lí luận quy luật giá trị vai trò quy luật giá trị với kinh tế thị trường Trong phần trình bày vấn đề chung nhất, quy luật giá trị, chất, vai trò quy luật giá trị nội dung quy luật giá trị...
 • 38
 • 4,117
 • 11
Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

Vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam

Quản lý nhà nước

... tế quốc tế cần phải vận dụng quy luật giá trị phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN Trên sở nhận thức đắn đầy đủ chủ nghĩa hội đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam, Đại hội VI ... kinh tế thị trường Phải đến Đại hội IX Đảng (tháng 4-2001) thức đưa khái niệm kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng ... triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa thời gian qua vào yêu cầu phát triển thời gian tới, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt...
 • 7
 • 29,337
 • 339
Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Giáo dục học

... trò quy luật giá trị kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam 25 Chương 2: Phương hướng số giải pháp nhằm phát huy vai trò quy luật giá trị kinh tế thị trường định hướng ... cầu quy luật giá trị Tất hoạt động kinh tế người chịu tác động quy luật kinh tế Quy luật giá trị quy luật kinh tế có tác động mạnh đến hoạt động kinh tế người Quy luật giá trị quy luật kinh tế ... đưa chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, nhằm sử dụng kinh tế thị trường để thực mục tiêu bước độ lên chủ nghĩa hội Nói đến kinh tế thị trường định hướng hội...
 • 49
 • 1,188
 • 5
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "TỪ QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY" docx

Báo cáo khoa học

... thực tế, xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việc dễ dàng, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa “là vấn đề mới, chưa có tiền lệ” Ngay kinh tế thị trường ... NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY THS VŨ THỊ KIỀU PHƯƠNG – Viên Triết học, Viện Khoa học hội Việt Nam Tiếp cận quan ... hướng hội chủ nghĩa nay, vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân Chúng ta biết rằng, phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa điều kiện tất yếu để nước ta lên chủ nghĩa hội Song,...
 • 12
 • 952
 • 0
Đề tài

Đề tài " TỪ QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY " doc

Báo cáo khoa học

... thực tế, xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việc dễ dàng, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa “là vấn đề mới, chưa có tiền lệ” Ngay kinh tế thị trường ... hướng hội chủ nghĩa nay, vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân Chúng ta biết rằng, phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa điều kiện tất yếu để nước ta lên chủ nghĩa hội Song, ... C.MÁC VỀ “XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU” SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ SỞ HỮU TƯ NHÂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAYTHỊ KIỀU PHƯƠNG (*) Tiếp cận quan niệm C.Mác “xóa...
 • 13
 • 755
 • 1
SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

SỰ CẦN THIẾT VÀ NHỮNG HƯỚNG KHAI THÁC KHI VẬN DỤNG HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA C.MÁC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY ppt

Báo cáo khoa học

... cách nói Mác - chủ yếu đó, mà chưa trải qua ngự trị cách tổ chức kinh tế hội theo kiểu tư chủ nghĩa Nhưng kinh tế nước ta kinh tế độ lên chủ nghĩa hội, “cách tổ chức kinh tế hội theo kiểu ... tinh thần đó, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta nay, việc vận dụng học thuyết giá trị thặng dư cần thiết có lợi Những hướng khai thác vận dụng học thuyết giá trị thặng dư ... thiện xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội VII, Nxb Chính trị quốc gia, H.1991 Đảng cộng sản Việt...
 • 10
 • 1,438
 • 15
Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn hóa - Lịch sử

... tác dụng quy luật giá trị 2.Ý nghĩa quy luật giá trị III Biểu quy luật giá trị chủ nghĩa tư tự cạnh tranh IV.Biểu quy luật giá trị CNTB độc quy n Chương 2: Sự vận dụng quy luật giá trị kinh tế ... trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Chương 1: Khái quát lý luận quy luật giá trị I Yêu cầu nội dung quy luật giá trị : Yêu cầu quy luật giá trị: Việc sản xuất ... Phần mở đầu Chương 1: Khái quát lý luận quy luật Giá trị I Yêu cầy nội dung quy luật giá trị Yêu cầu quy luật giá trị Nội dung quy luật giá trị II.Vai trò, tác dụng, ý nghĩa quy luật giá trị Vai...
 • 18
 • 1,215
 • 1
Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.DOC

Kế toán

... giá bán phá giá, … làm lũng đoạn kinh tế 2 .Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam 2.1 .Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam hiểu nào? Đại hội IX Đảng cộng sản Việt Nam rõ: Kinh ... (đồng nghĩa với kinh tế phi thị trường lạc hậu), để xây dựng hệ thống kinh tế thị trường phát triển (kinh tế thị trường định hướng XHCN) Đây kinh tế thị trường dập khuôn theo kinh tế thị trường ... hiệu tốt II Nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN 1 .Nền kinh tế thị trường, ưu điểm, nhược điểm 1.1 .Kinh tế thị trường gì? Kinh tế thị trường trình độ phát triển cao kinh tế hàng hóa,...
 • 24
 • 2,225
 • 7
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý luận chính trị

... Nhng kinh tế thị trờng phát triển theo hớng t chủ nghĩa hội chủ nghĩa Nh xu hớng khách quan cha đủ đảm bảo để kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa mà đòi hỏi nhân tố chủ quan Nhân tố chủ ... phần kinh tế V- Mâu thuẫn hình thái sở hữu trớc kinh tế thị trờng Trớc ngời ta quan niệm hình thức sở hữu chủ nghĩa hội: sở hữu hội chủ nghĩa tồn dới hai hình thức sở hữu toàn dân sở hữu ... đẹp chủ nghĩa hội cuọc sống Thứ hai : Xây dựng Nhà nớc Việt Nam vững mạnh, quản lý kinh tế hội có hiệu Phải xây dựng thành công Nhà nớc pháp quy n hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nớc pháp quy n...
 • 26
 • 936
 • 1
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý luận chính trị

... chung chủ nghĩa Mác - Lênin quan hệ kinh tế trị Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin quan hệ kinh tế trị trị biểu tập trung kinh tế Trong lịch sử phát triển hội loài ngời có vấn đề trị hội ... với đổi kinh tế, tảng đổi kinh tế Mâu thuẫn hình thái sở hữu trớc kinh tế thị trờng Trớc đây, ngời ta quan niệm hình thức sở hữu chủ nghĩa hội: sở hữu chủ nghĩa tồn dới hai hình thức sở hữu ... tác hình thức riêng có đặc trng cho chủ nghĩa hội, nhng hình thức sở hữu kinh tế tiến thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Vì cần phải trì phát triển hình thức sở hữu xây dựng chủ nghĩa hội...
 • 24
 • 821
 • 2
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam

Lý luận chính trị

... sinh kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam Mấy vấn đề lý luân chung chủ nghĩa Mác - Lênin quan hệ kinh tế trị Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin kinh tế định trị Chính trị ... tác ( nửa chủ nghĩa hội tiến lên chủ nghĩa hội ) + Kinh tế cá nhân, nông dân thủ công nghệ ( tiến dần vào hợp tác xã, tức nửa chủ nghĩa hội ) +T t nhân +T nhà nớc Trong loại ấy, kinh ... nớc hội chủ nghĩa đợc thực kinh tế kế hoạch hoá tập trung, chế vận hành quản lí kinh tế đợc trì thời gian dài xem nh đặc trng riêng biệt hội chủ nghĩa, đối lập với chế thị trờng Chủ nghĩa...
 • 15
 • 721
 • 0
Nguyên tắc khách quan với vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Nguyên tắc khách quan với vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam trước hêt ta phải tìm hiểu kinh tế thị trường, hội chủ nghĩa lại phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ... mô hình kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa gán ghép chủ quan kinh tế thị trường Chủ nghĩa hội, mà nắm bắt vận dụng xu hướng vận động khách quan kinh tế thị trường thời đại nay" [8.6] ... dựng kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta hình thành tư kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, tìm tòi phát kiến mặt lý luận hội chủ nghĩa đồng thời khẳng định đường...
 • 21
 • 1,110
 • 2
Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... tt nht II Nn kinh t th trng (KTTT) nh hng XHCN 1.Nn kinh t th trng, u im, nhc im 1.1 .Kinh t th trng l gỡ? Kinh t th trng l trỡnh phỏt trin cao ca kinh t hng húa, tc l mt kiu t chc kinh t - xó ... t th trng nh hng XHCN Vit Nam c hiu nh th no? i hi IX ca ng cng sn Vit Nam ó ch rừ: Kinh t th trng nh hng XHCN l mt kiu t chc kinh t va tuõn theo nhng quy lut ca kinh t th trng va da trờn c ... tụn trng quy lut khỏch quan, nhn thc v CNXH khụng ỳng vi thc t Vit Nam ng cng sn Vit Nam trờn c s nhn thc tớnh quy lut phỏt trin ca thi i v s khỏi quỏt, ỳc rỳt t kinh nghm phỏt trin kinh t th...
 • 24
 • 572
 • 0
Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... lập hội 33 Chương Ý NGHĨA CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tính tất yếu kinh tế thị trường định hướng ... ta hội nhập vào kinh tế giới trở thành quốc gia phát triển kỷ XXI 2.1.2 Tính tất yếu kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa hội Sự đời kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam ... phát kỷ trước Đây phải kinh tế thị trường định hướng cao mặt hội phát triển theo xu hướng hội hoá - hội chủ nghĩa Hơn nữa, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa đặc trưng "thuộc...
 • 67
 • 1,111
 • 3
ĐỀ tài “Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” pptx

ĐỀ tài “Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay” pptx

Báo cáo khoa học

... triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam nay 4 B NỘI DUNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tính tất yếu khách quan phát triển KTTT Việt Nam 1.1.1 ... hội Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa mô hình kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội Đây kiểu kinh tế thị trường lịch sử phát triển kinh tế thị trường Cũng nói kinh tế thị trường ... biến,còn kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa “cái đặc thù”của Việt Nam, phù hợp với điều kiện đặc điểm cụ thể Việt Nam Nói kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩanghĩa kinh tế thị...
 • 17
 • 531
 • 4
XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY

Quản trị kinh doanh

... - Nền kinh tế thị trường hội chủ nghĩa kinh tế mở hội nhập quốc tế II THỰC TRẠNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA NƯỚC TA HIỆN NAY Giai đoạn trước 1986 Từ 1975 đất nước Việt ... theo định hướng hội chủ nghĩa Mô hình kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa kiểu tổ chức kinh tế vừa dựa vào quy luật thị trường, vừa dựa nhưngx nguyên tắc chất chủ nghĩa hội, ... trưng chất kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Kinh tế thị trường gồm có: - Kinh tế thị trường hoàn hảo (chịu tác dụng theo quy luật chung) - Kinh tế thị trường không...
 • 17
 • 344
 • 0
Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt nam hiện nay

Lý luận chính trị

... PHẦN III PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Sự cần thiết khách quan chuyển sang chế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Cơ chế kế hoạch ... trường vốn, thị trường sức lao động, thị trường nước, thị trường quốc tế ), quan hệ kinh tế - hội, quan hệ kinh tế - hội, quy luật kinh tế Sự vận hành kinh tế tổng hòa vận hành thị trường, ... THỊ TRƯỜNG ĐINH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Sự cần thiết khách quan chuyển sang chế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam 3.2 Vai trò Nhà nước hội chủ nghĩa...
 • 17
 • 298
 • 0
Các hình thức sở hữu và vai trò của chúng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Các hình thức sở hữu và vai trò của chúng trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa việt nam hiện nay

Kinh tế

... trò kinh tế nhà nước kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam, kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa tồn nhiều hình thức sở hữu ... thức sở hữu kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam 8 - Đưa số giải pháp nhằm phát huy vai trò hình thức sở hữu kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Ý nghĩa ... luận sở hữu kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa - Phân tích thực trạng hình thức sở hữu kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam nay; vấn đề đặt vai trò hình thức sở hữu...
 • 169
 • 830
 • 1
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài "VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY" doc

Báo cáo khoa học

... triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam nay, Nhà nước cần sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đặc biệt hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu Hệ thống luật phải khẳng định ... định hướng phát triển kinh tế thị trường nước ta không mâu thuẫn với vấn đề có tính nguyên tắc: vận hành kinh tế thị trường trước hết chủ yếu quy luật thị trường định Song, quy luật kinh tế thị ... trò định vấn đề Công hội động lực phát triển hội nói chung, phát triển tăng trưởng kinh tế bền vững nói riêng Một mục tiêu trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa...
 • 6
 • 792
 • 6

Xem thêm