vấn đề giáo dục ở việt nam hiện nay

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam Hiện nay

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam Hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... TRÌNH ĐỔi MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục 1.1 Thực trạng nền giáo dục Việt Nam hiện nay 1.2 Những yêu cầu cấp bách cần thiết phải đổi mới giáo dục 2. Ý kiến ... diện trong quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay 2.1. Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục 2.2. Ý kiến hướng đi và giải pháp cho đổi mới giáo dục Việt Nam 4NỘI DUNGCHƯƠNG I: LÝ LUẬN ... DIỆN TRONGQUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục Trong quan niệm về giáo dục của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, giáo dục không chỉ được coi là phương...
 • 24
 • 19,094
 • 265
Doanh nghiệp nhà nước và vấn đề cDoanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Doanh nghiệp nhà nước và vấn đề cDoanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... về quá trình đổi mới này,em đà chọn đề tài: DNNN và vấn đề cổ phần hoá dnnn việt nam hiện nay cho bài viết của mình.Trong đó tập trung đi vào các vấn đề dnnn và thực trạng dnnn trong nền ... tháng 11/1991SV. Nguyễn Việt Anh Lớp: QTKDTH 43A3131 DNNNvà vấn đề cổ phần hoá DNNN Việt Nam 1.2quan điểm của nhà nớc ta về vấn đề cổ phần hoá dnnn1.2.1 một số vấn đề cơ bản về công ty cổ ... 262.2.4 Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình CPH DNNN tại Việt Nam 272.3 Những phơng hớng và giải pháp về CPH DNNN Việt Nam: 28Kết luận 30Tài liệu tham khảo 31SV. Nguyễn Việt Anh Líp:...
 • 33
 • 542
 • 0
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VIỆT NAM HIỆN NAY

Y khoa - Dược

... mới đã đặt ra nhiều vấn đề y tế công cộng,trong đó còn có vấn đề y học dự phòng, vấn đề dịch tễ qúa độ, vấn đề nâng caosức khoẻ… Hiện nay, Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện chương trình xóa ... chí Việt Nam hiện nay khi ốm đau nếu không có tiền mua thuốc chỉ có chết, có người còn đi đến kếtluận là y tế hiện nay phục vụ người giàu, người có tiền. Câu trả lời là hệ thốngy tế Việt Nam ... Minh.3. UNDP Việt Nam - 2005/1: Văn kiện đối thoại chính sách.4. Trịnh Hoà Bình và cộng sự, Bài toán công bằng và hiệu quả trong vấn đề tài chính ở các bệnh viện tư Việt Nam hiện nay (Báo cáo...
 • 20
 • 1,531
 • 6
Giai cấp và vấn đề giai cấp ở việt nam hiện nay

Giai cấp và vấn đề giai cấp việt nam hiện nay

Lý luận chính trị

... tưởng và hành đọng tiêu cực , sai trái, đấu tranh làm thất 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Giai cấp và vấn đề giai cấp việt nam hiện nay I./. Đặt vấn ... thực hiện thành công công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.Xây dựng thành công nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.Giải quyết vấn đề giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thực hiện ... nhân loại hiện nay và trong tương lai. Không có sự phát triển và hoàn thiện hệ giá trị của mình, giai cấp công nhân Việt Nam không thể thành công trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá...
 • 20
 • 1,217
 • 5
THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP VIỆT NAM HIỆN NAY

Lý luận chính trị

... VỀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP VIỆT NAM HIỆN NAY: 141. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp, đấu tranh giai cấp và dân tộc: 141.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giai cấp: 141.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn ... tư tưởng xã hội có tính giai cấp, chủ nghĩa Mác – Lênin không phủ nhận những giá trị tòan nhân lọai mang tính vĩnh cửu. II. THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ GIAI CẤP VIỆT NAM HIỆN NAY: Việt Nam, ... giải phóng dân tộc thuộc địa.2. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp Việt Nam hiện nay: 2.1. Cơ cấu xã hội-giai cấp nước ta : Đặc điểm cơ bản trong thời kì quá độ nước ta là sự tồn...
 • 24
 • 1,747
 • 8
Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương ở Việt Nam hiện nay

Lí luận về hàng hóa sức lao động và vấn đề tiền lương Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... động và vấn đề tiền lương Việt Nam hiện nay MỤC LỤCM C L CỤ Ụ 1CH NG I: LÝ LU N V HÀNG HÓA S C LAO NG.ƯƠ Ậ Ề Ứ ĐỘ 31. S c lao ng.ứ độ 31.1: Khái niệm 31.2: Điều kiện để sức lao động trở thành ... đức Thâm niên…CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Chế độ tiền lương tại Việt Nam qua các thời kỳa. Theo nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985: ... DOANH ƯƠ Ự Ạ Ề ƯƠ Ề Ở NGHI P NHÀ N C VI T NAM HI N NAY ƯỚ Ệ Ệ 141.Ch ti n l ng t i Vi t Nam qua các th i kế độ ề ươ ạ ệ ỳ 142. M t s gi i pháp cho v n ti n l ngộ ả ấ đề ề ươ 16Mã Sinh...
 • 18
 • 11,473
 • 45
nghiên cứu vấn đề môi trường ở Việt Nam hiện nay

nghiên cứu vấn đề môi trường Việt Nam hiện nay

Công nghệ - Môi trường

... hơn và quan tâmhơn nữa đến vấn đề bảo vệ môi trường Việt Nam. Mục đích khi lựa chọn đề tài Quan hệ giữa xã hội với tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường Việt Nam là xem xét những yếu tố ... cứu của đề tài là tìm hiểu tổng quan khái niệm về tự nhiên, xã hội, mối quan hệ giữa chúng và vai trò của con người, từ đó vậndụng vào để nghiên cứu vấn đề môi trường Việt Nam hiện nay, rút ... thiên nhiên Việt Nam 6 - Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam - Câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường - Trung tâm truyền thông Bảo vệ Môi trường - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam Các...
 • 12
 • 1,439
 • 1
TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

Triết học Mác - Lênin

... nghĩa của tư tưởng giáo dục Khổng Tử đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam hiện nay. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu- Cơ sở lý luận + Đề tài thực hiện dựa trên cơ sở thế giới quan ... hiện nay. 1.2.4. Phương pháp giáo dục 38 Với những nhận định bước đầu đó, tôi chọn đề tài: “Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam hiện nay ... những vấn đề sau:+ Những tiền đề của sự hình thành tư tưởng giáo dục của Khổng Tử.+ Những nội dung cơ bản trong tư tưởng giáo dục của Khổng Tử.+ Những giá trị và hạn chế trong tư tưởng giáo dục...
 • 96
 • 3,470
 • 48
Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay

Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội Việt Nam hiện nay

Xã hội học

... năng lực trí tuệ, đạo đức và bản lĩnhsáng tạo của con người Việt Nam. - Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở-mô hình xãhội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào ... hóa được mở rộng. - Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới. Quy mô giáo dục và đào tạo tăng ở tất cả các cấp, các bậc học. Chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông có chuyển biến,cơ sở vật chất ... NGHỆ THÔNG TIN………@ @ ………TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂNNỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY SVTH: Võ Thị Thanh Hòa – Lớp CT8A Trang...
 • 27
 • 3,041
 • 12
Thuyết trình Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) và vấn đề kiểm soát ở Việt Nam hiện nay

Thuyết trình Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) và vấn đề kiểm soát Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... nền kinh tế” Trình bày : Nhóm 14 Đề tài ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI (FII) VÀ VẤN ĐỀ KiỂM SOÁT VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Khái niệmĐiều 3 Luật Đầu tư của Việt Nam được thông qua năm 2005 và có ... soát vốn. Vấn đề là làm sao đề hạn chế tối đa tác động xấu củachính sách kiểm sóat vốn, tăng tácđộng tích cực đối với thị trường tàichính. Vấn đề kiểm soát vốn đối với TTCK là một vấn đề hết ... tư ạt từ bên ngoài. Như vậy có thể thấy, kiểm soát vốn Việt Nam là một điều cần thiết. Vấn đề còn lạilà thực hiện như thế nào đề không gâysốc đối với nhà đầu tư và thị trường. Làmsao...
 • 35
 • 914
 • 1
Vấn đề văn hóa doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Vấn đề văn hóa doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Quản trị kinh doanh

... không?. Các nhà sản xuất Việt Nam luôn mang nặng suy nghĩ quảng cáo là để bán đợc hàng trớc mắt chứ không tính đến giá trị lâu dài. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chú trọng đến giá ... tộc.Nền văn hóa Viêt Nam là nền văn hoá đa dân tộc. Đó cũng là một u thế của Việt Nam khi hội nhập với cộng đồng thế giới. Các dân tộc khác nhau trên thế giới nhìn thấy Việt nam những sự đồng ... thành viên của Hitachi. Chơng ii: Thực trạng tình hình xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt nam hiện nay. I. Khái quát thành tựu.22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel...
 • 53
 • 769
 • 5
Mối quan hệ giữa hạnh phúc với đạo đức trong triết học phương tây trước mác và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đạo đức ở việt nam hiện nay

Mối quan hệ giữa hạnh phúc với đạo đức trong triết học phương tây trước mác và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đạo đức việt nam hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... và hệ thống, bởilẽ, đây là vấn đề có ý nghĩa lớn trong việc xác định lẽ sống cho mỗi người,nhất là đối với việc giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ Việt Nam trong giaiđoạn hiện nay. Với mục đích ... VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1. Tính tất yếu của việc giáo dục quan niệm về hạnh phúc phù hợpvới đạo đức trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa nước ... hội nên tôi chọn đề tài Luận văn của mình “Mối quan hệ giữa hạnh phúcvới đạo đức trong triết học phương Tây trước Mác và ý nghĩa của nó đốivới giáo dục đạo đức Việt Nam hiện nay .2. Tổng quan...
 • 104
 • 1,509
 • 3

Xem thêm