trình bày các tham số cơ bản của 1 bộ máy tính

TRÌNH BÀY CÁC HOẠT ĐỘNG BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM

TRÌNH BÀY CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... 0 918 .775.368 Việc chuẩn bị cho TTCKVN thực Uỷ Ban Chứng khoán Việt Nam đời Nghị định 75/CP ngày 28 -11 -19 96 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (TTGDCK TP.HCM) thành lập theo Quyết định số 12 7 /19 98/QĐ-TT ... thêm số dịch vụ khác liên quan như: mua, bán, toán, giao hoán chứng khoán khách hàng thực giao dịch, chuyển quyền sử dụng khách hàng Tính đến 31/ 12/2004 số thành viên lưu ký chứng khoán 18 tổ ... đầu tư: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0 918 .775.368 Theo đánh giá cách khách quan tổng thể, nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư vân tiếp tục dậm chân chỗ, doanh số giao...
 • 25
 • 982
 • 0

Trình bày các hoạt động bản của Ngân hàng thương mại trên Thị trường chứng khoán, liên hệ thực tiễn tại Việt Nam

Trình bày các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trên Thị trường chứng khoán, liên hệ thực tiễn tại Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... 11 4.3)Thị trường trái phiếu,cổ phiếu .các công cụ phái sinh 11 4.4) Nếu xét phương thức giao dịch thị trường chứng khoán chia thành thị trường giao thị trường giao sau: 12 III) ... 12 III) Các hoạt động ngân hàng thương mại thị trường chứng khoán 12 Hoạt động phát hành chứng khoán 13 Hoạt động đầu tư chứng khoán 15 Hoạt động bảo ... chúng để niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán phải tuân theo qui định Nghị định 48 /19 98/NĐ-CP ngày 11 /7 /19 98 Chính phủ chứng khoán thị trường chứng khoán Nghị định qui định việc phát hành chứng...
 • 31
 • 480
 • 0

Điều khiển các tham số bản KVp,mA, s,SID trong máy X Quang

Điều khiển các tham số cơ bản KVp,mA, s,SID trong máy X Quang

Y khoa - Dược

... kim số Trị số KV hiển thị I U1 đồng hồ phải trị số 15 0kV thực-trị số KV đặt vào 40kV I2 bóng X Quang I1 phát tia (KVbóng), đợc tính theo công thức sau: IH KVbóng=KVtính toán- KV U U02 U 01 IH1IH2 ... nhọn (c) Hình1 .12 : Mạch thời gian dùng transistor 1tiếp giáp (UJT) 13 Mạch điện hình 1. 12 ứng dụng transistor tiếp giáp UJT cho hai chức năng: 1. Mạch thời gian (hình 1. 12 b): công tắc S1 chuyển ... đồ khối máy X quang cao tần Về mặt cấu tạo, khác máy X Quang cao tần máy X Quang truyền thống chỗ máy X Quang cao tần đổi tần Bộ đổi tần Thành phần chủ yếu mạch điều khiển tham số máy X Quang...
 • 28
 • 1,834
 • 9

TRÌNH BÀY NHỮNG ĐẶC TRƯNG BẢN CỦA PHÁT THANH

TRÌNH BÀY NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA PHÁT THANH

Cao đẳng - Đại học

... thứ (19 14 - 19 18) khủng hoảng kinh tế giới 19 29 - 19 33 góp phần thúc đẩy kỹ thuật truyền thông phát triển, phát chiếm ưu Số liệu thống kê cấp giấy phép mua radiô năm 19 39 tăng gấp bội năm 19 33 ... việc truyền tín hiệu vô tuyến khoảng cách 400m, 2000m 19 12 - 15 /4: máy radio nghiệp dư bắt tín hiệu kêu cứu (SOS) tàu chở khách Titanic p0hát 19 13 - Các máy thu băng galen nghe buổi truyền ca ... miền Nam Việt Nam, sau Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (19 62 -19 75) - Các đài địa phương thành lập sau năm 19 54 Từ năm 19 54 đến năm 19 75 11 đài phát tỉnh, thành phố, đặc...
 • 15
 • 8,916
 • 18

Nghiên cứu xác định các thông số bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... 0,07 19 97 987 370,0 15 5,2 11 . 316 13 3,6 1: 0,37: 0 ,16 19 98 1. 012 350,0 210 ,0 11 .730 13 4,0 1: 0,35: 0, 21 1999 1. 117 385,0 2 71, 0 12 .320 14 8,8 1: 0,33: 0,23 2000 1. 328 496,0 410 ,0 12 .644 17 6,7 1: 0,37: ... 76 ,1 1: 0, 21: 0,03 19 93 629 213 ,2 60,0 9.979 90,4 1: 0,34: 0,09 19 94 668 205,6 35,0 10 .12 7 89,3 1: 0, 31: 0,05 19 95 925 272,0 97,2 10 .497 12 3,3 1: 0,29: 0 ,10 19 96 8 41 313 ,0 58,0 10 .929 11 0,9 1: ... bún 19 8 53 39 290 10 0 20 217 12 3 30 370 12 7 40 212 10 8 40 360 12 4 60 207 65 27 290 10 0 20 250 10 5 45 400 13 7 40 255 63 50 398 13 7 60 250 96 44 390 13 7 10 20 240 10 2 18 360 12 4 10 40 248 13 0 57...
 • 92
 • 1,303
 • 4

SỞ LÝ THUYẾT AN TEN, CÁC THÔNG SỐ BẢN CỦA ANTEN

CƠ SỞ LÝ THUYẾT AN TEN, CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ANTEN

Cao đẳng - Đại học

... ( z1) dz1 = I1(0) −l1 l1 ∫∫ −l1 −l1 I1( z1) I 2( z' ) I1(0) I 2(0) I1( z1) I1( z' ) I1(0) I1(0) ∂ e − jk0R 11 ' (k + ) dz dz1 ∂z1 4πR 11 (2.73) ∂ e − jk0R12 ' (k + ) dz2 dz1 ∂z1 4πR12 -Giả thiết ... đồng σ = 5.8 × 10 S / m , δ = 6.6x10-3cm tần số 1MHz, 2.1x10-4cm 1GHz (2.7) -3 Ví dụ: với đồng, σ = 5.8x10 S/m, δ = 6.6x10 cm tần số 1MHz, 1/ 2 2.1x10-4 cm tần số 1GHz Trong đa số trường hợp thực ... ∂z12 ) A12 ( z1 )dz1 −l (2.72) Nhân (2.66a) với I1(z1) lấy tích phân theo z1 (2.66b) với I2(z2) lấy tích phân theo z2 15 l1 − jk0Y0V1 ∫ => −l1 + I 2( 0) l2 l2 ∫∫ −l −l I1( z1) I1(0) δ ( z1) dz1...
 • 13
 • 1,278
 • 11

TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TỐI ƯU VÀ CÁC THÔNG SỐ BẢN CỦA THÁP TÁCH ETAN TỪ NGUỒN KHÍ NAM CÔN SƠN 2

TÍNH TOÁN LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TỐI ƯU VÀ CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THÁP TÁCH ETAN TỪ NGUỒN KHÍ NAM CÔN SƠN 2

Hóa dầu

... khoảng 12 % năm Tính toán cho kết sau: ng Bảng 2.3 Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm khí từ năm 2009-2020 Năm ườ Nhu cầu (triệu tấn) 2009 2 010 2 012 2 013 2 015 2 017 2 018 2020 1, 08 1, 21 1,52 1, 70 2 ,13 2,68 ... 10 2 Tà 6.9 Tính bề dày thân, đỉnh, đáy tháp 10 2 6 .10 .Tính toán thiết kế mâm van 10 4 6 .10 .1 Tính chiều dài gờ chảy tràn 10 5 Vũ ng 6 .10 .2 Tính số đĩa mâm 10 5 ... MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, BẢN VẼ BẢNG 2 .1 Một số tính chất hóa lý quan trọng Glycol BẢNG 2.2 Ưu điểm nhược điểm loại chất hấp thụ BẢNG 2.3 Một số tính chất chất hấp phụ dùng để hút ẩm BẢNG 2.4 Các tính...
 • 120
 • 3,607
 • 12

Tài liệu Anten-Truyền sóng - Các thông số bản của anten (phần 1) pot

Tài liệu Anten-Truyền sóng - Các thông số cơ bản của anten (phần 1) pot

Quản trị mạng

... số điện trở (thông số bản) Ở tần số cao, điện cảm, điện dung ký sinh điện trở cần quan tâm Cần quan tâm hfe, VCEO, IC,max, Cb’c, …  nhiều thông số Khi thiết kế / sử dụng anten:  Các thông số ... tâm?    Thông số tập trung? Thông số phân bố? Thông số trường xạ? Tổng quan    nhiều thông số khác sử dụng để mô tả đặc tính chất lượng anten Tùy loại anten mà số thông số sử dụng để mô ... đặc tính anten Và dĩ nhiên, thông số sử dụng việc tính toán tuyến liên lạc vô tuyến mạch điện anten Nội dung Đồ thị xạ  Mật độ công suất xạ  Cường độ xạ  Hệ số định hướng  Các kỹ thuật số...
 • 14
 • 1,091
 • 12

Tài liệu Anten-Truyền sóng - Các thông số bản của anten (phần 2) doc

Tài liệu Anten-Truyền sóng - Các thông số cơ bản của anten (phần 2) doc

Quản trị mạng

... phụ Tính theo Pozar: Đồ thị đẳng hướng búp phụ Hệ số định hướng (6): đồ thị đẳng hướng (2) Hệ số định hướng (7): Tính phương pháp số  Dùng cho anten đồ thị xạ phức tạp  Bài tập lớn, lập trình ... hướng cong suất Hệ số định hướng (2): hệ số định hướng cực đại Nếu hướng ko xác định, hệ số định hướng ám hướng cực đại: Dimensionless = không thứ nguyên Hệ số định hướng (3): hệ số định hướng phần ... suất xạ  Cường độ xạ  Hệ số định hướng  Độ lợi  Hiệu suất anten …  Hệ số định hướng (Directivity): định nghĩa Định nghĩa: Hệ số định hường anten định nghĩa tỉ số của cường độ xạ hướng cho...
 • 23
 • 2,161
 • 5

Một số kỹ năng tham vấn bản của cán bộ xã hội

Một số kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ xã hội

Tiến sĩ

... chơng: sở lý luận; Tổ chức thực phơng pháp nghiên cứu; Kết nghiên cứu 12 bảng, 13 biểu đồ, đồ, 16 phụ lục Chơng sở lý luận 1. 1 Vi nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1. 1 .1 Các nghiên cứu kỹ tham ... nhu cầu chất lợng tham vấn Những nghiên cứu KNTV, KNTVCB hầu nh cha 1. 2 Các khái niệm 1. 2 .1 Tham vấn 1. 2 .1. 1 Khái niệm tham vấn Tham vấn trình trợ giúp tâm lý, ngời thực tham vấn sử dụng kiến ... chuyên gia CTXH tham vấn nớc ngoài, 10 8 CBXH 10 giảng viên dạy tham vấn công tác xã hội Việt Nam - Điều tra thử: 70 CBXH - Điều tra thức: Điều tra bảng hỏi: 2 01 CBXH; Phỏng vấn sâu: 11 CBXH, cán...
 • 14
 • 892
 • 4

tìm hiểu các thông số bản của cpu

tìm hiểu các thông số cơ bản của cpu

Phần cứng

... chip Chỉ số cao giúp cho CPU xử lý nhanh mượt mà Clock speed: 2.50 GHz Đây xung nhịp vi xử lý tính số phép tính mà vi xử lý tính giây Vậy số 2.5GHz cho ta biết E5200 tính 2,5 triệu phép tính giây ... Speed x Thông số sử dụng marketing tạo số lớn Bus Speed gây ấn tượng nhiều Cores: Chỉ số số nhân xử lý trang bị lõi Ở đây, số nhân E5200 Số Core CPU lớn tốc độ xử lý cao Bên cạnh đó, số Threads ... nhanh) Những số hiệu khác Family: 6, Model: 7, Stepping: A, Ext Family: 6, Ext Model: 17 , Revision: R0 toàn số hiệu phiên CPU Multiplier: x12.5 Đây hệ số nhân CPU Mỗi CPU mức hệ số nhân riêng...
 • 11
 • 565
 • 0

Tìm hiểu khái quát giàn nén khí trung tâm mỏ bạch hổ và tính toán các thông số bản của tháp làm khô khí bằng trietylenglycol

Tìm hiểu khái quát giàn nén khí trung tâm mỏ bạch hổ và tính toán các thông số cơ bản của tháp làm khô khí bằng trietylenglycol

Hóa dầu

... 0.0 01 0 0 0.056 0.0 51 2.765 2 .16 3 0.024 3. 618 5. 51 0 .12 1 0.5 21 2.408 1. 211 5.355 0.063 1. 067 0 .11 2 0. 016 1. 092 0.049 1. 04 1. 127 0.258 0.229 1. 253 0.3 41 0.3 41 0.6 6 .11 4 3. 01 1.226 10 .7 4.464 3. 913 ... 0.0 01 0.002 0.0 01 0.0 01 0.0 01 0.004 0.002 0.002 0 0 0 2.705 1. 179 3.2 41 2 .18 4 0.023 3. 418 5 .16 8 0 .11 2 0.506 2.373 1. 234 5.324 0.059 1. 066 0 .10 5 0. 015 1. 009 0.046 1. 006 1. 119 0.258 0. 213 1. 248 ... 0.3 91 0.57 5.885 2.848 1. 129 9.88 5.02 3. 611 6.8 41 3.62 2 .17 2 4.46 63 .11 4 20.702 11 .11 7 2 .12 0.008 0.3233 0. 217 0.005 0. 011 0.048 0.024 0.06 0.0 01 0. 01 0.0 01 0.003 0.006 0.006 0.002 0.0 01 0.006...
 • 72
 • 2,128
 • 6

Tìm hiểu các thông số bản của CPU pps

Tìm hiểu các thông số cơ bản của CPU pps

Tin học văn phòng

... chip Chỉ số cao giúp cho CPU xử lý nhanh mượt mà Clock speed: 2.50 GHz Đây xung nhịp vi xử lý tính số phép tính mà vi xử lý tính giây Vậy số 2.5GHz cho ta biết E5200 tính 2,5 triệu phép tính giây ... Speed x Thông số sử dụng marketing tạo số lớn Bus Speed gây ấn tượng nhiều Cores: Chỉ số số nhân xử lý trang bị lõi Ở đây, số nhân E5200 Số Core CPU lớn tốc độ xử lý cao Bên cạnh đó, số Threads ... nhanh) Những số hiệu khác Family: 6, Model: 7, Stepping: A, Ext Family: 6, Ext Model: 17 , Revision: R0 toàn số hiệu phiên CPU Multiplier: x12.5 Đây hệ số nhân CPU Mỗi CPU mức hệ số nhân riêng...
 • 11
 • 361
 • 0

tính toán một số các thông số bản của loại đĩa chụp trong tháp chưng cất dầu thô

tính toán một số các thông số cơ bản của loại đĩa chụp trong tháp chưng cất dầu thô

Kỹ thuật

... thêm kinh nghiệm kiến thức Vũng Tàu 20/6/2 012 Đồ Án Lọc Dầu Chương I Một số tính chất quan trọng dầu thô Lý thuyết chưng cất I.Một số tính chất dầu thô 1. 1 Tỷ trọng Khối lượng riêng dầu khối lượng ... nghiệm thực tế, mà đồ án em xin đề cập đến việc tính toán số thông số loại đĩa chụp tháp chưng cất dầu thô dựa tính toán VD 3.4 .1 trang 58 Giáo trình Công nghệ lọc dầu – Phan Tử Bằng NXB Xây Dựng ... Trong tháp chưng cất nhiều đĩa Các thông số tháp chưng cất (đặc biệt đĩa) phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Đĩa phần quan trọng tháp chưng cất, việc tính toán thông số kĩ thuật đĩa ý nghĩa hàng...
 • 3
 • 665
 • 5

Tài liệu trình bày các khái niệm bản về TCPIP trên ethenet

Tài liệu trình bày các khái niệm cơ bản về TCPIP trên ethenet

Kỹ thuật lập trình

... 13 /11 15 /11 /2 013 Kiểm chứng lấy ý kiến Tại công ty 16 /11 17 /11 /2 013 Hoàn thiện kết phân tích công việc Tại nhà 18 /11 21/ 11/ 2 013 Bản phân tích công việc phác thảo Bản phân tích công việc chỉnh sửa Bản ... thông tin địa điểm Tại nhà Thời gian thực Kết 02 /11 /2 013 Bản kế hoạch 5 /11 /2 013 Nhân viên chạy bàn: - Nguyễn Thị Hương -Nguyễn Thị Hiền 5 /11 6 /11 /2 013 Thu thập thông tin trách nhiệm, nhiệm vụ,đặc ... bàn - Thời gian thực hiện: Từ ngày 5 /11 /2 013 đến ngày 21/ 11/ 2 013 Chi tiết: Giai đoạn Công việc Xây dựng kế hoạch Thu thập thông tin: * Điều tra bảng hỏi: - Lập bảng hỏi - In ấn phiếu - Phát phiếu...
 • 58
 • 404
 • 0

Tính toán các thông số bản của tháp làm ngọt khí bằng MEA

Tính toán các thông số cơ bản của tháp làm ngọt khí bằng MEA

Hóa dầu

... tuyệt đối, Pa.s MEA 61 1 018 DEA 10 5 .1 1090 DIPA 13 3.2 989 DGA 10 5 .1 1055 17 1 10 0 69 48 10 .5 0.2 41 (ở 200C) 248.7 16 7 13 3 1. 33 42 0 .19 8 (ở 450C) 2 21 187 15 0 1. 33 28 0.38 (ở 300C) 1. 33 9.5 0.026 (ở ... Q10 = 0, 05 Qtỏa= 0,05.(Q1+Q2+Q3)= 0,05.( 510 76 91, 906 +13 388 816 ,84 +3527035,478)  = 11 011 77, 211 [kJ] Vậy tổng lượng nhiệt thu vào là: QThu= (Q4+Q5+Q6 +Q7+Q8+Q9+Q10)= -0,05208 .10 9 +16 7 216 5.2 81. T ... CO2 = 236,0 214 + 476,0 91= 712 ,11 24 [kmol]  Vậy Lượng dung dịch MEA 15 ,3% bơm vào tháp 1h mMEA(nghèo) = nMEA MMEA /%MEA = 712 ,11 24. 61, 08 .10 0 /15 ,3% = 284286,4405 [kg]  Lưu lượng tính theo kg/h...
 • 23
 • 472
 • 0

tính toán bộ các thông số bản của tháp hấp phụ làm khô khí với công suất 6 triệu m3 khí/ngày đêm

tính toán sơ bộ các thông số cơ bản của tháp hấp phụ làm khô khí với công suất 6 triệu m3 khí/ngày đêm

Hóa học

... đợc tính theo phơng trình sau Ph = [ 0, 015 + 1, 397.(Th ) + 0,5 81( Th ) ]. (1- ) Th 1. 9 Trong Ph = PBH/PC Th = TS/TC 1. 10 1. 11 = 0 ,10 18 + 0,3806. 0,028 61 = Th lg(0,96784.Pc ). (1 Th ) 1. 12 ... trúc MFI TON MOR BEA FAU FER RHO M441S vòng 10 T 10 T 10 T 12 T 12 T 10 8T 8T Tuỳ điều kiện SAPO -11 VPI-5 KL 6,3 ì 3,9 AEL LTL tổng hợp 10 T 18 T 12 T 13 7 ,1 ì 7 ,1 Sinh viên thực hiện: Chiều Chiều Chiều ... tra bảng sau Bảng1.3 Giới hạn cháy nổ ( theo %V) số khí P= 1bar Chất CH4 C2H6 C3H8 n-C4H10 i-C4H10 n-C5H12 n-C6H14 H2S Hỗn hợp với không khí Giới hạn dới Giới hạn 5,3 14 3,0 12 ,5 2,2 9,5 1, 9...
 • 82
 • 738
 • 0

tính toán các thông số bản của tháp làm ngọt khí bằng mea

tính toán các thông số cơ bản của tháp làm ngọt khí bằng mea

Hóa học

... tuyệt đối, Pa.s MEA 61 1 018 DEA 10 5 .1 1090 DIPA 13 3.2 989 DGA 10 5 .1 1055 17 1 10 0 69 48 10 .5 0.2 41 (ở 200C) 248.7 16 7 13 3 1. 33 42 0 .19 8 (ở 450C) 2 21 187 15 0 1. 33 28 0.38 (ở 300C) 1. 33 9.5 0.026 (ở ... Q10 = 0, 05 Qtỏa= 0,05.(Q1+Q2+Q3)= 0,05.( 510 76 91, 906 +13 388 816 ,84 +3527035,478)  = 11 011 77, 211 [kJ] Vậy tổng lượng nhiệt thu vào là: QThu= (Q4+Q5+Q6 +Q7+Q8+Q9+Q10)= -0,05208 .10 9 +16 7 216 5.2 81. T ... CO2 = 236,0 214 + 476,0 91= 712 ,11 24 [kmol]  Vậy Lượng dung dịch MEA 15 ,3% bơm vào tháp 1h mMEA(nghèo) = nMEA MMEA /%MEA = 712 ,11 24. 61, 08 .10 0 /15 ,3% = 284286,4405 [kg]  Lưu lượng tính theo kg/h...
 • 24
 • 559
 • 0

Trình bày các khái niệm bản về chuẩn hoá đội ngũ giáo viên

Trình bày các khái niệm cơ bản về chuẩn hoá đội ngũ giáo viên

Sư phạm

... 10 1. 2 .1. 2 CHUẨN HOÁ 11 1. 2.2 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 12 1. 2.2 .1 GIÁO VIÊN 12 1. 2.2.2 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 13 1. 2.2.3 CHUẨN GIÁO VIÊN 13 1. 2.2.4 CHUẨN ... CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ CHUẨN HOÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1. 1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 1. 2 CÁC KHÁI NIỆM BẢN 1. 2 .1 CHUẨN HOÁ 1. 2 .1. 1 CHUẨN ... 14 1. 3 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN HOÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT 15 1. 3 .1 ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THPT 15 1. 3 .1. 1 VAI TRÒ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 15 ...
 • 124
 • 1,758
 • 2

Xem thêm