tranh tụng tại phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp

Báo cáo

Báo cáo " Một số vấn đề về sự tham gia tranh tụng của người bị hại và nguyên đơn dân sự tại phiên toà hình sự sơ thẩm theo yêu cầu cải cách pháp " pdf

Báo cáo khoa học

... mở rộng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà HSST nói riêng, trong TTHS nói chung theo yêu cầu cải cách tư pháp, BLTTHS cần phải được hoàn thiện theo hướng quy định rõ NBH và NĐDS ... nâng cao chất lượng tranh tụng của NBH và NĐDS tại phiên toà HSST. 1. Khái niệm tranh tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm Dưới góc độ ngôn ngữ, theo nghĩa Hán - Việt, tranh tụng là sự kết hợp ... từ tranh luận” và “tố tụng . Tranh tụng có nghĩa là tranh luận trong tố tụng. Tranh luận là tranh cãi, luận bàn để tìm ra lẽ phải, tố tụng là việc giải quyết tranh chấp giữa các bên theo...
 • 11
 • 1,084
 • 0
Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách pháp của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoa học xã hội

... quan pháp Về khái niệm pháp, quyền pháp, cơ quan pháp hiện nay cả trên phương diện lý luận và trong thực tiễn còn có nhiều quan điểm khác nhau Quyền pháp có thể được hiểu theo hai ... các vụ án hình sự và các tranh chấp khác. Đối ng của kiểm sát các hoạt động pháp là việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan pháp và các đối ng tham gia tố tụng trong quá trình giải ... án tối cao, các Tòa án phúc thẩm, các Tòa án đệ nhị cấp và sơ thẩm". Như vậy, ở nước ta, khi ấy, quan niệm pháp là xét xử và theo đó cơ quan pháp là cơ quan xét xử (Tòa án). Các Sắc...
 • 113
 • 3,081
 • 11
Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách pháp ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội

... ranhững yêu cầu của cải cách pháp đối với hoàn thiện hệ thống pháp luậtthực hành quyền công tố như sau:Một là: Quán triệt các quan điểm, tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhànước về cải cách pháp, ... tiếp theo. Trước bối cảnh đó, việc cải cách các cơ quan nhà nước nói chung,trong đó có các cơ quan pháp nói riêng là yêu cầu tất yếu khách quan. Songsong với việc cải cách các cơ quan pháp, ... HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ CỦA VIỆN KIỂM SÁT1.2.1. Những yêu cầu của cải cách pháp đối với hoàn thiện pháp luật thực hành quyền công tố Cải cách pháp là việc đổi mới hệ thống Cơ quan điều tra, Viện...
 • 135
 • 1,074
 • 7
Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu phát triển đội ngủ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách pháp

Báo cáo khoa học

... quả thu được, đưa ra phương hướng, giải pháp về nhu cầu phát triển đội ngũ chấp hành viên và xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu cải cách pháp ở Việt Nam hiện nay. 4. Những hoạt ... hành án và sự nghiệp cải cách pháp (ví dụ như: làm rõ cho được Chấp hành viên là chức danh tư pháp hay hành chính pháp; những vấn đề lý luận đặt ra về địa vị pháp lý, 73 - Chương ... TẠO THEO YÊU CẦU CẢI CÁCH PHÁP Chủ nhiệm Đề tài : PGS.TS Nguyễn Văn Luyện Thư ký Đề tài : TS. Nguyễn Quang Thái 8216 Hà Nội, 01/2010 69 về ngạch chấp hành viên. Theo...
 • 515
 • 1,136
 • 2
LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay pptx

LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách pháp ở Việt Nam hiện nay pptx

Thạc sĩ - Cao học

... yêu cầu của cải cách pháp đối với hoàn thiện hệ thống pháp luật thực hành quyền công tố như sau: Một là: Quán triệt các quan điểm, tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về cải cách pháp, ... sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách pháp ở Việt Nam (Luận văn thạc sỹ luật học), Hà Nội, 2006; Khuất Văn Nga: Những chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về cải cách pháp và tổ chức hoạt ... thực hành quyền công tố đáp ứng yêu cầu cải cách pháp (Tạp chí chuyên ngành), Hà Nội, 2006; Đỗ Văn Đương: Cơ quan thực hành quyền công tố trong cải cách pháp ở nước ta hiện nay (Tạp chí...
 • 127
 • 854
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Hoàn thiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục phiên toà sơ thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách pháp " ppt

Báo cáo khoa học

... BLTTHS về thủ tục phiên toà, chưa nhận thức đầy đủ yếu tố quan trọng của việc tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách pháp nên còn có phiên toà chưa đảm bảo tranh tụng dân chủ với ... sung. - Tranh luận tại phiên toà Tranh luận tại phiên toà là hoạt động tố tụng thể hiện rõ nét nhất bản chất của việc tranh tụng giữa các bên khi giải quyết vụ án hình sự. Theo quy định tại khoản ... xét hỏi tại phiên toà chủ yếu là do thẩm phán chủ toạ phiên toà đảm nhiệm. Hội thẩm tham gia đôi khi chỉ là hình thức và nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu của tinh thần cải cách pháp trong...
 • 7
 • 797
 • 5
Chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp potx

Chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách pháp potx

Quản lý nhà nước

... quan lập pháp, hành pháp nếu hành vi đó vi phạm pháp luật và hiến pháp với sự ra đời của Tòa hành chính và Tòa án hiến pháp. Với chức năng xét xử thì Tòa án là đại diện cho quyền lực pháp - ... Tòa án. Tóm lại, trên đây là một số ý kiến thể hiện quan điểm cá nhân về chức năng của Tòa án trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách pháp, mong được góp phần nhỏ bé vào lộ trình cải ... việc thực hiện các chức năng lập pháp, hành pháp pháp. Với cách thức tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc này thì vị trí quyền pháp và cơ quan pháp khác với quan niệm truyền...
 • 18
 • 578
 • 2
địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp

địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự trước yêu cầu cải cách pháp

Khoa học xã hội

... Chủ tọa phiên tòa hỏi Kiểm sát viên, bị cáo, ngời bào chữa và những ngời khác tham gia phiên tòa xem họ có yêu cầu xét hỏi vấn đề gì nữa không. Nếu có ngời yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là ... thiết thì Chủ tọa phiên tòa quyết định tiếp tục việc xét hỏi. Nếu không có yêu cầu gì thì Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận tại phiên tòa. Lê Quang ... làm nhiệm vụ Chủ tọa phiên tòa điều khiểm và giữ kỷ luật phiên tòa. Khi bắt đầu phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đa vụ án ra xét xử. Thẩm phán phải đọc một cách rõ ràng, chính xác,...
 • 75
 • 1,290
 • 5
Báo cáo

Báo cáo "Hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách pháp " docx

Báo cáo khoa học

... cần được khắc phục khi hoàn thiện Bộ Luật hình sự theo tinh thần của chiến lước cải cách pháp theo Nghị quyết 49. Nghị Quyết đã nêu: Thứ tư, tội phạm hóa, hình sự hóa một số hành vi nguy ... các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách pháp Nguyễn Ngọc Chí** Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 23 tháng ... giả đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách pháp ở nước ta hiện nay. *Quản lý hoạt động kinh tế nhằm mục đích sản xuất nhiều...
 • 8
 • 523
 • 2
Xã hội hoá hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Xã hội hoá hoạt động giám định pháp đáp ứng yêu cầu cải cách pháp

Báo cáo khoa học

... hoạt động tố tụng và tăng khả năng thực tế cho người tham gia tố tụng tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách pháp. Đồng thời, còn cho phép các tổ chức giám định pháp cũng như ... 5 năm kể từ khi Pháp lệnh có hiệu lực thi hành, xã hội hóa giám định pháp trên thực tế còn ở mức độ rất thấp, không theo kịp tiến trình cải cách hành chính, cải cáchpháp trong giai đoạn ... chuyên nghiệp trên các lĩnh vực như pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự phù hợp với hệ thống các cơ quan pháp trong cải cách pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động điều...
 • 277
 • 609
 • 4
Luận văn Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

Luận văn Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách pháp ở Việt Nam

Luật

... giải pháp cải cách pháp nhưng vẫn chưa đề cập đầy đủ, chưa toàn diện những vấn đề cơ bản về cải cách pháp, so với yêu cầu và trước tình hình mới, nhiều vấn đề đang đặt ra trong cải cách ... đội ngũ kiểm sát viên cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách pháp hiện nay"; Đề tài khoa học cấp bộ: "Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự"; Đề tài khoa học cấp ... thống cơ quan pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền con người. Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020. Cải cách pháp khẩn trương,...
 • 88
 • 756
 • 0
luận văn thạc sĩ Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam

luận văn thạc sĩ Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách pháp ở Việt Nam

Luật

... đội ngũkiểm sát viên cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách t pháp hiện nay"; Đề tàikhoa học cấp bộ: "Nâng cao chất lợng tranh tụng tại phiên tòa hình sự"; Đềtài khoa học cấp bộ: ... đạt đợc, cải cách t pháp còn chậm và kết quả cha đầyđủ so với yêu cầu và thực tiễn đặt ra. Mặt khác, trong các nghị quyết trên củaĐảng tuy đà đề ra khá nhiều giải pháp cải cách t pháp nhng ... hoạt động. Mặt khác, yêu cầu cải cách hành chính và cải cách t pháp cần phân định rõ phạm vi, chức năng,nhiệm vụ của cơ quan tổ chức trong bộ máy nhà nớc, của cơ quan t pháp trongđó có Viện...
 • 101
 • 629
 • 5
Báo cáo

Báo cáo " Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm " pdf

Báo cáo khoa học

... xét xử sơ thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà là hết sức cần thiết. 1. Những bất cập trong các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành ... và xét xử chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách pháp. Để khắc phục những bất cập nêu trên, Nghị quyết của Bộ chính trị số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách pháp đến năm 2020 tiếp ... trương của Đảng về cải cách pháp theo tinh thần Nghị quyết của Bộ chính trị số 08-NQ/TW “ bảo đảm tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác Việc phán...
 • 9
 • 692
 • 4

Xem thêm