vì sao adn là vật chất di truyền

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí nghiệm của Griffith và Oswald Avery chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... Avery chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện tượng biến nạp (transformation) ở vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh sưng phổi ở động vật có vú. Vi ... khuẩn dạng này có vỏ bao (capsule) nên hệ thống miễn dịch của cơ thể động vật không thể tấn công tiêu di t được, vậy, khi xâm nhập vào cơ thể, chúng gây nên bệnh sưng phổi. - Dạng R (Rough) ... tế bào của chúng không có vỏ bao, nên khi xâm nhập vào cơ thể động vật, chúng sẽ bị hệ thống miễn dịch của động vật tiêu di t, không gây nên bệnh. Griffith đã phát hiện ra rằng, nếu tiêm dịch...
 • 3
 • 2,022
 • 28
Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN là vật chất di truyền doc

Tài liệu Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền doc

Điện - Điện tử

... các tế bào chết này đã truyền tính gây bệnh cho tế bào sống dạng R. Hiện tượng này gọi biến nạp. Thí ngiệm của A. Hershey và M. Chase chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1952, bằng ... Avery chứng minh ADN vật chất di truyền Năm 1928, Griffith đã phát hiện ra hiện tượng biến nạp (transformation) ở vi khuẩn Streptococcus pneumoniae gây bệnh sưng phổi ở động vật có vú. Vi ... của virus bacteriophage T2 (gọi tắt phage) vào vi khuẩn E. Coli, Alfred Hershey và Martha Chase đã chứng minh trực tiếp rằng, DNA chính vật chất di truyền. Sơ đồ về sự xâm nhập của...
 • 6
 • 2,717
 • 24
Protein hay ADN là vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? doc

Điện - Điện tử

... bệnh bằng một chất di truyền không biết nào đó bắt nguồn từ các tế bào S đã chết; điều này dẫn đến hiện tượng tế bào R trở nên có lớp vỏ. Điều gì nếu ? Tính trạng di truyền có thể truyền giữa ... bào S đã chết để có thể chuyển thành dạng vi khuẩn độc (gây bệnh) ? Protein hay ADN vật chất di truyền của phagơ T2 ? Thí nghiệm Alfred Hershey và Martha Chase đã sử dụng các đồng ... vi khuẩn S (khuẩn lạc trơn) gây viêm phổi ở chuột; đây là chủng độc tế bào của chúng có lớp vỏ kháng được hệ thống bảo vệ ở động vật. Chủng vi khuẩn R (khuẩn lạc nhăn) không có lớp vỏ và...
 • 5
 • 1,203
 • 6
Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Điện - Điện tử

... và R. DNA vật chất di truyền Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát hiện ra trong nhân tế bào bạch cầu một chất không phải protein và gọi nuclein. Về sau thấy chất này có ... hệ giữa DNA và chất di truyền - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể. Đó một cấu trúc ... nhân giới hạn trong NST. Nhiều sự kiện cho gián tiếp cho thấy DNA chất di truyền. Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền của DNA mới được chứng minh và đến năm 1952 mới được công...
 • 7
 • 1,806
 • 28
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 160 Một số lưỡng ... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... bộ bộ gene. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 640
 • 0
Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 176 và trên cả phân ... Di truyền học Động vật. NXB Khoa học vàthuật, Hà Nội. Phan Cự Nhân. 1999. Công nghệ ADN tái tổ hợp. Trong: Di truyền học tập II (Phan Cự Nhân, chHoàng Trọng Phán. 1995. Một số vấn đề về Di ... (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các...
 • 32
 • 534
 • 1
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Điện - Điện tử

... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 173 khuôn cho sợi ... telomere: 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 468
 • 0
Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Điện - Điện tử

... (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các ... ràng ác enzyme tổng ca các tế hực vật như MS2 Bộ gene RNA của các virus này hợp RNA không cần có mồi (primer), vậy không có cơ hội cho việc đọ sử (proofreading). Ngoài ra, về mặt di ... khác có kính thước bé hơn nhiều, gọi các plasmid (Vấn đề này được trình bày kỹ trong giáo trình Di truyền học Vi sinh vật và Ứng dụng). Nhóm eukaryote nhóm lớn nhất và tiến hóa đa dạng...
 • 32
 • 638
 • 1
Vì sao genes lại là đơn vị cơ bản cho cấp độ di truyền

sao genes lại đơn vị cơ bản cho cấp độ di truyền

Sinh học

... fingerprinting tools (Fang et al. 1997), for diversity studies (Debreuil et al. 1996), and for studies of hybridization and introgression, including studies of gene flow between crops and weeds ... interest are identified by hybridization with radioactive labeled probe. Different sizes or lengths of restriction fragments are typically produced when different individuals are tested. Such ... useful in genetic studies, such as biodiversity evaluation, analysis of germplasm collections, genotyping of individuals and genetic distance analyses. The availability of many different restriction...
 • 22
 • 559
 • 0
Xác định vị trí gen và bản đồ di truyền

Xác định vị trí gen và bản đồ di truyền

Điện - Điện tử

... A-B xác định được vị trí của C. 2. Bản đồ di truyền của nhiễm sắc thể và bản đồ di truyền tế bào Nhờ xác định được vị trí gen, bản đồ di truyền nhiễm sắc thể của nhiều đối các nhóm liên ... (cytogenetic map) mà không theo tần số tái tổ hợp do lai. Sự đối chiếu giữa bản đồ di truyền nhiễm sắc thể và bản đồ di truyền tế bào cho thấy có sự giống nhau về trình tự sắp xếp gen theo đường ... mức liên kết gen. Số phần trăm tái tổ hợp được dùng làm số đo khoảng cách giữa 2 gen trên bản đồ di truyền. Một đơn vị bản đồ được coi đơn vị đo khoảng cách giữa 2 cặp gen khi trong 100...
 • 10
 • 4,083
 • 27

Xem thêm