trình chế tạo và nghiên cứu phổ phát quang zns bằng phương pháp gôm

Chế tạo nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

Khoa học tự nhiên

... ZnO phương pháp thủy nhiệt, vật liệu màng ZnO phương pháp hóa ướt (từ bột ZnO chế tạo phương pháp thủy nhiệt trên) phép đo vật liệu chế tạo 2.1 Phương pháp chế tạo mẫu: Trong chương 2.1.1 Phương ... nhiều phương pháp để chế tạo vật liệu ZnO có kích thước nano phương pháp sol-gel, phương pháp bốc bay nhiệt, phương pháp thủy nhiệt v.v… Trong luận văn này, chúng tơi trình bày quy trình chế tạo ... Tính chất quang ZnO 11 CHƯƠNG – THỰC NGHIỆM 14 2.1 Phương pháp chế tạo 14 2.1.1 Phương pháp thủy nhiệt 14 2.1.2 Chế tạo mẫu keo nano ZnO phương pháp thủy...
 • 50
 • 1,880
 • 3

Chế tạo nghiên cứu vật liệu LiCo1-xNIxO2 bằng phương pháp Sol-gel dùng làm điện cực dương cho pin nạp lại Li-Ion

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu LiCo1-xNIxO2 bằng phương pháp Sol-gel dùng làm điện cực dương cho pin nạp lại Li-Ion

Khoa học xã hội

... công trình nghiên cứu pin Li-ion tiến hành Mục đích nhà nghiên cứu nhằm hiểu rõ trình điện hóa phản ứng xảy cực Trên sở kết thu được, tạo điện cực chất lượng tốt giá thành rẻ phương phương pháp chế ... Tuy nhiên, hạn chế phương pháp mẫu phải thật mỏng để chùm tia điện tử xuyên qua tạo ảnh phóng đại 3.6 Các phép đo điện hoá Mẫu sau chế tạo phương pháp sol-gel có độ ơn pha cao đưa vào thực phép ... nhiệt Mẫu dạng bột mịn Hình 3- Sơ đồ trình tạo mẫu theo phương pháp Sol- gel Người thực hiện: Ngô Văn Tiến 22 Vật liệu điện cực dương LiCo1-xNixO2 chế tạo phương pháp sol-gel với vật liệu ban đầu...
 • 38
 • 256
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu LiCo1-xNIxO2 bằng phương pháp Sol-gel dùng làm điện cực dương cho pin nạp lại Li-Ion

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu LiCo1-xNIxO2 bằng phương pháp Sol-gel dùng làm điện cực dương cho pin nạp lại Li-Ion

Báo cáo khoa học

... công trình nghiên cứu pin Li-ion tiến hành Mục đích nhà nghiên cứu nhằm hiểu rõ trình điện hóa phản ứng xảy cực Trên sở kết thu được, tạo điện cực chất lượng tốt giá thành rẻ phương phương pháp chế ... Tuy nhiên, hạn chế phương pháp mẫu phải thật mỏng để chùm tia điện tử xuyên qua tạo ảnh phóng đại 3.6 Các phép đo điện hoá Mẫu sau chế tạo phương pháp sol-gel có độ ơn pha cao đưa vào thực phép ... nhiệt Mẫu dạng bột mịn Hình 3- Sơ đồ trình tạo mẫu theo phương pháp Sol- gel Người thực hiện: Ngô Văn Tiến 22 Vật liệu điện cực dương LiCo1-xNixO2 chế tạo phương pháp sol-gel với vật liệu ban đầu...
 • 38
 • 377
 • 0

Chế tạo nghiên cứu vật liệu keo ZNO bằng phương pháp thủy nhiệt

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu keo ZNO bằng phương pháp thủy nhiệt

Quản trị kinh doanh

... ZnO phương pháp thủy nhiệt, vật liệu màng ZnO phương pháp hóa ướt (từ bột ZnO chế tạo phương pháp thủy nhiệt trên) phép đo vật liệu chế tạo 2.1 Phương pháp chế tạo mẫu: Trong chương 2.1.1 Phương ... nhiều phương pháp để chế tạo vật liệu ZnO có kích thước nano phương pháp sol-gel, phương pháp bốc bay nhiệt, phương pháp thủy nhiệt v.v… Trong luận văn này, chúng tơi trình bày quy trình chế tạo ... Tính chất quang ZnO 11 CHƯƠNG – THỰC NGHIỆM 14 2.1 Phương pháp chế tạo 14 2.1.1 Phương pháp thủy nhiệt 14 2.1.2 Chế tạo mẫu keo nano ZnO phương pháp thủy...
 • 51
 • 333
 • 0

chế tạo nghiên cứu tính chất quang phổ của zn2sio4 mn2

chế tạo và nghiên cứu tính chất quang phổ của zn2sio4 mn2

Thạc sĩ - Cao học

... τ , tượng phát quang chia thành huỳnh quang lân quang 5 Dựa vào đặc điểm lượng kích thích, tượng phát chia thành dạng: Quang phát quang, catốt phát quang, điện phát quang, hóa phát quang, … 1.1.2 ... khoa học Như trình bày phần 2.1, có nhiều phương pháp để chế tạo vật liệu như: phương pháp phản ứng pha rắn, phương pháp sol- gel, phương pháp nhiệt thủy phân, phương pháp nổ Mỗi phương pháp có ưu ... liệu phương pháp để điều chỉnh xác định công nghệ chế tạo mẫu phù hợp để tạo vật liệu có cấu trúc pha mong muốn 2.3.2 Phương pháp phổ phát quang Một tính chất quang vật liệu tính chất phát quang...
 • 68
 • 588
 • 5

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG YBO3:Eu(III),Bi(III) YBO3:Tb(III),Bi(III)

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG YBO3:Eu(III),Bi(III) VÀ YBO3:Tb(III),Bi(III)

Khoa học tự nhiên

... chất vật liệu • Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu phương pháp thực nghiệm: tổng hợp hóa học để chế tạo vật liệu nano phương pháp phản ứng cháy nổ - Sử dụng phương pháp như: nhiễu ... tác nhân tạo phức Phương pháp thủy nhiệt phương pháp hiệu việc chế tạo vật liệu nano phát quang, nhiên phương pháp đòi hỏi phải tổng hợp vật liệu áp suất cao dụng cụ thủy nhiệt kèm Phương pháp phản ... sinh Dịch tễ Trung Ương 2.2.3 Phương pháp phổ huỳnh quang Để nghiên cứu phổ huỳnh quang ta sử dụng hệ đo quang huỳnh quang để đo phụ thuộc cường độ huỳnh quang vào bước sóng (hay tần số) với...
 • 76
 • 787
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano zno

Khoa học xã hội

... với kết công bố giới Phổ huỳnh quang PL kích thích huỳnh quang PLE ZnO nano chế tạo phương pháp thủy nhiệt khảo sát Phổ huỳnh quang ZnO nano tồn hai đỉnh phát xạ.Đỉnhhuỳnh quang khoảng bước sóng ... dung dịch chứa hạt ZnO bọc Au Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN Chế tạo thành công ZnO nano phương pháp thủy nhiệt Quy trình chế tạo mẫu ổn định cho phép chế tạo lượng lớn mẫu Hình dạng kích thước mẫu ... việc chế tạo nhiều loại thiết bị như: điện cực suốt cho hình phẳng, tế bào lượng mặt trời, tế bào quang điện Chương THỰC NGHIỆM Chế tạo nano ZnO phương pháp thủy nhiệt Trong quy trình chế tạo...
 • 6
 • 1,047
 • 17

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 Eu : Tb. Er, Yb

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Nanô Y2O3 Eu : Tb. Er, Yb

Tiến sĩ

... nanophosphor, nghiên cứu ảnh hởng ®iỊu kiƯn ph¶n øng tíi cÊu tróc vËt liƯu iii) Nghiên cứu tính chất quang nanophosphor đặc biệt tính chất phát quang chế chuyển đổi, chế truyền lợng Nghiên cứu trình ... phơng pháp phân tích nhiệt (DTA, TGA), phơng pháp nhiễu xạ tia X số phơng pháp quang phổ nghiên cøu tÝnh chÊt quang (phỉ hÊp thơ, phỉ kÝch thÝch huỳnh quang, phổ huỳnh quang phổ huỳnh quang phân ... 5% Hình 7.8 Phổ huỳnh quang mẫu nanô Eu2O3 chế tạo phơng pháp keo tụ trực tiếp Hình 7.8 trình bày phổ huỳnh quang mẫu nanô Eu2O3 chế tạo phơng pháp keo tơ trùc tiÕp Hai v¹ch phỉ hnh quang m¹nh...
 • 28
 • 736
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu dẫn sóng trên nền silica biến tính

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu dẫn sóng trên nền silica biến tính

Tiến sĩ

... Hình 2.2: Sơ đồ chế tạo hệ vật liệu Silica/Titania v Silica/Zirconia 2.1.2 Phơng pháp tạo mng Hai phơng pháp tạo mng đợc sử dụng: Đó l phơng pháp Hình 4.8 trình by phổ huỳnh quang SiO2/TiO2 (92/08) ... 1.4 Một số phơng pháp chế tạo vật liệu dẫn sóng planar Có nhiều phơng pháp để chế tạo vật liệu dẫn sóng, nh : Phơng pháp phún xạ, phơng pháp oxy hóa v nitrat hóa nhiệt, phơng pháp lắng đọng hoá ... suÊt 3+ huúnh quang cña ion Er DÉn sóng tích cực Dẫn sóng tích cực l trình truyền sóng quang gây nên hiệu Các kết nghiên cứu khoa học với quy trình công nghệ tổng ứng phát xạ, với tâm phát xạ l...
 • 16
 • 660
 • 0

Ứng dụng laser chế tạo nghiên cứu thuộc tính quang học phi tuyến của một số hạt nano kim loại quý

Ứng dụng laser chế tạo và nghiên cứu thuộc tính quang học phi tuyến của một số hạt nano kim loại quý

Báo cáo khoa học

... nhiéu Sau thàng dung djch vàn giù dugc màu vàng dàm Duòi day phò UV-Vis cua mau dung dich nano Ag dugc che tao vào nizày 8/03/201 I va dugc kièm tra lai sau dò sau gan thàng vào ngà\ 2/05/2011 : 300 ... hình MD cùa àn mòn laser vàt liéu ràn minh hoa cho càc qua frììih khàc cùa su phàt tàn manh vàt liéu I linh 1.3 thè hién sir pini ihuòc manh cùa C(y che phàt \ at chat vào càc diéu kién bue xa ... hàp thu boi lòp vat lieu bé mài bj bàn Vi vày co rat il su phà hu} nhiét dòi vói càc lòp vài lieu xung quanh Chiéu alili saiig laser lai bé mal làm vàt tiéu Su' liiiili tlianh \a phan lan hat...
 • 70
 • 381
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano ZnO

Khoa học tự nhiên

... oxy 3.3.2 Phổ EDS mẫu Au chế tạo phương pháp hóa khử Phổ tán sắc lượng (EDS) mẫu Au chế tạo phương pháp hóa khử trình bày hình 3.7 44 Hình 3.7 Phổ EDS mẫu hạt nano Au chế tạo phương pháp hóa khử ... Mẫu ZnO bọc Au chế tạo phương pháp hóa 42 3.3 Khảo sát phổ EDS 44 3.3.1 Phổ EDS mẫu ZnO chế tạo phương pháp thủy nhiệt 44 3.3.2 Phổ EDS mẫu Au chế tạo phương pháp hóa khử ... 1.4.2 Chế tạo thanhnano ZnO hạt ZnO bọc Au Chế tạo nano ZnO: Để chế tạo nano ZnO có nhiều phương pháp khác như: phương pháp sol - gen, phương pháp điện hóa, đề tài chúng tơi sử dụng phương pháp...
 • 63
 • 1,450
 • 3

Luận án tiến sĩ vật lý Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y sinh

Luận án tiến sĩ vật lý Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu và thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y sinh

Tiến sĩ

... đảo ta có hai phương pháp chế tạo tương ứng phương pháp micelle thuận phương pháp micelle đảo Phương pháp micelle đảo dùng để chế tạo hạt nano chứa tâm màu có tính tan nước, phương pháp micelle ... bào ung thư vú phương pháp miễn dịch huỳnh quang Với hai mục tiêu nêu trên, nội dung nghiên cứu luận án là: Nghiên cứu chế tạo a) Chế tạo hạt nano silica chứa chất màu RB phương pháp micelle thuận ... 1.2.3 Phương pháp chế tạo hạt nano silica chứa tâm màu hữu Các hạt nano silica chứa màu hữu thường tạo theo ba phương pháp sau: - Phương pháp Stober - Phương pháp micelle thuận - Phương pháp micelle...
 • 169
 • 2,088
 • 1

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Kỹ thuật

... trên, em chọn đề tài nghiên cứu Chế tạo nghiên cứu tính chất quang chấm lƣợng tử CdS/ZnSe” Mục đích nghiên cứuChế tạo NC CdS/ZnSe có đặc trƣng loại II  Nghiên cứu ảnh hƣởng chiều dày lớp vỏ cơng ... CdS/ZnSe đƣợc chế tạo theo quy trình bƣớc gồm chế tạo lõi 36 CdS, làm lõi CdS sau bọc vỏ ZnSe [13] Chế tạo CdS/ZnSe với lõi CdS chế tạo nhiệt độ 270oC, bơm chậm tiền chất vỏ vào dung dịch chứa ... phút (tại nhiệt độ chế tạo 270o 290oC) khoảng 0,5-180 phút (tại nhiệt độ chế tạo 310oC) Tỉ lệ mol Cd:S =2:1 đƣợc sử dụng thực nghiệm chế tạo 2.1.3 Chế tạo lớp vỏ ZnSe Việc bọc vỏ ZnSe cho lõi NC...
 • 63
 • 614
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang học của hạt nano silicon

Công nghệ - Môi trường

... Thực nghiệm chế tạo hạt silicon thơ phương pháp điện phân hóa học: Phương pháp tạo hạt silicon từ phương pháp điện phân: nghiên cứu nhiều nhóm tác giả Nội dung phương pháp này: chế tạo hạt nano ... 23 Cường độ phát quang (a.u) Chế tạo nghiên cứu tính chất quang học hạt nano silicon Bước sóng (nm) Hình A.II.2.1.1: Phổ quang phát quang (PL) màng porous silicon phát quang màu vàng cam [6] ... thơ: Có nhiều phương pháp chế tạo hạt nano silicon phương pháp lắng đọng nhiệt khí silane, phương pháp xung laser Tuy nhiên phương pháp tạo hạt silicon thô thực đề tài giới hạn phương pháp điện phân...
 • 70
 • 651
 • 2

CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO SILICA CHỨA TÂM MẦU THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH DẤU Y SINH

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA HẠT NANO SILICA CHỨA TÂM MẦU VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG TRONG ĐÁNH DẤU Y SINH

Y khoa - Dược

... dụng phương pháp phổ huỳnh quang để phát định lượng vi khuẩn 20 Số lượng vi khuẩn (CFU) 9.0x104 6.0x104 3.0x104 0.0 Phương pháp đếm Phương pháp phổ huỳnh quang Hỡnh 4.4 So sánh hai phương pháp phát ... phương pháp Stober 3.5.1 Tính chất quang Phổ hấp thụ hấp thụ chuẩn hóa phân tử màu FITC hạt nano silica chế tạo theo phương pháp Stober cho thấy phổ hấp thụ có dạng giống hạt silica chế tạo phương ... chọn là: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng đánh dấu y - sinh Mục tiêu nội dung nghiên cứu luận án: (i) Chế tạo nghiên cứu tính chất quang hạt...
 • 27
 • 274
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y – sinh

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silica chứa tâm màu và thử nghiệm ứng dụng trong đánh dấu y – sinh

Thạc sĩ - Cao học

... vú KPL4 BT-474 phương pháp miễn dịch huỳnh quang ii) Xây dựng phương pháp xác định số lượng vi khuẩn đích E coli O157:H7 phương pháp quang phổ huỳnh quang iii) Sử dụng phương pháp đếm tế bào ... xác định phương pháp : tán xạ ánh sáng động (DLS), hiển vi điện tử truyền qua (TEM) quang phổ huỳnh quang tương quan (FCS) cho thấy có tương đồng phương pháp Ứng dụng hạt nano silica chế tạo vai ... thời gian sống phát quang  dài so với phân tử RB tự nước giảm thiểu dập tắt huỳnh quang va chạm Hiệu suất lượng tử tăng chủ yếu tăng tốc độ hồi phục xạ r thời gian sống phát quang  tăng chủ...
 • 4
 • 438
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cds znse

Thạc sĩ - Cao học

... 3.5 Phổ hấp thụ phổ huỳnh quang NC CdS CdS/ZnSe thay đổi thời gian chế tạoError! Bookmark not defined Hình 3.6 Sự thay đổi lƣợng phát xạ theo cơng suất kích thích mũ 1/3 NC CdS/ZnSe chế tạo thời ... quang. Error! Bookmark not defined Hình 3.1 Phổ hấp thụ phổ huỳnh quang NC CdS.Error! Bookmark not defin Hình 3.2 Phổ hấp thụ phổ huỳnh quang lõi CdS chế tạo nhiệt độ 270oC(a), 290oC(b), 310oC(c) ... defined 3.2 Giải pháp chế tạo cấu trúc nano lõi/vỏ CdS/ZnSeError! Bookmark not defined 3.3 Ảnh hƣởng chiều dày lớp vỏ lên tính chất hấp thụ quang huỳnh quang cấu trúc nano CdS/ZnSe Error! Bookmark...
 • 16
 • 400
 • 0

Chế tạo nghiên cứu tính chất quang của các cấu trúc nano silic một chiều

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các cấu trúc nano silic một chiều

Kĩ thuật Viễn thông

... tài nghiên cứu luận văn là: Chế tạo nghiên cứu tính chất quang cấu trúc nano silíc chiều” Trang   Luận văn Thạc sĩ   MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ™ Nghiên cứu chế tạo cấu trúc dây nano silic phương pháp ... bốc bay nhiệt ™ Nghiên cứu tính chất cấu trúc, tính chất quang cấu trúc dây nano silic PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ƒ Phương pháp nghiên cứu lý luận ƒ Phương pháp thực nghiệm ƒ Phương pháp trao đổi tổng ... quang truyền dẫn quang tốt Hình 2.8: Nguyên lý phát huỳnh quang Hình 2.9: Hệ đo phổ huỳnh quang Viện Khoa học Vật liệu Trang 35   Luận văn Thạc sĩ   Phương pháp phân tích huỳnh quang phương pháp...
 • 61
 • 271
 • 0

Xem thêm