tuyển tập những bài tập hóa học hay và khó ltđh

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay và khó LTĐH

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay khó LTĐH

Hóa học

... phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng phần dung dịch giảm bớt 15,795 gam % Khối lượng axit oxalic có X là: BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY KHÓ 2013-2014 (SV LTH ... Cu2+=0,12 mol NO−3=0,24, Vì dư kim loại ==> có muối Fe2+ : Fe−2e→ Fe2+ a 2a a BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) NO−3+3e−+4H+→ NO+2H2O 0,1 0,3 -0,4 Cu2++2e−→ ... propan-1-ol, propenal hiđro Tỉ khối hỗn hợp Y so với metan 1,55 Số mol H2 hỗn hợp Y BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) bao nhiêu? A 0,05 B 0,15 C 0,20 D 0,10 Ta có...
 • 8
 • 8,818
 • 445
Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay và Khó luyện thi đại học 2013

Tuyển chọn các bài toán Hóa học hay Khó luyện thi đại học 2013

Toán học

... , F2 , Cl2 , O2 Sục X vào dung dịch KI + hồ tinh bột,thấy dung dịch hoá xanh.Sục Y vào dung dịch NaCl sinh khí Z Thổi Z vào Ag hơ nóng nhẹ Ag ánh kim.Cho tàn đóm đỏ vào T thấy bùng cháy.Hỏi ... khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH )2 1M NaOH 2,5M thu a( g ) kết tủa Lọc bỏ kết tủa sau sục tiếp 1,5V (l ) khí cho CO2 (đktc) vào Chờ cho phản ứng xảy hoàn toàn BaCl2 dư vào dung dịch thấy ... hợp gồm Na Al ( tỉ lệ số mol 2:1) vào nước dư đc dung dịch X -Cho từ từ 200ml dung dịch HCl 1M vào X thu đc t gam kết tủa -Nếu cho từ từ 300ml dung dịch HCl 1M vào X thu đc 1, 25t gam kết tủa Giá...
 • 52
 • 1,154
 • 8
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY KHÓ

Hóa

... lưu hóa đem đốt cháy hoàn toàn oxi vừa đủ, sau phản ứng ngưng tụ hết nước lại 34,272 lít khí (đktc) Trung bình mắt xích isopren có cầu nối đisufua (–S-S–)? Công thức cao su isopren đ~ lưu hóa ... n{y: Hỗn hợp X gồm mol amin no mạch hở A v{ mol aminoaxit no mạch hở B t|c dụng vừa đủ với mol HCl hay mol NaOH => A có dạng CaH2a+4N2 v{ B có dạng CbH2b-1O4N Ở đ}y xin giải theo kiểu CT tổng qu|t ... C 5,688 D 6,162 Đầu tiên x|c định tỉ lệ Fe2O3: Cu X Giả sử X có Fe2O3=1 mol Cu= a mol , X tan vào H2SO4 thu Y có CuSO4=a, Fe2(SO4)3=1−a FeSO4=2a Dễ thấy phải có a
 • 13
 • 639
 • 0
Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay khó

Hóa học

... X gồm A lít 4He B lít 20Ne lò kín vào ngày hai khí bị hết Người ta tiến hành thay chúng hỗn hợp H2 N2 Người ta bơm A lít khí hiđro vào lò, sau bơm 2B lít N2 vào hỗn hợp khí Y Tỉ khối Y so với ... chứa a mol AlCl3 Khi cho 0,3 mol NaOH vào X lượng Zn(OH)2 thu đạt nửa giá trị cực đại Nếu muốn lượng AlCl Y giảm nửa phải thêm vào Y 0,35 mol NaOH Nếu cho vào dung dịch X Y ban đầu lượng b mol ... ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 nồng độ x mol/l K2CO3 nồng độ y mol/l thu 0,672 lít CO2 (đktc) dung dịch X Nếu nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch...
 • 5
 • 3,330
 • 184
Tổng hợp một số bài tập hóa học hay và khó của lâm minh dũng

Tổng hợp một số bài tập hóa học hay khó của lâm minh dũng

Hóa học

... X gồm A lít 4He B lít 20Ne lò kín vào ngày hai khí bị hết Người ta tiến hành thay chúng hỗn hợp H2 N2 Người ta bơm A lít khí hiđro vào lò, sau bơm 2B lít N2 vào hỗn hợp khí Y Tỉ khối Y so với ... Thêm vào Y 2B lít N2 C Rút từ Y B lít khí N2 D Thêm vào Y B lít khí N2 Câu 15: A chất khí vô có tỉ khối so với hiđro a Một hỗn hợp X gồm O dư CH4 có tỉ khối so với heli a/2 Châm tia lửa vào X ... ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 nồng độ x mol/l K2CO3 nồng độ y mol/l thu 0,672 lít CO2 (đktc) dung dịch X Nếu nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch...
 • 4
 • 1,536
 • 47
phân tích và hướng dẫn giải các bài tập hóa học hay và khó trong các đề thi đại học năm 2013

phân tích hướng dẫn giải các bài tập hóa học hay khó trong các đề thi đại học năm 2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... i có s thay đ i hóa tr ph n ng v i HCl HNO3) Câu 25 – Mã đ 374: Cho m gam Fe vào bình ch a dung d ch g m H2SO4 HNO3, thu đư c dung d ch X 1,12 lít khí NO Thêm ti p dung d ch H2SO4 dư vào bình ... đánh giá chung Thơng qua vi c phân tích gi i t p hóa h c hay khó đ thi Đ i h c, Cao đ ng năm 2013, ta có th rút m t s nh n xét chung sau : + V m c đ khó c a t p tính tốn so v i đ thi năm g n năm ... – Mã đ 537: Nhúng m t s t vào dung d ch h n h p ch a 0,02 mol AgNO3 0,05 mol Cu(NO3)2 Sau ph n ng x y hồn tồn, kh i lư ng s t tăng m gam (coi tồn b kim lo i sinh bám vào s t) Giá tr c a m A 5,36...
 • 32
 • 1,079
 • 1
Nhung bai toan so hoc hay va kho

Nhung bai toan so hoc hay va kho

Toán học

... cho dư Bài 3: Cho n số nguyên Chứng minh A= n -14n +71n -154n+120 (Tuyển sinh cho Tr chia hết vào lớp 10-24Việt Đức- HN 1992) HD: A=n (n-2)-12n (n-2) +47n(n-2)-60(n-2) =(n-2)(n-3)(n-4)(n-5) Bài ... chia hết cho Bài 5: Tìm số tự nhiên n để n + 2006 số phương HD: Đặt n + 2006 = q 2 => q - n = 2006 2 =>(q - n)(n + q) = 2006 Để ý n + q q - n tính chẵn lẻ Mà 2006 chia hết cho Bài 6: Giả sử ... + c2 + d2 2(ac + bd) => ac + bd Bài 7: Tìm số nguyên tố p mà p + số nguyên tố (TS lớp 10 Tr ĐHKHTN năm 2007-Vòng2) HD: Chú ý : p4 chia cho dư Đáp số p = Bài 8: Với a, b số nguyên dương cho...
 • 17
 • 1,935
 • 8
MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC HAY VÀ KHÓ

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÓA HỌC HAY KHÓ

Hóa học

... Hòa tan Ba, Na có tỉ lệ mol 1:1 vào nước dư thu dung dịch X 0,672 lít H (đktc) Thêm m gam NaOH vào dung dịch X dung dịch Y Thêm 100ml dung dịch Al 2(SO4)3 0,2M vào dung dịch Y thu kết tủa Z Giá ... 56,8% Câu 695: Hoà tan hết m gam Al2(SO4)3 vào nước dung dịch X Cho 360 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu 2a gam kết tủa Mặc khác, cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu a gam kết tủa Các phản ứng ... 706: Hòa tan 1,0 gam quặng crom axit, oxi hóa Cr 3+ thành Cr2O72- Sau phân hủy hết lượng dư chất oxi hóa, pha loãng dd thành 100 ml Lấy 20 ml dd cho vào 25 ml dd FeSO H2SO4 Chuẩn độ lượng dư...
 • 7
 • 605
 • 0
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH

Môi trường

... Thay vo h 0, 205 , ú Ne 65 0,175 0,175 phng trỡnh ta tỡm c x 0,18 v y 0, 02 Vy s mol sn phm kh SO2 l 0,18.2 0,18(mol ) Chn ỏp ỏn B Bỡnh lun Do N e ch nhn cỏc giỏ tr 2, 6, nờn ta cú th thay ... http://boxmath.vn 22 139 Thay (*) vo bt phng trỡnh trờn suy ra: 0, 47 m 3,8 7z Suy m Chn ỏp ỏn A Bỡnh lun T h phng trỡnh (1)(2)(3), ta cú th da vo ỏp ỏn v th vi cỏc giỏ tr m 3, Vi trng Thay vo (1), ta ... a mol nFe3 2a mol Fe x 2(3 x)e Fe a mol a mol x2 Ngoi khụng cũn nguyờn t no nhng hay nhn e Vy cụng thc X l FeO http://boxmath.vn D Fe3O4 Nu X l mui sunfua ca st thỡ X cú CTPT dng...
 • 50
 • 6,612
 • 30
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ LỜI GIẢI

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỜI GIẢI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... D 80 Bài 47 _ Hiện tượng xảy cho H2S lội qua dung dịch FeCl3 (màu vàng)? Không có tượng Màu vàng dần có kết tủa đen xuất Màu vàng dần có kết tủa màu vàng ... Màu vàng dần có kết tủa màu vàng xuất Màu vàng dần có kết tủa màu nâu đỏ xuất PHẦN CÁC BÀI TOÁN HỮU CƠ Bài _ Oxi hóa 9,2 gam rượu etylic CuO đun nóng, 13,2 ... 254,9 Bài 32 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,11 mol Al 0,15 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu 1,568 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm khí (trong có khí không màu hóa...
 • 17
 • 2,751
 • 24
TUYỂN tập 100 bài hóa học HAY và KHÓ ôn THI THPT QUỐC GIA

TUYỂN tập 100 bài hóa học HAY KHÓ ôn THI THPT QUỐC GIA

Hóa học

... nhạy xử lý tập phức tạp Chuỗi tuyển tập tập hay khó bao gồm tài liệu sau: Tuyển tập 100 tập hóa hay khó (2 tập) (đã mắt tập 1- vô cơ) Tuyển tập 200 câu hỏi lý thuyết hóa hay khó (2 tập) (dự kiến ... hóa hay khó (2 tập) (dự kiến mắt 20/05) Tuyển tập 500 toán điển hình đề thi đại học (10 tập) (dự kiến mắt tập 1,2 25/05) Tuyển tập 123 tập vật lý hay khó (dự kiến mắt 16/05) Do biên soạn thời ... Tuyển tập 100 tập hóa hay khótập LỜI NÓI ĐẦU Các em thân mến, Thế 1,5 tháng kỳ thi đại học thức diễn Đây giai đoạn vô khó khăn em Các anh chị GSTT chuẩn...
 • 20
 • 1,247
 • 2
Tuyen tap Hoa hoc hay cua BoxMath

Tuyen tap Hoa hoc hay cua BoxMath

Hóa học

... 17/04/2012 22 139 Thay (*) vo bt phng trỡnh trờn suy ra: 0, 47 < m < 3,8 7z Suy m = Chn ỏp ỏn A Bỡnh lun T h phng trỡnh (1)(2)(3), ta cú th da vo ỏp ỏn v th vi cỏc giỏ tr m = 3, Vi trng Thay vo (1), ... bỡnh lun ca cỏc bn v cho chỳng tụi tuyn c hon thin hn Mi ý kin xin gi v hoahoc.boxmath@gmail.com Thay mt ban biờn tụi xin chõn thnh cm n H Ni, ngy 18/1/2012 i din nhúm biờn son Ch biờn F7T7 http://boxmath.vn ... 2a ( mol ) Fe + x + 2(3 - x)e đ Fe +3 a ( mol ) a ( mol ) ịx=2 Ngoi khụng cũn nguyờn t no nhng hay nhn e Vy cụng thc X l FeO http://boxmath.vn 17/04/2012 D Fe3O4 ã Nu X l mui sunfua ca st thỡ...
 • 0
 • 261
 • 0
TIỂU LUẬN BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ ĐỘC ĐÁO

TIỂU LUẬN BÀI TẬP HÓA HỌC HAY ĐỘC ĐÁO

Hóa học

... DỰNG SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC HAY ĐỘC ĐÁO Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 2.1 2.1.1 XÂY DỰNG BÀI TẬP HÓA HỌC HAY ĐỘC ĐÁO - Yêu cầu tập Hóa học hay, độc đáo Nội dung tập đáp ứng mục đích, yêu cầu môn học ... thức học 1.1.2 Bài tập Hóa học Bài tập hóa học giao cho HS giải nhờ suy luận logic, phép toán, thí nghiệm sở khái niệm, định luật, học thuyết phương pháp hóa học 1.1.3 Bài tập Hóa học hay, độc ... đáo Bài tập hóa học hay, độc đáo tập có nội dung hay, lạ, hấp dẫn tập có vận dụng kiến thức hóa học với phương pháp để giải tập cách logic, nhanh chóng xác 1.2 - ĐẶC ĐIỂM CỦA BÀI TẬP HÓA HỌC HAY, ...
 • 21
 • 582
 • 0
Tuyen tap 200 bai tap tich phan hay va kho LTDHCD

Tuyen tap 200 bai tap tich phan hay va kho LTDHCD

Toán học

... ũ p f ( x )dx = p -3 ũ -3 f ( x )dx + p p ũ f ( x )dx f ( x )dx t x = -t ị dx = - dt ị I1 = Thay vo (1) ta c: I = p ũ ộ f (- x ) + f ( x )ự dx = ỷ p ộp ự ộ p ờ2 ỳ = ũ cos xdx - ũ cos xdx ỳ...
 • 44
 • 7,242
 • 267
Hướng dẫn một số bài tập sinh học hay và khó 2013 potx

Hướng dẫn một số bài tập sinh học hay khó 2013 potx

Điện - Điện tử

... vụ cho kì thi tuyển sinh đại học Tần số alen r=q=0,1 R=p=0,9 Mà R dương có KG RR Rr  tần số em học sinh có Rh dương =p2+2pq=0,99 Xác suất để có 40 em học sinh có Rh dương (0,99)40 Bài 9: Ở đậu ... SĐT: 0902651694 Tài liệu phục vụ cho kì thi tuyển sinh đại học Rút kinh nghiệm toán đề chưa cho F1 có xảy LKG hoàn toàn ab/ab ta ab ra phải có bên LKGHT Bài : Ở mèo gen D nằm phần không tương đồng ... màu lông đen, gen lặn a quy định màu lông vàng hung, kiểu gen có D d biểu màu lông tam thể Trong quần thể mèo có 10% mèo đực lông đen 40% mèo đực lông vàng hung, số lại mèo Tỉ lệ mèo có màu tam...
 • 6
 • 1,186
 • 27
Bài tập sinh học hay và khó

Bài tập sinh học hay khó

Sinh học

... dị bội có là: (hoặc ) Bài tập sinh học dạng vận dụng kiến thức toán xác suất thông kê vào giải tập sinh học, nên bạn xem thêm toán xác suất thống kê có chương trình toán học lớp 11 Tính số kiểu ... Bắc EagleJune Bài toán sinh học mà em hỏi thuộc dạng tập sinh học cách tính số kiểu gen đồng hợp, số kiểu gen dị hợp xuất hệ sau Thầy tóm tắc phương pháp giải nhanh dạng tập sinh học cụ thể sau: ... đổi chéo Tỷ lệ sinh từ cặp bố mẹ có chứa 23 NST bà nội? Minh Tường Bài tập sinh học bạn Minh Tường đưa thuộc dạng tập sinh học số kiểu (loại) giao tử, tỉ lệ giao tử tỉ lệ xuất hợp tử có nguồn...
 • 10
 • 1,548
 • 0

Xem thêm