văn phòng cục sở hữu trí tuệ tp hcm

Vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Vấn đề Quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Quản trị kinh doanh

... 3 12 2. Vấn đề sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại 12 II. Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại. 15 III. Các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền ... quyền thương mại và phương hướng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 16 2. Cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 17 VI. Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 20 Kết luận 23 Tài liệu tham khảo: 24 ... quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng quyền thương mại, thường được tách ra thành một phần riêng , bởi tính chất đặc thù của các quyền sở hữu trí tuệ. III. Các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong...
 • 37
 • 2,261
 • 20
Quản lý nhà nước đối với sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (National office of intellectual property of Viêt Nam) tại địa bàn Hà Nội

Quản lý nhà nước đối với sở hữu trí tuệ nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (National office of intellectual property of Viêt Nam) tại địa bàn Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... hiệu- Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ. - Địa chỉ của Cục Sở hữu trí tuệ: Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà NộiTài khoản: 920.90.006 ... Sở hữu trí tuệ. Chúng ta điểm qua một vài điều quan trọng liên quan đến hoạt động quản lý nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu trí tuệ. Theo điều 3- Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ thì nhãn ... kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và quy định quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. * Thông tư số 49/2001/TT-BKHCNMTThông tư của Bộ...
 • 57
 • 801
 • 17
Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của cục sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công cuộc CNH, HĐH đất nước

Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của cục sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công cuộc CNH, HĐH đất nước

Y khoa - Dược

... 14/2004/QĐ-BKHCN ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ. II. chức năng, nhiệm vụ Cục sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực ... ngày thành lập Cục Sáng chế, sau đó là Cục Sở hữu công nghiệp và Cục Sở hữu trí tuệ ngày nay. Theo Điều lệ tổ chức và Hoạt động thì Cục Sáng chế đ ợc xây dựng trên cơ sở Phòng Sáng chế phát ... mối; củng cố các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Về cơ cấu tổ chức, Cục có 7 phòng, 01 trung tâm, 02 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và 01 văn phòng quản lý dự án. Cục Sở hữu trí tuệ Ngày 19/5/2003,...
 • 6
 • 612
 • 3
Báo cáo

Báo cáo "Quy chế tài chính áp dụng cho Cục sở hữu trí tuệ - những bất cập và giải pháp" pot

Báo cáo khoa học

... với Cục sở hữu trí tuệ, vừa bảo đảm cho hoạt động của Cục sở hữu trí tuệ, vừa bảo đảm sử dụng có hiệu quả nhất nguồn thu từ phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, ... trí tuệ và chức năng bảo đảm các hoạt động sự nghiệp về sở hữu trí tuệ. Với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động sở hữu trí tuệ trong kinh tế thị trường, với đặc thù của Cục sở hữu trí tuệ, ... 5/9/2005, vì Cục sở hữu trí tuệ không phải là đơn vị sự nghiệp (dù có hoạt động sự nghiệp) mà Cục sở hữu trí tuệ là cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lí nhà nước về sở hữu trí tuệ. Dưới...
 • 4
 • 325
 • 2
Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Kinh tế - Thương mại

... vực sở hữu trí tuệ đã được mở rộng và làm rõ hơn so với khái niệm “chỉ dẫn gây nhầm lẫn” (một trong các dạng biểu hiện cụ thể của hành vi cạnh tranh không lành liên quan đến sở hữu trí tuệ) ... Luật Cạnh tranh xác định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, mà cụ thể là sở hữu công nghiệp; bao gồm:- Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể ... Nam, hành vi nhập khẩu song song không bị coi là xâm phạm độc quyền nhập khẩu của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng tại Hoa Kỳ thì ngược lại.Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, pháp luật...
 • 3
 • 1,680
 • 17
Công văn mời tham dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận tên miền cho các DN được hỗ trợ xây dựng Web

Công văn mời tham dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận tên miền cho các DN được hỗ trợ xây dựng Web

... biểu, phát tài liệu Ban tổ chức7h45-8h00 Khai mạc Lãnh đạo Sở Công Thương 8h00-9h30Giới thiệu tổng quan pháp luật về Sở hữu Trí tuệ . Khái niệm Thương hiệu, Nhãn hiệu hàng hóa. Thông báo ... Giải lao9h45-10h45 Một số quy định của pháp luật xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ trong công tác quản lý thị trường .Chi cục QLTT 10h45-11h00 Trao giấy chứng nhận tên miền cho các doanh nghiệp ... CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị tập huấn về Sở hữu Trí tuệ - Thông báo kế hoạch hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa - Trao giấy chứng nhận...
 • 2
 • 9,351
 • 35
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO

Khoa học xã hội

... nghiệm đợcbảo hộ theo các quy định của Luật sở hữu trí tuệ 2005 về quyền sở hữu côngnghiệp trong đó có các điều 4.4, 6.3(c) và phần III Luật sở hữu trí tuệ 2005.Bí mật kinh doanh đợc bảo hộ nếu ... đối với các vụ xâm phạmquyền sở hữu trí tuệ giống như thủ tục đối với các vụ án hình sự. VI. Những hạn chế trong việc thực thi pháp luật vềbảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Hầu hết các điều khoản ... ớc Paris và Hiệp định TRIPS. Mọi hợp đồng chuyển nhợng quyền sở hữu đối với nhÃn hiệu đều phải đ-ợc đăng kí tại Cục sở hữu trí tuệ. Hợp đồng chuyển nhợng cha đợc đăng kísẽ không có hiệu lực....
 • 36
 • 692
 • 1
Vấn đề sở hữu trí tuệ trong hoạt động đầu tư nước ngoài những hạn chế và giải pháp cho doanh nghiệp việt nam

Vấn đề sở hữu trí tuệ trong hoạt động đầu tư nước ngoài những hạn chế và giải pháp cho doanh nghiệp việt nam

Quản trị kinh doanh

... SỞ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO HỘQUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ1. Một số khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1 Quyền sở hữu trí tuệ Điều 4, khoản 1 Luật Sở hữu ... Cơ sở pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Phần II: Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay.- Phần III: Một số giải pháp chống vi phạm quyền sở hữu ... ĐẦU 2PHẦN NỘI DUNG 4CHƯƠNG I: CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 4CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VIỆC BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TUE NƯỚC NGOÀI...
 • 23
 • 689
 • 1
Tài liệu Rắc rối trong vấn đề sở hữu trí tuệ doc

Tài liệu Rắc rối trong vấn đề sở hữu trí tuệ doc

Kiến trúc - Xây dựng

... đề sở hữu trí tuệ Patently Problematic The Economist, September 12, 2002 Người dịch: Tuấn Anh Hiệu đính: Nguyễn Thiện Tống 1Rắc rối trong vấn đề sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ ... tuệ Một nghiên cứu gần đây về các hứa hẹn và thách thức của Luật Sở hữu Trí tuệ đối với các nước nghèo. Sở hữu trí tuệ (SHTT) bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu và bí mật thương ... có lợi cho tất cả mọi người. Trong năm vừa qua, Tiến sĩ Barton là chủ tịch Ủy ban về Quyền Sở hữu Trí tuệ, một ủy ban bao gồm một số luật sư, giáo sư, một nhà đạo đức sinh học và một vị lãnh...
 • 5
 • 230
 • 0
Tài liệu Những vấn đề về tài sản sở hữu trí tuệ liên quan tới việc chọn và đăng ký tên miền doc

Tài liệu Những vấn đề về tài sản sở hữu trí tuệ liên quan tới việc chọn và đăng ký tên miền doc

Thương mại điện tử

... thể được giao dịch bằng thương mại điện tử và tài sản sở hữu trí tuệ là một phần giá trị chính yếu trong giao dịch này. Tài sản sở hữu trí tuệ rất quan trọng bởi vì những thứ giá trị được giao ... kỹ thuật và luật về tài sản sở hữu trí tuệ, nếu không, chúng có thể bị ăn trộm hay đánh cắp và toàn bộ việc kinh doanh này sẽ bị phá hủy. Tài sản sở hữu trí tuệ cũng liên quan tới việc thiết ... quyết. Tại sao tôi nên suy xét tới các vấn đề tài sản sở hữu trí tuệ liên quan tới việc đảm bảo thương mại điện tử? Tài sản sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan trọng trong thương mại điện tử....
 • 5
 • 457
 • 1
Tài liệu Chương I - Một số vấn đề cơ bản về sở hữu trí tuệ doc

Tài liệu Chương I - Một số vấn đề cơ bản về sở hữu trí tuệ doc

Quản lý nhà nước

... Hương - 200851.1- Các khái niệm liên quan đến SHTT♦Quyền sở hữu trí tuệ: -Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ -Xét về nội dung: Quyền SHTT có tính chất đặc biệt, nó ... tác giả.-Quyền sở hữu công nghiệp.-Quyền đối với giống cây trồng Copyright: GV Đặng Thu Hương - 200830Chủ thể quyền tác giả♦ Các loại chủ thể quyền tác giảChủ sở hữu quyền tác giả ... thời sự thuần túy đưa tin♦ Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó♦ Quy trình, hệ...
 • 109
 • 824
 • 1
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Một số vấn đề về giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ theo thủ tục tố tụng dân sự" doc

Báo cáo khoa học

... thi quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta không cao. Bởi vậy, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói chung và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ theo ... tượng sở hữu trí tuệ thuộc về Cục sở hữu trí tuệ, trong khi đây lại là một cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Nên quy định một cơ quan độc lập có thẩm quyền giám định đối tượng sở ... tranh chấp sở hữu trí tuệ thuần tuý là tranh chấp dân sự nhưng có đương sự hoặc đối tượng sở hữu trí tuệ ở nước ngoài thì thuộc quyền của toà án cấp tỉnh; Nếu tranh chấp sở hữu trí tuệ giữa...
 • 9
 • 503
 • 0
Báo cáo

Báo cáo "Hình thức và cơ cấu của văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ " pot

Báo cáo khoa học

... vấn đề về sở hữu trí tuệ được quy định tại văn bản gọi là Bộ luật sở hữu trí tuệ (Pháp, Canada) hoặc Luật sở hữu trí tuệ (Philippines). Hai là, sử dụng nhiều văn bản luật mà mỗi văn bản chỉ ... về sở hữu trí tuệ. Tóm lại, chúng tôi cho rằng cần sửa đổi, bổ sung phần quy định về sở hữu trí tuệ trong BLDS theo hướng sau: - Xây dựng văn bản luật riêng (bộ luật hoặc luật) về sở hữu trí ... quyền sở hữu trí tuệ trong BLDS nói riêng, tìm kiếm hình thức pháp lí phù hợp chứa đựng các quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. BLDS năm 1995 bao hàm cả các quy định về sở hữu trí tuệ có...
 • 7
 • 482
 • 1
hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trong pháp luật sở hữu trí tuệ thực trạng và những vấn đề đặt ra

hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trong pháp luật sở hữu trí tuệ thực trạng và những vấn đề đặt ra

Kinh tế - Thương mại

... việc sở hữu đơn thuần quyền sở hữu trí tuệ không thể dẫn đến việc có vị trí thống lĩnh thị trường vì quyền độc quyền của chú thể quyền Sờ hữu trí tuệ được pháp luật về Sở hữu ... luật Sở hữu trí tuệ khi đề cập đến hành vi hạn chế cạnh tranh, cụ thê là hành vi lạm dụng quyền. Rõ ràng, pháp luật về sở hữu trí tuệ trao cho chủ thể quyền sở hữu trí ... xâm phạm quyền sờ hữu trí tuệ là vô căn cứ và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ khởi kiện như vậy đê áp đặt hành vi hạn chẽ cạnh tranh, chủ thắ quyền sờ hữu trí tuệ có quyền theo...
 • 110
 • 1,781
 • 10

Xem thêm