toan lop 8 bai 9 phan tich da thuc thanh nhan tu bài 54 trang 25

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Toán học

... a/ 15 . 91 ,5 + 150 . 0 ,85 = 15 . 91 ,5 + 15 . 8, 5 = 15 . (91 ,5 + 8, 5) = 15 . 100 = 1500 b/ 5x5(x – 2z) – 5x5(x – 2z) = (x – 2z)(5x5-5x5) 0 =0 Bài 41 trang 19 1/ Viết ... + 28x2y2 = 7xy(2x – 3y + 4xy) d/ x(y – 1) – y(y – 1) = (y – 1)(x – y) e/ 10x(x – y) – 8y(y – x) = 10x(x – y) + 8y(x – y) = (x – y)(10x + 8y) = 2(x – y)(5x + 4y) Bài 40 trang 19 ... Làm các ví dụ và bài tập đã sửa - Làm bài 42 trang 19 - Xem trước bài “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức” Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC...
 • 8
 • 1,114
 • 1
Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... tử: x22xy+ y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 =(x22xy+y2 )9= (xy)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94 ,5 và y = 4,5.b) ... thức sau thành nhân tử: x2 2xy +y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 = (x2 2xy +y2) 9 =(x y)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng:3. Bài tập: Bài tập 2: Phân tích các đa thức sau thành ... thức sau thành nhân tử: x2 2xy +y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 = (x2 2xy +y2) 9 =(x y)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng:3. Bài tập: Bài tập 1:Chứng minh rằng (5n + 2)2...
 • 10
 • 4,131
 • 12
Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... + y)Thay x = 94 ,5 và y = 4,5 ta có: (94 ,5 + 1 4,5) (94 ,5 + 1 + 4,5)= 91 . 100 = 91 00Hướng dẫn về nhà-Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.-Xem lại các bài tập đà làm.-BTVN: ... + y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 = (x2 2xy +y2) 9 = (x y)2 32 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94 ,5 và y ... tử: x22xy+ y2 9. Giải: x2 2xy +y2 9 =(x22xy+y2 )9= (xy)232 = (x y 3)(x y + 3)2. áp dụng: a) Tính nhanh giá trịc ủa biểu thức x2 + 2x + 1 y2 tại x = 94 ,5 và y = 4,5.b)...
 • 10
 • 788
 • 1
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Toán học

... 1052 – 25 = 1052 - 52 = (105 + 5)(105 – 5) = 110. 100 = 11000 b)(2n + 5)2 – 25 -HS làm ?2 -Một HS giỏi lên làm câu b TL3: 4n.(n + 5) chia hết cho 4 nên (2n + 5)2 - 25 chia ... c)1 – 8x3 = (1 – 2x)(1 + 2x + 4x2) -Chú ý chọn Hằng đẳng thức phù hợp -Nhắc HS: PT thành nhân tử tức là đưa về dạng tích ?1. -HS làm ?1 cá nhân -Cho HS làm ?1 ?2. a) Tính nhanh: ... 22 = (x - 2)(x + -ba HS lên bảng làm -Gọi HS lên bảng làm Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Mục tiêu:...
 • 7
 • 1,363
 • 6
Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

Toán học

... 55n .54 Mà 54 chia hết cho 54 nên 55n .54 ( đpcm) 4 ) Tính nhanh a) 15 ,8 . 35 + 15 ,8 . 65b) 1,43 . 141 – 1.43 . 41Giải:a) 15 ,8 . 35 + 15 ,8 . 65 = 15 ,8( 35 + 65) = 15 ,8 . 100 = 1 580 b) 1,43 ... 3x + 9) f) 81 x2 – 64y2 = (9x)2 – (8y)2 = (9x + 8y)(9x – 8y)g) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x)3 + 3.(2x)2.y + 3.(2x).y2 + y3 = (2x + y)32) Tìm x , biết :a) x2 – 25 = ... 2 : x2 – 8x + 12 = (x2 – 8x + 16) – 4 = (x – 4)2 - 22 = (x – 4 + 2)(x – 4 – 2 ) = (x – 2 )(x – 6) ° Cách 3 : x2 – 8x + 12 = x2 – 36 – 8x + 48 = (x2 – 36) – (8x – 48) = (x +...
 • 15
 • 33,917
 • 503
Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... y3 – z35. 3x5 – 10x4 – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 247. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24Bµi tËp 6: ... – 29x + 24 8. 32x4 + 1 24. x10 + x 8 + x6 + x4 + x2 + 1 9. x4 + 4y4 25. x7 + x5 + x4 + x3 + x2 + 110. x7 + x2 + 1 26. x5 – x4 – x3 – x2 – x - 211. x 8 + ... x2 – x - 211. x 8 + x + 1 27. x 8 + x6 + x4 + x2 + 112. x 8 + x7 + 1 28. x 9 – x7 – x6 – x5 + x4 + x3 + x2 + 113. x 8 + 3x4 + 1 29. a(b3 – c3) + b(c3 – a3)...
 • 3
 • 3,554
 • 134
Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Bai tap phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... 3x5 – 10x4 – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 247. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24 Bài tập 8: Phân tích đa ... 4y2 – 2x + 4y – 357. (x + 2)(x + 4)(x + 6)(x + 8) + 16 8. (x2 + x)2 + 4(x2 + x) – 12 9. 4(x2 + 15x + 50)(x2 + 18x + 72) – 3x2 Nguyễn Thanh Vinh – THCS NGUYỄN DU ... 4x2 + 4x – 122. (x2 + 4x + 8) 2 + 3x(x2 + 4x + 8) + 2x23. (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 124. (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 245. (x2 + 2x)2 + 9x2 + 18x + 206. x2 – 4xy + 4y2...
 • 2
 • 3,927
 • 136
Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

Toán học

... x=y=z Vận dụng hai bài toán cơ bản trên, các em dễ dàng giải quyết một số bài toán được diễn đạt dưới những hình thức khác; một số bài có yêu cầu ở mức độ cao kể cả những bài rất khó đối với ... (1+1)(1+1)(1+1) = 2.2.2 = 8 b.giải tương tự ta có:+Nếu a+b+c =0 thì N=-1 +Nếu a=b=c thì N= 8 1 Bài toán 7.a. Cho x+y+z =0, tính: P = yzx2 + yzy2 +2xyz Với bài toán này giả thiết ... bao kết quả thú vị từ một bài toán đơn giản.Bằng cách phát hiện những tính chất mới của bài toán, bằng cách diễn đạt bài toán dưới hình thức khác, có thể nói ở bất cứ bài toán nào, ta cũng thu...
 • 9
 • 1,176
 • 12
SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... . 3. Bài toán chứng minh sự chia hết . Ví dụ: ChoP = ( 4x + 3 )2 - 25. CMR: P chia hết cho 8 GiảiP = (4x +3)2 -25 = (4x+3-5)(4x+3+5)= (4x-2)(4x +8) = 8( 2x-1)(x+2).Vì x Z => 8( 2x-1)(x+2) ... )7(4 54 745)7)(1()45)(1( 78 594 22++=++=++++=++++xxxxxxxxxxxx = VPHọc sinh thờng thích thú với loại bài tập này vì lý do cho rằng đây là bài toán rút gọn có sẵn kết quả . Bài toán tìm ... cũng có bài toán ta biến đổi rút gọn cả 2 vế nhng đều đi đến một kết quả giống nhau . Chứng minh đẳng thức sau : Ví dụ: CMR)7(4 54 78 594 22++=++++xxxxxxGiảiVT = )7(4 54 745)7)(1()45)(1( 78 594 22++=++=++++=++++xxxxxxxxxxxx...
 • 15
 • 1,642
 • 22
Phân tích đa thức thành nhân tử và hình bình hành đối xứng tâm (toán lớp 8)

Phân tích đa thức thành nhân tử và hình bình hành đối xứng tâm (toán lớp 8)

Toán học

... z3 5. 3x5 – 10x4 – 8x3 – 3x2 + 10x + 8 6. 5x4 + 24x3 – 15x2 – 118x + 24 7. 15x3 + 29x2 – 8x – 12 8. x4 – 6x3 + 7x2 + 6x – 8 9. x3 + 9x2 + 26x + 24 Bµi 12: ... 5x2 + 8x – 13 16. 2 x2 – 7x + 3 38. x2 + 19x + 60 17. 6x3 – 17x2 + 14x – 3 39. x4 + 4x2 - 5 18. 4x3 – 25x2 – 53x – 24 40. x3 – 19x + 30 19. x4 – 34x2 + 225 ... x3 125 1 d) x3 8 27 e) yx3327 8  f) xy33 125 27 Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x x x326 12 8   b) x x x323 3 1   c) x x x231 9 27 27...
 • 13
 • 1,280
 • 1

Xem thêm