tuyển chọn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương iii amin amino axit protein và chương ivpolime lớp 12

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương iii (amin- amino axit- protein) và chương iv(polime) lớp 12

tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa học để phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương iii (amin- amino axit- protein) chương iv(polime) lớp 12

Hóa học

... tài Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học để phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương III( Amin- Amino axit- Protein) chương IV(Polime) lớp 12 ban Khoa học tự nhiên ... hệ thống tập hóa học để phát triển lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương III( Amin- Amino axit Protein ) chương IV (Polime) lớp 12 ban KHTN Nghiên cứu cách xây dựng tập hóa học Tiến ... chọn, xây dựng hệ thống tập hóa học qua chương III IV lớp 12 ban KHTN Sử dụng hệ thống tập hóa học để phát triển lực tự học cho học sinh -5- PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC...
 • 98
 • 1,843
 • 11
BIÊN SOẠN HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH

BIÊN SOẠN HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY CHO HỌC SINH

Thạc sĩ - Cao học

... việc dạy tập phát triển lực vật lý cho học sinh Tích cực hóa học sinh nêu tập: + Khi nêu tập cho học sinh giáo viên phải có dụng ý tìm cách cho học sinh tự giải vấn đề, tương ứng với việc cho ... lược lực lực vật lý - Trình bày tóm tắt lý thuyết phần Động học Động lực học chất điểm lớp 10 chương trình phổ thông - Biên soạn hệ thống tập để phát triển vật lý cho học sinh lớp 10 chương ... giúp học sinh có phương pháp việc giải tập môn vật lý chương trình phổ thông cần thiềt Vì chọn đề tài: “Biên soạn hệ thống tập để phát triển lực cho học sinh phần Động học Động lực học chất...
 • 78
 • 1,904
 • 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 3: AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN AMIN pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 3: AMIN, AMINO AXIT, PROTEIN AMIN pps

Hóa học - Dầu khí

... TẠO AMIN DỰA VÀO PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY Lưu ý: - Amino axit chứa nhóm amino (-NH2) nhóm cacboxyl (-COOH) CxHy NO2 + y H 2O + N2 (x  y  1) O2 → x CO2 + => Tìm x, y ? - Amino axit no, chứa nhóm amino ... NGHIỆM Câu 1: Amino axit hợp chất hữu phân tử A chứa nhóm cacboxyl nhóm amino chứa nhóm amino B C chứa nhóm cacboxyl D chứa nitơ cacbon Câu 2: C4H9O2N có đồng phân amino axit có nhóm amino vị trí ... α -amino axit khác nhau) - Từ n phân tử α -amino axit khác có n2 số peptit tạo thành - Số lượng peptit chứa n gốc α -amino axit (có thể trùng nhau) từ a phân tử α -amino axit (n  a) an - Số phân tử α-amino...
 • 39
 • 4,131
 • 37
tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hoá học vô cơ lớp 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trung học phổ thông

tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hoá học vô cơ lớp 12 nâng cao nhằm phát triển năng lực duy cho học sinh trung học phổ thông

Hóa học

... hoỏ hc, cho rng: Thụng qua DH hoỏ hc, cú th rốn luyn tt nng lc t cho HS, nhng ớt c thc hin thng xuyờn GV ch dựng BTHH vi mc ớch ch yu l khc sõu kin thc cho HS i vi HS, c hi: Ccỏc thy cụ dựng BTHH ... nng lc t cho hc sinh trng trung hc ph thụng .23 CHNG 2: CC BIN PHP S DNG BI TP HO HC 25 NHM PHT TRIN NNG LC T DUY CHO HC SINH 25 TRUNG HC PH THễNG .25 2.1 Rốn nng lc quan sỏt ... Nõng cao dn kh nng lao ng trớ úc cho hc sinh bng cỏch nõng dn mc yờu cu ca bi 61 2.3 H thng bi hoỏ hc vụ c lp 12 nõng cao nhm phỏt trin nng lc t cho hc sinh trung hc ph thụng .66 2.3.1...
 • 105
 • 2,186
 • 4
tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập chọn lọc nhằm bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinh chuyên lí

tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập chọn lọc nhằm bồi dưỡng năng lực duy cho học sinh chuyên lí

Giáo dục học

... việc bồi dưỡng lực học sinh 2.2 Bài tập việc bồi dưỡng phát triển cho HS chuyên lí 2.3 Nguyên tắc xây dựng, tuyển chọn phân loại tập theo logic nhận thức hệ thống tập chọn lọc 2.4 ... khoa học với PP giảng dạy phù hợp Bản thân nhận thấy dạy BT phương án thích hợp Với lí nêu trên, chọn đề tài: Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập chọn lọc nhằm bồi dưỡng lực cho học sinh chuyên ... cách làm này, giáo viên tự xây dựng cho hệ thống tập phù hợp học sinh mà không phụ thuộc nhiều vào tài liệu tham khảo Với hệ thống tập vậy, giảng dạy, tùy theo trình độ học sinh, ta lược bỏ trung...
 • 22
 • 642
 • 0
Xây dựng và sử dụng bài tập để phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học sinh học cơ thể thực vật – sinh học 11 trung học phổ thông

Xây dựng sử dụng bài tập để phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học sinh học cơ thể thực vật – sinh học 11 trung học phổ thông

Tiến sĩ

... phát triển lực thực nghiệm cho học sinh dạy học Sinh học thể thực vật - Sinh học 11 THPT 5.6 Nghiên cứu đề xuất quy trình sử dụng tập để phát triển lực thực nghiệm cho học sinh dạy học Sinh học ... trình sử dụng hệ thống tập để phát triển lực thực nghiệm cho học sinh dạy học Sinh học thể thực vật Sinh học 11 THPT - Hệ thống tập thực nghiệm đề tài xây dựng - Hệ thống tiêu chí đánh giá lực ... nghiên cứu đề tài Xây dựng sử dụng tập để phát triển lực thực nghiệm cho học sinh dạy học Sinh học thể thực vật - Sinh học 11 Trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập thực nghiệm...
 • 133
 • 1,034
 • 17
SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

Giáo dục học

... tập huấn thiết kế bảng mô tả, xây dựng câu hỏi /bài tập định hướng lực, … nhiều lúc lạ với họ 2.3 THIẾT KẾ CÂU HỎI - BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN SINH HỌC LỚP 2.3.1 Câu hỏi /bài tập đánh giá lực ... liệu tập huấn dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh – Môn Sinh học cấp THCS (Vụ Giáo dục Trung học) 16 Tài liệu tập huấn đổi sinh hoạt chuyên môn dành cho ... câu hỏi /bài tập đánh giá lực học sinh triển khai nội dung đến giáo viên qua khóa tập huấn, đợt sinh hoạt cụm chuyên môn (chủ yếu môn Hóa, Sinh Công nghệ), ý thức kỹ thiết kế câu hỏi /bài tập đánh...
 • 20
 • 3,185
 • 11
Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh

Xây dựng tiến trình dạy học các thuyết về ánh sáng (vật lí 12 nâng cao) theo hướng phát triển năng lực duy cho học sinh

Thạc sĩ - Cao học

... luyện lựccho học sinh có vai trò quan trọng phát triển toàn diện học sinh Việc nghiên cứu phƣơng pháp giảng dạy nhằm phát triểncho học sinh vấn đề đƣợc nhiều nhà khoa học giáo dục tâm lý học ... hành động học sinh theo chiến lƣợc hợp lí cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh, xây dựng tri thức cho lực trí tuệ nhân cách toàn diện học sinh bƣớc phát triển Định hƣớng Học sinh Giáo viên Liên hệ ngƣợc ... dạy, với trình độ học sinh để học sinh tự lực giải vấn đề - Giáo viên luôn có kế hoạch rèn luyện cho học sinh học sinh tự lực thực thao tác tƣ nhƣ giáo viên tổ chức trình học tập giai đoạn, đặt...
 • 126
 • 1,272
 • 2
Sử dụng dấu bất đẳng thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh THPT

Sử dụng dấu bất đẳng thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực duy cho học sinh THPT

Tài liệu khác

... sử dụng dấu bất đẳng thức toán học để giải chưa nhiều Vì vậy, giáo viên cần xây dựng cho hệ thống tập hoá họcsử dụng dấu bất đẳng thức toán học để giải nhằm phát triển lực cho học sinh thông ... Nhiều học sinh cho đề thếu kiện (bế tắc) Một số học sinh sử dụng dấu bất đẳng thức toán học để tìm giá trò n → (14n + 28) × 0,045 = 2,8 - 16y - 2z < 2,8 - × 0,035 → n < 2,27 → n = (C2H3-) %C2H 3CHO ... amin sinh nên tìm giá trò n Chỉ có số học sinhlực tốt nhận thấy: Nhận xét: Nếu không sử dụng dấu bất đẳng thức (x + y) < (0,5x + y) không tể tìm giá trò n III KẾT LUẬN Trên thực tế, tập sử...
 • 3
 • 3,644
 • 119
SỬ DỤNG DẤU BẤT ĐẲNG THỨC ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ NHẰM PHÁT TRIỂNNĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH THPT

SỬ DỤNG DẤU BẤT ĐẲNG THỨC ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ NHẰM PHÁT TRIỂNNĂNG LỰC DUY CHO HỌC SINH THPT

Hóa học

... sử dụng dấu bất đẳng thức toán học để giải chưa nhiều Vì vậy, giáo viên cần xây dựng cho hệ thống tập hoá họcsử dụng dấu bất đẳng thức toán học để giải nhằm phát triển lực cho học sinh thông ... Nhiều học sinh cho đề thếu kiện (bế tắc) Một số học sinh sử dụng dấu bất đẳng thức toán học để tìm giá trò n → (14n + 28) × 0,045 = 2,8 - 16y - 2z < 2,8 - × 0,035 → n < 2,27 → n = (C2H3-) %C2H 3CHO ... amin sinh nên tìm giá trò n Chỉ có số học sinhlực tốt nhận thấy: Nhận xét: Nếu không sử dụng dấu bất đẳng thức (x + y) < (0,5x + y) không tể tìm giá trò n III KẾT LUẬN Trên thực tế, tập sử...
 • 3
 • 1,378
 • 28
Luận văn: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT VỀ ÁNH SÁNG (VẬT LÍ 12 NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY CHO HỌC SINH ppt

Luận văn: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CÁC THUYẾT VỀ ÁNH SÁNG (VẬT LÍ 12 NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DUY CHO HỌC SINH ppt

Thạc sĩ - Cao học

... luyện lựccho học sinh có vai trò quan trọng phát triển toàn diện học sinh Việc nghiên cứu phƣơng pháp giảng dạy nhằm phát triểncho học sinh vấn đề đƣợc nhiều nhà khoa học giáo dục tâm lý học ... hành động học sinh theo chiến lƣợc hợp lí cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh, xây dựng tri thức cho lực trí tuệ nhân cách toàn diện học sinh bƣớc phát triển Định hƣớng Học sinh Giáo viên Liên hệ ngƣợc ... dạy, với trình độ học sinh để học sinh tự lực giải vấn đề - Giáo viên luôn có kế hoạch rèn luyện cho học sinh học sinh tự lực thực thao tác tƣ nhƣ giáo viên tổ chức trình học tập giai đoạn, đặt...
 • 126
 • 1,076
 • 0
vận dụng ngôn ngữ tập hợp trong việc phát triển năng lực tư duy và giải một số bài toán lập số

vận dụng ngôn ngữ tập hợp trong việc phát triển năng lực duy giải một số bài toán lập số

Toán học

... cách giải để so sánh mà dạng toán xây dựng hệ thống ví dụ từ đơn giản đến phức tạp để học sinh tự khám phá, phát phương pháp giải nhằm phát triển lực cho học sinh Bài toán lập số tự nhiên có ... khác - Lớp 11C8 lớp thực nghiệm: Bài dạy thiết kế theo định hướng phân hóa sở sử dụng hệ thống câu hỏi tập nhằm phát triển lực áp dụng “ ngôn ngữ tập hợp” việc giải toán - Lớp 11C1 lớp đối ... hiểu cho số toán lập số - Xây dựng hệ thống tập phong phú, có phân hóa, mang tính định hướng từ tạo điều kiện để học sinh phát triển lực duy, khả nhìn nhận phân tích sử lý tình huống… Hướng phát...
 • 13
 • 323
 • 0
Xây dựng câu hỏi theo quan điểm Pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học chương II - Cảm ứng, Sinh học 11(CTC)

Xây dựng câu hỏi theo quan điểm Pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học chương II - Cảm ứng, Sinh học 11(CTC)

Sinh học

... trình xây dựng câu hỏi theo PISA từ xây dựng câu hỏi để phát huy lực khoa học học sinh, dạy học chương - SH11 Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng hệ thống câu hỏi theo quan điểm PISA sử dụng hệ thống ... cỏ sử dụng câu hỏi theo quan điểm PISA dạy học, xin thầy (cô) cho biết sử dụng vào khâu trình dạy học? Phần lớn GV cho nên sử dụng câu hỏi theo quan điểm PISA vào dạy ôn tập củng cố cuối chương ... phương pháp dạy học truyền thống sang phương pháp dạy học tích cực - dạy học lấy học sinh làm trung tâm Nhận thấy dạy học tích cực việc vận dụng câu hỏi PISA để phát huy lực khoa học học sinh tất...
 • 76
 • 1,674
 • 4
Xây dựng câu hỏi theo quan điểm Pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học chương 4 - Sinh học 11(CTC)

Xây dựng câu hỏi theo quan điểm Pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học chương 4 - Sinh học 11(CTC)

Khoa học tự nhiên

... trình xây dựng câu hỏi theo quan điểm PISA từ xây dựng câu hỏi để phát huy lực khoa học học sinh dạy học Chương - Sinh học l(CTC) Giả thuyết khoa học • Nếu xây dựng hệ thống câu hỏi theo quan ... góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn sinh học, chọn nghiên cứu đề tài: “ Xây dựng câu hỏi theo quan điểm PISA để phát huy lực khoa học học sinh dạy học Chương - Sinh học 11 (CTC)” ... trình dạy học 1.2.2 Nội dung điều tra - Phương pháp dạy học chủ yếu sử dụng dạy học kiến thức - Việc xây dựng sử dụng câu hỏi theo quan điểm PISA dạy học sinh học 11 - Những thuận lợi khó khăn xây...
 • 94
 • 797
 • 1

Xem thêm