tuyen tap 100 bai tap hoa hoc hay va kho tap 2

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay Khó luyện thi đại học 2013

Toán học

... TN2: Khi cho 1,5V lít CO2 vào : CO2  2OH   CO 32 0 ,22 5-x 0,45-2x 0 ,22 5-x CO2  CO 32  H2O  2HCO3 2, 5x-0 ,22 5 2, 5x-0 ,22 5 Ca2  CO 32  CaCO3 0,1-x (mol) 0,1-x (mol) 0,1-x (mol) Ba2  CO 32 ... mol nC4 H4  y mol  26 x  52 y  7, 82  6, 26  1,56 (1) Ta có: x+y=0 ,2- 0,16=0,04 (2) Từ (1) (2) ta có: x=y=0, 02 n du =0,44-0 ,23 -0,1=0,11= nBr2   VBr2  0, 22 lit =22 0 ml Câu 15: Tiến hành ... x;y;z: A 6x + 2z = y B 3x +z = y C 9x + 2z = 3y D 6x + 4z = 3y Lơi giai: ̀ ̉ Fe( NO2 )3  Fe2O3  NO2  O2 4FeS2  11O2  2Fe2O3  8SO2 4FeCO2  O2  2Fe2O3  4CO2 •Muốn áp suất không đổi số mol khí...
 • 52
 • 1,154
 • 8
Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay và khó LTĐH

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay khó LTĐH

Hóa học

... toàn O ==> nCO2=nO2=V=1 ,2 ( Để V cho tiện tính toán) * Đến phản ứng đốt cháy thứ 2: ===> Bảo toàn O : 2nCO2=2nO2−H2O=2nO2− (nankan+nCO2) ==> 3nCO2=2nO2−nankan==>nCO2=0, 324 ==> a=14 ,25 6 (Chọn C) ... Số mol C5nH8n−2S2 =21 ,33/68n+ 62 Số mol khí CO2 SO2 là:34 ,27 2 /22 ,4=1,53 mol Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ,ta có phương trình: 5n .21 ,3368n+ 62+ 2 .21 ,3368n+ 62= 1,53→ n =20 Câu 22 : Hỗn hợp X gồm ... →nAgNO3(du)=0 ,2 x 2AgNO3+H2O→2HNO3+12O2+2Ag Dung dịch sau Fe(NO3 )2 Ta có 2. nFepu=nAg++nHNO3/4.3 →nFe(pu)=((0 ,2 x)+3.x/4) /2= 0,1−0, 125 x mFedu+mAg =22 ,7→16,8.−56.(0,1−0, 125 x) +108(0 ,2 x) =22 ,7→x=0,1→t=96500.0,1 /2, 68=3600s=1h...
 • 8
 • 8,819
 • 445
Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay khó

Hóa học

... O2 -> SO2 (không thay đổi thể tích V) x + y = 0,5 x + 1,5y = 2* 7 ,28 /22 ,4 => x = 0 ,2, y = 0,3 => m = 143,5*(0 ,2* 2 + 0,3*3) = 186,55 gam Giải câu 11: 0,1x+0,1y=0,135-0,03=0,105 0,1y+0,2x=0 ,2- 0,05=0,195 ... + y) = 4,48/5,6 (2) (197 - 44)z - 18(2z - 3x + y) = 79,65 (3) Giải (1), (2) (3), ta được: x = 0 ,22 5; y = 0,15; z = 0,6 m = 2* (2* 0,6 - 3*0 ,22 5) + 12* (0,6) + 2* (0,15) = 8,55 (gam) => A Giải câu ... mol/l K2CO3 nồng độ y mol/l thu 0,6 72 lít CO2 (đktc) dung dịch X Nếu nhỏ từ từ 20 0 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 nồng độ y mol/l K2CO3 nồng độ 2x mol/l thu dung dịch Y 1,12...
 • 5
 • 3,330
 • 184
bài tập hóa học hay và khó

bài tập hóa học hay khó

Hóa học

... sinh 2, 24 lớt CO2 (ktc) v 2, 16g H2O Cụng thc ca Y v giỏ tr V ln lt l A C4H6(OH)2v 3,584 B C3H4(OH )2 v 3,584 C C4H6(OH )2 v 2, 9 12 D C5H8(OH )2 v 2, 9 12 Cõu 20 : un núng hn hp ancol X, Y, Z vi H 2SO4 ... + 22 , 22 , Cõu 14: Cho s phn ng : CrO3 + NaOH X + H 24 Y + HCl Z X SO X, Y, Z l cỏc hp cht cha crom X, Y, Z ln lt l A Na2CrO4, Na2Cr2O7, Cl2 B Na2Cr2O7, Na2CrO4, CrCl3 C Na2CrO4, Na2Cr2O7, ... lớt C X l C2H5NH2; V = 6, 72 lớt D X l C3H7NH2; V = 6,944 lớt Cõu 50: Xét phản ứng sau: H > 1) CaCO3 (r) -CaO (r) + CO2 (k) H < 2) 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) H < 3) N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k)...
 • 6
 • 1,284
 • 39
Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó của lâm minh dũng

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay khó của lâm minh dũng

Hóa học

... O2 -> SO2 (không thay đổi thể tích V) x + y = 0,5 x + 1,5y = 2* 7 ,28 /22 ,4 => x = 0 ,2, y = 0,3 => m = 143,5*(0 ,2* 2 + 0,3*3) = 186,55 gam Giải câu 11: 0,1x+0,1y=0,135-0,03=0,105 0,1y+0,2x=0 ,2- 0,05=0,195 ... + y) = 4,48/5,6 (2) (197 - 44)z - 18(2z - 3x + y) = 79,65 (3) Giải (1), (2) (3), ta được: x = 0 ,22 5; y = 0,15; z = 0,6 m = 2* (2* 0,6 - 3*0 ,22 5) + 12* (0,6) + 2* (0,15) = 8,55 (gam) => A Giải câu ... mol/l K2CO3 nồng độ y mol/l thu 0,6 72 lít CO2 (đktc) dung dịch X Nếu nhỏ từ từ 20 0 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 nồng độ y mol/l K2CO3 nồng độ 2x mol/l thu dung dịch Y 1,12...
 • 4
 • 1,536
 • 47
CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

Toán học

... CO // PH C d) Chứng minh AOM HP không phụ thuộc vào vị trí điểm C Bài 12: Cho nửa đờng tròn (O) đờng kính AB = 2R điểm M nửa đờng tròn ( M khác A, B ) Đờng thẳng d tiếp xúc với nửa đờng tròn ... tuyến AB, AC cát tuyến AKD với đờng tròn cho BD // AC Nối BK cắt AC I a) Chứng minh IC2 = IK.IB b) Chứng minh BAI~ AKI tính AI KI = 16 cm, BI = 49 cm c) Chứng minh AI = IC d) Tìm điều kiện để CK ... minh tứ giác IPQR nội tiếp OIP cân d) Nếu OIP cân tứ giác IPQR có nội tiếp đợc hay không? sao? H ớng dẫn Khai thác Bài 21 : Cho hai đờng tròn (O) (O) cát A B Các đờng thẳng AO AO cắt (O) lần lợt C,...
 • 9
 • 21,339
 • 541
30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)

30 Bài toán Hóa 9 hay khó (Có lời giải)

Hóa học

... Nếu H2S oxy hóa chậm: 2SO2 ↑+ 2H2O (a) 1, 02 mol 2H2S + O2  → 2S + 2H2O (b) 2. 1, 02 1, 02 mol 2. 1, 02. 22, 4 = 15 ,23 lít Nếu theo (a) : VH2S = Nếu theo (b) : VH2S = 2. 1, 02. 22, 4 = 45,7 lít Bài 7: ... tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 Thể tích H2 (đktc) catot : 2, 04 22 ,4 = 45,7 lít Số mol O2 anot : 2, 04 = 1,02mol Thể tích O2 : 1, 02. 22, 4 = 22 ,85 lít b Nếu H2S cháy: 2H2S + 3O2  → 2. 1, 02 Nếu H2S oxy ... Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4+ CO2 + H2O (1) 2CO2 + Ca(OH )2 -> Ca(HCO3 )2 (2) CO2 + Ca(OH )2 -> CaCO3 + H2O (3) - Số mol Na2CO3: nNa - Số mol H2SO4: nH CO SO = 0,1.0 ,2 = 0, 02 mol = 0,15.0 ,2 =...
 • 20
 • 6,107
 • 182
Nhung bai toan so hoc hay va kho

Nhung bai toan so hoc hay va kho

Toán học

... theo vế (1) (2) ta có: a2 + c2 + b2 + d2 2ac + 2bd 2ac + 2bd a2 + b2 + c2 + d2 2( ac + bd) => ac + bd Bài 7: Tìm số nguyên tố p mà p + số nguyên tố (TS lớp 10 Tr ĐHKHTN năm 20 07-Vòng2) HD: Chú ... q) = 20 06 Để ý n + q q - n tính chẵn lẻ Mà 20 06 chia hết cho Bài 6: Giả sử a + b = c + d =1 2 2 CMR: ac + bd Giải: Ta có: (a - c )2 2 a + c - 2ac a2 + c2 2ac (1) 2 Tương tự b + d 2bd (2) Cộng ... 8030 028 thành tổng 20 04 số tự nhiên chẵn liên tiếp (TTT2-Số 11-04) HD: Tổng 20 04 số tự nhiên chẵn liên tiếp là: S = a + (a +2) + (a+4)+ + (a+ 4006) (a+ 20 03) .20 04 = 8030 028 a = 20 04 => 8030 028 = 20 04...
 • 17
 • 1,935
 • 8
366 câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay và khó lớp 9

366 câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay khó lớp 9

Hóa học

... Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 B Na2O, MgO, K2O, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 C K2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 D Na2O, MgO, Al2O3, SO2, P2O5, SO3, Cl2O7 Câu 195: Cho 2, 24 lít CO2 ... 1,2g B 2, 55g 1 ,28 g C 2, 55 1,2g D 2, 7 3 ,2 g Câu 91: Trong chất sau: Cu; H2; N2; KOH; BaO; O2, khí clo tác dụng với A O2; KOH; H2 B H2; N2; Cu C BaO; N2; KOH D Cu; H2; KOH Câu 92: Nguyên tố có ... Cl2 dư C Chỉ có Fe dư D FeCl2 Cl2 dư Câu 19: Dãy phi kim tác dụng với A Si, Cl2, O2 B Cl2, C, O2 C N2, S, O2 D H2, S, O2 Câu 20 : Có sơ đồ chuyển hoá sau: MnO2 → X → FeCl3 → Fe(OH)3 X A Cl2 B H2...
 • 34
 • 3,160
 • 15
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH

Môi trường

... sau õy sai A 2HI + Cu CuI2 + H2 B 2HBr + 2FeCl3 2FeCl2 + Br2 + 2HCl C H2O2 + KNO2 H2O + KNO3 o V2O5 , t D 2SO2 + O2 2SO3 Li gii Phn ng B sai 2HBr + 2FeCl3 2FeCl2 + Br2 + 2HCl HBr khụng ... 1, 2a 0, 24 1, 2a .23 3 27 9, 6a (4a 0, 48).78 312a 37, 44 0, 48 3a 1, 2a 0, 24 1, 2a .23 3 27 9, 6a 0, 48 3a 1, 2a 0, 24 0 ,24 .23 3=55, 92 0,16.78= 12, 48 0,16.78= 12, 48 Nhn xột 4a 0, 48; 1, 2a ... )O2 xCO2 H 2O N 2 5 C2 H 5O2 N (2 )O2 2CO2 H 2O N 2 1,344 y z 3,104 3,104 (2 ).k ( x ).k (1) vi k 22 , 4 12 x y 16 z 14 MY Cx H y Oz N1 ( x Thay vo ta c: 3,104 4x y 2z...
 • 50
 • 6,612
 • 30
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ LỜI GIẢI

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỜI GIẢI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... _ Phản ứng sau sai A 2HI + Cu  CuI2 + H2 B 2HBr + 2FeCl3  2FeCl2 + Br2 + 2HCl C H2O2 + KNO2  H2O + KNO3 D 2SO2 + O2  V2O5,to 2SO3 Bài 42 ... dùng 21 lít O2, sinh 11 ,2 lít CO2 Công thức Y A CH3CH2CH2NH2 C C2H5NH2 B CH3CH2NHCH3 D CH3NH2 Bài Cho anilin tác dụng với chất sau: dung dịch Br2, H2, CH3I,dung ... hoàn toàn 22 gam CO2 7 ,2 gam H2O lượng Na2CO3 Công thức phân tử hai este là: A C2H3COOC2H5 & C3H5COOCH3 B C2H5COOC2H5 & C3H7COOCH3 C C2H3COOC3H7 & C3H5COOC2H5 D C3H5COOC3H7 & C4H6COOC2H5 Bài 44...
 • 17
 • 2,751
 • 24

Xem thêm