tuyển tập bất đẳng thức trong đề thi đại học

CAC PHUONG PHAP GIAI BAT DANG THUC TRONG DE THI DAI HOC

CAC PHUONG PHAP GIAI BAT DANG THUC TRONG DE THI DAI HOC

Toán học

... bài toán về bất đẳng thức đối xứng hay hoán vị. Nội dung của phương pháp “Bán Schur – Bán S.O.S”. Khi đứng trước một bài toán BĐT đối xứng hay hoán vị ta tìm cách đưa bất đẳng thức cần chứng ... a : 1 2 na a a= = =. L ưu ý: V iệc xảy ra dấu “=” trong bất đẳng thức Cauchy rất quan trọng (đặc biệt là khi sử dụng BĐT Cauchy trong bài toán cực trị ).Vì thế khi giải bài toán cực trị ... giải bằng phương pháp bán Schur- bán S.O.S. VI. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức cổ điển: Lâu nay ta đã sử dụng khá nhiều bất đẳn g t h ức Cauchy hay Bunhiacopski nhưn g c h ưa biế t rõ bản...
 • 11
 • 2,832
 • 141

GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

Toán học

... +=+ ĐS : [ ]0;2Minf(x) (1) 1f= = ; [ ]0;2Maxf(x) (0) 3f= = GTLN-GTNN VÀ BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2013Bài 1 (ĐH A2003) Cho x ,y ,z là ba số dương và 1x y z+ + ≤ ... nào đẳng thức xảy ra?ĐS : 0x =Bài 7 (ĐH D2005) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn xyz = 1. Chứng minh rằng : 3 3 3 33 31 113 3yzx y y zz xxy zx+ + + ++ ++ + ≥ .Khi nào đẳng thức ... biểu thức 5 5 5.P x y z= + +ĐS : 5 6 6 6MaxP ;36 3 6x y z= ⇔ = = = − Bài 26 (ĐH D2012) Cho các số thực x, y thỏa mãn (x – 4)2 + (y – 4)2 + 2xy ≤ 32. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức...
 • 3
 • 3,220
 • 117

tuyển tập các câu este trong đề thi đại học - ôn tập hóa

tuyển tập các câu este trong đề thi đại học - ôn tập hóa

Hóa học

... Este trong các ñề thi Cao ñẳng – ðại học Gv: Huỳnh Bảo Luân –Dð: 0906500083 http://ebook.here.vn – Thư viện ðề thi trắc nghiệm, Bài giảng, Giáo trình Trang ... CH3COOH và C2H5COOH. Hết Este trong các ñề thi Cao ñẳng – ðại học Gv: Huỳnh Bảo Luân –Dð: 0906500083 http://ebook.here.vn – Thư viện ðề thi trắc nghiệm, Bài giảng, Giáo trình Trang ... (ðHB-2010)Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol ñơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp ñôi nhau. Công thức của X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5....
 • 3
 • 4,378
 • 167

tuyển tập các dạng toán trong đề thi đh 2006-2009

tuyển tập các dạng toán trong đề thi đh 2006-2009

Hóa học

... CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO.HÓA HỌC HỮU CƠ. Đại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon: 2. VÕ PHẠM NHẬT TÚ Câu 126. Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp làA. H2S và Cl2. B. HI ... lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thi u của V làA. 2,240. B. 2,688. C. 4,480. D. 1,344. Câu 429. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp ... TÚ Câu 345. Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần...
 • 28
 • 421
 • 0

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG docx

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG docx

Vật lý

... loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a(g) Ca(OH)2. Giá trị của a là A. 0,444 B. 0,222 C. 0,180 D. 0,120 20. (CĐ-2010) Dãy các ion cùng tồn tại trong một dung dịch ... dịch NH4Cl D. Dung dịch NaCl 22. (ĐH B-2007) Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 ... CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thi t, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. y = 100x B. y = x-2 C. y = 2x D....
 • 2
 • 12,541
 • 681

Tuyển tập bất đẳng thức (tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi)

Tuyển tập bất đẳng thức (tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi)

Toán học

... các bất đẳng thức (1), (2), (3), chia 2 vế của bất đẳng thức nhận được cho 2 ta có đpcm. Đẳng thức xảy ra  (1), (2), (3) là các đẳng thức  x = 0. 44. (Đại học khối D 2005) Áp dụng bất đẳng ... ,x 12 x 1 . Định x để y đạt GTNN. Tuyển tập Bất đẳng thức Tài liệu luyện thi Đại học và CĐ 12    x 1 2 1y2 x 1 2  Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm x ... nhất của biểu thức: A =          2 22 2x 1 y x 1 y y 2 Tuyển tập Bất đẳng thức Tài liệu luyện thi Đại học và CĐ 22 LỜI GIẢI 1. (CĐGT II 2003 dự bị) Trong mặt phẳng...
 • 21
 • 846
 • 2

Tuyen tap cac cau Trac nghiem de thi Dai hoc

Tuyen tap cac cau Trac nghiem de thi Dai hoc

Vật lý

... =41kx2Câu 3 Trong ba đại lượng sau:a) Thế năng của con lắc;b) Cơ năng của con lắc;c) Lực mà lò xo tác dụng vào quả cầu của con lắc;Thì đại lượng nào biến thi n điều hoà, đại lượng nào biến thi n ... thay đổi đợc, điều chỉnh C để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại. Xác định giá trị của dòng điện trong mạch khi đóA. I đạt cực đại B. I đạt cực tiểuC. không xác định I D. I đạt ... hiệu điện thế u = 1002 cos(100t + /2)V. Xác lập biểu thức i trong mạch? Cho R = 1002 Ω Trang 27 Yersin Highschool - TQT Đề cương ôn tập Vật Lý 12Câu 29. Ngời ta dùng búa gõ mạnh vào đờng...
 • 32
 • 662
 • 6

tuyen tap phuong trinh lay lam de thi dai hoc

tuyen tap phuong trinh lay lam de thi dai hoc

Toán học

... Bài tập phơng trình -bất phơng trình vô tỉGiải các phơng trình sau:1,3 6 3x x+ + =2,9 5 2 4x x+ = − +3,4 ... 33 37 56 ( Đ á )7 5x xx C KiểmS tx x− − −= − −− + − 39,331 2 2 1x x+ = − Giải các bất phơng trình sau :1,( 1)(4 ) 2( Đ 2000)x x x M C > − 2,1 3 4( 99)x x BK+ > − + −3,3...
 • 3
 • 547
 • 10

PT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

PT VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2002-2013

Toán học

... PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN 2013Bài 1 (ĐH A2002) Cho phương trình . 3 32 2log ( ) log ( ...   ĐS : 0 2m≤ ≤ Bài 2 (ĐH B2002) Giải bất phương trình : 3log (log (9 12)) 1xx− ≤ ĐS : 9log 73 2x< ≤ Bài 3 (ĐH D2002) Giải bất phương trình : 2 2( 3 ) 2 3 2 0x x x x− ... Giải phương trình: 2 222 2 3.x x x x− + −− = ĐS : 1; 2x x= − = Bài 5 (ĐH A2004) Giải bất phương trình: 22( 16)733 3xxxx x−−+ − >− − ĐS : 10 34x ≥ − Bài 6 (ĐH...
 • 3
 • 2,237
 • 102

TUYỂN CHỌN HÓA VÔ CƠ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC doc

TUYỂN CHỌN HÓA VÔ CƠ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC doc

Cao đẳng - Đại học

... halogen đều có các số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất. B. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở 1200oC trong ... chất hóa học của nhôm và crom? A. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol. B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. C. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung ... đặc nguội. D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước. Câu 35: Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không...
 • 24
 • 1,586
 • 45

tổng hợp các dạng bai trong đề thi đại học

tổng hợp các dạng bai trong đề thi đại học

Hóa học

... 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam.Áp dụng phươg pháp bảo toàn electron cho các bài tập hoá vô cơ trong đề tuyển sinh ĐH và CĐ từ năm 2007 đến năm 2009Câu1: Cho m gam Al vào 100 ml dung dịch ... gammuối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X làA. H2NCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH.C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH.Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 ... Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng làA. 1,72 gam. B. 2,16 gam....
 • 5
 • 653
 • 10

tổng hợp các dang bài trong đề thi đại học

tổng hợp các dang bài trong đề thi đại học

Hóa học

... Mg. D. Fe. Đề thi TSCĐ 2007 29Phân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề A. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – liên kết hóa học: 2- Tp ... 4. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007Phân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề Câu 44: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong ... ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử làPhân loại đề thi TSĐH, CĐ 2007, 2008 và 2009 theo chuyên đề Câu 59: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều...
 • 9
 • 483
 • 6

Tổng hợp các dạng bài trong đề thi dại học

Tổng hợp các dạng bài trong đề thi dại học

Hóa học

... phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được Áp dụng phương pháp bảo toàn electron cho các bài tập hoá vô cơ trong đề tuyển sinh ĐH và CĐ từ năm 2007 đến năm 2009Câu1: Cho m1gam Al vào 100 ml dung ... 4,32. D. 2,88.Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗnhợp khí Cl2và O . Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp ... Saumột thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạothành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là A. 0,03 mol Fe2(SO4)3...
 • 5
 • 508
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25