vấn đề cơ bản của qtdn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN CỦA ĐỒ THỊ.DOC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA ĐỒ THỊ.DOC

Công nghệ thông tin

... sau:3.1 Đồ thị đềuLà một đồ thị mà mọi đỉnh cùng bậc, nếu bậc này bằng k thì đó là đồ thị k - đều a) b) c) d)Hình 4.3 a: G- 1 đều; b: G - 2 đều; c: G - 2 đều; d: G - 3 đều.Trờng hợp riêng ... Ta đặtthì m(G) đợc gọi là bậc của đồ thị vô hớng G = <X, U>11xx=X xm(x) m(G) ABCLuận văn tốt nghiệp Phan Thanh LongChơng 1một số vấn đề bản của đồ thịI. Các định nghĩa ... rằng vấn đề phân chia đồ thị và các thuật ngữ về đồ thị chỉ mang tính tơng đối, hiện nay vẫn còn cha mang tính thống nhất chuẩn trên nhiều tài liệu.III. Một số khái niệm và tính chất bản của...
 • 15
 • 748
 • 10

Những vấn đề bản của nền kinh tế thị trường

Những vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường

Cao đẳng - Đại học

... lý Vấn đề nhân cách đợc coi là một trong những vấn đề bản song cũng là một vấn dề phức tạp nhất của khoa hoc tâm lí nói riêng và của khoa học xà hội và nhân văn nói chung .Giải quyết đúng vấn ... quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải quyết đợc những vấn đề khác của tâm lí học và của nhiều lĩnh vực đời sống nh giáo dục ,y tế Đó là vì nhân cách là đỉnh cao nhất của sự phát triển ... và giao lu của nó trong cộng đồng ,trong xà hội ,Khi một cá nhân với t cách là là thành viên của một cộng đồng nhất định ở một xà hội nhất định ,là chủ thể của các quan hệ xà hội ,của hoạt động...
 • 11
 • 2,887
 • 4

Bàn thêm về vấn đề bản của triết học

Bàn thêm về vấn đề cơ bản của triết học

Cao đẳng - Đại học

... tính không cóxếp gấp của tư duy Jullien đẩy minh triết đến chỗ cực đoan nhất của nó đối mặt vớitriết học . Trước hết là trên một vấn đề bản nhất của triết học: vấn đề chân lý. Triếthọc ... người từ chối nói. Một vấn đề lớn khác của triết học là vấn đề Bản thể. Minh triết không quan tâm nhiều đến bản thể, nó quan tâm hơn đến Quá trình. Chính vì vậy mà vấn đề Trung dung. bới vìTrung ... vấn đề cụ thể của hoạtđộng nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, người nghiên cứu sớm muộn sẽ vấp phảinhững vấn đề chung, trong đó những vấn đề triết học mà việc giải quyết chúng, là cơ sở...
 • 47
 • 2,373
 • 4

Các vấn đề bản của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.doc.DOC

Các vấn đề cơ bản của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.doc.DOC

Kế toán

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng I Các vấn đề bản của của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụI. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụI. 1. Bản chất của dịch vụ* Khái niệm: Dịch vụ ... phát triển cung ứng dịch vụ bản và dịch vụ hỗ trợ. - Quyết định về mức độ phát triển cung ứng dịch vụ tăng thêm làm tăng lợi ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ bản ở một mức độ nhất định. ... số chính sách sau:Các quyết định bản về dịch vụ. - Quyết định về dịch vụ sơ đẳng: Công ty phải quyết định cung ứng cho thị trờng một cấu trúc dịch vụ bản, dịch vụ bao quanh đạt đến một...
 • 76
 • 1,120
 • 12

làm rõ sở khoa học của đa dạng hoá sản phẩm, luận giải những vấn đề bản của đa dạng hoá sản phẩm trong nền kinh tế thị trường của các doanh nghiệp nói chung và của nhà máy Chỉ khâu nói riêng.doc.DOC

làm rõ cơ sở khoa học của đa dạng hoá sản phẩm, luận giải những vấn đề cơ bản của đa dạng hoá sản phẩm trong nền kinh tế thị trường của các doanh nghiệp nói chung và của nhà máy Chỉ khâu nói riêng.doc.DOC

Kế toán

... phẩm:Một vấn đề đợc đặt ra đối với ngời quản lý loại sản phẩm là chiều dài tối u của loại sản phẩm. Các loại sản phẩm đều xu hớng phát triển dài thêm sau một thời gian. Sản phẩm của nhà ... động-tiền lơng của nhà máy, đào tạo và tuyển dụng lao động một cách hợp lý và khoa học, đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong chế thị trờng, trên sở gắn thu nhập của ngời lao ... bÃo thì nhiều nhng thực tế không cho phép, trong chuyên đề này, em muốn đề cập đến nhiều vấn đề nhng vì điều kiện khuôn khổ chuyên đề hạn cũng nh kinh nghiệm còn hạn chế (chỉ là những kiến...
 • 65
 • 1,741
 • 2

nhung-van-de-co-ban-cua-marketting.doc

nhung-van-de-co-ban-cua-marketting.doc

Cao đẳng - Đại học

... và cấu của nhu cầu khả năng thanh toán theo một cách nào đó để giúp cho tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra. Quản trị marketing về thực chất là quản trị nhu cầu NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA ... đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề phối hợp:Phó chủ tịch phụ trách marketing của một hãng hàng không lớn mong muốn tăng thị phần của hãng. Chiến lược của bà ta là nâng cao mức độ của khách hàng thông ... công việc của mình đều đưa vào một đoạn giải thích rõ ảnh hưởng của công việc đó đến khách hàng như thế nào. Giám đốc các nhà máy của IBM đều biết rằng những cuộc viếng thăm nhà máy của khách...
 • 22
 • 539
 • 1

Những vấn đề bản của Access

Những vấn đề cơ bản của Access

Cơ sở dữ liệu

... 0904180141Make Table Query:Bảng truy vấn tạo bảng nó ghi kết quả thành một bảng mới Delete Query : Xoá các bản ghi của một hay nhiều bảng.CrossTab Query:các bảng truy vấn này tóm tắt dữ liệu ... truy vấn được dùng để hỏi các câu hỏi về dữ liệu .Ta thể tạo bảng truy vấn đơn giản để tạo các mẩu tin chỉ trong một bảng hoặc thiết kế các bảng truy vấn phức tạp liên quan đến nhiều bảng ... HAI 09041801415)Tạo bảng trong Access :5.1)Các khái niệm bản trong bảng(table):a. Tên trường (Field): Bảng được chia thành các cột. Tên cột được gọi là tên trường.b. Bản ghi: Khi nhập dữ...
 • 159
 • 695
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG.DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG.DOC

Kế toán

... trờngXNThànhviênBáo cáo thực tập tốt nghiệp Trần Thị Thu - B7APhần I:Những vấn đề bản của công tác bảo hộ lao động I. Một số khái niệm bản I.1. Bảo hộ lao động Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) đà ... hoạt động chủ yếu của mình. ILO đà hàng chục công ớc và khuyến nghị đề cập đến vấn đề này trong đó công ớc 155 ra đời năm 1981 đề cập đầy đủ và tổng quát đến vấn đề an toàn - vệ sinh ... học tổng hợp dựa trên tất cả các thành tựu khoa học của các môn khoa học bản: cơ, lý, hoá và gồm tất cả các ngành kỹ thuật nh kỹ thuật khí, điện Vì vậy muốn thực hiện tốt công tác bảo...
 • 73
 • 2,333
 • 7

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN CỦA TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2).doc

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... số vấn đề bản của tín dụng và hoạt động của ngân hàng thơng mạiI/ Khái quát chung về tín dụng và hoạt động của Ngân hàng thơng mại 11.Định nghĩa tín dụng 12. Bản chất và chức năng của ... tổ xử lý "nợ vấn đề " :Tình trạng Nợ vấn đề là phát sinh không thể tránh khỏi đối với hoạt động tín dụng của NH. Lâu nay khi giải quyết vấn đề thu nợ đều cho cán bộ tín dụng ... 20TCĐÀ NẴNG, tháng 5 năm 2004Phần IMột số vấn đề bản của tín dụng và hoạt động của ngân hàng thơng mạiI/ Khái quát chung về tín dụng và hoạt động của Ngân hàng thơng mại .1.Định nghĩa tín...
 • 38
 • 634
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN CỦA TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.doc

Tài chính - Ngân hàng

... và hoàn thành chuyên đề này.Mục lụcTrang Phần I.Một số vấn đề bản của tín dụng và hoạt động của ngân hàng thơng mạiI/ Khái quát chung về tín dụng và hoạt động của Ngân hàng thơng ... hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình với đề tài Phân tích rủi ro tín dụng ngăn hạn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Ông ích Khiêm Đa Nẵng. Đề tài đà trình bày một cách bản tình hình nủi ro ... hiƯu qu¶ kinh koanh vµ h¹n chÕ rđi ro tÝn dơng ĐỀ TÀI GỒM BA PHẦN:ĐỀ TÀI GỒM BA PHẦN: PhÇn 1 : Mét sè vÊn ®Ị PhÇn 1 : Mét sè vÊn ®Ị cơ bản cơ bản vỊ tÝn dơng ng©n hµng vµ rđi ro tÝn dơng...
 • 38
 • 635
 • 1

Huy động vốn - Những vấn đề bản của huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại - 1 số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN.doc

Huy động vốn - Những vấn đề cơ bản của huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại - 1 số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn tại SGD I NHCT VN.doc

Tài chính - Ngân hàng

... cụm từ viết tắt.Danh mục bảng biểu.Lời mở đầuChơng 1: Những vấn đề bản về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại1.1.Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh ... Thu HơngHọc Viện Ngân HàngChơng 1Những vấn đề bản về huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thơng mại1.1. Hoạt động kinh doanh của NHTM trong nền kinh tế thị trờng1.1.1. ... trọng của ngân hàng, là một bộ phận tiền tệ tạm thời cha sử dụng đến trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tình hình tiền gửi của doanh nghiệp đợc biểu hiện qua bảng sau:Bảng...
 • 74
 • 1,768
 • 10

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA MARKETING

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING

Internet Marketing

... NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA MARKETING 1. Những khái niệm cốt lõi của marketing 2. Quản trị marketing 3. Những đinh hướng phát triển của marketing 1. Những khái niệm cốt lõi của marketing ... đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề phối hợp: Phó chủ tịch phụ trách marketing của một hãng hàng không lớn mong muốn tăng thị phần của hãng. Chiến lược của bà ta là nâng cao mức độ của khách hàng thông ... hiệu quả. Nhân viên kế toán của IBM đều biết rằng việc viết hóa đơn chính xác và trả lời nhanh chóng những cú điện thoại của khách hàng đều ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng đối với công...
 • 24
 • 499
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA MARKETING

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MARKETING

Internet Marketing

... hệ này duy trì trong thời gian rất dài. Tuy nhiên, bản chất và sức mạnh của quan hệ này sẽ tùy thuộc nhiều vào các đặc tính của chính vấn đề mua. Nếu việc mua sắm được nhận thức tầm quan ... vào các khả năng của người bán sẽ giúp họ giải quyết vấn đề mua, mối quan hệ sẽ mạnh mẽ hơn và chặt chẽ hơn các hoạt động mua sắm thông thường, mà họ thường coi là không vấn đề và lúc mà người ... khách hàng của họ để nhận ra các thay đổi trên thị trường. Các loại công cụ thu thập thông tin thể giúp phát triển khả năng nhận thức các tín hiệu về những vấn đề tiềm tàng, các hội, bao...
 • 30
 • 689
 • 0

Những vấn đề bản của marketing

Những vấn đề cơ bản của marketing

Internet Marketing

... 1.2.3.NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA MARKETINGNhững khái niệm cốt lõi của marketingQuản trị marketing Những đinh hướng phát triển của marketing1. Những khái niệm cốt lõi của marketingCó nhiều ... mong muốn và yêu cầu. Nhu cầu của con người là một trạng thái cảm giác thiếu hụt một sự thoả mãn bản nào đó.Người ta cần thức ăn, quần áo, nơi ở, sự an toàn, của cải, sự quý trọng và một ... Úcthoả mãn cơn đói của mình bằng chim cánh cụt; Nhu cầu về quần áo bằng mảnhkhố; Sự quý trọng bằng một chuỗi vòng vỏ ốc để đeo cổ. Mặc dù nhu cầu của con người thì ít, nhưng mong muốn của họ thì...
 • 5
 • 462
 • 0

Nhưng vấn đề bản của maketting

Nhưng vấn đề cơ bản của maketting

Internet Marketing

... Tiến Đông, Đống Đa, Hà NộiTel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA MARKETING1. Những khái niệm cốt l.i của marketingCó nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing ... hiệu quả. Nhânviên kế toán của IBM đều biết rằng việc viết hóa đơn chính xác và trả lời nhanh chóng những cú điện thoại của khách hàng đều ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng đối với công ... tế của khách hàng một cách tốt hơn đối thủ cạnh tranh.V. sao điều tối quan trọng là phải thoả m.n được khách hàng mục tiêu? L. do bản là v. doanh số bánhàng của công ty trong mỗi thời kỳ đều...
 • 18
 • 420
 • 1

Xem thêm