toeic listening sample test part 1

Complete guide to toeic test part 1

Complete guide to toeic test part 1

TOEFL - IELTS - TOEIC

... . . . 11 Review Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Lesson 3Preview Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Exercise 3 .1 . . ... . . . . . 1 Exercise 1. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Exercise 1. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Exercise 1. 3 . . . ... . . 9Exercise 2 .10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Exercise 2 .11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Exercise 2 .12 . . . . . . ....
 • 10
 • 1,368
 • 14

Tài liệu Longman preparation series for the new toeic test part 1 docx

Tài liệu Longman preparation series for the new toeic test part 1 docx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... Test One Practice Test Two Practice Test Three Practice Test Four 17 1 17 8 18 5 19 2 ANSWER KEYS Practice Test One Practice Test Two Practice Test Three Practice Test Four 2 01 214 ... General Test- Taking Directions New TOEIC Test Directions vi viii PRACTICE TESTS Practice Test One Practice Test Two Practice Test Three Practice Test Four 3 45 87 12 9 AUDIOSCRIPTS ... Practice Test One Practice Test Two Practice Test Three Practice Test Four Practice Test Score Conversion 255 257 259 2 61 263 Longman Preparation Series for the New TOEIC Test, More...
 • 8
 • 2,005
 • 19

Tài liệu TOEIC Listening Reading Test Preview pdf

Tài liệu TOEIC Listening Reading Test Preview pdf

TOEFL - IELTS - TOEIC

... 10 1. A 10 2. B 10 3. C 10 4. C 10 5. C 10 6. A 10 7. A 10 8. D Part 6 14 1. A 14 2. A 14 3. C 14 4. C Part 7 15 3. D 15 4. A 15 5. B 15 6. D 15 7. C 15 8. C 15 9. A 16 0. C 16 1. ... Part 1 1. A 2. D Part 2 11 . B 12 . A 13 . B 14 . B 15 . A 16 . A Part 3 41. A 42. C 43. D 44. A 45. A 46. C Part 4 71. C 72. D 73. A 74. C 75. A 76. D Part ... C 16 1. C 16 2. C 16 3. A 16 4. B 19 11 . Mark your answer on your answer sheet. 12 . Mark your answer on your answer sheet. 13 . Mark your answer on your answer sheet. 14 . Mark your...
 • 21
 • 853
 • 2

Toeic listening reading test preview

Toeic listening reading test preview

TOEFL - IELTS - TOEIC

... Part 6 14 1. A 14 2. A 14 3. C 14 4. C Part 7 15 3. D 15 4. A 15 5. B 15 6. D 15 7. C 15 8. C 15 9. A 16 0. C 16 1. C 16 2. C 16 3. A 16 4. B 19 10 1. Register early if you would ... 41. A 42. C 43. D 44. A 45. A 46. C Part 4 71. C 72. D 73. A 74. C 75. A 76. D Part 5 10 1. A 10 2. B 10 3. C 10 4. C 10 5. C 10 6. A 10 7. A 10 8. D Part 6 14 1. A 14 2. ... 14 NO TEST MATERIAL ON THIS PAGE 18 NO TEST MATERIAL ON THIS PAGE7 Correct Answers Part 1 1. A 2. D Part 2 11 . B 12 . A 13 . B 14 . B 15 . A 16 . A Part...
 • 20
 • 494
 • 1

Tài liệu Toeic test 2009 part 1 doc

Tài liệu Toeic test 2009 part 1 doc

TOEFL - IELTS - TOEIC

... Equally 11 0. All chemical plant employees should follow the standard if they are using dangerous chemicals. (A) procedures (B) developments (C) categories (D) qualifications 11 1. To improve ... departments. (A) interact (B) interaction (C) interactive (D) interacting 11 2. Fortunately, the clothes were mailed the right address. (A) until (B) upon (C) among (D) to 11 3. ... 11 4. The final fulfillment of the popular mystery series due to arrive in stores last Friday, but unexpected shipping problems caused delays. (A) is (B) to be (C) was (D) were 11 5....
 • 4
 • 699
 • 1

100 TOEIC preparation tests part 1

100 TOEIC preparation tests part 1

TOEFL - IELTS - TOEIC

... www.english -test. net 12 . Agreements 11 9 13 . Applying for that Job 12 0 14 . Are You in Debt? 12 1 15 . At the Computer 12 2 16 . At the Office (1) 12 3 17 . At the Office (2) 12 4 18 . At the Shops 12 5 19 . Business ... 11 15. Speaking: At the Station 11 26. Speaking: At the Supermarket 11 37. Speaking: At the Theatre 11 48. Speaking: The Broadcast 11 59. What comes next (the bill) 11 6 10 . Accounts 11 7 11 . ... Advertising 17 12 . Agreements 18 13 . Applying for that Job 19 14 . Are You in Debt? 20 15 . At the Computer 21 16. At the Office (1) 22 17 . At the Office (2) 23 18 . At the Shops 24 19 . Business...
 • 6
 • 374
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25