tuyển tập đề thi olympic toán sinh viên toàn quốc

TUYEN TAP DE THI OLYMPIC TOAN

TUYEN TAP DE THI OLYMPIC TOAN

Lớp 12

... thí sinh tham dự cuộc thi "Hoa hậu thân thi n". BTC sắp xếp cho các thí sinh ở phòng hình tam giác đều, mỗi phòng một người (có dạng một tam giác đều lớn chia thành tam giác đều nhỏ ... đường tròn hoặc thẳng hàng.Bài 90 : Xét tập khác rỗng mà mỗi phần tử của nó là tập con gồm phần tử của tập . Biết rằng mỗi tập con gồm phần tử của đều chứa đúng phần tử của ( nguyên dương).a)Tính ... đẳng thức:Bài 142 : Cho tập hợp . Một tập con của được gọi là có tính chất nếu có đúng phần tử và với 2 phần tử bất kì thuộc ta đều có không thuộc .a) Hãy chỉ ra một tập con của có tính chất...
 • 18
 • 553
 • 0

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 1)

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 1)

Toán học

... nhất của n về những bài thi của sinh viê n thỏa mãn điềukiện: trong bất kì n bài thi, tồn tại 4 bài thi trong đó bất kì 2 bài nà o cónhiều nhất 3 đáp án giống nhau. Đề thi olympic Tiệp khắc 43ω2.Bởi ... giả thi t đưa ra là sai và n = 23− 1 = 7 là đáp án duy nhất.4.32.Một bài thi bao gồm 5 câu hỏi nhiều lựa chọn,mỗi câu có 4 lựa chọnkhác nhau.Có 2000 sinh viên làm bài thi, và mỗi s inh viên ... bài thi này.Cho 2 bài thi bất kì trong tập A,chúng phảicùng loạ i,nghĩa là,đáp án cho 4 bài thi cuối cùng là giống nhau.Điều nàymâu thuẫn với giả thi t có 4 bài thi trong tập A,trong đó có 2...
 • 59
 • 505
 • 0

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 3)

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 3)

Toán học

... của bài toán. Lời nói đầuĐể thử gói lệnh lamdethi.sty tôi biên soạn một số đề toán thi Olympic, màcác học trò của tôi đã làm bài tập khi học tậ p LATEX. Để phụ vụ các bạn hamhọc toán tôi ... n = 2 hoặc n + 1 là luỹ thừa của 2.2Nguyễn Hữu Điển OLYMPIC TOÁN NĂM 200033 ĐỀ THI VÀ LỜI GI ẢI (Tập 3)NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC Đề thi olympic Petecbua 35đa 2025 = 452các h ì nh chữ nhật ... −1.Giả sử a ≤ 0 thì parabol của ta tăng nghiêm ngặt trong khoảng t ừ 0 Đề thi olympic Anh 41Lời giải: a, Một ví dụ của tập A là A = {6j + k|1 ≤ j ≤ 5, 1 ≤ k ≤ 2}Trong bất kỳ 6 phần tử tro ng...
 • 42
 • 506
 • 0

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 4)

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 4)

Toán học

... cho¯diê,m thi sinh ¯dâ`u tiên l`a qua v`a th´ı sinh th´u,hai l`a tru,.o,t; hai gi´am kh,ao cho¯diê,m th´ı sinh ¯dâ`u tiên tru,.o,t v`a th´ı sinh th´u,hai ... Trong m.ôt cu.ôc thi ¯dâ´u 8 gi´am kh,ao cho¯diê,m c´ac th´ı sinh b`˘ang vi.êc quaho.˘ac tru,.o,t. Biê´t r`˘ang bâ´t k`y hai th´ı sinh , hai gi´am ... Khi¯d´o:40 Chu,o,ng 37. Ðê` thi olympic to´an Ph´ap37.2. L`o,i gi,aiL`o,i gi,ai 37.1. Gi,a s,u,l =√R2+ H2l`a¯d.ô d`ai¯du,`o,ng sinh c,ua h`ınh n´on,¯du,`ong...
 • 51
 • 678
 • 1

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 5)

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 5)

Toán học

... ng`ay sinh nh.ât c,ua anh â´y c.ông4 ch˜u,sô´c,ua n˘am sinh c,ua anh â´y v`ao th`ı¯du,.o,c tuô,i th.u,c s.u,c,ua m`ınh. C˜ung m.ôtng`ay sinh ... j≤nf{ai,aj}(x) + f{bi,bj}(x) ≤1≤i< j≤nf{ai,aj}(x).22 Chu,o,ng 42. Ðê` thi olympic to´an ItalyV`ı ch´ung ta xây 2 câ`u d˜ân¯dê´n m˜ôi nh`a v`a bâ´t ... l.êquay v`a d.ich chuyê,n ta c´o thê,gi,a thi ´t r`˘ang A = A, B = B, R = R, r = rv`a C, C28 Chu,o,ng 43. Ðê` thi Olimpic To´an Nh.ât B,anV´o,i m =...
 • 44
 • 678
 • 1

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 6)

tuyển tập đề thi olympic toán năm 2000 (tập 6)

Toán học

... N’∈−−→OY.24 Chu,o,ng 49. Ðê` thi olympic to´an Sloveniaq = m0+ 2m1+ = 2kmktrong¯d´o mi∈ {0, 1} v`a mk= 1. M˜ôi i = 0, 1, , k thêm 2i viên bi,o,h.ôp th´u,nhâ´t: ... qa ≤ b ≤ c viên bi t`u,h.ôp th´u,ba v`a lâ´y¯d´ung qa viên bi t`u,h.ôp th´u,hai.Bây gi`o,trong chiê´c h.ôp th´u,hai c`on l.ai r < a viên bi. V`ı ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Chu,o,ng 48. Ðê` thi olympic to´an Nga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1448.1....
 • 36
 • 459
 • 3

Một số bài tập trong tuyển tập đề thi olympic năm 2011

Một số bài tập trong tuyển tập đề thi olympic năm 2011

Công nghệ - Môi trường

... (đktc).Giáo viên: Bùi Xuân Đông Trang 2AKNO3, H2SO4I2HNO3 đặcBdd KOHDdd KOH, toD + AN2H4Edd KOHAdd CuSO4F + Gdd AgNO3HC200oCCOTrường THPT Tân LâmMỘT SỐ BÀI TẬP TRONG TUYỂN TẬP ĐỀ THI ... hidrocacbonđều cho 2 đồng phân.TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG (TP.HỒ CHÍ MINH)Câu 1: Khi đốt cháy hidrocacbon A hoặc B đều cho CO2 và H2O(h) theo tỉ lệ mol là 1,75:1.Cho bay hơi hoàn toàn 5,06g ... B và hỗnhợp chất rắn C.a) Xác định X, Y, Z.c) Cho các kim loại trong C phản ứng hoàn toàn với HNO3 đều tạo ra hỗn hợp khí D (gồmNO và NO2) với thể tích là 1,736 lít. Tính khối lượng muối...
 • 8
 • 1,830
 • 17

1 SO BT BD HSG 11 TRONG TUYEN TAP DE THI OLYMPIC 3042011

1 SO BT BD HSG 11 TRONG TUYEN TAP DE THI OLYMPIC 3042011

Hóa học - Dầu khí

... hoàn toàn B thành Fe2O3 và SO2 cần V2 lít O2.a) Tìm tương quan giá trị V1, V2 (đktc)b) Tính % cá chất trong B theo V1 và V2.3MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG TUYỂN TẬP ĐỀ THI OLYMPIC ... hidrocacbon đều cho 2 đồng phân.Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh)Câu 1: Khi đốt cháy hidrocacbon A hoặc B đều cho CO2 và H2O(h) theo tỉ lệ mol là 1,75:1. Cho bay hơi hoàn toàn ... cần thi t khác.Trường THPT Chuyên Trà Vinh (Trà Vinh)Câu 3.2: Trong mỗi chén sứ A, B, C đựng một muối nitrat. Nung các chén ở nhiệt độ cao trong không khí đến khi phản ứng xảy rahoàn toàn. ...
 • 6
 • 2,108
 • 44

TUYỂN TẬP ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI-SINH HỌC LỚP 9

TUYỂN TẬP ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI-SINH HỌC LỚP 9

Sinh học

... Tất cả đều đúng 14/ Số lượng NST trong 1 tế bào sinh dưỡng bình thường là :A. 1n nhiễm sắc thể đơn B. 2n nhiễm sắc thể kép C. 2n nhiễm sắc thể đơn D. 1n nhiễm sắc thể kép TUYỂN TẬP ĐỀ THI ... đường sinh sản hữu tính - Đột biến tiền phôi: Qua quá trình hình thành giao tử di truyền bằng sinh sản hữu tính- Đột biến Xô ma phát sinh trong 1 tế bào sinh dưỡng di truyền bằng sinh sản sinh ... điểm). Một tế bào sinh dục sơ khai đực của một loài động vật nguyên phân liên tiếp 5 lần, toàn bộ các tế bào con sinh ra tiến hành giảm phân tạo giao tử. Các giao tử này đều tham gia thụ tinh...
 • 34
 • 592
 • 4

Tài liệu Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán học ppt

Tài liệu Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán học ppt

Toán học

... nhất .ĐỀ SỐ 2.SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 QUẢNG BèNH Khúa ngày 3 thỏng 7 năm 2006 MễN: TOÁN ( Thời gian 120 phỳt, khụng kể thời gian giao đề ) ĐÁP ÁNĐỀ SỐ 11Baứi ... OM // DCb) ICM∆ cõn.ĐỀ SỐ 12.SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MễN: TOÁN Năm học: 2007 - 2008 ( Thời gian 120 phỳt, khụng kể thời gian giao đề ) Baứi 1. ( 2ủieồm ... 2003a)Tỡm a vaứ b ĐỀ SỐ 5.SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 QUẢNG NAM MễN: TOÁN Năm học: 2007 - 2008 ( Thời gian 120 phỳt, khụng kể thời gian giao đề ) Cõu 1. ( 2 điểm...
 • 88
 • 5,122
 • 72

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

Toán học

... 26 ĐỀ THI SỐ 16 SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 QUẢNG NAM Năm học: 2009 – 2010 – MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 120phút(không kể thời gian phát đề) ĐỀ THI THỬ ... cắt BE tại F, cắt BC ở I. Chứng minh ID = IF. HẾT TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 08 Bài 1. (2điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: ... HẾT MATHVN.COM | www.mathvn.com www.mathvn.com 32 TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 21 Bài 1. (1,5điểm) 1. Không dùng máy tính bỏ túi, hãy tính giá...
 • 32
 • 3,545
 • 1

Xem thêm