toeic 870 questions bài tập đáp án

MỘT số bài tập & đáp án cơ học kết cấu

MỘT số bài tập & đáp án cơ học kết cấu

Cơ khí - Chế tạo máy

... LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009 TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon 1 ...
 • 26
 • 7,980
 • 13
kiến thức và bài tập+đáp án hình học vecto

kiến thức và bài tập+đáp án hình học vecto

Vật lý

... // AC. 3) Bài tập tương tự Bài 1: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm đối xứng với A qua B, J là điểm trên cạnh AC sao cho AJ=25AC. Chứng minh I, J, G thẳng hàng. Bài 2: Gọi ... 13BI AB= Vậy I là điểm cần dựng3) Bài tập: Bài 1: Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Dựng điểm M sao cho :4 3 2 0MA MB MC MD+ + + =uuur uuur uuuur uuuur Bài 2: Cho tam giác ABC. Hãy xác định ... uuur uuuur uuur uuur Bài 4: Cho hai điểm A, B phân biệt . Hãy xác định các điểm P, Q, R biết :2 3 0; 2 0; 3 0PA PB QA QB RA RB+ = − + = − =uuur uuur r uuur uuur r uuur uuur r Bài 5:Cho tứ giác...
 • 10
 • 21,285
 • 301
Bài tập +(đáp án) vật lý 8 nâng cao

Bài tập +(đáp án) vật lý 8 nâng cao

Vật lý

... kg. Giả thiết lực cản do gió và ma sát tác dụng lên ôtô là không đổi.12. Một đờng vòng tròn bán kính R gồm hai nửa bằng nhau AmB và AnB ( hình vẽ ). Có hai chất điểm xuất phát đồng thời từ ... thời gian bơi lần thứ hai của ngời đó bằng 0,7 thời gian bơi lần thứ nhất . 7. Trong một buổi tập luyện chuẩn bị AFF Cup 2008, hai danh thủ Công Vinh và Tài Em đứng cách nhau một khoảng 20m ... đứng. Coi sự phản xạ của quả bóng khi va chạm vào bức tờng giống nh hiện tợng phản xạ của tia sáng trên gơng phẳng và cho rằng bóng lăn với vận tốc không đổi v = 6 m/s.a. Hỏi phơng chuyển động...
 • 4
 • 29,547
 • 1,066
Bài soạn TAG QUETIONS , BAI TAP , DAP AN

Bài soạn TAG QUETIONS , BAI TAP , DAP AN

Tiếng anh

... can’t they 16. did they 17. did it 18. aren’t I / am I not II . Add tag questions to the following( page 26 luyện tập TA9 – Phùng Cảnh Thành) 1. isn’t it 2. isn’t it 3. does he 4. isn’t there5. ... doesn’t , didn’t , can’t , … You like beer , don’t you ? ( không dùng do not you?)I . Add tag questions to the following1. They want to come , ……………………………………………… ?2. Elizabeth is a dentist ... ……………………………………………… ?4. There aren’t any problems, ……………………………………………… ?1ANSWER KEYSI . Add tag questions to the following( page 435 E. Gr – New )1. don’t they 2. isn’t she 3. will they 4. are...
 • 4
 • 1,226
 • 57
Este lipit tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai

Este lipit tom tat ly thuyet bai tap dap an bai tap tu giai

Hóa học

... nX= 0,12 mol. (R+27) = 5,04 ⇒ R = 15, x = 0,12⇒m = 0,12.74 = 8,88 gam. Chọn đáp án C.C.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI 1( Sử dụng cho kiểm tra 45 phút) : 1. Este no, đơn chức, ... 0,1 =½(2a+b)<nancol = a + b < 2a + b = 0,2 ⇒ 40,25<Mancol < 80,5. Chọn đáp án D6. Bài tập tổng hợp:Ví dụ 11 : Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ ... 2010” )GIẢI: Đáp án A.Ví dụ 12: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:A....
 • 10
 • 1,630
 • 19
TAG QUETIONS , BAI TAP , DAP AN

TAG QUETIONS , BAI TAP , DAP AN

Tiếng anh

... can’t they 16. did they 17. did it 18. aren’t I / am I not II . Add tag questions to the following( page 26 luyện tập TA9 – Phùng Cảnh Thành) 1. isn’t it 2. isn’t it 3. does he 4. isn’t there5. ... on his farm , ……………………………… ?36. This is Mr. Johnson , ……………………………… ?2ANSWER KEYSI . Add tag questions to the following( page 435 E. Gr – New )1. don’t they 2. isn’t she 3. will they 4. are ... wrong while I was gone, ……………………………………………… ?18. I am invited , ……………………………………………… ?II . Add tag questions to the following 1.Your name is Thanh , ……………………………… ?2. Today is Sunday , ………………………………...
 • 4
 • 708
 • 9
Ôn tập sinh 12 bai 9 (đáp án)

Ôn tập sinh 12 bai 9 (đáp án)

Sinh học

... 5Ôn tập Bài 9 1/ Trong chọn giống người ta thường áp dụng những phương pháp:a Chọn lọc có phương pháp b Kết hợp chọn lọc cá thể với chọn lọc hàng loạtc Chọn lọc tự phát d Tất cả các phương án ... caoe. Vô tính f. Hữu tính g. Cá thể h. Hàng loạti. Đồng nhất k. Giao phấn m. Tự thụ phấnTổ hợp đáp án chọn đúng là:a Ic, IIh, IIIf, IVm, Vi, VIa b Id, IIh, IIIe, IVk, Vi, VIac Ic, IIg, IIIe, ... tích lũy những biến dị tốt nhanh đưa đến hiệu quảd Áp dụng được với tất cả các tính trạng14¤ Đáp án của đề thi: 1[ 2]b 2[ 2]d 3[ 2]b 4[ 2]d 5[ 2]d 6[ 2]c 7[ 2]d 8[ 2]b 9[ 2]c 10[ 2]d 11[ 2]b...
 • 5
 • 719
 • 1

Xem thêm