trắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóa có đáp án

Trắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóa

Trắc nghiệm sinh học 12 phần tiến hóa

Sinh học

... hướng tiến hoá chung.E. Đặc tính di truyền và biến dị.Câu 58. Các giai đoạn của quá trình tiến hoá:A. Tiến hoá hoá học, tiền sinh học, sinh học. B. Tiến hoá bước 1, bước 2, bước 3.C. Tiến ... học. B. Tiến hoá bước 1, bước 2, bước 3.C. Tiến hoá cổ điển, tiến hoá hiện đại.D. Tiến hóa nhỏ, tiến hóa lớn.Câu 59. Tiến bộ sinh học đạt được bằng: B. Đầu kỉ khí hậu ôn hòa, giữa kỉ khí hậu ... loài.D. Các loài mới. E. Các nòi sinh học. Câu 41. Thuyết Kimura đề cập tới nguyên lí bản của sự tiến hóa cấp độ: A. Nguyên tử. B. Phân tử. Phần I : CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO BẬC TỐT NGHIỆPCâu...
 • 19
 • 3,816
 • 48
Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo có đáp án

Tổng hợp trắc nghiệm sinh học lớp 9 tham khảo đáp án

Sinh học

... nhântố sinh thái?( chương I / bài 41 / mức 3) 306 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ IIMôn: Sinh học – Lớp 9 (có đáp án) Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng với chức năng của di truyền y học tư ... Khi đó là nơi sinh sống của sinh vật.D. Khi nơi đó không ảnh hưởng gì đến đời sống của sinh vật. Đáp án: CCâu 128 : Khi nào các yếu tố của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật đóng ... giống mới góp phần phát triển chăn nuôi, trồng trọt B. Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhóm các sinh vật khác.C. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh , nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm...
 • 81
 • 2,131
 • 9
Tài liệu Trắc nghiệm sinh học 12 - Phần 6: Tiến hóa (Có đáp án) pdf

Tài liệu Trắc nghiệm sinh học 12 - Phần 6: Tiến hóa (Có đáp án) pdf

Cao đẳng - Đại học

... tuổi: trước sinh sản, đang sinh sản và sau sinh sản sẽ bị diệt vong khi mất đi nhóm:A. trước sinh sản. B. đang sinh sản. C. trước sinh sản và đang sinh sản. D. đang sinh sản và sau sinh sản41. ... loài giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều yếu tố sinh thái chúng vùng phân bố:A. hạn chế. B. rộng. C. vừa phải. D. hẹp. 12. Những loài giới hạn sinh thái hẹp đối với nhiều yếu tố sinh ... đồng quy.C. sự tiến hoá song song. D. phản ánh nguồn gốc chung.4. Trong tiến hoá các quan tương tự ý nghĩa phản ánhA. sự tiến hoá phân li. B. sự tiến hoá đồng quy.C. sự tiến hoá song...
 • 13
 • 11,611
 • 427
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 PHÂN BAN

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 PHÂN BAN

Sinh học

... phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động củaA. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. B. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học. ... học, tác nhân sinh học. C. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học. D. tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc ... cao.B. các dấu chuẩn hay gen đánh dấu, gen thông báo.C. khả năng tiêu diệt các tế bào không chứa ADN tái tổ hợp.D. không khả năng kháng được thuốc kháng sinh. Trong kĩ thuật di truyền,...
 • 77
 • 1,582
 • 48
trac nghiem cho hs 12 ( Phần tiến hoá)

trac nghiem cho hs 12 ( Phần tiến hoá)

Sinh học

... kiểuhình là kết quả của:a. Tiến hóa đồng quy.b. Tiến hóa phân li.c. tiến hóa phân nhánh.d.tiêu giảm để thích nghi.79. Tiến hóa đồng quy tạo ra kêt quả:a. làm sinh vật ngày càng nhiều dạng.b.tạo ... Bằng chứng giải phẫu so sánh.b. bằng chứng phôi sinh học. c. bằng chứng địa lí - sinh học. d.bằng chứng sinh học phân tử.14. Mọi sinh vật mã di truyền và thành phần prôtêin giống nhau là ... hình thành lòai mới ở sinh vật giao phối là kết quả của:a. tiến hóa lớn. b. tiến hóa nhỏ.c. tiến hóa đồng quy. d. tiến hóa phân li.67.Hình thành lòai khác khu vực địa lí thể diễn ra theo...
 • 11
 • 3,695
 • 72
682 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 phân ban và đáp án

682 câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 phân ban và đáp án

Sinh học

... phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động củaA. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. B. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học. ... tác nhân sinh học. C. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học. D. tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. 106.Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc ... xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánhdài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt:...
 • 101
 • 3,022
 • 13
Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 : phần ADN-ARN-Phiên mã - Dịch mã

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 : phần ADN-ARN-Phiên mã - Dịch mã

Sinh học

... 8. Mã di truyền không đặc điểm: A. tính phổ biến B. tính đặc hiệu C. mang tính thoái hoá D. tính toàn vẹn Câu 9. Ở sinh vật nhân sơ bộ ba AUG là mã mở đầu chức năng quy định ... gen 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó số lượng nuclêôtit là A. 1800 B. 2400 C. 3000 D. 2040 Sinh học (Gv Trần Đức Toàn – Trường THPT Long Thạnh) trang 3 Câu 16. Một gen tiến ... G – U Câu 16. Ở sinh vật nhân sơ, một gen số nucleotit là 3072 sẽ mã hóa cho một phân tử protein số axit amin là: A. 490 B. 500 C. 510 D. 512 Câu 17. Một đoạn gen chiều dài 5100A0....
 • 4
 • 5,245
 • 97
 40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

Ngân hàng - Tín dụng

... phê chuẩn ngân sách, quyết toán ngân sáchb. hình thành ngân sách, quyết toán ngân sách, phê chuẩn ngân sáchc. hình thành ngân sách, chấp hành ngân sách, quyết toán ngân sáchd. phê chuẩn ngân ... nhập giữa các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư nhằm đảm bảo công bằng xã hội.d.Là quỹ tiền tệ được do nhà nước thực hiện việc kinh doanh và phân phối cho các thành phần kinh tế trong ... ĐỀ CƯƠNG TCTT1Nhóm 6 - Câu hỏi trắc nghiệm chương 2Câu 1: quan hệ kinh tế nào sau đây không thuộc nội dung ngân sách nhà nước:...
 • 12
 • 45,598
 • 240
Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án) pptx

Tài liệu Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... nhiều lần mới đủ để đánh gía B) So sánh giữa các dòng và so sánh với giống khởi đầu C) Kết hợp cả đánh giá dựa trên kiểu hình và kiểm tra kiểu gen D) tất cả đều đúng Đáp án B Câu 22 chọn lọc ... D; K Đáp án D Câu 19 Chọn lọc cá thể một lần thể được áp dụng cho: A) Cây nhân giống vô tính B) Cây tự thụ phấn C) Cây giao phấn D) Cây nhân giống vô tính và cây tự thụ phấn Đáp án -D ... Chỉ thực hiện một lần là đã kết quả B) phải chọn lọc cá thể nhiều lần mới đủ để đánh giá C) phải tiến hành giao phấn để tránh tình trạng thoái hoá giống D) Tiến hành lai giữa các dòng khác...
 • 5
 • 2,215
 • 19
637 Câu Trắc Nghiệm Vật Lý 12 - Ôn thi ĐH (Có Đáp án) pptx

637 Câu Trắc Nghiệm Vật Lý 12 - Ôn thi ĐH (Có Đáp án) pptx

Vật lý

... đây sai?a. Ánh sáng hoặc tính chất sóng,hoặc tính chất hạt. b. Ánh sáng bản chất sóng điện từ.c. Ánh sáng tính chất hạt;hạt ánh sáng gọi là phôton.d Thuyết sóng ánh sáng không giải ... CỦA ÁNH SÁNG403/ Ánh sáng đơn sắc là :a. Ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính b. Ánh sáng bị tán sắc khi qua lăng kínhc. Ánh sáng không bị lệch đường đi khi qua lăng kính d. Ánh sáng ... đúng. Ánh sáng trắng là :a. Ánh sáng không bị đổi màu khi đi qua lăng kính b. Ánh sáng không bị lệch phương khi đi qua lăng kínhc. Ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính d.Ánh sáng bị tán...
 • 41
 • 992
 • 11
trắc nghiệm vật lí 12 theo chủ đề có đáp án

trắc nghiệm vật lí 12 theo chủ đề đáp án

Vật lý

... thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng bước sóngtừ 0,38m đến 0,76m. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,76m còn baonhiêu vân sáng ... SÓNG ÁNH SÁNGChủ đề5.1. Tán sắc ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng1. Phát biểu nào sau đây là sai?A. Trong cùng một môi trường trong suốt, vận tốc sóng ánh sáng màu đỏ lớn hơn ánh sáng màu ... biểusai?A. Mỗi ánh sáng đơn sắc một màu nhất định gọi là màu đơn sắc.B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.C. Những tia sáng màu trong ánh sáng trắng bị...
 • 46
 • 1,299
 • 1
câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế  phần công ty có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty đáp án

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp tư cách pháp nhâna. tên riêng, tài sản c. sự độc lập về tài chínhb. trụ sở giao dịch d. a, b đều đúng d) Các câu trên đều sai Đáp án đúng: c 4) quan nào quyết ... nghị chánh án toà án nhân dân, thẩm phán ra các quyết định cần thiếtthuộc thẩm quyềnd. Tham gia xét xử vụ án 8. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty Cổ phần thể là ... viên24.Trong Cty cổ phần, các cổ đông sáng lập phải đăng kí ít nhất: a.10% tổng số cổ phần phổ thông b.20% tổng số cổ phần phổ thông X c.30% tổng số cổ phần phổ thông d.50% tổng số cổ phần phổ thông25.Trong...
 • 136
 • 1,772
 • 45

Xem thêm