trinh bay noi dung va y nghia cua quy luat ve su phu hop cua quan he san xuat voi trinh do phat trien cua luc luong san xuat

Tiểu luận triết học - Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tổ chức trình độ của lực

Tiểu luận triết học - Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tổ chức và trình độ của lực

Báo cáo khoa học

... Do mối liên hệ gọi quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tổ chức trình độ lực lượng sản xuất Quy luật phụ thuộc tất y u khách quan quan hệ sản xuất vào lực lượng sản xuất tác động trở lại quan ... đòi hỏi phải thay quan hệ sản xuất phù hợp sản xuất phát triển Như thay quan hệ sản xuất quan hệ sản xuất khác lực lượng quy định quan hệ sản xuất Khi ảnh hưởng sản xuất thay quan hệ sản xuất ... tố quan trọng hàng đầu sản xuất quy n sở hữu trí tuệ Nhưng nguyên lý xét đến cùng, sở hữu tư liệu sản xuất chủ y u sở quan hệ sản xuất cần giữ vai trò Trong kinh tế tri thức, mối tương quan y u...
 • 24
 • 1,320
 • 3

NỘI DUNG Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.DOC

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP.DOC

Kế toán

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Stt Tên m y Nớc sx Máykiểmvải G312 M y lờ 1452 Máyxe A631+1302 D y chuyền may M y lờ phân băng M y nhuộm M y đậu Máydệt Kingsông M y may TQ ... tranh doanh nghiệp thị trờng Hiện tại, Công Ty Dệt vải Công nghiệp Hà nội có: Thiết bị công ty gồm: m y dệt 1511 Trung Quốc (176 m y) m y ống (3 m y) , m y dệt mành (6 m y) , m y đóng (4 m y) ,m y ... động y u tố trình sản xuất, y u tố quan trọng theo quan đIểm nay, tiền lơng giá sức lao động phảI đảm bảo táI sản xuất sức lao động việc trả lơng Doanh nghiệp phảI tuân thủ theo nguyên tắc hay đIều...
 • 55
 • 2,454
 • 7

Nội dung ý nghĩa của tiền lương trong các doanh nghiệp công nghiệp

Nội dung và ý nghĩa của tiền lương trong các doanh nghiệp công nghiệp

Quản trị kinh doanh

... Công Ty Dệt vải Công nghiệp Hà nội có: Nguyễn Đình Phơng Quản trị nhân lực Thiết bị công ty gồm: m y dệt 1511 Trung Quốc (176 m y) m y ống (3 m y) , m y dệt mành (6 m y) , m y đóng (4 m y) , m y xe ... động y u tố trình sản xuất, y u tố quan trọng theo quan điểm nay, tiền lơng giá sức lao động phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động việc trả lơng Doanh nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc hay điều ... xuất công ty Về cấu quản lý công ty Công ty Dệt vảt công nghiệp Hà Nội trực thuộc công nghiệp nhẹ, nên công ty đợc quy n chủ động tổ chức m y quản lý doanh nghiệp hoạt động có hiệu công ty đợc tổ...
 • 72
 • 1,006
 • 4

NỘI DUNG Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Kế toán

... động y u tố trình sản xuất, y u tố quan trọng theo quan đIểm nay, tiền lương giá sức lao động phảI đảm bảo táI sản xuất sức lao động việc trả lương Doanh nghiệp phảI tuân thủ theo nguyên tắc hay ... vi Doanh nghiệp, tiền lương đóng vai trò quan trọng việc kích thích người lao động phát huy khả lao động sáng tạo họ, làm việc tận t y, có trách nhiệm cao công việc tiền lương cao hay thấp y u ... lương kỹ thuật Là văn quy định mức độ phúc tạp công việc y u cầu trình độ lành nghề công nhân bậc phải hiểu biết kỷ thuật V y ba y u tố có mối quan hệ chặt chẽ qua lại với Mổi y u tố có tác dụng...
 • 19
 • 956
 • 0

Nội dung ý nghĩa của tiền lương trong các doanh nghiệp công nghiệp

Nội dung và ý nghĩa của tiền lương trong các doanh nghiệp công nghiệp

Kế toán

... động y u tố trình sản xuất, y u tố quan trọng theo quan điểm nay, tiền lương giá sức lao động phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động việc trả lương Doanh nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc hay ... buộc khoản mà Doanh nghiệp phải trả cho công nhân viên Công ty theo qui định nhà nước  Phúc lợi không bắt buộc khoản Doanh nghiệp tự chi trã cho công nhân theo quy định Công ty a Phúc lợi bắt ... lương kỹ thuật Là văn quy định mức độ phúc tạp công việc y u cầu trình độ lành nghề công nhân bậc phải hiểu biết kỹ thuật V y ba y u tố có mối quan hệ chặt chẽ qua lại với Mỗi y u tố có tác dụng...
 • 23
 • 669
 • 0

NỘI DUNG Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP. docx

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP. docx

Báo cáo khoa học

... công ty gồm: m y dệt 1511 Trung Quốc (176 m y) m y ống (3 m y) , m y dệt mành (6 m y) , m y đóng (4 m y) , m y xe loại (55 m y) , hệ thống nhúng keo (1 m y) , m y loại (232 m y) M y móc thiết bị d y ... công ty Về cấu quản lý công ty Công ty Dệt vảt công nghiệp Hà Nội trực thuộc công nghiệp nhẹ, nên công ty quy n chủ động tổ chức m y quản lý doanh nghiệp hoạt động có hiệu công ty tổ chức m y quản ... động y u tố trình sản xuất, y u tố quan trọng theo quan điểm nay, tiền lương giá sức lao động phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động việc trả lương Doanh nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc hay...
 • 74
 • 433
 • 0

Nội dung ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể trình bày một bản thoả ước cụ thể tại một doanh nghiệp

Nội dung và ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể trình bày một bản thoả ước cụ thể tại một doanh nghiệp

Kinh tế - Quản lý

... nắm vững quy n nghĩa vụ làm việc cho doanh nghiệp thuận lợi nhà doanh nghiệp quản lý nhân IV Trình b y thoả ớc lao động doanh nghiệp cụ thể: Tôi đến tìm hiểu Công ty dệt may Hà Nội Đ y doanh nghiệp ... thể hoá quy định pháp luật chế độ, quy n lợi nghĩa vụ bên trình lao động phù hợp với khả điều kiện sở hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để đảm bảo quy n lợi đáng hai bên, thúc đ y sản xuất ... nghiệp thực theo điều 73 Bộ luật lao động nh sau: - Nghỉ Dơng lịch: ng y - Nghỉ Âm lịch: ng y - Ng y Chiến thắng: ng y ( 30/4 ) - Ng y Quốc tế lao động: ng y ( 1/5 ) - Ng y Quốc khánh: ng y (2/9)...
 • 14
 • 265
 • 0

Nội dung ý nghĩa của Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau hành động của chúng ta”

Nội dung và ý nghĩa của Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

Cao đẳng - Đại học

... Cuộc đảo Nhật mang lại thay đổi lớn: +Đế quốc Pháp quy n thống trị Đông Dương, chúng kẻ thù cụ thể trước mắt nữa-mặc dầu phải đề phòng vận động bọn Đề Gôn định khôi phục quy n thống trị cuả Pháp ... đảo n y, đế quốc phát xít Nhật kẻ thù chính-kẻ thù cụ thể trước mắt, nhân dân Đông Dương Vì v y, hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật-Pháp” trước phải thay đổi hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” +Thay đổi ... tiến lên khởi nghĩa giành quy n +Dự kiến trường hợp làm cho tổng khởi nghĩa nổ thắng lợi như: # Quân Đồng minh kéo vào Đông Dương đánh Nhật # Cách mạng Nhật bùng nổ quy n cách mạng nhân dân Nhật...
 • 2
 • 15,784
 • 158

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân kết quả

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

Khoa học xã hội

... Người đã na y sinh y thức về việc phải đoàn kết những người bị áp bức để đấu tranh cho nguyện vọng va quy ̀n lợi chung Năm 1919, thay mặt cho những người Việt Nam y u nước ... Nguyễn Ái Quốc đã gửi bản y u sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vecsai đòi chính phu Pháp thừa nhận những quy ̀n tự do, dân chủ, bình đẳng cho nhân dân Việt Nam Bản y u ... nhân, quy luậtquan trọng, “ quy luật bất biến” tư tưởng triết học T y phương Tìm kiếm không ngừng chân lý mối liên hệ nhân việc làm T y phương phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, y học,...
 • 21
 • 3,614
 • 10

Cơ sở, nội dung ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng

Cơ sở, nội dung và ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng

Khoa học xã hội

... áp giành giật lực Đế quốc tay sai - Theo quy định hội nghị Ianta Pôtxđam, vấn đề giải giáp quân đội Nhật Đông Dương, mà cụ thể Việt Nam quy định sau : phía Bắc vĩ tuyến 16 giao cho 20 vạn quân ... dễ chúng khắc phục ng y một, ng y hai Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi đó, vấp phải số khó khăn định Lực lượng ta so với Pháp y u, vũ khí trang bị lạc hậu Ta bị cô lập, bao v y bốn phía, chưa công ... vào dân, l y dân làm gốc * Cơ sở thực tiễn: • Tiếp tục kế thừa phát triển truyền thống dựng nước giữ nước ông cha ta Đó truyền thống nước chung lòng, toàn dân đánh giặc Truyền thống y u nước từ...
 • 16
 • 20,306
 • 49

Nội dung ý nghĩa của Bảo hiểm xã hội

Nội dung và ý nghĩa của Bảo hiểm xã hội

Khoa học xã hội

... doanh nghiệp phụ nữ không lớn ( cha đến 25%) thờng chủ doanh nghiệp có quy mô nhỏ vừa Đối với loại hình Công ty t nhân chủ doanh nghiệp nữ chiếm 38% , doanh nghiệp có quy mô lớn ( nh Công ty ... trớc tuần lễ đợc hởng trợ cấp theo quy định Ngời lao động nam hay nữ muốn nuôi sơ sinh theo quy Đặng thu 2001 D403 lớp : 6a11 10 Trờng đại học quản lý & kinh doanh hà nội Tiểu luận luật định ... ngờ x y với số ngời đợc bù đắp , san sẻ từ khoản đóng góp nhiều ngời Do bảo hiểm chỗ dựa tinh thần cho ngời , tổ chức giúp họ y n tâm đời sống hàng ng y nh sản xuất kinh doanh BHXH ngành quan...
 • 16
 • 950
 • 1

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung ý nghĩa của quan điểm phát triển.

Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của quan điểm phát triển.

Lý luận chính trị

... thể quy luật quan điểm phát triển Qua gia đoạn, thời kỳ, Cách mạng Việt Nam tuân theo quy luận quan điểm n y, đặc biệt giai đoạn 1930 – 1945 thể rõ nội dung ý nghĩaVề nội dung: - Tính khách quan ... biểu Hêghen Phoiơbắc nguồn gốc trực tiếp triết học Mác Các Mác Ph.Ăngghen người theo học triết học Hêghen nghiên cứu triết học Phoiơbắc Qua đó, hai ông nhận th y: Tuy học thuyết triết học Hêghen ... ghen kế thừa quan điểm tiến chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp (quan điểm vai trò sản xuất xã hội, quan điểm sở hữu v.v ) khắc phục tính không tưởng thiếu điều kiện lịch sử cụ thể để x y dựng quan...
 • 5
 • 735
 • 4

Nội dung ý nghĩa của mối quan hệ với nhân viên của doanh nghiệp thương mại

Nội dung và ý nghĩa của mối quan hệ với nhân viên của doanh nghiệp thương mại

Chuyên ngành kinh tế

... khen ngi Nhõn viờn lm vic kộm hiu qu v trớ ny thỡ s c thuyờn chuyn vo lm v trớ khỏc thy phự hp v cú nng lc hn HiPT Group khụng tỡnh trng chy mỏu cht xỏm xy on n b y gi thỡ mi cỏ nhõn, mi doanh ... tranh nn kinh t th trng ngy nay, cú cõu vớ Nhõn viờn l im ta ca ũn by ó th hin rừ tm quan trng ca nhõn viờn doanh nghip T ú hiu c tm quan trng ca mi quan h vi nhõn viờn PR Mi quan h gia lónh o vi ... L01 NI DUNG I V PR Khỏi nim: PR l chc nng qun lý giỳp x y dng, trỡ mi quan h cựng cú li gia mt doanh nghip v cụng chỳng ca nú Vai trũ: Trong bi cnh kinh t cnh tranh sụi ng nh ngy nay, cỏc doanh...
 • 11
 • 452
 • 0

Nội dung ý nghĩa của các tỷ số phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp pdf

Nội dung và ý nghĩa của các tỷ số phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... khả trả lãi vay Nếu nhỏ chứng tỏ công ty vay nhiều so với khả mình, công ty kinh doanh đến mức lợi nhuận thu không đủ trả lãi vay Tỷ số khả trả lãi cho biết khả trả phần lãi khoản vay, không cho ... thác đòn b y tài chính, tức chưa biết cách huy động vốn hình thức vay Ngược lại, tỷ số cao hàm ý doanh nghiệp thực lực tài mà chủ y u vay để có vốn kinh doanh Điều hàm ý mức độ rủi ro doanh nghiệp ... doanh nghiệp phụ thuộc vào hình thức huy động vốn vay nợ; hàm ý doanh nghiệp chịu độ rủi ro thấp Tuy nhiên, chứng tỏ doanh nghiệp chưa biết cách vay nợ để kinh doanh khai thác lợi ích hiệu tiết kiệm...
 • 28
 • 4,276
 • 75

Tiểu luận Nội dung ý nghĩa của các tỷ số phân tích tài chính doanh nghiệp ppt

Tiểu luận Nội dung và ý nghĩa của các tỷ số phân tích tài chính doanh nghiệp ppt

Tài chính - Ngân hàng

... Chi phí lãi vay Ý nghĩa Tỷ số lớn công ty hoàn toàn có khả trả lãi vay Nếu nhỏ chứng tỏ công ty vay nhiều so với khả mình, công ty kinh doanh đến mức lợi nhuận thu không đủ trả lãi vay Nhóm 10 ... khả trả lãi (Hay Tỷ số trang trải lãi vay) tỷ số tài đo lường khả sử dụng lợi nhuận thu từ trình kinh doanh để trả lãi khoản mà công ty vay Cách tính Lợi nhuận trước thuế lãi vay (EBIT) Tỷ số ... nhỏ, chứng tỏ doanh nghiệp vay Điều hàm ý doanh nghiệp có khả tự chủ tài cao Song hàm ý doanh nghiệp chưa biết khai thác đòn b y tài chính, tức chưa biết cách huy động vốn hình thức vay Ngược lại,...
 • 26
 • 1,380
 • 8

khái niệm, nội dung ý nghĩa của truyện ngụ ngôn, phân tích truyện Những ngón tay để làm rõ

khái niệm, nội dung và ý nghĩa của truyện ngụ ngôn, phân tích truyện Những ngón tay để làm rõ

Đại cương

... cấu truyện ngụ ngôn gần với truyện cười Tuy nhiên, theo La Phôngten, truyện ngụ ngôn gồm phần xác (câu chuyện) phần hồn (điều răn d y) Có điều răn d y diễn tả thành lời, tức dựa theo quan niệm ... hách,c y quy n kẻ thống trị đó,đuộc nêu lên rõ: Cọp,Cò, Ác là, kẻ thống trị không để dân sống y n ổn! Trang II PHÂN TÍCH TRUYỆN NGỤ NGÔN: Nội dung truyện: “ Những ngón tay” Một hôm, ngón tay tranh ... thổ, quy n lực với dẫn đến cao trào truyện Hoặc quan hệ thù địch nữa,thì x y xung đột,thực chất là đối lập hoàn cảnh sống, cách suy nghĩ nhân vật chính, tiêu biểu như: Chuột Nhà – Chuột Đồng V y, ...
 • 8
 • 19,568
 • 88

Tiểu luận Nội dung ý nghĩa của học thuyết “pháp trị” của Hàn Phi Tử

Tiểu luận Nội dung và ý nghĩa của học thuyết “pháp trị” của Hàn Phi Tử

Quản trị kinh doanh

... pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ quy n hạn của m y nhà nước chưa đ y đủ Mặc dù quy định quy định hiến pháp song với đặc thù mình, hiến pháp luật khung quy định vấn đề chung, m y nhà nước, ... đặt vấn đề tập trung kiểm soát quy n lực trị Muốn có quy n lực mạnh bậc vua chúa phải thâu tóm quy n lực vào tay mình, Đặc biệt phải nắm l y quy n “thưởng” “phạt” Tuy nhiên thưởng phạt phải khuôn ... Hiến pháp 1946 quy định rõ: công dân Việt Nam phải “tôn trọng hiến pháp” “tuân theo pháp luật” Bản hiến pháp quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quy n hạn m y nhà nước Những quy định bổ sung, hoàn thiện...
 • 28
 • 1,344
 • 8

Tiểu luận: " Nội dung ý nghĩa của chế độ BHXH " potx

Tiểu luận:

Báo cáo khoa học

... sở y tế hay việc hưởng trợ cấp ốm đau thay tiền lương có chứng nhận hợp pháp quan y tế có thẩm quy n Trường hợp bố ốm họ có quy n nghỉ làm theo qui định, việc thực chế độ công ty Dệt May đem lại ... hình D N 100% công ty, DN thuộc nhà nước công ty cổ phần thực đ y đủ nghĩa vụ nộp BHXH cho người lao động công ty Dệt May H Nội công ty N hưng tính đặc thù công ty Dệt May có sử dụng nhiều lao ... phải tai nạn lao động) khám bệnh điều trị sở y tế theo chế độ BHYT hưởng trợ cấp ốm đau thay tiền lương có chứng nhận hợp pháp quan y tế có thẩm quy n chế độ trợ cấp ốm đau áp dụng với lao động...
 • 28
 • 385
 • 0

Báo cáo cơ sở, nội dung ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của đảng

Báo cáo cơ sở, nội dung và ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp của đảng

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... áp giành giật lực Đế quốc tay sai - Theo quy định hội nghị Ianta Pôtxđam, vấn đề giải giáp quân đội Nhật Đông Dương, mà cụ thể Việt Nam quy định sau : phía Bắc vĩ tuyến 16 giao cho 20 vạn quân ... nguyên lý chiến tranh cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin kinh nghiệm quân nước vào Việt Nam Đ y đường lối chiến tranh nhân dân, chiến tranh nghĩa ‘‘l y yếu chống mạnh’’ ‘‘l y địch nhiều’’, ‘‘l y ... Lúc n y, Đảng ta nhận định: Việt Nam nằm vòng v y trùng trùng điệp điệp chủ nghĩa Đế quốc Trong tất kẻ thù lúc giờ, Pháp kẻ thù nguy hiểm độc lập Việt Nam 2.2 Đối nội - Về trị : Hệ thống quy n...
 • 12
 • 1,079
 • 1

Xem thêm