trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương đáp án

Kỹ thuật lập trình

... copy công thức từ ô D3 xuống? Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A #NAME? B KHÔNG C D #VALUE! Câu 57 Trong Excel, với bảng liệu theo hình vẽ để đếm số lượng học sinh dự thi ... B #VALUE C Không xuất D 8637736 Câu 66 Trong Excel, với bảng liệu theo hình vẽ công thức =COUNTIF(A1:F1,”>0”) trả kết bao nhiêu? Trang Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A B #Name? ... Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A ABC B DEF C AB D Các câu sai Câu 90 Giả sử ô E6 chứa liệu chuỗi ngày sinh người (ví dụ: 12/12/1980, để biết tuổi người ta nhập vào công thức...
 • 15
 • 55,560
 • 126
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... nén/giải nén tệp tin Winzip A Winzip khả nén nhiều tệp tin, thư mục thành tệp tin Tệp tin sau nén thường đuôi zip kích thước nhỏ tổng kích thước tệp tin ban đầu B Winzip khả nén nhiều ... sách khách mời) lưu trữ trong: A Tệp tin Word (có phần mở rộng doc) B Tệp tin văn (có phần mở rộng txt) C Tệp tin Excel (có phần mở rộng xls) D Tệp tin thực thi (có phần mở rộng exe) 170: Khi bạn ... Search công cụ để thực việc tìm kiếm tệp tin B Trong thực đơn lệnh View mục Explorer Bars cho phép ẩn công cụ C thể tìm kiếm tệp tin theo: ngày tháng tạo lập theo phần mở rộng tập tin D MS-Windows...
 • 70
 • 56,682
 • 609
Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án)

Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án)

Tin học văn phòng

... lương người làm phòng ”Kế toán” E17=sumif(E3:E10,”Kế toán”,H3:H10) Bài Cho bảng sau: Anh (chị) sử dụng hàm Excel học điền công thức vào ô tương ứng để thực yêu cầu tính toán sau: - Tại ô F3 Cột số ... sau: Anh (chị) sử dụng hàm Excel học điền công thức vào ô tương ứng để thực yêu cầu tính toán sau: - Tại ô F3 Cột số tuần ở: Là số tuần mà khách trọ dựa vào thông tin ngày đến ngày (0.5 đ) - Tại ... trả khách phòng mã phòng bắt đầu ”PA” E15=sumif(C3:C8,”PA*”,J3:J8) Bài Cho bảng sau: Anh (chị) sử dụng hàm Excel học điền công thức vào ô tương ứng để thực yêu cầu tính toán sau: - Tại ô C4...
 • 6
 • 1,806
 • 7
698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

Luật

... dân t i cao quy n kháng ngh theo th t c tái th m b n án, quy t đ nh hi u l c pháp lu t c a Toà án c p, tr quy t đ nh c a H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao Chánh án Toà án nhân dân ... p t nh quy n kháng ngh b n án, quy t đ nh hi u l c pháp lu t c a Toà án nhân dân c p huy n Ngư i kháng ngh b n án, quy t đ nh hi u l c pháp lu t quy n quy t đ nh t m đình ch thi hành ... Ch c n m t ba b ph n nêu D C A, B C đ u sai => D Câu 194 Trong trình t t ng: A Ch v án dân s m i giai đo n kh i t B Ch v án hình s m i giai đo n kh i t C C v án dân s c v án hình...
 • 34
 • 11,603
 • 35
đề thi tin học đại cương có đáp án

đề thi tin học đại cương đáp án

Đại cương

... • Câu 1: Chọn thi t bò nhập (input) a> Keyboard b> Disk c> Printer d> Câu a,b Câu 2: Máy tính bao gồm thao tác sau: a> Nhận thông tin b> Xử lí thông tin c > Xuất lưu trữ thông tin d > Tất Câu ... : a> Xoá tập tin hay thư mục b> Copy tập tin hay thư mục c> Phục hồi tập tin hay thư mục bò xoá trước d> Đổi tên tập tin thư mục Câu 19 : Thuộc tính Read only dùng để : a> Thực thi b> Lưu trữ ... Rename d> Properties Câu 17 : Thay đổi dạng thể ngày a> Chọn Start/Settings/Control panel/Regional settings b> Chọn start/Settings/Control panel/Date/Time c> Câu a, b d> Câu a, b sai • • • • •...
 • 23
 • 2,522
 • 30
698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án) (2)

698 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án) (2)

Pháp luật đại cương

... sau đúng: A Tập quán pháp tập quán nhà nước thừa nhận B Tập quán pháp tập quán nhà nước thừa nhận không cần phải nhà nước thừa nhận C Cả A B D Cả A B sai => C (hero) => A Tập quán pháp hình thức ... hành vi): A Quy phạm đạo đức; Quy phạm tập quán B Quy phạm đạo đức; Quy phạm tập quán; Quy phạm tôn giáo C Quy phạm đạo đức; Quy phạm tập quán; Quy phạm tôn giáo; Quy phạm TCXH D Cả A, B C sai => ... nhà nước thẩm quyền ban hành đảm bảo thi hành biện pháp cưỡng chế VBCB phải tính hợp pháp hợp lí phải vào quy phạm pháp luật cụ thể, hình thức thể theo quy định pháp luật: án, định,...
 • 9
 • 5,593
 • 111
200câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

200câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương (có đáp án)

Pháp luật đại cương

... dân cấp tỉnh quyền kháng nghị án, định hiệu lực pháp luật Toà án nhân dân cấp huyện Người kháng nghị án, định hiệu lực pháp luật quyền định tạm đình thi hành án, định định tái thẩm ... sát nhân dân tối cao quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm án, định hiệu lực pháp luật Toà án cấp, trừ định Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, ... doanh, thương mại, lao động Toà án định quan nhà nước mà Toà án vào để giải vụ án bị huỷ b Điều 307 Người quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng...
 • 18
 • 2,353
 • 2
Trắc nghiệm tin học đại cương( có đáp án)

Trắc nghiệm tin học đại cương( đáp án)

Quản trị mạng

... Excel, ô A2 giá trị chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 nhận kết ô C2: [a] #Value [b] TINHOC [c] TinHoc [d] Tinhoc - Trong bảng tính Excel, ô A2 sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van ... phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán? [a] #= [b] # [c] [d] >< - Giả sử ô D2 công thức =B2*C2/100 Nêu chép công thức đến ô G6 công thức là? [a] E7*F7/100 ... việc sử dụng chữ cái, chữ số ký tự toán học, trình? [a] Giải mã [b] Mã hóa thông tin [c] Bảo mật thông tin - Hiện nhiều nước Việt Nam sử dụng mã truyền tin tiêu chuẩn Hoa Kỳ với tên gọi là?...
 • 30
 • 6,599
 • 12
Trắc nghiệm tin học đại cương( có đáp án)

Trắc nghiệm tin học đại cương( đáp án)

Tin học đại cương

... Trắc nghiệm tin học đại cương( đáp án) PHẦN WORD: Phần 1: - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn dạng cột (dạng ... Excel, ô A2 giá trị chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 nhận kết ô C2: [a] #Value  [b] TINHOC  [c] TinHoc  [d] Tinhoc  - Trong bảng tính Excel, ô A2 sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van ... Excel, ô A2 sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? [a] Tin hoc van phong  [b] Tin hoc Van phong  [c] TIN HOC VAN PHONG  [d] Tin Hoc Van...
 • 22
 • 2,485
 • 0
680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

Sinh học

... đỏ: vàng 234.Khi lai gà lông đen với gà lông trắng chủng F1 màu lông đốm Tiếp tục cho gà F1 giao phối với F2 tỉ lệ lông đen: lông đốm: lông trắng, tính trạng màu lông gà di truyền theo quy ... dúm lông tai, vợ bình thường Các trai họ A tất bình thường B tất dúm lông tai C nửa số trai bình thường, nửa dúm lông tai D phần tư số họ dúm lông tai 441.Ông ngoại bị bệnh máu khó đông, ... cánh dài thân đen, cánh cụt F 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh...
 • 68
 • 1,843
 • 1
70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... B C D Câu 45: năm học 2010- 2011, học phí đại học bình quân bao nhiêu? A B C D 213.000 đồng / tháng 313.000 đồng / tháng 410.000 đồng / tháng 425.000 đồng / tháng Câu 46: tượng bong bóng kinh ... nhà thương mại chuyển công sang nhà xã hội thuộc đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ cho vay để mua, thuê, thuê mua phủ không? A B C D 1, thuộc thuộc, không thuộc, không Cả không Câu 9: BĐS phân thành ... B C D BĐS đầu tư xây dựng, BĐS không đầu tư xây dựng, BĐS chuẩn bị đầu tư xây dựng BĐS đặc biệt, BĐS đầu tư xây dựng, BĐS chuẩn bị đầu tư xây dựng BĐS đầu tư xây dựng, BĐS không đầu tư...
 • 15
 • 6,886
 • 12
Tài liệu ôn thi Pháp luật đại cương có đáp án chuẩn

Tài liệu ôn thi Pháp luật đại cương đáp án chuẩn

Pháp luật đại cương

... tòa án thẩm quyền xét lại vụ ánán định hiệu lực pháp luật bị kháng nghị phát vi phạm pháp luật trình giải vụ án Các án định tòa án hiệu lực bị kháng nghị sau Việc điều tra không ... tụng dân tòa án cấp xét lại vụ ánán định chưa hiệu lực pháp luật tòa án cấp bị kháng cáo kháng nghị Khi giải lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm tòa án phúc thẩm quyền Giữ nguyên án, định ... nhằm thi hành án, định hiệu lực pháp luật tòa án Công an huyện , quyền, phường, thị trấn quan tổ chức nơi người bị kết án cư trú làm việc nhiệm vụ thi hành án định tòa án, báo cáo cho chánh...
 • 36
 • 14,062
 • 10
Trắc nghiệm ôn thi Tin học A

Trắc nghiệm ôn thi Tin học A

Kỹ năng tư duy

... Symbol (ký t c bi t) c chèn vào v n b n thì: a/ th xoá b ng phím Delete, th thay i b/ th chép kích th c, th chép c/ th thay i kích th c d/ th xoá b ng phím Delete 29 Trong Word, mu ... n v n b n vào Clipboard: a/ ánh d u kh i v n b n nh n t h p phím b/ ánh d u kh i v n b n nh n t h p phím CTRL+V CTRL+Z c/ ánh d u kh i v n b n nh n t h p phím d/ ánh d u kh i v n b n r i gõ COPY ... CTRL-X dùng : a/ Xoá kh i v n b n ã c ánh b/ Xoá kh i v n b n ã c ánh d u chép vào Clipboard c/ Dán kh i v n b n Clipboard vào v trí d/ Chép kh i v n b n ã c ánh d u vào hi n hành c a tr Clipboard...
 • 3
 • 448
 • 0
Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương đáp án

Tin học

... chứa ô độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số - Trong Excel, viết sai tên hàm tính toán, chương trình thông báo lỗi? Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án hay ... bền học cao [b] Tính tác dụng lớn [c] Cả đáp án - Nơi dùng để lưu trữ chương trình điều khiển thi t bị, lệnh xử lý (kể lệnh Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án ... đối tượng ngôn ngữ với giá trị mã hóa gán cho gọi là? [a] Mã hóa [b] Mệnh đề [c] Bảng mã Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án hay - Máy vi tính hệ thống thi t bị điện...
 • 30
 • 9,850
 • 17
ôn thi tin học đại cương Visual basic

ôn thi tin học đại cương Visual basic

Kỹ thuật lập trình

... Cácưphépưtoánưtrênưkiểuưdưliệuưsố: ưCácưphépưsố học: ư+,ư-,ư*,ư/,ư\ư,ưMod,ư^ ưCácưphépưtoánưquanưhệư(phépưsoưsánh):ư=,ư,ư= ưThứưtựưư ưtiênưcácưphépưtoán u ưMộtưsốưhàmưtoán học thôngưdụngưchoưdư liệuưkiểuưsố ... Xemưcácưthuậtưtoánưđã (Chúưý:ưKhiưlậpưtrìnhưgiảiưcácưbàiưsố học, thểưchuyểnưsốư vềưdạngưxâuưkýưtựưđểưxửưlý) VD:ư -ưĐếmưchữưsốưcủaưN:ư demư=ưLen(CStr(N)) -ưKiểmưtraưsốưN đốiưxứngưkhông: IfưưCStr(N)ư=ưStrReverse(CStr(N))ưưThenưư ... ngưthức thi -ưKhôngưđư cưsửưdụngưtàiưliệu ợ -ưThờiưgianưlàmưbàiưlàư90ưphút -ưMỗiưđề thi 3ưbàiưvớiưcácưmứcưđộưdễ,ưtrungưbình,ưkhó Thíưsinhưphảiưghiưrõưmãưsốưđề thi vàoưbàiưlàmưvàưphảiưnộpư lạiưđề thi (kẹpưtrongưbàiưlàm)...
 • 38
 • 2,113
 • 6
Trắc nghiệm ôn thi vi sinh đại cương

Trắc nghiệm ôn thi vi sinh đại cương

Y - Dược

... ôn thi vi sinh đại cƣơng 30 d.Plasmid cần thi t cho sống VK 30.Mesosome xuất tế bào phân chia a Đúng b Sai Đáp án: HVT 30 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 31 a Procaryote, không phân hóa, không ... Dengue sốc không sốc? Sốt Dengue sốc thêm triệu chứng hạ huyết áp Sốt Dengue sốc thêm triệu chứng tiểu cầu giảm Sốt Dengue sốc thêm triệu chứng đặc máu Sốt Dengue sốc ... glutamicum vi khuẩn: G+, không bào tử, không di động HVT 28 Câu hỏi ôn thi vi sinh đại cƣơng 29 G+, không bào tử, di động G+, bào tử, di động G-, không bào tử, không di động Cấu trúc nhiễm...
 • 56
 • 709
 • 0
120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

120 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học 11 kỳ 1

Đề thi lớp 11

... trình không B Phần khai báo không thi t phải C Phần thân chương trình D Phần khai báo thư viện không không Câu 44 : A Câu 45 : A C Câu 46 : A Câu 47 : Biểu thức ((25 mod 10) div 2) ... Trong Pascal phép toán div, mod thuộc phép toán sau A Phép toán số học với số thực D.ln() B Phép toán quan hệ C Phép toán số học với số nguyên D Phép toán Logic Câu 77: Tên không ngôn ngữ Pascal A ... Hoán đổi giá trị y t B Hoán đổi giá trị x y C Hoán đổi giá trị x t D Một công việc khác Câu 66 :Câu lệnh X := y ; nghĩa A Gán giá trị X cho Y B Gán giá trị y cho biến X C So sánh xem y có...
 • 11
 • 8,539
 • 14
câu hỏi trắc nghiệm sinh học đai cương có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm sinh học đai cương đáp án

Công nghệ sinh học

... lục? A Vì chất không hấp thụ ánh sáng màu lục nên bị phản chiếu lại mắt B Vì chất không hấp thụ ánh sáng màu đỏ C Vì chất không hấp thụ ánh sáng màu xanh dương D Không ý kiến ý kiến Câu hỏi 4: ... hợp liên tục mạch khuôn tổng hợp gián đoạn Mạch khuôn DNApolymerase gắn vào tổng hợp liên tục đặc điểm gì? A Là mạch khuôn sau B chiều 3’-5’ C chiều 5’-3’ D Không đặc điểm Chương VIII: ... tử amylopectin loại liên kết nào? A Liên kết 1-4 tạo mạch thẳng liên kết 1-6 tạo mạch nhánh B Liên kết 1-6 tạo mạch thẳng liên kết 1-4 tạo mạch nhánh C Chỉ liên kết 1-4 D Chỉ liên kết...
 • 32
 • 17,794
 • 97
Trắc nghiệm hóa học đại cương có đáp án

Trắc nghiệm hóa học đại cương đáp án

Hóa học

... a m t nguyên t th s nơtron khác B Nguyên t c a m t nguyên t th s protron khác C Nguyên t c a m t nguyên t th s kh i khác D Nguyên t c a hai nguyên t khác th s kh i b ng ... chi u tăng c a âm i n 19 Kim lo i c i m chung là: A bán kính nguyên t nh phi kim chu kì B L p ch electron C L p thư ng 5, 6, ho c electron D bán kính nguyên t l n phi kim chu kì ... H2SO4 loãng un nóng, b i vì: A T o khí màu nâu B T o dung d ch màu nâu C T o khí không màu mùi x c ( ó khí SO2) D T o khí không màu hoá nâu không khí 40 Ngư i ta nói thư ng halogen n...
 • 41
 • 1,036
 • 3
Trắc nghiệm kinh tế học đại cương (có đáp án)

Trắc nghiệm kinh tế học đại cương (có đáp án)

Kinh tế vi mô

... Bán đợc suất nhà kinh tế nói không hiệu Chi phí chìm không biểu thị chi phí hội Nếu bánh bán với giá 8$ nhng hai bánh b Công thu nhập đại diện bán hàng thể c Không thấy khác thù lao chi phí ... Chi phí kế toán luôn lớn chi phí kinh tế b Chi phí kinh tế luôn lớn chi phí kế toán c Lợi nhuận kế toán luôn lớn lợi nhuận kinh tế d Lợi nhuận kinh tế luôn lớn lợi nhuận kế toán e Không câu Các ... kinh tế học Một môn khoa học khách quan mức độ nào? Một môn khoa học xã hội khách quan mức độ nào? Tại loại bỏ hoàn toàn tính chủ quan nghiên cứu kinh tế học? Phải điều ủng hộ cho phê phán phơng...
 • 105
 • 7,572
 • 22

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008