ung dung cong nghe tin hoc de phong ngua rui ro trong thanh toan giao dich chung khoan tai vn

239 Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

239 Ứng dụng công nghệ tin học để phòng ngừa rủi ro trong thanh toán giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... Những rủi ro hoạt động toán giao dịch chứng khoán Rủi ro toán: rủi ro phát sinh từ việc khả toán bên tham gia giao dịch Cần phân biệt loại rủi ro toán: rủi ro trớc toán, rủi ro toán Rủi ro trớc ... Trái phiếu Repo, Giao dịch ký quỹ, Quỹ tổng hợp, Giao dịch nợ Quản lý thực hiện: Thông tin vào giao dịch, thông tin quản lý giao dịch, thông tin thô, thông tin giao dịch khứ ... thiệp vào nội dung luồng thông tin trao đổi hay không? Vi phạm thụ động nhằm đạt mục tiêu cuối nắm bắt đợc thông tin, đợc nội dung dò đợc ngời gửi, ngời nhận nhờ vào thông tin điều khiển giao thức...
 • 125
 • 469
 • 0

Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán

Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán

Kinh tế - Thương mại

... Những rủi ro hoạt động toán giao dịch chứng khoán Rủi ro toán: rủi ro phát sinh từ việc khả toán bên tham gia giao dịch Cần phân biệt loại rủi ro toán: rủi ro trớc toán, rủi ro toán Rủi ro trớc ... Trái phiếu Repo, Giao dịch ký quỹ, Quỹ tổng hợp, Giao dịch nợ Quản lý thực hiện: Thông tin vào giao dịch, thông tin quản lý giao dịch, thông tin thô, thông tin giao dịch khứ ... thiệp vào nội dung luồng thông tin trao đổi hay không? Vi phạm thụ động nhằm đạt mục tiêu cuối nắm bắt đợc thông tin, đợc nội dung dò đợc ngời gửi, ngời nhận nhờ vào thông tin điều khiển giao thức...
 • 125
 • 517
 • 1

176 Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán

176 Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán

Tài chính - Ngân hàng

... Những rủi ro hoạt động toán giao dịch chứng khoán Rủi ro toán: rủi ro phát sinh từ việc khả toán bên tham gia giao dịch Cần phân biệt loại rủi ro toán: rủi ro trớc toán, rủi ro toán Rủi ro trớc ... Trái phiếu Repo, Giao dịch ký quỹ, Quỹ tổng hợp, Giao dịch nợ Quản lý thực hiện: Thông tin vào giao dịch, thông tin quản lý giao dịch, thông tin thô, thông tin giao dịch khứ ... thiệp vào nội dung luồng thông tin trao đổi hay không? Vi phạm thụ động nhằm đạt mục tiêu cuối nắm bắt đợc thông tin, đợc nội dung dò đợc ngời gửi, ngời nhận nhờ vào thông tin điều khiển giao thức...
 • 125
 • 418
 • 0

264 Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán 

264 Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán 

Quản trị kinh doanh

... Những rủi ro hoạt động toán giao dịch chứng khoán Rủi ro toán: rủi ro phát sinh từ việc khả toán bên tham gia giao dịch Cần phân biệt loại rủi ro toán: rủi ro trớc toán, rủi ro toán Rủi ro trớc ... Trái phiếu Repo, Giao dịch ký quỹ, Quỹ tổng hợp, Giao dịch nợ Quản lý thực hiện: Thông tin vào giao dịch, thông tin quản lý giao dịch, thông tin thô, thông tin giao dịch khứ ... thiệp vào nội dung luồng thông tin trao đổi hay không? Vi phạm thụ động nhằm đạt mục tiêu cuối nắm bắt đợc thông tin, đợc nội dung dò đợc ngời gửi, ngời nhận nhờ vào thông tin điều khiển giao thức...
 • 125
 • 484
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng tại việt nam

Đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng tại việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... Niêm y t s giao d ch M t giao d ch h p c x lý m t S giao d ch ng kỳ h n là: ng giao sau nói chung i m cho phép giá c lý hơn, bên mua bán c cung c p thông tin Xoá b r i ro tín d ng Gi ng h p y ... ng công c lo i b r i ro Trong h p sau c niêm y t S giao d ch, c hai bên mua bán tác giao d ch c a Công ty toán bù tr s ho t ng giao u không bi t v i ng m t trung gian t t c giao d ch N u m t hai ... kitco.com; www.gso.gov .vn - www.trangsucvietnam.com .vn; - www.vi.wikipedia.org; tuoitre.com .vn; vangvietnam .vn - www.org .vn; giavang.net; - saga .vn; vinamap .vn; www.centralbank .vn - goldnews; bullionvault.com;...
 • 52
 • 804
 • 1

ứng dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

ứng dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Thạc sĩ - Cao học

... lấy VND chi tiêu nƣớc - Mua ngoại tệ kỳ hạn để ba tháng sau có ngoại tệ toán hợp đồng nhập đến hạn Trong hai giao dịch trên, giao dịch thứ giao dịch hối đoái giao ngay, giao dịch thứ hai giao ... tỷ giá Trong thực tế, tỷ giá chịu tác động nhiều nhân tố Trong ngắn hạn tỷ giá biến động nhanh mạnh, nhƣng lại có xu hƣớng biến động từ từ dài hạn Trong giới hạn luận văn tác giả tập trung nghiên ... lớn 1.3.2.4 Những hạn chế giao dịch hoán đổi tiền tệ Giao dịch hoán đổi kết hợp giao dịch giao giao dịch kỳ hạn Bản thân giao dịch hoán đổi giải đƣợc nhƣợc điểm hợp đồng giao thỏa mãn nhu cầu ngoại...
 • 108
 • 440
 • 2

Dùng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong xuất khẩu cafe của Việt Nam

Dùng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong xuất khẩu cafe của Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... giá giao ngay, BCEC 19 Tiểu luận môn học Quản trị rủi ro GVGD: TS Mai Thu Hiền cung cấp nhữ ng công cụ hạn chế rủi ro Trung tâm giao dịch Cà p Buôn Ma Thuột (BCEC) - sàn giao dịch cà phê VN - ... giao dịch t ại Trung tâm phải môi giới thông qua tổ chức thành viên Trung tâm có sàn giao dịch nên tổ c thành viên giao dịch trự c tiếp sàn giao dịch qua mạng Internet Thời gian giao dịch trung ... thư ơng mại chung giới doanh nghiệp chịu tác động nhiều rủi ro thị trư ờng giới rủi ro tỷ giá, lãi suất, rủi ro giá hàng hóa…Vì tham gia vào thị trường t hế giới doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp...
 • 26
 • 548
 • 3

Áp dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng tại Việt Nam

Áp dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng tại Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... Niêm y t s giao d ch M t giao d ch h p c x lý m t S giao d ch ng kỳ h n là: ng giao sau nói chung i m cho phép giá c lý hơn, bên mua bán c cung c p thông tin Xoá b r i ro tín d ng Gi ng h p y ... ng công c lo i b r i ro Trong h p sau c niêm y t S giao d ch, c hai bên mua bán tác giao d ch c a Công ty toán bù tr s ho t ng giao u không bi t v i ng m t trung gian t t c giao d ch N u m t hai ... kitco.com; www.gso.gov .vn - www.trangsucvietnam.com .vn; - www.vi.wikipedia.org; tuoitre.com .vn; vangvietnam .vn - www.org .vn; giavang.net; - saga .vn; vinamap .vn; www.centralbank .vn - goldnews; bullionvault.com;...
 • 52
 • 378
 • 0

Ứng dụng quyền chọn chứng khoán để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng quyền chọn chứng khoán để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... the money ATM : (Tron gian (120USD x 100) - (100USD x 100) = 2000USD - 200USD - mua ) XYZ (100USD x 100) - (80USD x 100) = 2000USD - 200USD - 1.3.1 rong kinh doanh 1.3.2 g ro, cao T 10 - (leverage ... and strike price of the underlying stock) (Time remaining until expiration) 1.5.3 b 13 (Dividend) i (Free short term interest rate) (Coupon interest rate) a , tham gia giao 14 - , cao c - 15 ... .V cho (anh) TTCK TTLKCK SGDCK HTTT OTC TPCP CBOE OCC :C CNH UBCKNN DNNN HOSE HNX NYSE AMEX VN INDEX NASDAQ GDP ITM ATM OTM OTC) 22 24 26 27 29 30 39 : 3 5 9 1.3 10 10 13 13 13 13 14 14 ...
 • 78
 • 168
 • 0

Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Tài chính - Ngân hàng

... tế song phương, đa phương… Rủi ro thông tin đầu tư chứng khoán Có thể nói, loại rủi ro mà nhà đầu tư gặp phải rủi ro thông tin nguy hiểm cội nguồn tất loại rủi ro khác Hiếm có hoạt động kinh ... diện xác thông tin có liên quan trực tiếp gián tiếp đầu tư chứng khoán Các nhà đầu tư chứng khoán háo hức trước tin đồn hăng hái góp phần vào tin đồn, cảnh giác đề phòng nhẹ tin Trong số họ, người ... tham gia thị trường II Một số rủi ro chủ yếu kinh doanh chứng khoán Trong kinh tế thị trường, hoạt động đầu tư kinh doanh lại nguy gặp rủi ro Lợi nhuận cao, rủi ro lớn, điều ngược lại chưa hẳn...
 • 13
 • 635
 • 0

Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Tài chính - Ngân hàng

... PHÙNG THỊ HƯƠNG LAN, KT33D022 Rủi ro thông tin đầu tư chứng khoán Có thể nói, loại rủi ro mà nhà đầu tư gặp phải rủi ro thông tin nguy hiểm cội nguồn tất loại rủi ro khác Hiếm có hoạt động kinh ... diện xác thông tin có liên quan trực tiếp gián tiếp đầu tư chứng khoán Các nhà đầu tư chứng khoán háo hức trước tin đồn hăng hái góp phần vào tin đồn, cảnh giác đề phòng nhẹ tin Trong số họ, người ... tham gia thị trường Các rủi ro thường gặp hoạt động kinh doanh chứng khoán Trong kinh tế thị trường, hoạt động đầu tư kinh doanh lại nguy gặp rủi ro Lợi nhuận cao, rủi ro lớn, điều ngược lại chưa...
 • 10
 • 837
 • 6

Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Tài chính - Ngân hàng

... tế song phương, đa phương… Rủi ro thông tin đầu tư chứng khoán Có thể nói, loại rủi ro mà nhà đầu tư gặp phải rủi ro thông tin nguy hiểm cội nguồn tất loại rủi ro khác Hiếm có hoạt động kinh ... diện xác thông tin có liên quan trực tiếp gián tiếp đầu tư chứng khoán Các nhà đầu tư chứng khoán háo hức trước tin đồn hăng hái góp phần vào tin đồn, cảnh giác đề phòng nhẹ tin Trong số họ, người ... tham gia thị trường II Một số rủi ro chủ yếu kinh doanh chứng khoán Trong kinh tế thị trường, hoạt động đầu tư kinh doanh lại nguy gặp rủi ro Lợi nhuận cao, rủi ro lớn, điều ngược lại chưa hẳn...
 • 13
 • 788
 • 3

Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Phân tích những biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Tài chính - Ngân hàng

... PHÙNG THỊ HƯƠNG LAN, KT33D022 Rủi ro thông tin đầu tư chứng khoán Có thể nói, loại rủi ro mà nhà đầu tư gặp phải rủi ro thông tin nguy hiểm cội nguồn tất loại rủi ro khác Hiếm có hoạt động kinh ... diện xác thông tin có liên quan trực tiếp gián tiếp đầu tư chứng khoán Các nhà đầu tư chứng khoán háo hức trước tin đồn hăng hái góp phần vào tin đồn, cảnh giác đề phòng nhẹ tin Trong số họ, người ... tham gia thị trường Các rủi ro thường gặp hoạt động kinh doanh chứng khoán Trong kinh tế thị trường, hoạt động đầu tư kinh doanh lại nguy gặp rủi ro Lợi nhuận cao, rủi ro lớn, điều ngược lại chưa...
 • 10
 • 717
 • 4

Một sô biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Một sô biện pháp cơ bản để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán

Chứng khoán

... option=com_content&view=article&id=166&catid=54:kien-thuc-chungkhoang&Itemid=411 10.http://chungkhoanonline.net/kinh-nghiem-dau-tu/dau-tu -chung- khoan/ nhungrui -ro- khi-dau-tu -chung- khoan. html 11.http://www.atheenah.com/luan-van/cac-giai-phap-nham-han-che -rui- ro- tronghoat-dong -chung- khoan- 90080 ... đề cần thiết Trong điều kiện mức độ hiểu biết công chúng đầu tư hạn chế, kênh cung cấp thông tin đánh giá rủi ro chưa có, xuất tổ chức định mức tín nhiệm cung cấp thêm nhiều thông tin cho cộng ... thông tin cho khách hàng giao dịch thực kết giao dịch Điều tác động đến quyền lợi NĐT, cần thiết phải bổ sung thêm quy định để NĐT giám sát giao dịch hạn chế rủi ro xảy đến với Bên cạnh cần bổ sung...
 • 19
 • 456
 • 0

Ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng mô hình quản lý dữ liệu đất của huyện yên châu, tỉnh sơn la

Ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng mô hình quản lý dữ liệu đất của huyện yên châu, tỉnh sơn la

Khoa học tự nhiên

... defined 4.5 N i dung module thành ph n Error! Bookmark not defined 4.6 N i dung form thành ph n Error! Bookmark not defined 4.7 Giao di n kh i ñ ng mô hình Error! Bookmark not defined 4.8 Giao di n ... Mô FOLES Error! Bookmark not defined 2.12 Cơ s tri th c GIS Error! Bookmark not defined 2.13 Phép chi u b n ñ Error! Bookmark not defined 2.14 N i dung ho t ñ ng c a m t h th ng GIS Error! Bookmark ... v thông tin tài nguyên ñ t nư cError! Error! Bookmark not defined Bookmark not defined 2.3 H th ng lu ng thông tin AEZ Error! Bookmark not defined 2.4 Mô d li u thu c tính c a SOTER Error! Bookmark...
 • 102
 • 405
 • 0

Luận văn ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng mô hình quản lý dữ liệu đất huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng mô hình quản lý dữ liệu đất huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Khoa học tự nhiên

... lý thông tin, x lý thông tin, truy n thông tin cung c p thông tin ð gi i quy t nh ng v n ñ này, ngư i ta ñã t p trung vào n i dung sau ñây: Xác ñ nh h th ng thông tin: th lo i thông tin, yêu ... ng ñư ng truy n thông tin, gi i pháp truy n thông tin m ng, h qu n tr m ng thông tin, b o v an toàn ñư ng truy n thông tin, b o m t thông tin, cung c p thông tin, xây d ng giao di n v i ngư i s ... thông tin qu n lý d li u ñ t 2.2.1 Khái ni m chung v công ngh thông tin T nh ng năm 50 – th k XX ngư i b t ñ u cu c cách m ng khoa h c k thu t l n th hai có b n ch t trình tin h c hoá n i dung...
 • 100
 • 469
 • 0

Ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng mô hình quản lý dữ liệu đất

Ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng mô hình quản lý dữ liệu đất

Kỹ thuật

... nh n thông tin, qu n lý thông tin, x lý thông tin, truy n thông tin cung c p thông tin ð gi i quy t nh ng v n ñ này, ngư i ta ñã t p trung vào n i dung sau ñây: Xác ñ nh h th ng thông tin: th lo ... ng ñư ng truy n thông tin, gi i pháp truy n thông tin m ng, h qu n tr m ng thông tin, b o v an toàn ñư ng truy n thông tin, b o m t thông tin, cung c p thông tin, xây d ng giao di n v i ngư i s ... 69 Hình 4.5 - N i dung chương trình thành ph n (modules) 70 Hình 4.6 - N i dung b n giao di n 70 Hình 4.7 - Giao di n kh i ñ ng chương trình 72 Hình 4.8 - Giao di n s d ng chương...
 • 96
 • 498
 • 0

Ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng chương trình quản lý thông tin tài nguyên đất huyện yên định, tỉnh thanh hóa

Ứng dụng công nghệ tin học để xây dựng chương trình quản lý thông tin tài nguyên đất huyện yên định, tỉnh thanh hóa

Nông học

... thông tin tài nguyên đất 67 Hình 3.5 - Nội dung chương trình thành phần (modules) 68 Hình 3.6 - Nội dung giao diện 68 Hình 3.7 - Nội dung Giao diện 69 Hình 3.8 - Giao diện ... 66 3.3 Nội dung mã nguồn 67 3.3.1 Nội dung mã nguồn 67 3.3.2 Chức số Sub Function 69 3.4 Giao diện ứng dụng chương trình 70 3.4.1 Giao diện sử dụng ... nói chung Tổ chức nông lương giới FAO tổ chức có ứng dụng lớn công nghệ thông tin quản lý tài nguyên Trong thời gian ba thập kỷ qua, Bộ phận phát triển tài nguyên đất nước (Land and Water Development...
 • 132
 • 453
 • 0

ứng dụng công nghệ tin học để biện soạn một số ebook hóa học

ứng dụng công nghệ tin học để biện soạn một số ebook hóa học

Thạc sĩ - Cao học

... Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended (dung l nh ng m i ch uy n ã ng l n) m i có th c c PDF có phim, c gi i quy t v i ph n m m Acrobat Reader 9.3 Giao di n ph n m m Acrobat Reade r 9.3 ng t n h giao di ... a ph n m m Adobe Acrobat Pro Extended 1.1.2.1 Kh i ng ph n m m Adobe Acrobat Pro Extended  Cách 1: Double click vào icon  Cách 2: Start/All Programs/Adobe Acrobat Pro Extended Sau ó s xu t hi ... cài ng, không chi m nhi u dung l t ng b nh , mà kh n ng hàng v i Adobe Acrobat Pro Extended (dung l ng sau c ài m t máy tính c l i ngang t c a Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended 2100MB) Do ó không ph...
 • 80
 • 263
 • 0

Xem thêm