tuyển chọn và xây dựng hệ th́ng bài tập hóa học đa dạng

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Khoa học tự nhiên

... học, chọn đề tài “TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT” Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn xây dựng hệ thống dạng tập hoá học ... dụng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn dạy học - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu hệ thống tập xây dựng 6 Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học, GV xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học ... có: - Bài tập cấu tạo nguyên tử - Bài tập bảng tuần hoàn định luật tuần hoàn - Bài tập liên kết hóa học - Bài tập phản ứng hóa học nói chung phản ứng oxi hố - khử - Bài tập halogen - Bài tập oxi,...
 • 134
 • 5,292
 • 60
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập tự luận trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT

Khoa học tự nhiên

... tích cực hóa dạy học hóa học; Bài tập hóa học Chúng tơi nêu rõ khái niệm tập hóa học, tác dụng phân loại tập hóa học; Thực trạng việc rèn luyện tính tích cực cho HS thơng qua dạy học hóa học trường ... lượng  Dựa vào nội dung hóa học tập: - Bài tập cân phương trình phản ứng - Bài tập viết chuỗi phản ứng - Bài tập điều chế - Bài tập nhận biết - Bài tập tách chất khỏi hỗn hợp - Bài tập xác định ... biện pháp tuyển chọn xây dựng hệ thống tập tự luận trắc nghiệm khách quan nhằm phát huy tính tích cực học sinh THPT 50 Chương 2: TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI B TẬP TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM...
 • 199
 • 2,761
 • 21
Tuyển chọn và xây dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 9 THCS (phần vô cơ)

Tuyển chọn xây dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 9 THCS (phần vô cơ)

Khoa học xã hội

... phương pháp dạy học hóa học trường trung học sở Tư phát triển tư học sinh dạy học hóa học Cơ sở xây dựng hệ thống tập hóa học lớp dùng bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học trường trung học sở Tổng quan ... người ta vào đặc điểm, dấu hiệu khác để phân loại 1.3.3.1 Dựa vào nội dung mơn học Có thể phân tập hóa học dạng : Bài tập kim loại, tập phi kim, tập axit, tập bazơ, tập muối, tập hiđrocacbon, tập ... thể phân tập hóa học thành loại: + Bài tập vấn đáp : loại tập hay câu hỏi yêu cầu học sinh phải kết hợp kiến thức hóa học, ngơn ngữ hóa học để trình bày nội dung tập + Bài tập TNKQ: loại tập hay...
 • 149
 • 1,288
 • 2
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 10 THPT Ban Nâng cao potx

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 10 THPT Ban Nâng cao potx

Báo cáo khoa học

... trò hóa học với vấn đề kinh tế, xã hội môi trường tượng tự nhiên, để xây dựng tập hóa học làm cho tập hóa học thêm đa dạng kích thích đam mê, hứng thú học tập môn  Bài tập hóa học đònh lượng xây ... đoán khoa họcBài tập hóa học cần ý đến việc mở rộng kiến thức hóa học ứng dụng hóa học thực tiễn Thông qua dạng tập làm cho học sinh thấy việc học hóa học thực có ý nghóa, kiến thức hóa học gần ... hành, thí nghiệm hóa học tăng cường thí nghiệm hóa học nội dung học tập - Bài tập hóa học phải đa dạng, phải có nội dung hóa học thiết thực sở đònh hướng xây dựng chương trình hóa học Phổ thông...
 • 135
 • 876
 • 1
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường THCS HH

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường THCS HH

Hóa học

... khái niệm, định luật hoá học, học thuyết, phép toán…để giải tập hoá học Tác dụng tập hoá họcBài tập hố học nguồn để hình thành kiến thức kỹ cho học sinh Bài tập hoá học giúp họ đào sâu, mở ... 2.3.1 Sử dụng hệ thống tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh: Việc tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm giúp học sinh nắm kiến thức hoá học, vận dụng ... thống tập hoá học bồi dưỡng học sinh giỏi 2.4.1 Bài tập loại hợp chất vơ • Bài tập viết phương trình phản ứng chất • Bài tập tách, loại – tinh chế chất Bài tập điều chế - biến hố • Bài tập nêu tượng...
 • 39
 • 533
 • 1
SKKN Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường trung học cơ sở

SKKN Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường trung học cơ sở

Giáo dục học

... dựa vào kiến thức học tượng, khái niệm, định luật hoá học, học thuyết, phép toán…để giải tập hoá học Tác dụng tập hố họcBài tập hoá học nguồn để hình thành kiến thức kỹ cho học sinh Bài tập ... Vị trí việc xây dựng hệ thống tập hoá học lớp THCS việc bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học Khái niệm tập hoá học Theo từ điển tiếng Việt, tập cho học sinh làm để vận dụng điều học Còn ‘ bài toán’’ ... dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 2.3.1 Sử dụng hệ thống tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh: Việc tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm giúp học sinh...
 • 35
 • 1,427
 • 1
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học chương trình hóa học lớp 12 (nâng cao) trường trung học phổ thông

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học chương trình hóa học lớp 12 (nâng cao) trường trung học phổ thông

Sư phạm

... lý luận qui trình xây dựng câu (bài tập) TNKQ + Tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập TNKQ theo dạng câu nhiều lựa chọn + Nghiên cứu việc sử dụng tập TNKQ KT - ĐG kết học tập học sinh + Tiến hành thực ... tiêu dạy học, mục đích học tập - sở việc đánh giá kết học tập * Mục tiêu dạy họchọc sinh cần đạt sau học xong mơn hố học là: - Hệ thống kiến thức khoa học phương pháp nhận thức chúng - Hệ thống ... cho học sinh học tủ, học lệch, chúng tơi thấy phương pháp TNKQ thích hợp việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Trong trình xây dựng câu hỏi TNKQ tập trung xây dựng câu hỏi nhiều lựa chọn...
 • 208
 • 638
 • 0
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học Hóa học phần phi kim lớp 11 nâng cao - trung học phổ thông

Tuyển chọn xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học Hóa học phần phi kim lớp 11 nâng cao - trung học phổ thông

Sư phạm

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM –––––––– Nguyễn Anh Tuấn TUYểN CHọN XÂY DựNG Hệ THốNG CÂU HỏI BàI TậP TRắC NGHIệM KHáCH QUAN DùNG TRONG DạY HọC HóA HọC PHầN PHI KIM ... nghiệm khách quan Xây dựng, lựa chọn, xếp hệ thống câu hỏi tập trắc nghiệm khách quan mơn Hóa học theo dạng:  Dạng câu trắc nghiệm điền khuyết  Dạng câu trắc nghiệm đúng, sai  Dạng câu trắc nghiệm ... Mục đích đề tài Tuyển chọn xây dựng hệ thống câu hỏi tập trắc nghiệm khách quan phần phi kim - Hoá học 11- nâng cao, nhằm góp phần đổi phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh, nâng...
 • 143
 • 1,441
 • 0
SKKN tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 9 trường THCS

SKKN tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 9 trường THCS

Giáo dục học

... qua thực tế dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi dạy học sinh thi vào trường chuyên, chọn đề tài Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp trường trung học sở” làm sáng ... khái niệm, định luật hoá học, học thuyết, phép toán…để giải tập hoá học Tác dụng tập hoá họcBài tập hoá học nguồn để hình thành kiến thức kỹ cho học sinh Bài tập hoá học giúp họ đào sâu, mở ... 2.3.1 Sử dụng hệ thống tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh: Việc tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm giúp học sinh nắm kiến thức hoá học, vận dụng...
 • 34
 • 495
 • 0
Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Tiến sĩ

... học, chọn đề tài “TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT” Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn xây dựng hệ thống dạng tập hoá học ... dụng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn dạy học - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu hệ thống tập xây dựng 6 Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học, GV xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học ... có: - Bài tập cấu tạo nguyên tử - Bài tập bảng tuần hoàn định luật tuần hoàn - Bài tập liên kết hóa học - Bài tập phản ứng hóa học nói chung phản ứng oxi hố - khử - Bài tập halogen - Bài tập oxi,...
 • 134
 • 707
 • 4
TUYỂN CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT

TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT

Hóa học

... học, chọn đề tài “TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT” Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn xây dựng hệ thống dạng tập hoá học ... dụng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn dạy học - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu hệ thống tập xây dựng 6 Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học, GV xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học ... (2007), Xây dựng, lựa chọn hệ thống tập hóa học thực tiễn Trung học phổ thơng (phần hóa học hữu cơ), Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội (6) Ngô Thị Kim Tuyến (2004), Xây dựng hệ...
 • 10
 • 709
 • 0
tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập theo chuẩn kiến thức và kĩ năng phần hóa vô cơ lớp 12 trung học phổ thông

tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập theo chuẩn kiến thức kĩ năng phần hóa vô cơ lớp 12 trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... 14 1.3 BÀI TẬP HÓA HỌC 15 1.3.1 Khái niệm tập 15 1.3.2 Tác dụng tập hóa học 15 1.3.3 Phân loại tập hóa học 16 1.3.4 Xây dựng hệ thống tập hóa học ... TẮC TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG Khi xây dựng hệ thống tập theo CKTKN, dựa vào nguyên tắc sau: 2.2.1 Hệ thống tập phải bám sát nội dung CKTKN Căn vào ... loại: - Bài tập định tính - Bài tập định lượng Ứng với loại lại chia làm hai hình thức: - Bài tập trắc nghiệm khách quan - Bài tập tự luận Dựa vào CKTKN bài, chương mà tuyển chọn xây dựng dạng tập...
 • 171
 • 739
 • 1
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học 12 phần kim loại nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh yếu kém

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học 12 phần kim loại nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh yếu kém

Kinh tế

... DH phân hóa Bài tập hóa học Trình bày khái niệm tập hóa học, tác dụng tập hóa học, phân loại tập hóa học, điều kiện giúp HS giải tốt tập hóa học, sử dụng tập hóa học HS yếu kém, số dạng tập phần ... vào nội dung hóa học tập: + Bài tập hóa đại cương: tập chất khí, tập dd, tập điện phân,… + Bài tập hóa vơ cơ: tập kim loại, tập phi kim, tập loại hợp chất oxit, axit, bazơ, muối,… + Bài tập hóa ... lựa chọn để nghiên cứu đề tài: "TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN KIM LOẠI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH YẾU KÉM" Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập...
 • 186
 • 352
 • 0
SKKN tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường trung học cơ sở

SKKN tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 9 trường trung học cơ sở

Giáo dục học

... dựa vào kiến thức học tượng, khái niệm, định luật hoá học, học thuyết, phép toán…để giải tập hoá học Tác dụng tập hoá họcBài tập hoá học nguồn để hình thành kiến thức kỹ cho học sinh Bài tập ... Vị trí việc xây dựng hệ thống tập hoá học lớp THCS việc bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học Khái niệm tập hoá học Theo từ điển tiếng Việt, tập cho học sinh làm để vận dụng điều học Còn ‘ bài toán’’ ... dưỡng học sinh giỏi hoá học lớp 2.3.1 Sử dụng hệ thống tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh: Việc tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm giúp học sinh...
 • 35
 • 418
 • 0
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học gắn với thực tiễn dùng trong dạy học hóa học ở trường THPT

Kinh tế

... dạy học, chọn đề tài “TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT” Mục đích nghiên cứu Trong trình dạy học, GV xây dựng sử dụng hệ ... tiễn sử dụng tập trình dạy học theo mức độ nhận thức học sinh, theo kiểu học Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn tương đối đầy đủ có hệ thống với 304 tập mức, tập trung mức ... hóa học đại cương vô cơ), Luận văn thạc sĩ Giáo dục học, Đại học Sư phạm Hà Nội (5) Nguyễn Thị Thu Hằng (2007), Xây dựng, lựa chọn hệ thống tập hóa học thực tiễn Trung học phổ thơng (phần hóa học...
 • 67
 • 614
 • 0
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh yếu kém

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh yếu kém

Thạc sĩ - Cao học

... lựa chọn để nghiên cứu đề tài: “TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN KIM LOẠI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH YẾU KÉM” Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THÙY DƢƠNG TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN KIM LOẠI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH YẾU KÉM ... luật hóa học 11 1.2.4 Các khái niệm .12 1.3 Bài tập hóa học 13 1.3.1 Khái niệm tập hóa học 13 1.3.2 Tác dụng tập hóa học 13 1.3.3 Phân loại tập hóa...
 • 13
 • 230
 • 0
TUYỂN CHỌN và xây DỰNG hệ THỐNG bài tập hóa học gắn với THỰC TIỄN DÙNG TRONG dạy học hóa học ở TRƯỜNG THPT

TUYỂN CHỌN xây DỰNG hệ THỐNG bài tập hóa học gắn với THỰC TIỄN DÙNG TRONG dạy học hóa học ở TRƯỜNG THPT

Hóa học

... học, chọn đề tài “TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN DÙNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT” Mục đích nghiên cứu - Tuyển chọn xây dựng hệ thống dạng tập hoá học ... dụng hệ thống tập hoá học gắn với thực tiễn dạy học - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu hệ thống tập xây dựng 6 Giả thuyết khoa học Trong trình dạy học, GV xây dựng sử dụng hệ thống tập hóa học ... có: - Bài tập cấu tạo nguyên tử - Bài tập bảng tuần hoàn định luật tuần hồn - Bài tập liên kết hóa học - Bài tập phản ứng hóa học nói chung phản ứng oxi hoá - khử - Bài tập halogen - Bài tập oxi,...
 • 134
 • 2,633
 • 0
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học hóa học phần phi kim lớp 11 nâng cao  trung học phổ thông

Tuyển chọn xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học hóa học phần phi kim lớp 11 nâng cao trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... luận việc xây dựng câu hỏi tập trắc nghiệm khách quan Xây dựng, lựa chọn, xếp hệ thống câu hỏi tập trắc nghiệm khách quan môn hóa học theo dạng: Dạng câu trắc nghiệm điền khuyết Dạng câu trắc ... dụng hệ thống tập TNKQ trình dạy học theo mức độ nhận thức theo kiểu học Xây dựng lựa chọn hệ thống câu hỏi tập TNKQ gồm 400 câu Các câu hỏi tập TNKQ đ-ợc xây dựng mức nhận thức (trong tập trung ... đề chọn lọc hoá học- Tập 1,2,3- NXBGD2005 Đỗ Tất Hiển – Trần Quốc Sơn: Hóa học 11 NXBGD - 2001 Đỗ Tất Hiển – Đinh Thị Hồng: Bài tập hóa học 11 NXBGD - 2001 Nguyễn Duy Ái- Đào Hữu Vinh: Bài tập...
 • 38
 • 473
 • 0
Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học chương trình hóa học lớp 12 (nâng cao) trường trung học phổ thông

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dùng trong dạy học chương trình hóa học lớp 12 (nâng cao) trường trung học phổ thông

Thạc sĩ - Cao học

... lý luận qui trình xây dựng câu (bài tập) TNKQ + Tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập TNKQ theo dạng câu nhiều lựa chọn + Nghiên cứu việc sử dụng tập TNKQ KT - ĐG kết học tập học sinh + Tiến hành thực ... tiêu dạy học, mục đích học tập - sở việc đánh giá kết học tập * Mục tiêu dạy họchọc sinh cần đạt sau học xong mơn hố học là: - Hệ thống kiến thức khoa học phương pháp nhận thức chúng - Hệ thống ... phương pháp dạy học cấp học, bậc học Bộ GD - ĐT Xuất phát từ lý trên, nghiên cứu đề tài: Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập trắc nghiệm khách quan dùng dạy học chương trình Hố học lớp12 (nâng...
 • 11
 • 281
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25