vấn đề cơ bản của doanh nghiệp

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tài chính - Ngân hàng

... rất cần NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1. 1. DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG NỀN KINH TẾ. 1. 1. 1. Khái niệm Doanh nghiệp vừa và ... hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Do quy mô sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừ và nhỏ không lớn nên tín dụng cho các loại hình doanh nghiệp này cũng không lớn. nông nghiệp ... án VIE/US/95 (hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam của UNIDU) +Doanh nghiệp nhỏ +Doanh nghiệp vừaVốn đăng ký dưới 0,1 triệu USDDưới 30 ngườiQuỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (chương...
 • 27
 • 412
 • 0

Các vấn đề bản của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.doc.DOC

Các vấn đề cơ bản của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.doc.DOC

Kế toán

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng I Các vấn đề bản của của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụI. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụI. 1. Bản chất của dịch vụ* Khái niệm: Dịch vụ ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Còn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là doanh nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh đặc thù, sản phẩm mà nó sản xuất ra không phải là vật chất ... mà hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo ra phụ thuộc rất cao và chất lợng tiếp xúc, sự tơng tác qua lại giữa ngời làm dịch vụ và ngời đợc phục vụ. II. Các vấn đề của Marketing...
 • 76
 • 1,120
 • 12

làm rõ sở khoa học của đa dạng hoá sản phẩm, luận giải những vấn đề bản của đa dạng hoá sản phẩm trong nền kinh tế thị trường của các doanh nghiệp nói chung và của nhà máy Chỉ khâu nói riêng.doc.DOC

làm rõ cơ sở khoa học của đa dạng hoá sản phẩm, luận giải những vấn đề cơ bản của đa dạng hoá sản phẩm trong nền kinh tế thị trường của các doanh nghiệp nói chung và của nhà máy Chỉ khâu nói riêng.doc.DOC

Kế toán

... hàng hoá của doanh nghiệp, phát huy quyền chủ động, tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Trong chế thị trờng, mỗi doanh nghiệp công nghiệp là một chủ thể sản xuất hàng hoá, vì vậy doanh nghiệp ... xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải xác định cho mình một cấu sản phẩm hợp lý. Một cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trờng, phù hợp với khả năng, năng lực của doanh nghiệp và ... thể hiện sự năng động của doanh nghiệp trong kinh doanh. Mức độ hợp lý của đa dạng hoá sản phẩm còn phụ thuộc vào quy mô, khả năng quản lý, quan hệ liên kết của doanh nghiệp và đặc biệt là...
 • 65
 • 1,741
 • 2

VẤN ĐỀ BẢN CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO DOANH NGHIỆP

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO DOANH NGHIỆP

Kinh tế - Thương mại

... trường nội bộ của doanh nghiệp, xác định các mặt mạnh và mặt yếu của bản thân doanh nghiệp - Mặt mạnh về tổ chức doanh nghiệp - cụ thể là các kỹ năng, nguồn lực và những lợi thế mà doanh nghiệp ... 13NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO DOANH NGHIỆP 131.1 Khái quát về lập kế hoạch marketing cho doanh nghiệp 131.1.1 Thế nào là lập kế hoạch marketing 131.1.2 Vai trò của ... tranh và công chúng trực tiếp. a. Những yếu tố bản của môi trường vi mô Mục tiêu bản của mọi công ty là thu lợi nhuân. Nhiệm vụ bản của hệ thống quản trị marketing là đảm bảo sản...
 • 120
 • 963
 • 4

Các vấn đề bản của Marketing trong nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ

Các vấn đề cơ bản của Marketing trong nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ

Quản trị kinh doanh

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Còn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là doanh nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh đặc thù, sản phẩm mà nó sản xuất ra không phải là vật ... mà hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo ra phụ thuộc rất cao và chất lợng tiếp xúc, sự tơng tác qua lại giữa ngời làm dịch vụ và ngời đợc phục vụ. II. Các vấn đề của Marketing ... những nét đặc thù cho các doanh nghiệp dịch vụ, nếu các doanh nghiệp sản xuất cần 4P (product, price, place, promotion) cho hoạt động marketing của mình; thì các nhà kinh doanh dịch vụ cần 5P,...
 • 76
 • 628
 • 0

Chương I Các vấn đề bản của của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ

Chương I Các vấn đề cơ bản của của Marketing  trong doanh nghiệp dịch vụ

Kế toán

... vụ của công ty và nhu cầu của ngời tiêu thụ với những hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Từ khái niệm trên ta thấy Marketing dịch vụ nổi nên các vấn đề lớn nh sau:Chơng I Các vấn đề bản của ... lớn nh sau:Chơng I Các vấn đề bản của của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụI. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ I. 1. Bản chất của dịch vụ* Khái niệm: Dịch vụ là một lĩnh ... điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụTheo đà phát triển của nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp cũng ồ ạt tăng theo. Tuy nhiên, rất nhiều ngời hiểu không đúng vê định nghĩa doanh nghiệp. ...
 • 17
 • 353
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Tài chính - Ngân hàng

... quả.NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP1.1 Doanh nghiệp xây lắp 1.1.1 Khái niệm và vai trò của DNXL Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp là những doanh ... trọng vấn đề này, xem nó như là một vấn đề quyết định bảo lãnh cho doanh nghiệp. Bước 3: Kí hợp đồng bảo lãnh với khách hàng.Nội dung chính của hợp đồng bảo lãnh:- Số tiền và thời hạn bảo lãnh của ... tài chính và năng lực thi công của doanh nghiệp. Khả năng thựchiện công trình thể hiện ở chất lượng máy móc thi công, đội ngũ công nhân, kinhnghiệm của doanh nghiệp Đánh giá về mặt tài chính...
 • 29
 • 377
 • 0

CÁC VẤN ĐỀ BẢN CỦA CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

Kế toán

... iờKhôngđồng nhấtMauh ngỏCÁC VẤN ĐỀ BẢN CỦA CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤI. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụI. 1. Bản chất của dịch vụ* Khái niệm: Dịch vụ là một ... điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụTheo đà phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp cũng ồ ạt tăngtheo. Tuy nhiên, rất nhiều người hiểu không đúng vê định nghĩa doanh nghiệp. Hiện ... DNNN, CTCP,CTTNHH, CTTN, CT 100% VNN, CT VLD với NN.Còn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là doanh nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh đặc thù, sản phẩm mà nó sản xuất ra không phải là vật...
 • 19
 • 762
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... sản doanh nghiệp Có thể khắc phục Rủi ro Lớn Hạn chế Khả năng của người ra quyết định Khái quát vấn đề Phân tích cụ thể, tỷ mỷ Có hai yếu tố chính khi nói đến chiến lược của một doanh nghiệp, ... là sự xác định vị trí của doanh nghiệp (sự thích ứng). - Chiến lược là tương lai của doanh nghiệp 3.2 Kế hoạch tác nghiệp là kế hoạch cụ thể hóa chương trình hoạt động của tổ chức theo không ... lược của doanh nghiệp. - Nắm vững những mục tiêu của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận, cảm nhận những khó khăn chính của bộ phận và những nguyên nhân trong phạm vi hoạt động của...
 • 44
 • 468
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP docx

Tài liệu CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP docx

Cao đẳng - Đại học

... động của doanh nghiệp - Qui mô của doanh nghiệp - Các yếu tố về kỹ thuật, công nghệ sản xuất - Trình độ của người quản lý, nhân viên và trang thiết bị quản lý mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. ... sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi xây dựng cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp, cần tính đến những nhân tố ảnh hưởng sau: - Môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh - Mục ... phức tạp mà các nhà quản trị kinh doanh phải quản trị từ khâu đầu đến khâu cuối của một chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực chất của quản trị kinh doanh là quản trị các yếu tố đầu...
 • 40
 • 667
 • 1

KINH TẾ HỌC VI MÔ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

KINH TẾ HỌC VI MÔ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Chuyên ngành kinh tế

... > khả năng đáp ứng II. Những vấn đề bản của Doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp, quá trình kinh doanh, chu kỳ kinh doanh sgk2. Vấn đề kinh tế bản của doanh nghiệp: sản xuất cái gì, như thế ... niệm:3.1. Tài nguyên Tài nguyên thiên nhiên Sức lao động Tư bản Chương I: Kinh tế học Vi mô và những vấn đề kinh tế bản của doanh nghiệp I.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn ... hội (opportunity cost) chi phí hội của 1 hoạt động là giá trị của hoạt động thay thế tốt nhất bị bỏ qua khi 1 sự lựa chọn kinh tế được thực hiện.*Lưu ý: Chi phí hội là công cụ của...
 • 10
 • 759
 • 2

Xem thêm