trình kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ tại trạm trang bị cơ giới xem giáo trình

ĐỀ tài QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN kỹ THUẬT PHƯƠNG TIỆN GIỚI ĐƯỜNG bộ tại TRẠM TRANG bị GIỚI

ĐỀ tài QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN kỹ THUẬT PHƯƠNG TIỆN cơ GIỚI ĐƯỜNG bộ tại TRẠM TRANG bị cơ GIỚI

Báo cáo khoa học

... TẮT quy trình kiểm định an tồn kỹ thuật phương tiện giới đường bao gồm phần sau: 1.Làm thủ tục kiểm định A Kiểm tra giấy tờ xe B Thu tiền kiểm định Kiểm tra kỹ thuật A Kiểm tra nhận dạng B Kiểm ... bên C Kiểm tra băng tổng hợp D Hệ thống đèn chiếu sang, tín hiệu, thiết bị khác liên quan đến an toan, độ ồn, khí xả E Kiểm tra phần phương tiện Lưu trữ xử lý số liệu Làm thủ tục kiểm định A Kiểm ... tra kỹ thuật A Kiểm tra nhận dạng Hạng mục kiểm tra Biển số đăng Thiết bị dụng cụ, phương pháp Quan sát Số khung Quan sát Số động Quan sát Màu sơn Quan sát Những thay đổi kết cấu, tổng Quan...
 • 28
 • 331
 • 5

Cấp Sổ kiểm tra kỹ thuật, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa pdf

Cấp Sổ kiểm tra kỹ thuật, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa pdf

Tài liệu khác

... doanh hợp đồng địa phương quản lý phương tiện thủy nội địa + Hồ sơ kỹ thuật phương tiện sau: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa với Sổ kiểm tra kỹ thuật ... mức thu phí kiểm định an tồn kỹ thuật chất lượng phương tiện thủy nội Công văn số 524/ĐK ngày 20/05/2008 Cục Đăng kiểm Việt Nam việc thu phí kiểm định phương tiện thủy nội địa theo quy định khoản ... pháp phương tiện thủy sau làm đơn đề nghị quan đăng kiểm đến kiểm tra đăng kiểm cho phương tiện, vào lúc .giờ, ngày tháng năm Tại: Tên chủ phương tiện : Địa chủ phương tiện: ...
 • 10
 • 551
 • 0

Thông tư 237 2016 TT-BTC quy định về giá kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 237 2016 TT-BTC quy định về giá kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tài liệu khác

... kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng phương tiện khai thác Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng phương tiện khai thác bao gồm: Giá dịch vụ kiểm định hàng năm; giá dịch vụ kiểm định ... kiểm lần đầu hai quan đăng kiểm khác quan đăng kiểm thực giám sát thi cơng thu giá kiểm định đóng mới, quan đăng kiểm cấp hồ sơ đăng kiểm lần đầu thu giá mức giá kiểm định hàng năm phương ... phương tiện 3.2 Đối với phương tiện đóng chưa giám sát kỹ thuật quan đăng kiểm vào kiểm định lần đầu, giá kiểm định tính sau: a) Nếu thiết kế thẩm định giá kiểm định tính giá kiểm định...
 • 19
 • 199
 • 0

Thông tư 123 2013 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa

Thông tư 123 2013 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa

Tài liệu khác

... Phí kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng phương tiện khai thác Phí kiểm định an tồn kỹ thuật chất lượng phương tiện khai thác bao gồm: Phí kiểm định hàng năm; phí kiểm định định kỳ; phí kiểm định ... quan đăng kiểm tổ chức thu, nộp, quản lý sử dụng phí kiểm định an tồn kỹ thuật chất lượng phương tiện thuỷ nội địa theo quy định Thơng tư Phí kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng phương tiện ... đồng /1 phương tiện Phí kiểm định chưa bao gồm phí kiểm định chất lượng vật liệu, máy trang thiết bị lắp đặt phương tiện (theo quy định Bộ Tài phí kiểm định an tồn kỹ thuật chất lượng thiết bị, vật...
 • 9
 • 157
 • 0

Thông tư số 56 2012 TT-BGTVT - Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông giới đường bộ

Thông tư số 56 2012 TT-BGTVT - Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tài liệu khác

... Phương tiện kiểm định đạt tiêu chuẩn An toàn kỹ thuật Bảo vệ môi trường Do Hồ sơ ông (Bà) Giấy hẹn cấp Đăng xe tô quan công an, nên chưa cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật ... 2009 quy định kiểm tra an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường phương tiện giao thông giới đường Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2009 quy định thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật bảo ... cho phương tiện, sử dụng ấn kiểm định, in Giấy chứng nhận, Tem kiểm định, cấp chứng báo cáo kết kiểm định không quy định Chương II KIỂM ĐỊNH XE GIỚI Điều Giấy tờ cần thiết xe vào kiểm định Kiểm...
 • 17
 • 168
 • 0

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe giới

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

Tài liệu khác

... nhận kiểm định Kết việc thực TTHC:Giấy chứng nhận Tem kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng xe giới Các bước Tên bước Nộp hồ sơ đề nghị Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân đưa phương tiện xuất trình ... miễn kiểm tra chất lượng ôtô nhập (nếu kiểm định lần đầu) (bản chính) Sổ chứng nhận kiểm định (nếu kiểm định định kỳ) (bản chính) Giấy chứng nhận đăng kinh doanh vận tải (nếu phương tiện kinh ... sơ kiểm định đến Trung tâm Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận hoạt động Tên bước Giải thủ tục Mô tả bước - Trung tâm Đăng kiểm kiểm tra phương tiện cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định...
 • 4
 • 510
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho Xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ docx

Tài liệu Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho Xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ docx

Tài liệu khác

... kiểm Nộp hồ sơ đề Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận hoạt động nghị kiểm định Chi cục trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam Giải thủ - Trung tâm Đăng kiểm Chi cục Đăng kiểm kiểm tra tục hành phương ... Tên phí Mức phí Phí kiểm định an Biểu phí (kèm theo Quyết toàn kỹ thuật bảo đinh số 10/2003/QĐ-BTC vệ môi trường cho ngày 24/01/2003 Quyết Văn qui định Xe máy chuyên dùng định số 101/2008/QĐ-BTC ... 11/11/2008 Bộ Tài thơng đường Quyết định số chính) Quyết định số 101/2008/QĐBTC Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Thơng tư số 50, 000 đồng/ Giấy Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Sổ kiểm tra, Tem kiểm định...
 • 4
 • 744
 • 0

Cấp giấy chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe giới cải tạo (thay đổi hệ thống, tổng thành). potx

Cấp giấy chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (thay đổi hệ thống, tổng thành). potx

Thủ tục hành chính

... xe giới dùng vào mục đích quân Bộ Quốc phòng mục đích đảm bảo an ninh, trật tự an tồn xã hội Bộ Cơng an Quyết định số 15/2005/QĐBGTV Đơn vị thi công cải tạo phải thực theo thiết kế thẩm định, ... định số 101/2008/QĐ-BTC Phí kiểm định an t an kỹ thuật chất lượng xe giới cải tạo thay đổi hệ thống, tổng thành 400.000 Thông tư số đồng/mẫu 102/2008/TT-BTC n Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC Kết ... yêu cầu chất lượng, an t an kỹ thuật bảo vệ mơi trường đơn vị tư cách pháp nhân, đăng kinh doanh ngành nghề cải tạo xe giới phù hợp với quy định pháp luật hành Quyết định số 15/2005/QĐBGTV...
 • 6
 • 433
 • 0

Cấp giấy chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe giới cải tạo (thay đổi tính chất sử dụng). pptx

Cấp giấy chứng nhận kiểm định an tòan kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (thay đổi tính chất sử dụng). pptx

Thủ tục hành chính

... tạo xe giới dùng vào mục đích qn Bộ Quốc Phòng mục đích đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Bộ Công an Quyết định số 15/2005/QĐBGTV Đơn vị thi công cải tạo phải thực theo thiết kế thẩm định, ... định số 101/2008/QĐ-BTC Phí kiểm định an t an kỹ thuật chất lượng xe giới cải tạo thay đổi tính chất sử dụng 650.000 Thông tư số đồng/mẫu 102/2008/TT-BTC n Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC Kết ... yêu cầu chất lượng, an t an kỹ thuật bảo vệ mơi trường đơn vị tư cách pháp nhân, đăng kinh doanh ngành nghề cải tạo xe giới phù hợp với quy định pháp luật hành Quyết định số 15/2005/QĐBGTV...
 • 6
 • 488
 • 0

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ pps

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ pps

Thủ tục hành chính

... chuẩn an toàn kỹ thuật bảo vệ Bước 2: môi trường đăng kiểm viên viết giấy hẹn cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng Đến ngày hẹn chủ phương tiện đến ... Mức phí Văn qui định Phí Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe Thông tư số máy chun dùng tham gia giao thơng 102/2008/TT-BTC n đường Phí Kiểm định an tồn kỹ thuật bảo vệ ... đến Trung tâm đăng kiểm nhận Bước 3: kết Nếu xe không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường Trung tâm thông báo cho chủ phương tiện biết để sửa chữa khắc phục kiểm định lại Hồ sơ Thành...
 • 4
 • 472
 • 0

Cấp giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe giới pps

Cấp giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới pps

Thủ tục hành chính

... chuyền kiểm định để kiểm tra hạn mục theo quy định Nếu xe đạt tiêu chuẩn an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường Bước 2: Trung tâm đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật ... phí Mức phí Phí Kiểm định an tồn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe máy chun dùng tham giao thơng đường Văn qui định Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC Phí Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ ... tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường ôtô khách thời gian sử dụng từ 15 năm trở lên ơtơ tải thới gian sử dụng từ 20 năm trở lên ôtô phải Trung tâm đăng kiểm quản lý sổ để kiểm định quan...
 • 5
 • 488
 • 0

sở lý thuyết và đánh giá về tiêu chuẩn , thiết bị kiểm định an toàn kỹ thuật ô tô ở nước ta hiện nay

Cơ sở lý thuyết và đánh giá về tiêu chuẩn , thiết bị kiểm định an toàn kỹ thuật ô tô ở nước ta hiện nay

Kỹ thuật

... chuẩn an t an kỹ thuật tơ nước ta 2.1 Tiêu chuần an t an kỹ thuật hệ thống phanh 2.2 Tiêu chuần an t an kỹ thuật hệ thống lái 2.3 Tiêu chuần an t an kỹ thuật bánh xe 2.4 Tiêu chuần an t an kỹ thuật ... 44 44 46 48 49 Chương 4: Thiết bị kiểm định 4.1 Thiết bị trang bị Trung tâm kiểm định 4.2 Các thiết bị cần trang bị bổ sung 4.3 sở lý thuyết số thiết bị kiểm định 4.4 Nhận xét, đánh giá kiến ... hệ thống phanh 3.1.1 sở lý thuyết xác định tiêu tiêu chuẩn kiểm định an t an kỹ thuật hệ thống phanh tơ 3.1.2 Một số vấn đề trình phanh liên quan đến tiêu kiểm định hệ thống phanh ô tô 3.1.2.1...
 • 125
 • 477
 • 0

Thông tư 238/2016/TT-BTC về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe giới

Thông tư 238/2016/TT-BTC về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

Tư liệu khác

... ngày kiểm định lần đầu giá kiểm định tính kiểm định lần đầu Kiểm định xe giới để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ mơi trường (có thời hạn khơng q 15 ngày) thu 100% giá quy định ... dịch vụ kiểm định Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe giới, thiết bị xe máy chuyên dùng lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe giới thực theo quy định Biểu ... ba bánh loại phương tiện vận chuyển tương tự 100 Những xe giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại Giá lần kiểm định lại tính...
 • 10
 • 551
 • 0

Thông tư 33 2015 TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Thông tư 33 2015 TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

Tài liệu khác

... tháng 02 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Công Thương Tập 5: Kiểm định an toàn kỹ thuật trang thiết bị hệ thống điện Tập 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện Tập 7: Thi cơng cơng trình điện Tập ... khung Bộ Cơng Thương ban hành Trường hợp chưa quy trình khung, tổ chức kiểm định xây dựng, ban hành quy trình kiểm định (bao gồm Biên kiểm định) cho loại thiết bị sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ... quy định; - kết luận quan thẩm quyền việc khơng đáp ứng quy định hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật; - Không đáp ứng quy định Điều Thông tư b) Bộ Cơng Thương văn u cầu tổ chức kiểm định...
 • 12
 • 360
 • 0

Thong tu 33 2015 TT BCT kiem dinh an toan ky thuat cac thiet bi dung cu dien

Thong tu 33 2015 TT BCT kiem dinh an toan ky thuat cac thiet bi dung cu dien

Tài liệu khác

... tháng 02 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Công Thương Tập 5: Kiểm định an toàn kỹ thuật trang thiết bị hệ thống điện Tập 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện Tập 7: Thi cơng cơng trình điện Tập ... hại tổ chức kiểm định gây theo quy định pháp luật Thu hồi kết kiểm định ban hành phát sai phạm; h) Tổ chức huấn luyện cấp thẻ kiểm định viên thực kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị dụng cụ điện ... khung Bộ Cơng Thương ban hành Trường hợp chưa quy trình khung, tổ chức kiểm định xây dựng, ban hành quy trình kiểm định (bao gồm Biên kiểm định) cho loại thiết bị sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...
 • 13
 • 190
 • 0

Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng- Đối với xe máy chuyên dùng kiểm tra định kỳ ppt

Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng- Đối với xe máy chuyên dùng kiểm tra định kỳ ppt

Thủ tục hành chính

... d) quan phối hợp (nếu có): Khơng Kết việc thực TTHC Giấy chứng nhận - Phí kiểm định: Biểu “phí kiểm định an tồn kỹ thuật thiết bị, xe máy chuyên dùng lưu hành” ban hành kèm theo Quyết định ... pháp lý thủ - Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 tục hành Bộ trưởng Bộ Tài “Về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật chất lượng xe giới loại thiết bị, xe máy chuyên dùng” ... cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an tồn kỹ thuật máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải” Phụ lục 14 MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÁY CHUYÊN...
 • 10
 • 1,044
 • 0

Quyết định 4381 2001 QĐ-BGTVT - Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Quyết định 4381 2001 QĐ-BGTVT - Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Tài liệu khác

... Trường hợp chứng kiểm định xe máy chuyên dùng bị bị nhàu nát không đọc nội dung, chủ sở hữu phải báo cáo quan kiểm định để cấp lại theo gốc 3.6 Trách nhiệm quan kiểm tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi ... Chứng kiểm định xe máy chuyên dùng Xe máy chuyên dùng đạt yêu cầu kiểm định cấp loại chứng kiểm định sau: - Giấy chứng nhận an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường; - Tem kiểm định; - Sổ kiểm định 3.5 ... điểm kiểm tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường Xe máy chuyên dùng kiểm tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường nơi chủ xe máy chuyên dùng yêu cầu phải phù hợp với điều kiện kiểm tra 3.4 Chứng kiểm...
 • 9
 • 150
 • 0

Thông tư 15 2013 TT-BGTVT quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Thông tư 15 2013 TT-BGTVT quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Tài liệu khác

... REPUBLIC OF VIETNAM - GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN TRANG THIẾT BỊ SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE Cấp theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trang bị an toàn tàu biển (QCVN 42: 2012/BGTVT) Issued ... tương ứng Đồng thời để ghi trạng thái kỹ thuật tàu sau lần kiểm tra Sổ kiểm tra kỹ thuật 44 trang đánh số từ đến 44 (không kể trang bìa) Sổ kiểm tra kỹ thuật Thuyền trưởng chịu trách nhiệm ... NHẬN AN TỒN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CẤP CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Điều Các biểu mẫu giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường cấp cho phương tiện thủy nội địa theo Quyết định...
 • 164
 • 187
 • 0

Cấp Giấy yêu cầu kiểm tra An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng đang sử dụng không hoặc hồ sơ gốc không đủ pptx

Cấp Giấy yêu cầu kiểm tra An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc hồ sơ gốc không đủ pptx

Thủ tục hành chính

... Tên bước Mô tả bước Bộ phận tiếp nhận trả kết : Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ Lập thủ tục trình Giấy yêu cầu kiểm tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường Bộ phận tiếp nhận trả kết ... thường trú ) địa phương ( trừ đối tượng đơn vị trực thuộc Bộ GTVT ) Văn qui định Quyết định số 4381/2001/QĐ-BG Chủ sở hữu người uỷ quyền đến làm thủ Quyết định số tục mang theo giấy giới thiệu ( ... Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng ( Quyết định số phụ lục ) 4381/2001/QĐ-BG Bản cam kết...
 • 4
 • 630
 • 0

Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng- Đối với xe máy chuyên dùng kiểm tra lần đầu docx

Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng- Đối với xe máy chuyên dùng kiểm tra lần đầu docx

Thủ tục hành chính

... giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật máy móc, thiết bị, phương tiện giao thơng vận tải” Phụ lục 13 MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP SỔ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG XE MÁY ... rõ họ tên) Phí kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị, xe máy chuyên dùng lưu hành Đơn vị tính: 1.000đồng/chiếc TT Loại thiết bị kiểm định Mức phí Lần đầu Định kỳ I Các loại thiết bị, xe máy chuyên ... Giấy chứng nhận - Phí kiểm định: Biểu “phí kiểm định an tồn kỹ thuật thiết bị, xe máy chuyên dùng lưu hành” ban hành kèm theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 Bộ Tài chính; (đính kèm)...
 • 6
 • 603
 • 0

Xem thêm