văn bản pháp luật về hợp đồng dân sự

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... mình là h 3.2. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRÊN THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LUẬT HỌC SO SÁNH: 3.2.1 Pháp luật Việt Nam về Hợp đồng theo mẫu: c khi ban hành ... nh hng theo mu ca pháp lut Vit Nam Phn 3:  CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ: H ng là mt trong ... chn ci tiêu dùng. d. Pháp luật về hợp đồng theo mẫu đều quy định khá rõ ràng, cụ thể về nguyên tắc xác định các điều khoản, điều kiện vô hiệu trong hợp đồng theo mẫu: Hu hc...
 • 24
 • 977
 • 12

Một số vấn đề phápvề hợp đồng mua bán hàng hóa..doc

Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa..doc

Kinh tế - Thương mại

... nhầm lẫn. Về hình thức của hợp đồng đối với các hợp đồngpháp luật quy định phải được lập thành văn bản như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng mua bán nhà ở thì hợp đồng chỉ có ... dịch dân sự vô hiệu và hợp đồng dân sự vô hiệu. Điều 127 Bộ luật dân sự về giao dịch dân sự vô hiệu cho thấy: Hợp đồng nếu thiếu một trong các điều kiện có hiệu lực thì sẽ vô hiệu. Như vậy, hợp ... kết hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại hpair tuân theo các quy định về thời điểm giao kết hợp đồng dân sự. Cụ thể: Điều 404: Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự: “1. Hợp đồng dân sự...
 • 18
 • 4,289
 • 19

XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH CHÍNH ĐỂ KHẮC PHỤC CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀ ÁN HÀNH CHÍNH

XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH CHÍNH ĐỂ KHẮC PHỤC CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀ ÁN HÀNH CHÍNH

Khoa học xã hội

... Chẳng hạn như chưa có Bộ luật về lao động, Luật công chức, chưa có Luật ban hành văn bản Sẽ vô cùng khó khăn khi chúng ta muốn có một hệ thống cụ thể các văn bản pháp luật về hành chính trong tình ... dựng hệ thống văn bản pháp luật về hành chính cần nhấn mạnh rằng, theo Hiến pháp hiện nay, một số cơ quan có quyền ban hành các văn bản pháp qui, tức là có quyền ban hành các biện pháp đơn phương, ... SỬ DỤNG CÁC HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH CHÍNH PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀ ÁN HÀNH CHÍNH.1- Khi bắt tay xây dựng và tổ chức việc sử dụng các văn bản pháp luật về hành chính trong...
 • 11
 • 1,093
 • 0

một số vấn đề phápvề hợp đồng mua bán hàng hóa

một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa

Kinh tế - Thương mại

... Các văn bản pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng trong thương mại nên trươc hết hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của Luật ... để giao kết hợp đồng sẽ làm cho hợp đồng mua bán không có hiệu lực hay nói cách khác là hợp đồng bị vô hiệu. Thứ năm,hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật. Để hợp đồng mua bán ... trường hợp có thoả thuận khác).16MỤC LỤC A-MỞ ĐẦU B- NỘI DUNG I ) Khái quát chung về pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa: 1)Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa2) Các văn bản pháp luật...
 • 29
 • 1,069
 • 4

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO VAI TRÒ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT CỦA THẨM PHÁN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU DO NHẦM LẪN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO VAI TRÒ GIẢI THÍCH PHÁP LUẬT CỦA THẨM PHÁN

Báo cáo khoa học

... Điều 1110 BLDS Pháp quy định Sự nhầm lẫn chỉ là căn cứ làm cho hợp đồng vô hiệu khi đó là sự nhầm lẫn về bản chất của vật hoặc công việc là đối tượng của hợp đồng. Sự nhầm lẫn về chủ thể giao ... trong một số trường hợp đặc biệt. Theo pháp luật của Anh, nhầm lẫn về chủ thể chỉ có thể xảy ra trong trường hợp, ví dụ, A ký hợp đồng với B vì tưởng B là C5. Bộ Luật Dân sự Bắc Kỳ và Trung ... trường hợp, ví dụ, tại thời điểm ký kết hợp đồng tài sản là đối tượng của hợp đồng không còn tồn tại, hoặc trường hợp các bên trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại thời điểm ký kết hợp đồng không...
 • 7
 • 1,074
 • 9

Pháp luật về hợp đồng xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hóa

Pháp luật về hợp đồng xây lắp và thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hóa

Kinh tế - Thương mại

... pháp luật. Theo quy định tại điều 411 Bộ luật dân sự, hợp đồng dân sự cũng vô hiệu trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp ... Ngược lại sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thoả thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.Cách xử lý hợp đồng kinh ... dịch vụ văn hóa “ sẽ trình bầy hệ thống lý luận về hợp đồnghợp đồng xây lắp cùng với thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ văn hóa...
 • 74
 • 648
 • 4

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Kinh tế - Thương mại

... 2005.4. Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu và xử lý hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu4.1. Quy định của pháp luật về hợp đồng vô hiệuTheo Điều 410 và 411 Bộ luật Dân sự 2005 quy định những trường hợp ... 0918.775.368quan hệ hợp đồng nói chung. Những văn bản luật chuyên ngành như: Luật Thương mại, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Du lịch, Luật Cạnh tranh…là nguồn luật điều chỉnh các quan hệ hợp đồng trong ... KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓACác văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa: Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2006 (Bộ luật...
 • 95
 • 1,801
 • 8

Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính

Pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính

Kinh tế - Thương mại

... của hợp đồng: thì hợp đồng được chia thành hợp đồng miệng, hợp đồng văn bản, hợp đồng có công chứng chứng thực, hợp đồng mẫu… Dựa vào mối liên hệ quyền và nghĩa vụ giữa các bên: thì hợp đồng ... Dựa vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực của hợp đồng: thì hợp đồng được phân thành hai loại hợp đồng chính và hợp đồng phụ.Tại khoản 3 Điều 406 BLDS quy định: hợp đồng chính là hợp đồng mà ... toán phần hợp đồng đã thực hiện với nhau.- Hợp đồng chấm dứt khi một bên hủy bỏ hợp đồng. Để nâng cao tính kỷ luật trong thực hiện hợp đồng, pháp luật cho phép các bên trong hợp đồng được thỏa...
 • 73
 • 725
 • 9

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

Kinh tế - Thương mại

... chủ thể vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. * Xử lý hợp đồng vô hiệu Hợp đồng bị coi là vô hiệu khi hợp đồng đó ký kết trái với các quy định của pháp luật. Đối với các hợp đồng vô hiệu toàn bộ, dù các ... Nam trên cơ sở các bản hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng theo quý.* Ký kết hợp đồng của công ty:Trên cơ sở của bản hợp đồng nguyên tắc, công ty TNHH Sơn Hải kí hợp đồng nhận đại lý độc quyền ... thần hợp tác đối với hợp đồng đã ký kết và có hiệu lực pháp luật là nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một bên có hành vi vi phạm hợp đồng...
 • 51
 • 314
 • 0

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

Pháp luật về hợp đồng và thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lí bán xe máy tại công ty TNHH Sơn Hải

Kinh tế - Thương mại

... hình thức hợp đồng. Trong các xã hội có nhà nước và pháp luật, ý chí của nhà nước thể hiện trong pháp luật, do đó, hợp đồng làm phát sinh một quan hệ pháp luật. Các bên trong quan hệ hợp đồng gọi ... nhiệm pháp lý trong hợp đồng Trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng được hiểu là những hậu quả pháp lý bất lợi phát sinh đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các qui định của pháp luật về hợp đồng hoặc ... chủ thể vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. * Xử lý hợp đồng vô hiệu Hợp đồng bị coi là vô hiệu khi hợp đồng đó ký kết trái với các quy định của pháp luật. Đối với các hợp đồng vô hiệu toàn bộ, dù các...
 • 40
 • 469
 • 0

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá - Thực tiễn áp dụng tại công ty cổ phần công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Kinh tế - Thương mại

... đó là Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan. Những quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng dân sự có tính nguyên tắc, là nội dung cơ bản điều ... khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng mua bán hàng hóa là giao dịch pháphợp pháp, do vậy sự ưng thuận ở đây là lẽ công bằng, hợp pháp. Hợp đồng sẽ bị vô hiệu nếu là giao kết dưới tác động của sự lừa ... 2005.4. Hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu và xử lý hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu4.1. Quy định của pháp luật về hợp đồng vô hiệuTheo Điều 410 và 411 Bộ luật Dân sự 2005 quy định những trường hợp...
 • 94
 • 1,211
 • 19

Khái quát chung về pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

Khái quát chung về pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

Kinh tế - Thương mại

... hợp đồng mua bán hàng hóa được giao kết không trái với các nguyên tắc ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật. Theo quy đinh của bộ luật dân sự, việc giao kết hợp đồng nói chung và hợp đồng ... để giao kết hợp đồng sẽ làm cho hợp đồng mua bán không có hiệu lực hay nói cách khác là hợp đồng bị vô hiệu. Thứ năm,hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật. Để hợp đồng mua bán ... điểm giao kết hợp đồng là ngày hết thời hạn trả lời.- Hợp đồng được giao kết trực tiếp bằng văn bản : thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bên sau cùng kí vào văn bản. Hợp đồng mua bán...
 • 32
 • 1,554
 • 2

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa:

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa:

Kinh tế - Thương mại

... quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa. 2) Các văn bản pháp luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng trong thương mại nêntrươc hết hợp đồng mua ... hủy bỏ hợp đồng. Theo điều 388,bộ luật dân sự, thì hủy bỏ hợp đồng cũng là hợp đồng đó là sự thỏa thuậncủa các bên về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Như vậy, hủy bỏ hợp đồng đòi hỏi có sự thống ... để giao kết hợp đồng sẽ làm cho hợp đồng mua bán không có hiệu lực hay nói cách kháclà hợp đồng bị vô hiệu. Thứ năm,hình thức hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật. Để hợp đồng mua bán...
 • 43
 • 1,259
 • 7

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ

Quản trị kinh doanh

... luật áp dụng cho hợp đồng MBHHQT trong các trường hợp: - Các bên ký hợp đồng về việc chọn luật của một bên để điều chỉnh hợp đồng. Việc thoả thuận áp dụng luật của một bên để điều chỉnh hợp đồng ... Điều kiện về nội dung của hợp đồng Nội dung của hợp đồng phải tuân thủ nguồn luật điều chỉnh hợp đồng. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng có thể được các bên thoả thuận quy định trong hợp đồng. Nếukhông ... trong hợp đồng thì việc xác định nguồn luật điều chỉnh hợp đồng sẽ ápdụng quy tắc xung đột pháp luật: luật nước người bán”; luật nơi xảy ra tranh chấp”; luật nơi ký kết hợp đồng ; luật nơi...
 • 30
 • 2,537
 • 17

Xem thêm