trò của người giáo viên trong việc phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh

Phát triển năng lực nhận thức duy cho học sinh Trung học phổ thông qua bài tập hóa học (Phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao)

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh Trung học phổ thông qua bài tập hóa học (Phần hiđrocacbon lớp 11- nâng cao)

Quản trị kinh doanh

... làm việc 1.1.3 Sự phát triển lực nhận thức cho học sinh Việc phát triển lực nhận thức thực chất hình thành phát triển lực suy nghĩ linh hoạt, sáng tạo mà bƣớc đầu giải toán nhận thức, vận dụng vào ... lý luận nhận thức HS, từ khái niệm công cụ nhận thức, điều kiện cần thiết để HS phát triển lực nhận thức tƣ Vai trò ngƣời GV việc phát triển lực nhận thức tƣ HS + Khái quát chung tập hóa học: Tác ... đẩy mở rộng phát triển tƣ duy, quan hệ xã hội, tình bạn bè, trách nhiệm tập thể Nhƣ lực nhận thức liên quan trực tiếp với tƣ Năng lực nhận thức, lực trí tuệ đƣợc phát triểnphát triển 1.2 CƠ...
 • 132
 • 4,762
 • 21

Phát triển năng lực nhận thức duy cho học sinh qua hệ thống bài tập hóa học chương nitơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh qua hệ thống bài tập hóa học chương nitơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... tác giáo dục nói chung nhƣ tất giáo viên giảng dạy môn Hóa học làm để phát huy hết nguồn tiềm lực học sinh, phát triển lực nhận thức, bồi dƣỡng rèn luyện phẩm chất tƣ cho học sinh? Là sinh viên ... việc phát triển tƣ cho học 16 sinh qua việc giải tập khó khăn Giáo viên hầu nhƣ điều kiện để bồi dƣỡng phát triển nhân tài 17 CHƢƠNG II: NỘI DUNG NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC, ... đến sai lầm học sinh là: + Do tâm lí sinh lí đặc biệt học sinh + Do chƣớng ngại nhận thức + Quá trình sƣ phạm không hoàn thiện giáo viên, mà chủ yếu việc phát triển tƣ hóa học cho học sinh …, điều...
 • 117
 • 772
 • 3

Phát triển năng lực nhận thức duy cho học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học có liên quan đến thực tiễn môi trường (phần hóa học vô cơ ở trung học

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học có liên quan đến thực tiễn và môi trường (phần hóa học vô cơ ở trung học

Báo cáo khoa học

... biện pháp phát triển lực nhận thức t- cho học sinh thông qua tập hoá học thực tiễn môi tr-ờng 42 2.4.1- Rèn lực quan sát 42 2.4.2- Rèn lực vận dụng kiến thức hoá học vào việc giải ... n thc tin , mụi trng 35 Ch-ơng Một số biện pháp phát triển lực nhận thức t- cho học sinh thông qua hệ thống tập hoá học thực tiễn môi tr-ờng 38 2.1 Tm quan trng ca phỏt trin ... iểm luận văn 10 Ch-ơng 1: sở Lí LUN V thực tiễn Vấn Đề Phát triển lực nhận thức t- thông qua hệ thống tập hoá học có liên quan đến thực tiễn môI tr-ờng 11 1.1 C s lý...
 • 182
 • 672
 • 2

Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần vô cơ (hóa học 9) theo hướng phát triển năng lực nhận thức duy cho học sinh trung học cơ sở

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần vô cơ (hóa học 9) theo hướng phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh trung học cơ sở

Sư phạm

... hc sinh GI THUYT KHOA HC Nu xõy dng c h thng bi húa hc theo hng phỏt trin nng lc nhn thc v t cho hc sinh thỡ s phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca hc sinh, gõy hng thỳ hc cho hc sinh, ... trng t duy, l im i ti ca quỏ trỡnh t duy, cng l im xut phỏt ca mt quỏ trỡnh Bi: Khỏi nim "phõn t" l ht nh nht, mang tớnh cht vt lý v hoỏ hc ca cht, cỏc nguyờn t to thnh * Phỏn oỏn: Trong t duy, ... LC NHN THC V T DUY CHO HC SINH TRNG TRUNG HC C S MC CH NGHIấN CU Nghiờn cu: Xõy dng v s dng h thng bi húa hc phn vụ c (húa hc lp 9) theo hng phỏt trin nng lc nhn thc v t cho hc sinh THCS NHIM...
 • 215
 • 2,218
 • 8

PHÁT TRIỂN NĂNG lực NHẬN THỨC DUY CHO học SINH TRUNG học cơ sở THÔNG QUA bài tập hóa học

PHÁT TRIỂN NĂNG lực NHẬN THỨC và tư DUY CHO học SINH TRUNG học cơ sở THÔNG QUA bài tập hóa học

Thạc sĩ - Cao học

... dưỡng lực học sinh lên mức cao 32 CHƯƠNG NỘI DUNG NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC BỒI DƯỠNG DUY HÓA HỌC CHO HỌC SINH 2.1 Chuẩn bị cho người giáo viên hóa học, người giáo ... CHƯƠNG NỘI DUNG NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC BỒI DƯỠNG DUY HÓA HỌC CHO HỌC SINH 33 2.1 Chuẩn bị cho người giáo viên hóa học, người giáo viê hóa học cần phải làm ... giúp học sinh phát triển lực duy, mà đỉnh cao sáng tạo, cần phải tập luyện cho học sinh sáng tạo, mà đặc trưng tạo sản phẩm mang tính mẻ Trong học tập hóa học, hoạt động chủ yếu để phát...
 • 66
 • 555
 • 0

Vận dụng phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học phần kim loại trường THPT nhằm phát triển năng lực nhận thức duy cho học sinh

Vận dụng phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học phần kim loại trường THPT nhằm phát triển năng lực nhận thức và tư duy cho học sinh

Hóa học

... học hóa học nhiệm vụ người giáo viên phát triển lực nhận thức cho học sinh Để phát triển sáng tạo, lực nhận thức có nhiều phương pháp phương tiện Trong dạy học hóa học toán hóa học coi ... làm việc 1.1.3 Sự phát triển lực nhận thức cho học sinh Việc phát triển lực nhận thức thực chất hình thành phát triển lực suy nghĩ linh hoạt, sáng tạo mà bước đầu giải toán nhận thức, vận dụng vào ... chất tưởng đạo đức 1.4.4 Mối quan hệ tập hóa học việc phát triểnhọc sinh Trong học tập hóa học, hoạt động giải tập hóa học hoạt động chủ yếu để phát triển cho học sinhgiáo viên...
 • 72
 • 473
 • 1

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sư phạm

... thức phát triển lực nhận thức ta có số nhận xét khái quát: a- Việc phát triển lực nhận thức thực chất hình thành phát triển lực suy nghĩ linh hoạt, sáng tạo mà bước đầu giải “bài toán” nhận thức, ... dạy học Trong hoạt động này, hs thể cách nhìn nhận, giải vấn đề nhận xét, đánh giá cách giải bạn Như vậy, lực nhận thức liên quan trực tiếp với Năng lực nhận thức, lực trí tuệ phát triển phát ... hợp lực trí tuệ người (quan sát, ghi nhớ, ng ng, duy) mà đặc trưng độc lập sáng tạo nhằm ứng phó với tình mới” 2.2 Sự phát triển lực nhận thức cho học sinh Khi nghiên cứu trình nhận...
 • 169
 • 2,382
 • 10

“LỰA CHỌN, xây DỰNG hệ THỐNG câu hỏi bài tập về pư OXH KHỬ (PHẦN vô cơ BAN KHTN) PHÁT HUY NĂNG lực NHẬN THỨC DUY CHO học SINH ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

“LỰA CHỌN, xây DỰNG hệ THỐNG câu hỏi và bài tập về pư OXH  KHỬ (PHẦN vô cơ  BAN KHTN) PHÁT HUY NĂNG lực NHẬN THỨC và tư DUY CHO học SINH ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

Khoa học tự nhiên

... lĩnh hội kiến thức, kĩ môn Hóa học đ-ợc tốt, ng-ời giáo viên không sử dụng câu hỏi tập để hình thành kiến thức, khắc sâu, hoàn thiện kiến thức kĩ qua góp phần phát huy lực nhận thức t- cho hs ... tiến hành trao đổi với thầy cô tổ môn ph-ơng pháp giảng dạy khoa Hóa học tr-ờng đại học s- phạm Hà Nội, giáo viên hs trung học phổ thông - Thc nghim s phm v s lý kt qu thc nghim (bng cỏc phng ... nghiên cứu sử dụng hệ thống tập việc soạn giáo án giảng nghiên cứu tài tiệu thực nghiêm s- phạm đánh giá hiệu việc sử dụng chúng NI DUNG Chng I: C s lớ lun ca ti Trong chng ny chỳng tụi ó cp...
 • 27
 • 275
 • 0

Phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học phổ thông

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học phổ thông

Khoa học xã hội

... thú học tập cho HS” Với yêu cầu đó, mục tiêu giáo dục cấp học ý hướng tới việc hình thành lực cho học sinh : lực nhận thức, lực hành động, lực duy, lực giải vấn đề, lực thích ứng Trong dạy học ... sở lí luận phát triển lực nhận thức học sinh thông qua trình dạy học môn hoá học Ý nghĩa, tác dụng tập hoá học nói chung tập hoá học thực nghiệm nói riêng phát triển lực nhận thức HS + Lựa ... giáo viên dạy học môn hóa học trường THPT Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC NHẬN THỨC DUY BÀI TẬP HOÁ HỌC THỰC NGHIỆM 1.1 Hoạt động nhận thức phát triểnhọc sinh trình dạy học...
 • 25
 • 2,023
 • 8

Phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học phổ thông

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học thực nghiệm trong chương trình hóa học phổ thông

Sư phạm

... LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NĂNG LỰC NHẬN THỨC DUY BÀI TẬP HOÁ HỌC THỰC NGHIỆM 1.1 Hoạt động nhận thức phát triểnhọc sinh trình dạy học hóa học 1.1.1 Khái niệm nhận thức Nhận thức ba mặt đời sống ... hợp lí phát triển đƣợc lực nhận thức tƣ HS cần thiết 29 Chƣơng 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC DUY CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC THỰC NGHIỆM 2.1 Nhận xét ... động, lực tƣ duy, lực giải vấn đề, lực thích ứng Việc dạy học hóa học, việc truyền thụ kiến thức, kĩ hóa học cho học sinh ý đến việc hình thành lực hành động kĩ vận dụng kiến thức hóa học, tiến...
 • 149
 • 521
 • 0

Phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên với sự trợ giúp của công nghệ thông tin (chương Nguyên tử - Hóa học lớp 10 chương trình nâng cao

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên với sự trợ giúp của công nghệ thông tin (chương Nguyên tử - Hóa học lớp 10 chương trình nâng cao

Báo cáo khoa học

... thức 1.2.1 Nhận thức 1.2.2 1.2.3 Phát triển lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông Phát triển lực nhận thức thực chất hình thành phát triển ... tiếp nhận đường quan trọng để bồi dưỡng nhận 13 thức thông qua giáo dục Qua giáo dục, người hình thành phát triển lực nhận thức cách khoa học đắn 1.2.1.2 Năng lực nhận thức Năng lực nhận thức ... kiến thức Đây biểu cao phát triển lực nhận thức Sáng tạo kiến thức đòi hỏi tất kỹ nhận thức, duy, ng ng, phê phán, đánh giá,…đạt mức độ cao 1.2.4 Vai trò dạy học hóa học việc phát triển...
 • 121
 • 1,171
 • 0

Sử dụng phương pháp grap lược đồ duy nhằm phát triển năng lực nhận thức duy logic cho học sinh trong giờ ôn tập luyện tập phần phi kim hoá học lớp 10 nâng cao

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy nhằm phát triển năng lực nhận thức và tư duy logic cho học sinh trong giờ ôn tập  luyện tập phần phi kim hoá học lớp 10 nâng cao

Khoa học xã hội

... chất quý báu học tập, lao động sản xuất, xây dựng bảo vệ tổ quốc 1.1.2 Phát triển lực nhận thức HS dạy học HH Trong việc phát triển lực nhận thức cho HS, khâu trung tâm phát triển lực t duy, cần ... dạng BT nhận thức đòi hỏi giải thích, biện luận có hiệu cao việc phát triển t HH PP nhận thức cho HS Thông qua việc hớng dẫn HS giải tập nhận thức cụ thể mà giúp HS có đợc PP nhận thức, PP phát ... 1.1 Phát trin nng lc nhn thc ca HS dy hc HH .9 1.1.1 Vic DH HH góp phn phát trin nng lc nhn thc ca HS 1.1.2 Phát triển lực nhận thức HS dạy học hoá học 10 1.2 Bài luyện tập- ôn tập- học phát triển...
 • 88
 • 1,108
 • 8

Phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học (phần hữu cơ hóa học lớp 12 nâng cao)

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học (phần hữu cơ hóa học lớp 12 nâng cao)

Khoa học xã hội

... niệm nhận thức * Nhận thức bao gồm: nhận thức cảm tính (cảm giác tri giác), nhận thức lí tính (tư tưởng ng) * Trong việc phát triển lực nhận thức học sinh, khâu trung tâm phát triển lực duy, ... dụng tập hóa học để phát triển lực nhận thức học sinh? Giả thuyết khoa học Sử dụng hệ thống tập phân loại theo mức độ nhận thức học giúp học sinh phát triển lực nhận thức duy, góp phần ... để phát triển học sinh Việc đánh giá trình học tập học sinh thông qua việc đánh giá trình độ phát triển học sinh bao hàm: đánh giá trình độ phát triển lực nhận thức, lực lực kỹ thực hành...
 • 26
 • 1,170
 • 2

Phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học (phần hữu cơ hóa học lớp 12 nâng cao

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học (phần hữu cơ hóa học lớp 12 nâng cao

Sư phạm

... độ phát triển HS bao hàm: Đánh giá trình độ phát triển lực nhận thức, lực lực kỹ thực hành Tiêu chí đánh giá mức độ phát triển có nhiều quan điểm Đánh giá trình độ phát triển học sinh ... phát triển lực nhận thức duy, góp phần đào tạo người theo định hướng đổi giáo dục Đảng thực cần thiết Trên sở chọn đề tài: Phát triển lực nhận thức học sinh thông qua hệ thống tập hóa học ... sở lý luận phát triển lực nhận thức HS trình dạy, học hoá học, tác dụng tập hoá học việc phát triển lực nhận thức - Lựa chọn, xây dựng hệ thống tập phần hữu chương trình hóa học lớp 12...
 • 146
 • 651
 • 0

Phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học phần hóa học đại cương lớp 10 ban nâng cao

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học phần hóa học đại cương lớp 10 ban nâng cao

Sư phạm

... thao tác dạy học hóa học trường phổ thông Trong việc phát triển lực nhận thức học sinh, khâu trung tâm là phát triển lực đặc biệt cần trọng rèn cho học sinh thao tác duy: Phân ... hỏi đòi hỏi tìm tòi , 1.2.3 Quan hệ tập hóa học với việc phát triển lực nhận thức học sinh Trong học tập hóa ho ̣c, mô ̣t những hoạt đô ̣ng chủ yế u để phát triể n cho HS là ... mối quan ̣ bản chấ t các hiê ̣n ̣ng đươ ̣c nghiên cứu 1.1.4.2 Sự phát triển dạy học hóa học Việc phát triển cho học sinh trước hết là giúp học sinh nắm vững kiến thức hóa học,...
 • 149
 • 487
 • 0

Phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học về phản ứng oxi hóa - khử (phần phi kim Hóa học lớp 10 - chương trình nâng cao

Phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh thông qua hệ thống bài tập hóa học về phản ứng oxi hóa - khử (phần phi kim Hóa học lớp 10 - chương trình nâng cao

Sư phạm

... Sự phát triển lực nhận thức cho học sinh Khi nghiên cứu trình nhận thức phát triển lực nhận thức có số nhận xét khái quát: 13 a- Việc phát triển lực nhận thức thực chất hình thành phát triển lực ... sở lý luận phát triển lực nhận thức học sinh trình dạy học hoá học, tác dụng tập hoá học việc phát triển lực nhận thức - Nghiên cứu sở lý thuyết phản ứng oxi hoá - khử, vai trò vị trí phản ... LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Hoạt động nhận thức phát triển lực nhận thức 1.1.1 Khái niệm nhận thức 1.1.2 Sự phát triển lực nhận thức HS 1.2 hoá học ...
 • 208
 • 942
 • 0

Tuyển chọn sử dụng hệ thống bài tập chương Amin, Amino Axit Protein (Hóa học 12) để phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh

Tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập chương Amin, Amino Axit và Protein (Hóa học 12) để phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh

Thạc sĩ - Cao học

... nhận xét sau: Thứ nhất, đa số giáo viên nhận thức mục đích việc dạy học phải trọng đến việc phát triển lực nhận thức cho học sinh , đa số giáo viên lại sử dụng tập để phát triển lực nhận thức ... tiến hành thí nghiệm hóa học đòi hỏi người học dựa giải pháp phát triển nhận thức kỹ nhận thức Trong việc phát triển lực nhận thức HS, khâu trung tâm phát triển lực duy, đặc biệt trọng rèn ... điểm nhà tâm lí học Jean Piaget phát triển lực nhận thức, mô hình trình nhận thức, vấn đề phát triển duy, hóa học- đánh giá trình độ phát triển học sinh Việt Nam Bài tập hóa học : Khái niệm,...
 • 127
 • 884
 • 1

Tuyển chọn sử dụng hệ thống bài tập chương Este - Lipit Hóa học 12 để phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh

Tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập chương Este - Lipit Hóa học 12 để phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh

Thạc sĩ - Cao học

... hóa học 12 để phát triển lực nhận thức học sinh Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC DUY CHO HỌC SINH 1.1 Cơ sở lý luận nhận thức 1.1.1 ... nhận xét sau: Thứ nhất, đa số giáo viên nhận thức mục đích việc dạy học phải trọng đến việc phát triển lực nhận thức cho học sinh , đa số giáo viên lại sử dụng tập để phát triển lực nhận thức ... thức thông qua học cách thức tiến hành thí nghiệm hóa học đòi hỏi người học dựa giải pháp phát triển nhận thức kỹ nhận thức Trong việc phát triển lực nhận thức HS, khâu trung tâm phát triển lực...
 • 128
 • 686
 • 0

Tuyển chọn sử dụng hệ thống bài tập chương este lipit hóa học 12 để phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh

Tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập chương este  lipit hóa học 12 để phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh

Kinh tế

... hóa học 12 để phát triển lực nhận thức học sinh Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC DUY CHO HỌC SINH 1.1 Cơ sở lý luận nhận thức 1.1.1 ... nhận xét sau: Thứ nhất, đa số giáo viên nhận thức mục đích việc dạy học phải trọng đến việc phát triển lực nhận thức cho học sinh , đa số giáo viên lại sử dụng tập để phát triển lực nhận thức ... thức thông qua học cách thức tiến hành thí nghiệm hóa học đòi hỏi người học dựa giải pháp phát triển nhận thức kỹ nhận thức Trong việc phát triển lực nhận thức HS, khâu trung tâm phát triển lực...
 • 141
 • 366
 • 1

Xem thêm