trò của các thuốc làm tăng co bóp cơ tim trong điều trị suy tim giai đoạn cuối

Khôi phục trí nhớ cho trẻ bằng âm nhạc pps

Khôi phục trí nhớ cho trẻ bằng âm nhạc pps

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... phát làm tảng cho cách tiếp cận mới, nhằm giúp người trí nhớ sau bị tổn thương não phục hồi tư Đây tin vui cho vị phụ huynh thiên hướng âm nhạc, mong muốn truyền thụ khiếu cho Theo ABConline ... Tất gái phải tham gia kiểm tra trí nhớ thị giác trí nhớ từ Trong kiểm tra từ, nữ sinh chơi nhạc nhớ trung bình nhóm lại 16% Vậy cách âm nhạc lại hỗ trợ em việc liên tưởng từ? Chan tin việc ... phát triển phần thùy thái dương trái gọi planum temporale, nơi chịu trách nhiệm trí nhớ từ Nói cách khác, việc nhớ từ loại "sản phẩm phụ" trình não tư âm nhạc Ủng hộ cho nhận định kết nghiên...
 • 5
 • 229
 • 0
Tài liệu GA AM NHAC 6 HK II MOI

Tài liệu GA AM NHAC 6 HK II MOI

Âm nhạc

... hai câu cuối Kết cách nhắc lại câu ngày đầuvỗ thêm lần Củng cố bài: - Chọn hai HS nữ nam trình bày hát mức độ hoàn chỉnh Dặn dò: - Về nhà ôn lại hát để hát cách thục - Phải hát thuộc giai điệu ... long lanh, thơ ngây tuổi học trò đầy hồn nhiên, mơ ớc Bài hát đợc nhiều HS đón nhận, yêu thích Nghe băng mẫu GV trình bày hát Chia đoạn, chia câu: Bài hát hai đoạn, đoạn gồm hai câu Luyện Trờng ... trích đoạn Con voi Hò kiến thiết nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát HS đọc Giới thiệu Lúa thu Nghe hát Nghe băng hát Lúa thu 1-2 lần theo Dặn dò: - Về nhà ôn lại hát để hát cách thục - Phải hát thuộc giai...
 • 35
 • 301
 • 0
Tài liệu D/am nhac

Tài liệu D/am nhac

Âm nhạc

... b¶y + HS biÕt s¬ qua vỊ nh¹c sÜ Trai-cop-xki mét nh¹c sÜ nỉi tiÕng thÕ giíi KÜ n¨mg + HS ®äc ®óng giai ®iƯu, h¸t ®óng lêi ca bµi T§N sè 1: C©y s¸o H¸t ®óng giai ®iƯu lêi cac cđa bµi h¸t; tËp h¸t ... cho em tÊt c¶ §Ỉc ®iĨm cđa nh÷ng ca khóc phỉ th¬ ?( giai ®iƯu , lêi ca ) * §Ỉc ®iĨm: Lêi ca cã chÊt lỵng NT tèt, c« ®äng, gỵi c¶m, xóc tÝch, Giai ®iƯu g¾n kÕt nhn nhun víi lêi th¬ VD : H¹t g¹o ... h¸t, h¸t ®óng giai ®iƯu bµi h¸t: Nơ cêi , Nh¹c Liªn X«- Pháng dÞch lêi ViƯt: Ph¹m Tuyªn - KÜ n¨ng: + HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t: Nơ cêi víi t×nh c¶m vui vµ nhiƯt t×nh ThĨ hiƯn ®óng giai ®iƯu, lêi...
 • 47
 • 247
 • 0
Tài liệu KT AM NHAC 9

Tài liệu KT AM NHAC 9

Âm nhạc

... ĐÀP ÁN Môn: Âm nhạc I.Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: - Ngắm đất nước ( ) - Trong sống đầm ấm ( ) - Một khức ca vang vọng ( ) - Một điệu nhạc sáng ( ) - Xa xa đàn thuyền nan ... 1: Lí đa (Dân ca quan họ Bắc Ninh) Lí dĩa bánh bò (Dân ca Quãng Nam) Lí (Dân ca Nam Bộ) Câu 2: Đoạn nhạc phải đạt yêu cầu sau: Viết hóa biểu, đủ ô nhịp, nhịp 2/4, kết thúc nốt Son ...
 • 2
 • 231
 • 0
Tài liệu KT AM NHAC 9

Tài liệu KT AM NHAC 9

Âm nhạc

... ĐÀP ÁN Môn: Âm nhạc I.Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: - Ngắm đất nước ( ) - Trong sống đầm ấm ( ) - Một khức ca vang vọng ( ) - Một điệu nhạc sáng ( ) - Xa xa đàn thuyền nan ... 1: Lí đa (Dân ca quan họ Bắc Ninh) Lí dĩa bánh bò (Dân ca Quãng Nam) Lí (Dân ca Nam Bộ) Câu 2: Đoạn nhạc phải đạt yêu cầu sau: Viết hóa biểu, đủ ô nhịp, nhịp 2/4, kết thúc nốt Son ...
 • 2
 • 215
 • 0
Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

Âm nhạc

... b¶y + HS biÕt s¬ qua vỊ nh¹c sÜ Trai-cop-xki mét nh¹c sÜ nỉi tiÕng thÕ giíi KÜ n¨mg + HS ®äc ®óng giai ®iƯu, h¸t ®óng lêi ca bµi T§N sè 1: C©y s¸o H¸t ®óng giai ®iƯu lêi cac cđa bµi h¸t; tËp h¸t ... cho em tÊt c¶ §Ỉc ®iĨm cđa nh÷ng ca khóc phỉ th¬ ?( giai ®iƯu , lêi ca ) * §Ỉc ®iĨm: Lêi ca cã chÊt lỵng NT tèt, c« ®äng, gỵi c¶m, xóc tÝch, Giai ®iƯu g¾n kÕt nhn nhun víi lêi th¬ VD : H¹t g¹o ... h¸t, h¸t ®óng giai ®iƯu bµi h¸t: Nơ cêi , Nh¹c Liªn X«- Pháng dÞch lêi ViƯt: Ph¹m Tuyªn - KÜ n¨ng: + HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t: Nơ cêi víi t×nh c¶m vui vµ nhiƯt t×nh ThĨ hiƯn ®óng giai ®iƯu, lêi...
 • 47
 • 345
 • 0
Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

Tài liệu GA AM NHAC LOP 9 - MOI

Âm nhạc

... b¶y + HS biÕt s¬ qua vỊ nh¹c sÜ Trai-cop-xki mét nh¹c sÜ nỉi tiÕng thÕ giíi KÜ n¨mg + HS ®äc ®óng giai ®iƯu, h¸t ®óng lêi ca bµi T§N sè 1: C©y s¸o H¸t ®óng giai ®iƯu lêi cac cđa bµi h¸t; tËp h¸t ... cho em tÊt c¶ §Ỉc ®iĨm cđa nh÷ng ca khóc phỉ th¬ ?( giai ®iƯu , lêi ca ) * §Ỉc ®iĨm: Lêi ca cã chÊt lỵng NT tèt, c« ®äng, gỵi c¶m, xóc tÝch, Giai ®iƯu g¾n kÕt nhn nhun víi lêi th¬ VD : H¹t g¹o ... h¸t, h¸t ®óng giai ®iƯu bµi h¸t: Nơ cêi , Nh¹c Liªn X«- Pháng dÞch lêi ViƯt: Ph¹m Tuyªn - KÜ n¨ng: + HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t: Nơ cêi víi t×nh c¶m vui vµ nhiƯt t×nh ThĨ hiƯn ®óng giai ®iƯu, lêi...
 • 47
 • 339
 • 0
Tài liệu KT AM NHAC 9

Tài liệu KT AM NHAC 9

Âm nhạc

... ĐÀP ÁN Môn: Âm nhạc I.Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: - Ngắm đất nước ( ) - Trong sống đầm ấm ( ) - Một khức ca vang vọng ( ) - Một điệu nhạc sáng ( ) - Xa xa đàn thuyền nan ... 1: Lí đa (Dân ca quan họ Bắc Ninh) Lí dĩa bánh bò (Dân ca Quãng Nam) Lí (Dân ca Nam Bộ) Câu 2: Đoạn nhạc phải đạt yêu cầu sau: Viết hóa biểu, đủ ô nhịp, nhịp 2/4, kết thúc nốt Son ...
 • 2
 • 212
 • 0
Tài liệu GA âm nhac 5-HKII

Tài liệu GA âm nhac 5-HKII

Tiểu học

... Ôn tập hát Hát mừng - Đàn giai điệu cho HS nghe hát lại hát - Đệm đàn tổ chức cho HS luyện tập hát thuộc lời ca theo nhóm, cá nhân - Tổ chức cho HS trình bày hát theo cách hát đối đáp, đồng ca ... đọc cao độ nốt theo đàn hướng dẫn GV - Luyện tập tiết tấu theo hướng dẫn Đàn giai điệu TĐN số - Cho HS nêu tên nốt nhạc đoạn, đàn cao độ hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích song hành kết hợp ... tấu, giải thích số từ khó “Tre ngà” “chim tấu chuyền” - Đàn giai điệu hướng dẫn HS luyện giọng - Khởi động giọng âm Mi - ma - Đàn giai điệu hướng dẫn HS hát câu - Lắng nghe hát theo đàn hướng...
 • 23
 • 285
 • 0
Hâm nóng giờ học bằng âm nhạc pot

Hâm nóng giờ học bằng âm nhạc pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... đó, việc sử sụng âm nhạc cách chọn lọc tăng khả tập trung học viên Ở số chương trình truyền hình hay dạy tiếng Anh ví dụ ESL Podcast (English for Everyone), audio đoạn nhạc khởi động sau kết ... trình tiêu biểu việc đưa âm nhạc vào học Mỗi phần nghe mở rộng giới thiệu kết thúc đoạn nhạc liên quan, điều tạo cho học không khí khác lạ sôi động so với không khí thường ngày lớp học Có ... hỗ trợ đắc lực lớp học Siêu khuyến tháng Ví dụ: Bạn muốn sử dụng âm nhạc để hỗ trợ cho 12 việc làm tập ngữ pháp bạn sử dụng thể loại nhạc mà tính chất lặp lặp Phát hành thẻ học Luyện nói tiếng...
 • 4
 • 204
 • 0
Trị liệu bằng muối - có phù hợp với bạn không? potx

Trị liệu bằng muối - phù hợp với bạn không? potx

Thời trang - Làm đẹp

... phủ lên da nói trước với người trị liệu da bạn da nhạy cảm Liệu pháp muối cách đặc biệt giúp da bạn sáng bóng rực rỡ Vì trước buổi hội hay đám cưới, bạn nên thực để làm ...
 • 2
 • 238
 • 0
Phương pháp trị liệu bằng trường sinh học-Nhân điện (tác giả: Lương minh Đăng)

Phương pháp trị liệu bằng trường sinh học-Nhân điện (tác giả: Lương minh Đăng)

Tư liệu khác

... lách thận; Luân Xa 4: Chữa trị hệ tuần hoàn Tim, xơ mỡ đóng mạch máu Tim; Luân xa 5: Chữa trị hệ hô hấp mũi, phổi, cuống họng, da, kể hen suy n dị ứng; Luân xa 7: Điều khiển toàn thể: Hệ thần ... ngoại: Cố gắng trị Bớu buồng trứng tử cung: L2 + lọc máu Bớu não: L7 + lọc máu Cai thuốc lá: Mợn điếu thuốc ngời nhờ cai thuốc, ngậm điếu thuốc vào miệng mình, châm lửa đốt hít vào đoạn thổi khói ... triệu chứng đau: L3 + lọc máu Thuốc gia truyền (sắp sửa bị mổ) ăn đậu xanh ngày trị L3 (xem đoạn kiết lỵ cách ăn chữa cho khỏi mổ) Đậu xanh Cam thảo tạo nên thuốc trị đờng ruột non ruột già 138...
 • 14
 • 2,878
 • 73
Tài liệu về âm nhạc pot

Tài liệu về âm nhạc pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... schoolchildren rose because of wartime and postwar conditions, these same conditions made the schools even less prepared to cope with the food The wartime economy meant that few new schools were ... constructed throughout the country, the reliance on coal increased throughout the country, the reliance on coal increased Since the First World War, coal-fired power plants had a combined in the United ... question, analyze, and conduct their own research At the same time, the new university greatly expanded in size and course offerings, breaking completely out of the old, constricted curriculum...
 • 39
 • 338
 • 0
Quang trị liệu bằng LASER bán dẫn pps

Quang trị liệu bằng LASER bán dẫn pps

Sức khỏe giới tính

... điều biến, công suất phát xạ tia laser thời gian điều trị - Theo tây y: điều trị trực tiếp tổn thương theo vị trí thể học Thiết bị điều trị tổn thương độ nông sâu khác so với bề mặt da cách điều ... nơi tổn thương Điều làm cho kỹ thuật điều trị đơn giản, dễ phổ cập rộng rãi phạm vi điều trị thiết bị quang trị liệu laser bán dẫn mở rộng đáng kể Trong thiết bị, hai tia laser làm việc hai bước ... thiết bị quang trị liệu laser bán dẫn điều trị sau: - Theo đông y: điều trị trực tiếp lên A thị huyệt huyệt kinh điển Trong trường hợp phép châm bổ, tả, bình bổ, bình tả thực cách thay đổi thông...
 • 4
 • 381
 • 2
Khởi đầu sự phát triển toàn diện của trẻ bằng âm nhạc ppt

Khởi đầu sự phát triển toàn diện của trẻ bằng âm nhạc ppt

Mầm non - Tiểu học

... triển thể chất, nhận thức, cảm xúc, kỹ xã hội điều quan trọng bạn nhận thức tảng cho việc học tập trẻ năm đầu đời trải nghiệm tất giác quan Âm nhạc làm cho trẻ em động! Những tác động hữu ích âm ... vận động tòan thể phân định thời gian cho động tác Ngay trước em bé khả tự làm hoạt động này, cha mẹ bé, theo cách tự nhiên, nên tham gia vào việc ca hát, lắc lư, nhảy múa, khiêu vũ hoạt động ... ngữ cảnh âm nhạc tạo nên cầu nối vững người bé tiếp xúc hàng ngày xúc cảm liên quan đến chúng Điều làm cho âm nhạc trở thành phương tiện truyền thông lý tưởng giúp kích thích phát triển xúc cảm...
 • 8
 • 319
 • 0
Trị liệu bằng muối - có phù hợp với bạn không docx

Trị liệu bằng muối - phù hợp với bạn không docx

Thời trang - Làm đẹp

... sữa tắm cách tốt để giữ dầu mùi thơm da Bạn thực liệu pháp tuỳ chọn kết hợp liệu pháp muối massage Muối biển phủ lên da nói trước với người trị liệu da bạn da nhạy cảm Liệu pháp muối cách đặc ... muối cách đặc biệt giúp da bạn sáng bóng rực rỡ Vì trước buổi hội hay đám cưới, bạn nên thực để làm ...
 • 3
 • 183
 • 0
Trụ-sinh, kháng-sinh và phương pháp trị liệu bằng Bacteriophage ppsx

Trụ-sinh, kháng-sinh và phương pháp trị liệu bằng Bacteriophage ppsx

Cao đẳng - Đại học

... kháng-sinh thuốc Penicillin Steptomycin bám chặt vào chất 16S rRNA ribosome vi-trùng làm ngăn cản sản xuất protein vi-trùng làm chúng không tăng trưởng Phải công nhận Penicillin làm thay đổi cách thức ... nhiểm trùng Nồng lượng thuốc xịt cao, đủ để diệt tất vitrùng nơi xịt thuốc gió đưa đẩy hạt mịn thuốc bay khấp nơi xung quanh xa, làm giảm dần nồng độ thuốc Dù nồng độ thuốc giảm đủ để tiêu diệt ... kháng thuốc vào vitrùng nhạy cảm (sensitive) để làm chúng trở thành kháng với loại thuốc muốn Hiện kháng–sinh vấn đề nan giải giới Gần loại vitrùng trở nên kháng thuốc đề khàng chất thuốc...
 • 17
 • 501
 • 0

Xem thêm