ví dụ minh hoạ công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước tại sở giao dịch i dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trung sơn

Công tác kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP ở Nhà máy xi măng Sông Đà.doc

Công tác kế toán tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP ở Nhà máy xi măng Sông Đà.doc

Kế toán

... PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG ĐÀ I Đặc i m chung nhà máy Nhà máy xi măng Sông Đà nhà máy công nghiệp trực thuộc công ty xây lắp ... trình nhà máy sản xuất xi măng PC30 theo tiêu chuẩn Việt Nam 2682-92 Xi măng xuất sạng xi măng bao xi măng r i 2.2 Đặc i m quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Nhà máy xi măng Sông Đà xây dựng ... Kế toán vật liệu Hình III Công tác tập hợp chi phi tính giá thành sản phẩm nhà máy xi măng Sông Đà Công tác tính giá thành công tác tập hợp chi phí có quan hệ chặt chẽ v i Việc tập hợp chi phí...
 • 48
 • 445
 • 0
Công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước tại sở giao dịch i –ngân hàng phát triển việt nam thực trạng và giải pháp

Công tác thẩm định các dự án đầu sử dụng nguồn vốn tín dụng nhà nước tại sở giao dịch i –ngân hàng phát triển việt nam thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... cầu công tác thẩm định dự án Sở Giao Dịch I 1.2.1.Kh i niệm vai trò dự án đầu sử dụng nguồn vốn tín dụng Nhà nước thẩm định Sở Giao Dịch I 1.2.1.1 Kh i niệm: Dự án đầu sử dụng nguồn vốn tín ... Đánh giá công tác thẩm định dự án Đầu xây dựng nhà máy xi măng Trung SơnSở Giao Dịch I .73 1.4.2 Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu sử dụng nguồn vốn tín dụng Nhà nước Sở ... N i dung công tác thẩm định dự án đầu sử dụng nguồn vốn tín dụng Nhà nước 29 1.3.4 dụ minh hoạ công tác thẩm định dự án đầu sử dụng nguồn vốn tín dụng Nhà nước Sở Giao Dịch...
 • 117
 • 945
 • 0
Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay các Tổng Công Ty Nhà nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam.doc

Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay các Tổng Công Ty Nhà nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam.doc

Quản trị kinh doanh

... vay vốn TCT 76 Gi i h i hoà m i quan hệ Sở giao dịch v i quan, tổ chức 77 Gi i pháp hoạt động nghiệp vụ 81 Gi i pháp công tác tổ chức đào tạo cán tín dụng 84 Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng ... hàng Công thơng việt nam I - Kh i quát Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thơng Việt Nam Sự đ i phát triển Sở giao dịch (SGD): 1.1 Sự đ i Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thơng: Sở giao dịch I- Ngân ... lực giám sát xử lý tín dụng Trong i u kiện tiềm ẩn r i ro tín dụng lớn, đặc biệt tín dụng đầu t phát triển, chất lợng công tác thẩm định dự án, phân tích t i doanh nghiệp hạn chế công tác giám...
 • 103
 • 556
 • 0
Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay các Tổng công ty Nhà nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam

Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay các Tổng công ty Nhà nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam

Báo cáo khoa học

... xử lý tín dụng Trong i u kiện tiềm ẩn r i ro tín dụng lớn, đặc biệt tín dụng đầu t phát triển, chất lợng công tác thẩm định dự án, phân tích t i doanh nghiệp hạn chế công tác giám sát tín dụng ... vay vốn TCT 76 Gi i h i hoà m i quan hệ Sở giao dịch v i quan, tổ chức 77 Gi i pháp hoạt động nghiệp vụ 81 Gi i pháp công tác tổ chức đào tạo cán tín dụng 84 Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng ... hàng Công thơng việt nam I - Kh i quát Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thơng Việt Nam Sự đ i phát triển Sở giao dịch (SGD): 1.1 Sự đ i Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thơng: Sở giao dịch I- Ngân...
 • 104
 • 388
 • 0
Thực trạng hoạt động cho vay các Tổng Công ty Nhà nước tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương việt nam

Thực trạng hoạt động cho vay các Tổng Công ty Nhà nước tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương việt nam

Quản trị kinh doanh

... phần kinh tế, đồng th i i u chuyển lợng vốn đáng kể H i sở NHCT để 7 i u chuyển l i cho chi nhánh thiếu vốn nh Sở giao dịch II - Thành phố Hồ Chí Minh T i th i i m ngày 31/3/1999, Sở giao dịch ... vay Các u đ i đợc cán tín dụng phổ biến công khai cho khách hàng L i suất vay ngo i tệ trung d i hạn nhiều th i i m Sở giao dịch áp dụng thấp l i suất vay nớc Bên cạnh gi i pháp u đ i l i suất ... hàng thơng m i, tổ chức tín dụng địa bàn + Ưu đ i i u kiện vay vốn: Ưu đ i i u kiện t i thiểu vốn tựtham gia vào dự án vay vốn trung, d i hạn nh sau: Đ i v i dự án đầu u m i: 25% (mức bình...
 • 32
 • 211
 • 0
Thực trạng hoạt động cho vay các Tổng Công ty Nhà nước tại Sở giao dịch I

Thực trạng hoạt động cho vay các Tổng Công ty Nhà nước tại Sở giao dịch I

Kế toán

... kinh tế, đồng th i i u chuyển lượng vốn đáng kể H i sở ngân hàng Công thương để i u chuyển l i cho chi nhánh thiếu vốn Sở giao dịch II - Thành phố Hồ Chí Minh T i th i i m ngày 31/3/2002, Sở ... khẳng định mặt mạnh Sở giao dịch số tuyệt đ i lẫn số ng đ i so sánh v i ngân hàng địa bàn V i nhiều hình thức huy động, Sở giao dịch triệt để khai thác nguồn vốn khác từ khoản tiết kiệm nhỏ ... có tác động tích cực t i hoạt động kinh doanh Sở giao dịch Họ thường xuyên t i ngân hàng để phục vụ nhiều lo i dịch vụ, họ hay g i tiền tiết kiệm, có phần đáng kể ngo i tệ Hoạt động kinh tế diễn...
 • 11
 • 229
 • 0
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

Kế toán

... án xin vay vốn vượt quyền phán Sở giao dịch, mà ph i xin ý kiến H i sở Hiện mức 100 tỷ v i Tổng Công ty, 70% v i thành viên Tổng Công ty Ngân hàng Công thương xây dựng quy chế “H i đồng tín dụng ... nhiên, i u tính cạnh tranh cao m i trường hoạt động ngân hàng, gồm cạnh tranh thông tin 2.1.2 Thẩm định tín dụng Để có nhìn cụ thể công tác thẩm định tín dụng Sở giao dịch phương án dự án xin ... Tổng Công ty thành viên n i riêng 2.1 Quyết định cho vay mức phán giám đốc Sở giao dịch định sở đề nghị cán tín dụng trưởng phòng kinh doanh sau thẩm định tín dụng Nhưng Tổng Công ty l idự án...
 • 26
 • 218
 • 0
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

Tài chính - Ngân hàng

... nghị cán tín dụng trưởng phòng kinh doanh sau thẩm định tín dụng Nhưng Tổng Công ty l idự án xin vay vốn vượt quyền phán Sở giao dịch, mà ph i xin ý kiến H i sở Hiện mức 100 tỷ v i Tổng Công ... th i i u chuyển lượng vốn đáng kể H i sở ngân hàng Công thương để i u chuyển l i cho chi nhánh thiếu vốn Sở giao dịch II - Thành phố Hồ Chí Minh T i th i i m ngày 31/3/2002, Sở giao dịch i u ... tin 2.1.2 Thẩm định tín dụng Để có nhìn cụ thể công tác thẩm định tín dụng Sở giao dịch phương án dự án xin vay vốn Tổng Công ty, xem xét quy trình thẩm định cho vay trung hạn ngo i tệ trị giá...
 • 23
 • 237
 • 0
Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng tín dụng với các Tổng công ty Nhà nước tại Sở giao dịch I- NHCTVN

Giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng tín dụng với các Tổng công ty Nhà nước tại Sở giao dịch I- NHCTVN

Tài chính - Ngân hàng

... nghiệp vụ kiến thức cho cán tín dụng nhu cầu cấp thiết để phần hạn chế đợc r i ro tín dụng xảy Qua thực trạng tín dụng n i chung Sở giao dịch I gi i pháp nâng cao trình độ cán sử dụng cán cách ... tơng lai Đặc biệt cán tín dụng ph i thờng xuyên, liên tục theo d i vận dộng vốn vay để phát tiềm ẩn r i ro tín dụng có biện pháp kịp th i thu h i vốn Do mục tiêu năm t i sở giao dịch I đ i tợng ... đ i v i bảo hiểm tín dụng Sở giao dịch I - Ngân hàng công thơng Việt Nam có m i trờng tín dụng phong phú, i u kiện thuận l i để thực mở rộng phạm vi đầu t, phân tán r i ro Biện pháp phân tán...
 • 22
 • 326
 • 0
Luận văn: Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay các Tổng Công Ty Nhà nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam doc

Luận văn: Giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay các Tổng Công Ty Nhà nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam doc

Tài chính - Ngân hàng

... ti cỏc thnh phn kinh t, ng thi iu chuyn mt lng ỏng k v Hi s NHCT iu chuyn li cho cỏc chi nhỏnh thiu nh S giao dch II - Thnh ph H Chớ Minh Ti thi im ngy 31/3/1999, S giao dch ó iu chuyn v Hi ... n i chung thỡ cho vay l mt ni dung nghip v ú l vic NHTM giao cho khỏch hng mt khon tin nht nh mt thi gian nht nh vi iu kin l h phi hon tr li cựng vi mt khon tin vt tri úng vai trũ l tin l i Vi ... ca S giao dch S giao dch c iu hnh bi mt Ban Giỏm c gm cú Giỏm c l Phú Tng giỏm c Ngõn hng Cụng thng trc tip m nhim; giỳp vic giỏm c l hai Phú giỏm c S giao dch gm cú 255 cỏn b nhõn viờn lm vic...
 • 109
 • 274
 • 0
Hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Hoạt động tín dụng đầu phát triển của Nhà nước tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... vay đầu dự áni u kiện thuận l i việc tiếp cận nguồn vốn khác tham gia đầu dự án Thực tế hoạt động TDĐT Sở giao dịch I cho thấy đến th i i m 31/12/2010 Tổng mức đầu dự án Sở giao dịch ... GI I PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC T I SỞ GIAO DỊCH I – NGÂNHÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3. 1Định hướng, mục tiêu hoạt động tín dụng đầu phát triển Nhà ... môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao dịch I Tổng Giám đốc Sở Giao dịch I ban hành Đứng đầu Sở Giao dịch I Giám đốc, giúp việc Giám đốc có số Phó Giám đốc Giám đốc, phó Giám đốc Sở Giao dịch I Tổng Giám đốc...
 • 64
 • 364
 • 4
Đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu của Nhà nước tại Sở giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... CỦA NHÀ NƯỚC 1.1 Tín dụng đầu Nhà nước Kh i niệm tín dụng đầu Nhà nướcTín dụng: Tín dụng xuất phát từ tiếng Latinh Creditium có nghĩa tin ng, tín nhiệm; tiếng Anh credit Tín dụng ... khăn việc đánh giá hiệu t i xã h i dự ánTín dụng đầu Nhà nước: Tín dụng đầu (hay tín dụng đầu phát triển) Nhà nước hỗ trợ Nhà nước thông qua hình thức tín dụng để t i trợ cho dự án ĐTPT ... đầu Nhà nước Sở giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đ i ng phạm vi nghiên cứu Đ i ng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng đầu Nhà nước Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng đầu tư...
 • 115
 • 300
 • 0
Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.doc

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Hải Dương.doc

Quản trị kinh doanh

... trạng công tác thẩm định dự án đầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tỉnh H i Dương th i gian qua - Chương 2: Một số gi i pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu sở Kế hoạch ... công tác thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà Nước định chọn đề t i “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Sở kế hoạch Đầu tỉnh H i Dương” Đề t i em gồm chương: ... Đặc biệt công tác thẩm định dự án đầu vào địa bàn tỉnh, Sở KH &ĐT tỉnh H i Dương không ngừng tự hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu Trong trình thực công tác thẩm định dự án đầu tư, Sở...
 • 88
 • 972
 • 6
Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu sử dụng vốn tín dụng đầu của Nhà nước tại ngân hàng phát triển Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đồng tín dụng kí 1.2.2.2 Thẩm định dự án sử dụng vốn tín dụng đầu nhà nước Các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu nhà nước có quy trình thẩm định giống v i dự án thông thường Tuy nhiên thuộc diện ... bỏ ph i xác định rõ lý ph i chịu trách nhiệm định 1.2.2.2.2 N i dung thẩm định dự án đầu sử dụng vốn tín dụng đầu nhà nước Các dự án đầu sử dụng vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước ... vốn, giảm thiểu r i ro đầu Chính thẩm định yêu cầu khách quan thiếu trình đầu 1.2.2 Thẩm định dự án đầu sử dụng vốn tín dụng đầu nhà nước 1.2.2.1 Vốn tín dụng đầu nhà nước * Tín dụng...
 • 92
 • 890
 • 3
Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tỉnh Hải Dương

Kinh tế - Thương mại

... trạng công tác thẩm định dự án đầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Sở Kế hoạch Đầu tỉnh H i Dương th i gian qua - Chương 2: Một số gi i pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu sở Kế hoạch ... hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu Trong trình thực công tác thẩm định dự án đầu tư, Sở KH &ĐT nghiên túc thực theo quy định thẩm định dự án đầu Nhà nước quy định Đó việc áp dụng chiến ... công tác thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà Nước định chọn đề t i “Hoàn thiện công tác thẩm định dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Sở kế hoạch Đầu tỉnh H i Dương” Đề t i em gồm chương:...
 • 87
 • 510
 • 2
Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu sử dụng vốn tín dụng đầu của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... định dự án đầu sử dụng vốn tín dụng đầu Nhà nước 1.2.2.1 Vốn tín dụng đầu Nhà nước * Tín dụng Nhà nước tín dụng đầu Nhà nước cho vay đầu v i l i suất ưu đ i theo kế hoạch Nhà nước ... 1.2.2.2 Thẩm định dự án sử dụng vốn tín dụng đầu Nhà nước Các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu Nhà nước có quy trình thẩm định giống v i dự án thông thường Tuy nhiên thuộc diện vay ưu đ i vốn tín ... bỏ ph i xác định rõ lý ph i chịu trách nhiệm định 1.2.2.2.2 N i dung thẩm định dự án đầu sử dụng vốn tín dụng đầu Nhà nước Các dự án đầu sử dụng vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước...
 • 73
 • 361
 • 0
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TỈNH HẢI DƯƠNG

Quản trị kinh doanh

... hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu Trong trình thực công tác thẩm định dự án đầu tư, Sở KH &ĐT nghiên túc thực theo quy định thẩm định dự án đầu Nhà nước quy định Đó việc áp dụng chiến ... động vốn: Nguồn vốn nước nguồn vốn gồm nhiều nguồn như: Nguồn vốn Nhà nước (Nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư, vốn đầu doanh nghiệp nhà nước) ; Nguồn vốn từ khu vực nhân (nguồn ... pháp thẩm định dự án đầu Đặc thù dự án sử dụng vốn ngân sách chủ yếu dự án đầu vào lĩnh vực sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, phương pháp sử dụng chủ yếu thẩm định dự án đầu sử dụng vốn ngân...
 • 60
 • 592
 • 2
Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư sản xuất-chế biến đá tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu sản xuất-chế biến đá tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa

Tài chính - Ngân hàng

... Chi phí cố định: trong dự toán vốn đầu thường nhắc đến chi phí đầu t i sản cố định +Vốn đầu xây dựng: V i dự án cần đầu xây dựng thêm nhà xưởng,cán thẩm định tiến hành kiểm tra việc tính ... đích công tác thẩm định dựa tiêu chí mục đích sử dụng nguồn vốn ,thẩm định lựa chọn dự án đầu khả thi ,lo i bỏ dự án không khả thi,tốn nguồn lực…Đó khi ,nguồn vốn chủ sở hữu cho vay v i dự án ... ý t i việc tính toán hạng mục máy móc thiết bị dự án khoản mục chiến tỷ trọng lớn đầu dự án Việc xác định tổng mức đầu sở cho việc tính toán l i vay th i gian thi công dự án tính toán khoản...
 • 99
 • 432
 • 0
Hoàn thiện công tác thẩm định các dư án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hoàn thiện công tác thẩm định các án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở kế hoạch và Đầu Thành phố Hà Nội

Định giá - Đấu thầu

... đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước Sở Kế hoạch Đầu Hà N i 1.2.1 Đặc i m án sử dụng vốn ngân sách m i quan hệ v i công tác thẩm định án Sở Kế hoạch Đầu Hà N i Các án sử dụng nguồn ... hiểu công tác thẩm định án sử dụng vốn ngân sách Nhà Nước định chọn đề t i “Hoàn thiện công tác thẩm định án đầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước Sở kế hoạch Đầu Thành phố Hà N i Nguyễn ... biệt án đầu xây dưng có th i gian thực kéo d i sử dụng lượng vốn lớn 1.2.2.2 Căn để tiến hành thẩm định án đầu sử dụng vốn ngân sách Để tiến hành thẩm định án đầu sử dụng vốn...
 • 84
 • 1,463
 • 1

Xem thêm