tuyển tập các bài tập hóa học hay và lời giải của diễn đàn boxmath

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH

Môi trường

... trình © 2012 by Box Hóa học www .boxmath. vn TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAYLỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH BoxMath, tháng 1 – ... Bài 31 – 40 17 Bài 41 – 47 22 PHẦN 2. CÁC BÀI TOÁN HỮU CƠ 25 Bài 1 – 10 25 Bài 11 – 20 29 Bài 21 – 30 33 Bài 31 – 40 37 Bài 41 – 50 41 Bài 51 – 54 46 45 http:/ /boxmath. vn Cho ... phần của X. A.2 B.17 C.16 D.8 Lời giải MỤC LỤC LỜI NGỎ 1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA BIÊN SOẠN 2 PHẦN 1. CÁC BÀI TOÁN VÔ CƠ 3 Bài 1 – 10 3 Bài 11 – 20 9 Bài 21 – 30 13 Bài 31...
 • 50
 • 6,608
 • 30
TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY VÀ LỜI GIẢI

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAY LỜI GIẢI

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... www .boxmath. vn TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC HAYLỜI GIẢI CỦA DIỄN ĐÀN BOXMATH PHẦN BÀI TẬP Phần bài tập chỉ là tệp đính kèm cho tuyển tập chính thức có lời ... dịch FeCl3 (màu vàng)? A. Không có hiện tượng gì. B. Màu vàng mất dần có kết tủa đen xuất hiện. C. Màu vàng mất dần có kết tủa màu vàng xuất hiện. D. Màu vàng mất dần có kết tủa màu ... kèm cho tuyển tập chính thức có lời giải đầy đủ. Các bạn có thể tải xuống tuyển tập chính thức miễn phí tại www .boxmath. vn. PHẦN 1. CÁC BÀI TOÁN VÔ CƠ Bài 1. _________________________________________________________________________________...
 • 17
 • 2,747
 • 24
CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

Toán học

... IPQR có nội tiếp đợc hay không? tại sao?H ớng dẫn Khai thác Bài 21: Cho hai đờng tròn (O) (O ) cát nhau tại A B. Các đ ờng thẳng AO AO cắt (O) lần lợt tại C, D cắt (O ) lần l ợt ... số đo cung AC AD là điều kiện cần đủ để AK // ND. Bài 11: Cho đờng tròn (O) trên đó có cung cố định AB bằng 900 một điểm C thay đổitrên cung lớn AB. Gọi H là trực tâm của tam giác ... Đình Tiếp Luyện thi vào lớp 10 (8) Bài 20: Cho đờng tròn (O) hai đờng kính AB CD vuông góc với nhau. Một điểm I nằmgiữa O C. Các tia AI, BI lần lợt cắt (O) tại các điểm M, N. Tia MO...
 • 9
 • 21,273
 • 537
Bài tập kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương và lời giải chi tiết chương 2

Bài tập kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương lời giải chi tiết chương 2

Cao đẳng - Đại học

... TOMATSU (Nhật)Hai bên mua hàng hoá tự nguyện với các điều kiện điều khoản sau:1. Tên hàng: Cà phê nhân vụ mùa 2009.2. Số lượng: 50 tấn3. Quy cách phẩm chất (theo mẫu).4. đơn giá: 750 USD/tến ... 1,25%/tháng (vay 3 tháng để trả toàn bộ các chi phí xuất khẩu).- Giá xuất khẩu dự kiến là 750USD/MT C&F Tai Chung, Taiwan (F = 45 USD/MT).Hãy tính: - Giá FOB Txk khi Tg là 17.400 USD/VNĐ.- ... 1,2%/tháng (vay 3 tháng để trả toàn bộ các chi phí xuất khẩu).- Giá xuất khẩu dự kiến là 500 USD/MT CIF Shanghai Port (F = 15 USD/MT; r = 0,25%).Hãy tính:- Giá FOB Txk khi Tg là 17.000 VNĐ/USD.-...
 • 3
 • 12,013
 • 548
Bài tập kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương và lời giải chi tiết chương 4

Bài tập kĩ thuật nghiệp vụ ngoại thương lời giải chi tiết chương 4

Cao đẳng - Đại học

... 40ft.Dimension: 62.00 CBM.- GW (KGS): 1,530 KGS BÀI TẬP CHƯƠNG 4 Bài 1Anh chị hãy lập chứng từ xuất khẩu (Invoice, Packing list, Bill of lading C/O) cho lô hàng sau:(1) Commodity: Gifts...
 • 3
 • 4,805
 • 204
bài tập thẩm định dự án đầu tư và lời giải

bài tập thẩm định dự án đầu tư lời giải

Tài chính doanh nghiệp

... FIFOYÊU CẦU: Lập các bảng tính sau (đơn vị triệu đồng):1. Ước tính tổng mức đầu tư của dự án;2. Lịch vay trả nợ hàng năm của dự án; 3. Kế họach khấu hao;4. Doanh thu hàng năm của dự án;5. ... động của dự án là 5 năm.Giá trị thanh lý của dây chuyền đóng giầy ở năm thanh lý (năm tiếp theo năm hoạt động cuối cùng của dự án) bằng với giá trị còn lại trên sổ sách.Suất sinh lời kỳ vọng của ... gia tăng: 10%; Suất sinh lời kỳ vọng vốn chủ sở hữu: 18%; Thời gian hoạt động của dự án: 4 năm. Giá trị còn lại của TSCĐ là giá trị chưa khấu hao.Yêu cầu: Lập các bảng tính (đơn vị tính:...
 • 37
 • 21,212
 • 143
Tuyển tập các bài tập hóa học 12 hay và khó

Tuyển tập các bài tập hóa học 12 hay khó

Hóa học

... D*D. *-X gồm 0,2539m của O 0,7461m của các kim loại. Dùng pp đường chéo bảo toàn C=0,4 => trong Z có CO=0,15 CO2=0,25=> Y còn 0,7461m Kim loại O=0,2539m/16−0,25 (mol). ... NO=0,32.3+2(0,2539m/16−0,25). Vậy T gồm 0,7461m của Kim Loại 62.NO3- của NO3-=> 3,456m=0,7461m+62(0,32.3+2(0,2539m/16−0,25)). Dùng máy tính => C CÁCH 2 hh Z (CO2 CO dư) có mol = 0.4 MZ = 38 > nCO2 ... hợp hai muối của hai axit A B 0,03 mol rượu, rượu này có tỉ khối so với H2 là 23. Đốt cháy hai muối bằng một lượng oxi thu được muối Na2CO3, hơi nước 2,128l CO2. Giả thiết các phản ứng...
 • 8
 • 7,563
 • 346
Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay và khó LTĐH

Tuyển tập những bài tập Hóa Học hay khó LTĐH

Hóa học

... D*D. *-X gồm 0,2539m của O 0,7461m của các kim loại. Dùng pp đường chéo bảo toàn C=0,4 => trong Z có CO=0,15 CO2=0,25=> Y còn 0,7461m Kim loại O=0,2539m/16−0,25 (mol). ... NO=0,32.3+2(0,2539m/16−0,25). Vậy T gồm 0,7461m của Kim Loại 62.NO3- của NO3-=> 3,456m=0,7461m+62(0,32.3+2(0,2539m/16−0,25)). Dùng máy tính => C CÁCH 2 hh Z (CO2 CO dư) có mol = 0.4 MZ = 38 > nCO2 ... hợp hai muối của hai axit A B 0,03 mol rượu, rượu này có tỉ khối so với H2 là 23. Đốt cháy hai muối bằng một lượng oxi thu được muối Na2CO3, hơi nước 2,128l CO2. Giả thiết các phản ứng...
 • 8
 • 8,815
 • 445

Xem thêm