trình xem xét xử lý kỷ luật

Nêu trình, tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Nêu trình, tự thủ tục xử kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Khoa học xã hội

... cầu quan quản cán bộ, công chức Hội đồng kỷ luật họp xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật họp Hội đồng kỷ luật Họp hội đồng kỷ luật bước quan trọng trình tự thủ tục xử kỷ luật đôi với cán ... theo trình tự thủ tục định PHẦN NỘI DUNG I TRÌNH TỰ THỦ TỤC XỬ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Thành lập hội đồng kỷ luật Đây bước trình tự xử kỷ luật cán bộ, công chức Hội đồng kỷ luật ... chức vi phạm kỷ luật phát biểu ý kiến hình thức kỷ luật trước Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật Kiến nghị hình thức kỷ luật Hội đồng...
 • 14
 • 6,886
 • 13
Nhận xét về thủ tục xử lý kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Nhận xét về thủ tục xử kỷ luật đối với chị P của giám đốc chi nhánh tỉnh TH ngân hàng Công thương

Khoa học xã hội

... tục xử kỷ luật chị P - Trong lần xử kỷ luật Chị P không mời dự phiên họp ngày 25/02/2008 hội đồng kỷ luật chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh TH Điều vi phạm quy định thủ tục xử kỷ luật ... mức 25.500.000đ bị xử kỷ luật sa thải hành vi sai phạm chị P bị xử kỷ luật sa thải theo quy định Điểm a – Khoản – Điều 85 – BLLĐ Tuy nhiên, xử kỷ luật chị P cần xem xét tới điều kiện ... hàng Công thương không định xử kỷ luật văn + Quyết định xử kỷ luật sa thải chị P trao đổi ý kiến với ban chấp hành công đoàn sở + Quyết định số 02/QĐ xử kỷ luật sa thải chị P từ ngày...
 • 16
 • 1,294
 • 0
quy trình xử lý kỷ luật viên chức – lý luận và thực tiễn

quy trình xử kỷ luật viên chức – luận và thực tiễn

Luật

... hợp chưa xem xét xử lý, miễn xử xử kỷ luật viên chức, qua giúp người hiểu trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị xử kỷ luật mà có trường hợp chưa xem xét xử kỷ luật, chí ... xem xét xử kỷ lụât B 2.2.3 Các trường hợp miễn xử kỷ luật Khi viên chức vi phạm pháp luật, trường hợp xử kỷ luật trường hợp chưa xem xét xử kỷ luật số trường hợp, viên chức miễn xử ... Nhã Trúc Đề tài: Quy trình xử kỷ luật viên chức – luận thực tiễn 2.2 Các trƣờng hợp xử lý, chƣa xem xét xử trƣờng hợp miễn xử kỷ luật 2.2.1 Các trường hợp xử kỷ luật viên chức Việc...
 • 65
 • 1,775
 • 25
Công tác xử lý kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Công tác xử kỷ luật Công chức tại UBND quận 12

Báo cáo khoa học

... bị xem xét xử kỷ luật Thời hạn xử kỷ luật Công chức khoảng thời gian từ phát hành vi vi phạm kỷ luật Công chức đến có định xử kỷ luật quan, tổ chức có thẩm quyền Thời hạn xử kỷ luật ... công tác xử kỷ luật, xây dựng quy trình xử kỷ luật, để trình UBND Hiện tại, UBND quận chưa có quy trình xử kỷ luật riêng, công tác xử kỷ luật Công chức áp dụng theo quy trình định ... đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật 1.2.4 Quy trình xem xét xử kỷ luật Công tác xử kỷ luật...
 • 26
 • 3,351
 • 7
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH XỬ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Biểu mẫu

... họp giải xử vi phạm kỷ luật trước Hay nói cách khác, trước kỷ luật nhân viên nào, hình thức nào, Công ty thiết phải tiến hành họp ( gọi họp giải xử vi phạm kỷ luật lao động) để xem xét hành ... doanh nghiệp; b) Người lao động bị xử kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm thời gian chưa xóa kỷ luật bị xử kỷ luật cách chức mà tái phạm; c) Người ... phạm nhân viên bị sa thải phải nằm “khung” mà Bộ luật lao động qui định Cụ thể, điều 85 Bộ luật lao động qui định sa thải sau : Hình thức xử kỷ luật sa thải áp dụng trường hợp sau đây: a) Người...
 • 4
 • 4,004
 • 30
xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

xử kỷ luật cán bộ, công chức.

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... thời hiệu xem xét xử kỷ luật Thời hiệu xem xét xử kỷ luật trường hợp quy định Điều Nghị định tính từ ngày cán bộ, công chức làm trở lại bình thường Người giao thẩm quyền xử kỷ luật cán bộ, ... định Thư Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật Mục QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬT Điều 15 Công...
 • 13
 • 4,861
 • 8
về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

về việc xử kỷ luật cán bộ, công chức

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... thời hiệu xem xét xử kỷ luật Thời hiệu xem xét xử kỷ luật trường hợp quy định Điều Nghị định tính từ ngày cán bộ, công chức làm trở lại bình thường Người giao thẩm quyền xử kỷ luật cán bộ, ... định Thư Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật MỤ C QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬ T Đ iều 15 Công...
 • 9
 • 3,312
 • 11
ND35-2005-CP XU LY KY LUAT CAN BO CONG CHUC.doc

ND35-2005-CP XU LY KY LUAT CAN BO CONG CHUC.doc

Tư liệu khác

... xử kỷ luật Thời hiệu xử kỷ luật khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử kỷ luật cán bộ, công chức tính từ thời điểm quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử kỷ luật ... thời hiệu xem xét xử kỷ luật Thời hiệu xem xét xử kỷ luật trường hợp quy định Điều Nghị định tính từ ngày cán bộ, công chức làm trở lại bình thường Người giao thẩm quyền xử kỷ luật cán bộ, ... định Thư Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử kỷ luật chịu trách nhiệm ghi biên họp Hội đồng kỷ luật Mục QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ KỶ LUẬT Điều 15 Công...
 • 13
 • 1,593
 • 3

Xem thêm