trình giáo dục định hướng phát triển năng lực

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH đào tạo GIÁO VIÊN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực sư PHẠM

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH đào tạo GIÁO VIÊN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực sư PHẠM

Quản lý giáo dục

... viên tự tin phát huy lực thân để thích ứng thay đổi – phát triển xã hội đóng góp vào phát triển giáo dục Một số đề xuất phát triển Chương trình đào tạo giáo viên theo hướng phát triển lực sư phạm: ... trình giáo dục thể mục tiêu giáo dục , quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục , phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục ... phạm: 4.1 Mục tiêu đào tạo cần định hướngphát triển lực sư phạm Theo Điều 2, Luật Giáo dục 2005 Mục tiêu giáo dục xác định là:“ Đào tạo người Việt nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri...
 • 7
 • 702
 • 4

tài liệu tập huấnkiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy họctheo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở hóa học

tài liệu tập huấnkiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy họctheo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường trung học cơ sở hóa học

Hóa học

... Chương trình giáo dục định hướng lực Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) gọi dạy học định hướng kết đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỷ 20 ngày trở thành xu hướng giáo dục ... trình định hướng nội dung dạy học sang chương trình định hướng lực 2.1.1 Chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học Chương trình dạy học truyền thống gọi chương trình giáo dục định hướng nội ... hướng giáo dục quốc tế Giáo dục định hướng lực nhằm mục tiêu phát triển lực người học Giáo dục định hướng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu việc dạy học, thực mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất...
 • 221
 • 1,149
 • 2

khung giáo án định hướng phát triển năng lực môn tiếng việt

khung giáo án định hướng phát triển năng lực môn tiếng việt

Mầm non - Tiểu học

... đến sai ý nghĩa nội dung cần truyền đat để giúp em ngắt nghỉ Tránh chọn câu rõ cách đọc khơng phát huy lực học trò - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => căp đơi => nhóm đọc trước lớp b.5: Đọc diễn ... trực quan băng hình - Cách tổ chức: Làm việc lớp c) Hoạt động HS nghe kể truyện - Giáo viên kể lần 1, HS nghe - Giáo viên kể lần 2, vừa kể vừa vào tranh, HS nghe kết hợp nhìn hình minh họa Nếu ... chuyện hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo yêu cầu SGK : SGK gợi HS nhớ lại câu chuyện tranh minh họa GV khơng nên tăng thêm, giảm bớt số tranh thay đổi nội dung tranh SGK - GV cần tế nhị hướng...
 • 6
 • 800
 • 16

giáo án định hướng phát triển năng lực môn sinh học

giáo án định hướng phát triển năng lực môn sinh học

Sinh học

... tập số 1: Bảng Cấu tạo, đời sống tập tính số đại diện thú Móng guốc Tên động Số ngón vật chân phát triển Sừng Chế độ ăn Lối sống Thuộc Lợn Hươu Ngựa Tê giác Voi Những câu trả lời lựa chọn Chẵn ... Guốc lẻ Voi Bảng Cấu tạo, đời sống tập tính số đại diện thú Móng guốc Tên động Số ngón vật chân phát triển Lợn Hươu Ngựa Tê giác Voi Chẵn(4) Chẵn(2) Lẻ (1) Sừng Khơng Có Khơng Chế độ ăn Ăn tạp Nhai ... thể Là ĐVCXS có tổ chức cao Có tượng thai sinh Bằng sữa mẹ Bộ phân hóa: cửa, nanh, hàm Có ngăn Phát triển Là động vật nhiệt Có Lơng mao bao phủ thể Đặc điểm chung thú Tổ Bộ chức lông thể Sinh sản...
 • 34
 • 925
 • 18

Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hội thảo xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... 3.5) 33 Kiến thức kỹ Năng lực cao Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn Mức độ phát triển lực/ chuẩn • • • • • • • • • ... nước, giáo dục phát triển có điều kiện tương đồng với Việt Nam d) Đổi chương trình giáo dục phổ thơng theo hướng tinh giản, đại, thiết thực để phát triển phẩm chất lực người học; trọng giáo dục ... đường phát triển lực Cho dù sử dụng thang đo nào, yêu cầu cuối phải khái quát hoá thành mức độ phát triển thành tố lực mức độ phát triển lực tổng thể - đường phát triển lực Căn vào đó, định mức...
 • 220
 • 3,012
 • 49

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Trung học cơ sở - phổ thông

... VIII Cơ hội phát triển lực GQVĐ qua nội dung chương trình MINH HỌA MINH HOẠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HOẠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  Phần ... thiệu Chương trình Úc Giới thiệu Chương trình Úc Các lực chung chương trình Úc CHƯƠNG TRÌNH AUSTRALIA - 7.2 www.australiancurriculum.edu.au 7 NĂNG LỰC CHUNG Đọc – viết Tính tốn Năng lực CNTT truyền ... dung n ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN NL CỦA HS THỰC HÀNH: NỘI DUNG MÔN HỌC - PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUNG (GQVĐ) Xác định lĩnh vực/môn học Xác định 01 nội dung học tập/chuẩn đầu Xác định thành tố NL GQVĐ...
 • 26
 • 1,438
 • 13

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Luận án tiến sĩ)

Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Luận án tiến sĩ)

Quản lý nhà nước

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ KIM CHI QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: ... trình giáo dục, chƣơng trình giáo dục nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận lực 24 1.2.3 Phát triển CTGD nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận NL 29 1.2.4 Quản lý, quản lý phát triển ... VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƢỜNG PHỔ THƠNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 33 1.3.1 Ý nghĩa phát triển CTGD nhà trƣờng phổ thông theo tiếp cận NL 33 1.3.2 Nội dung phát triển...
 • 260
 • 419
 • 2

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Tài liêu tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh

Báo cáo khoa học

... NĂNG LỰC CHUNG CƠ BẢN Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT TT Năng lực sử dụng ngơn ngữ Năng lực ... THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NHIỆM VỤ HIỂU THẾ NÀO LÀ NĂNG LỰC BIẾT SOẠN CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT ... PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ BIẾT VẬN DỤNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA LÍ MỘT SỐ NĂNG...
 • 33
 • 1,634
 • 7

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Báo cáo khoa học

... KH GD theo định hướng phát  c) Tăng cường tính quản trị sở giáo dục việc xây dựng thực chương trình giáo dục nhà trường  d) Bồi dưỡng lực nghiên cứu khoa học, phát triển CT giáo dục nhà trường ... động giáo dục năm học khơng thời lượng quy định CT hành  d) Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện dạy học sở vật chất sở giáo dục 3 Kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển lực học ... thực đổi PPDH KTĐG theo định hướng phát triển lực HS; Giúp cho CBQL, GV chủ động lựa chọn ND, xây dựng CĐ dạy học phù hợp với HTDH, PPDH, KTDH KTĐG theo định hướng phát triển lực HS II Yêu cầu Việc...
 • 50
 • 1,727
 • 3

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Trung học cơ sở - phổ thông

... giới chúng bị nhòe mờ Năng lực chung sở lực chuyên biệt, chúng phát triển dễ dàng đạt lực chuyên biệt Sự phát triển lực chuyên biệt điều kiện định lại có ảnh hưởng phát triển lực chung 3 Chuẩn ... trạng học sinh theo đường phát triển (năng lực) Chuẩn giáo dục phổ thông   Chuẩn giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thơng; kết đầu cần đạt phẩm chất lực học sinh sau kết thúc cấp ... cần thiết phải đổi  MT, Nguyên tắc ND đổi   Chương trình theo định hướng phát triển lực   Một số khái niệm Đặc điểm CT theo định hướng lực Phần I NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI VÀ ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ...
 • 50
 • 979
 • 3

THAM LUẬN: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

THAM LUẬN: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỔI MỚI DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH GÓP PHẦN ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Ngữ văn

... tạo đốn mò, rèn trí nhớ máy móc, phát triển tư duy, khơng rèn luyện lập luận, trình bày tốn Trên giải pháp để thực đổi theo định hướng phát triển lực học sinh Vì lực điều kiện khách qua khác nên ... kết dạy - học giáo viên học sinh mà tác động mạnh đến khâu q trình dạy học Vì để thúc đẩy đổi PPDH không đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh - Là giáo viên nên lựa chọn xác định hình thức ... sinh - Sử dụng tài liêu Kiểm tra đánh giá thường xuyên định kì Bộ để tham khảo, có số nội dung tương đối cao so với lực học sinh vùng khác - Giáo viên cần thay đổi qua niệm kiểm tra đánh giá, câu...
 • 3
 • 14,925
 • 500

Tuyển chọn, xây dựng và dùng hệ thống bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực (chương 8 hóa học 11 trung học phổ thông) luận văn ths giáo dục học

Tuyển chọn, xây dựng và dùng hệ thống bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực (chương 8 hóa học 11 trung học phổ thông) luận văn ths giáo dục học

Sư phạm

... TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THƠNG QUA BÀI TẬP HĨA HỌC 1.1 Giáo dục định hướng kết đầu phát triển lực học sinh 1.2 Năng lực phát triển lực 1.2.1 Khái niệm lực ... TẬP HĨA HỌC 1.1 .Giáo dục định hướng kết đầu phát triển lực học sinh Giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung ( Giáo dục theo định hướng kết đầu vào) ... tập theo định hướng phát triển lực học sinh Mơn Hóa học Cấp THPT” [6] a Các lực chung cần phát triển cho HS THPT bao gồm lực sau: Nhóm lực làm chủ phát triển thân Năng lực tự học; Năng lực giải...
 • 129
 • 739
 • 1

Đổi mới hình thức củng cố theo định hướng phát triển năng lực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân THPT

Đổi mới hình thức củng cố theo định hướng phát triển năng lực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân THPT

Giáo dục học

... ĐỀ Dạy học dựa lực 1.1 Khái niệm dạy học theo định hướng phát triển lực Dạy học theo định hướng phát triển lực dạy học theo chuẩn định hướng kết quả/sản phẩm đầu - kết đầu cuối trình dạy học HS ... dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn kĩ năng, định hướng phát triển lực Các giải pháp đổi hình thức củng cố theo định hướng phát triển lực số chủ đề môn Giáo dục công dân THPT BÀI 1: THẾ GIỚI QUAN ... (2009) Hướng dẫn chuẩn kiến thức kỹ môn Giáo dục công dân THPT , NXB Giáo dục Việt Nam Tài liệu tập huấn , Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Giáo dục...
 • 43
 • 171
 • 1

thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn địa lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực

Cao đẳng - Đại học

... tai vấn đề đổi PPDH theo hướng phát triển lực HS Đề tài: “Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực Mục tiêu của đề ... động giáo dục phòng chống thiên tai qua môn Địa lí lớp 12 theo định hướng phát triển lực - Thiết kế và tổ chức thực hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai dạy học Địa lí lớp 12 theo định hướng ... – BCB theo định hướng phát triển lực 6.3 Kết thứ ba Thực nghiệm sư phạm và kiểm chứng được tính hiệu quả, khả thi của đề tài Kết thứ nhất Dạy học theo định hướng phát triển lực HS CƠ SỞ...
 • 35
 • 574
 • 1

sáng kiên kinh nghiêm đổi mới hình thức củng cố theo định hướng phát triển năng lực trong giảng dạy môn giáo dục công dân THPT

sáng kiên kinh nghiêm đổi mới hình thức củng cố theo định hướng phát triển năng lực trong giảng dạy môn giáo dục công dân THPT

Giáo dục học

... ĐỀ Dạy học dựa lực 1.1 Khái niệm dạy học theo định hướng phát triển lực Dạy học theo định hướng phát triển lực dạy học theo chuẩn định hướng kết quả/sản phẩm đầu - kết đầu cuối trình dạy học HS ... dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn kĩ năng, định hướng phát triển lực Các giải pháp đổi hình thức củng cố theo định hướng phát triển lực số chủ đề môn Giáo dục công dân THPT 16 BÀI 1: THẾ GIỚI ... (2009) Hướng dẫn chuẩn kiến thức kỹ môn Giáo dục công dân THPT , NXB Giáo dục Việt Nam Tài liệu tập huấn , Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh môn Giáo dục...
 • 42
 • 231
 • 0

MÔ HÌNH tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG học tập CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO dục TIỂU học TRƯỜNG đh THỦ đô hà nội đáp ỨNG yêu cầu dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

MÔ HÌNH tổ CHỨC HOẠT ĐỘNG học tập CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO dục TIỂU học  TRƯỜNG đh THỦ đô hà nội đáp ỨNG yêu cầu dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Giáo dục học

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Trong năm gần đây, trước yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục theo định hướng phát triển lực, Khoa Giáo dục Tiểu học nỗ lực đổi cách ... cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học theo định hướng phát triển lực 2.1 Căn đề xuất mơ hình Mơ hình đề xuất dựa nhiều cứ, mục tiêu, rộng chuẩn đầu chương trình đào tạo Tìm hiểu trình dạy học, suy ... theo hướng phát huy vai trò tích cực, tự học, tự sáng tạo người học Dạy học đại học theo định hướng phát triển lực không cung cấp kiến thức, kĩ cho người học mà quan trọng hơn, phải định hướng...
 • 7
 • 436
 • 1

skkn THIẾT kế dạy học THEO CHỦ đề “CÔNG dân với TÌNH yêu, hôn NHÂN và GIA ĐÌNH” THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân

skkn THIẾT kế dạy học THEO CHỦ đề “CÔNG dân với TÌNH yêu, hôn NHÂN và GIA ĐÌNH” THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực TRONG môn GIÁO dục CÔNG dân

Trung học cơ sở - phổ thông

... Chương trình giáo dục định hướng lực (định hướng phát triển lực) hay gọi dạy học định hướng kết đầu bàn đến nhiều từ năm 90 kỉ XX ngày trở thành xu hướng giáo dục quốc tế Giáo dục định hướng lực ... Chương trình giáo dục định hướng lực Bảng so sánh số đặc trưng chương trình định hướng nội dung chương trình định hướng phát triển lực cho thấy ưu điểm chương trình dạy học định hướng phát triển lực: ... đình Năng lực cần phát triển - Các lực chung: + Năng lực tự học; + Năng lực giải vấn đề; + Năng lực sáng tạo; + Năng lực giao tiếp; + Năng lực hợp tác; + Năng lực sử dụng công nghệ thông tin; + Năng...
 • 42
 • 550
 • 2

đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường thpt theo định hướng phát triển năng lực học sinh

đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường thpt theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Trung học cơ sở - phổ thông

... hoạch giáo dục định hướng phát triển lực HStrong trường THPT Chương trình giáo dục phổ thông Theo Luật Giáo dục, chương trinh giáo dục thể mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, ... điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thơng cho phép thực việc tự chủ thực chương trình giáo dục, Ke hoạch giáo dục theo định hướng phát triển lực HS theo hướng tăng cường lực thực ... tăng cường giao quyền chủ động cho sở giáo dục trung học xây dựng thực kế hoạch giáo dục định hướng phát triển lực HS Ke hoạch giáo dục định hướng phát triển lực HS trường phải phù hợp với điều...
 • 175
 • 603
 • 1

RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP sư PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THỦ đô hà nội THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục

RÈN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP sư PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học THỦ đô hà nội THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực đáp ỨNG yêu cầu đổi mới GIÁO dục

Quản lý giáo dục

... mối quan hệ giáo dục nhà giáo dục với đối tượng giáo dục, nhà giáo dục với lực lượng giáo dục, nhà giáo dục với để thực mục đích giáo dục 2.2 Năng lực, lực sư phạm a Khái niệm lực (Competency) ... lực giáo dục mà cần phải có nhiều lực khác như: lực định hướng phát triển học sinh, lực phát triển cộng đồng, lực phát triển cá nhân (trong có lực giao tiếp) Chính vậy, từ học nghề, thầy cô giáo ... thức, kĩ năng, kinh nghiệm nghệ thuật thái độ chủ thể đối tượng trình hoạt động Bao gồm lực chung: Năng lực chuyên môn; Năng lực quan hệ người; Năng lực khái quát b Năng lực sư phạm Là lực chuyên...
 • 7
 • 1,282
 • 19

Giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học Địa lí Trung học cơ sở qua Website theo định hướng phát triển năng lực

Giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học Địa lí Trung học cơ sở qua Website theo định hướng phát triển năng lực

Tiến sĩ

... thực địa 1.2 Một số vấn đề đổi giáo dục phổ thông 1.2.1 Một số khái niệm - Năng lực - Phát triển lực 1.2.2 Định hướng đổi giáo dục phổ thơng Chương trình giáo dục cấp THCS nhằm giúp học sinh ... hiệu giáo dục BVMT dạy học Địa lí Trung học sở theo định hướng phát triển lực Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn giáo dục BVMT dạy học Địa lí THCS định hướng đổi Chương trình giáo ... ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 1.1 Giáo dục bảo vệ môi trường mơn Địa lí Trung học sở 1.1.1 Một số khái niệm - Môi trường - Bảo vệ môi trường - Giáo dục bảo vệ môi trường 1.1.2 Ý nghĩa giáo dục...
 • 27
 • 415
 • 0

Xem thêm