toán lớp 8 phân tích đa thức thành nhân tử

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC pps

Toán học

... =(a+b+a-b)[(a+b)2-(a2-b2)+ (a- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. MỤC TIÊU - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. - ... pháp phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức GV cho cả lớp làm ?1 2 HS lên bảng Nhận xét bài làm của bạn GV chữa và chốt phương pháp HS 1. Ví dụ : Phân tích đa thức thành ... vận dụng các hằng đẳng thức vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu. - HS: Thước; ôn lại nội dung 7 hằng đẳng thức. III. TIẾN TRÌNH...
 • 5
 • 1,101
 • 8
Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ doc

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ doc

Toán học

... +(xy -3y) PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ I. MỤC TIÊU - HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa thức thành nhân tử - HS được ... GV: phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2-3x +xy -3y GV:Các hạng tửnhân tử chung hay không? Làm thế nào để xuất hiện nhân tử HS HS ; không có nhân tử chung HS nhóm 2 hạng tử vào ... Chữa cách làm từng HS ?2: Phân tích thành nhân tử HS : Bạn Thái: phân tích chưa xong Bạn Hà : phân tích chưa xong Bạn An: Làm đúng, đủ Hoạt động 3: Củng cố (8 phút) GV trình bày lời giải...
 • 5
 • 1,165
 • 7
Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP pot

Giáo án Đại Số lớp 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP pot

Toán học

... phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử thức thành nhân tử? b) Phân tích đa thức thành nhân tử x2 - 2xy + y2 - 9 ở ví dụ b ta sử dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử nào? ... ____________________________________________ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP I. MỤC TIÊU - HS nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Biết vận dụng 1 ... tích đa thức thành nhân tử - Biết vận dụng 1 cách linh hoạt các phương pháp phân tích đa thức thành nhiều nhân tử vào bài tập II. CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn mầu - HS:...
 • 5
 • 1,029
 • 6
Chuyên đề chuyên sâu Toán 8

Chuyên đề chuyên sâu Toán 8 "Phân tích đa thức thành nhân tử"

Toán học

... đẳng thức, vận dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử Ví dụ 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử: x4 + 4Giải: Phân tích x4 + 4 = (x2)2 + 22 Ta thêm bớt hạng tử ... S =973 + 83 3 180 - 97 . 83 =(93 + 87 )(972 – 97 . 83 + 83 2 ) 180 - 97. 83 = 180 (972 – 97 . 83 + 83 2 ) 180 - 97. 83 = 972 - 97 . 83 + 83 2 – 97 . 83 = (97 – 83 )2 = 142 ... 1575Vận dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung rồi tính tích tim được III/ Bài tập vận dụng : Bài tập 3: Phân tích đa thức thành nhân tử a,(2x +7)2 2(2x...
 • 35
 • 2,723
 • 25
Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 13 Đại số 8:Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... tích thành nhân tử : Phân tích thành nhân tử : x2 - 6x + 8 5x5x3 3 + 10x+ 10x22y + 5xyy + 5xy225x5x3 3 + 10x+ 10x22y + 5xyy + 5xy22 1. Ví dụ:1. Ví dụ: Phân tích đa ... nguyên n. 7070 8, 25 8, 2513 00013 00070 8, 25 H.. x x22y + xyy + xy22 - x - y - x - y tại x = 0,25 và tại x = 0,25 và y = 8 y = 8 N.. 86 86 2 2 + 79+ 7922 ... 0 hoặc : x-1 = 0hoặc : x-1 = 0Vậy :x = 3; x =1Vậy :x = 3; x =1 Ví dụ 2 :Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 - 2xy + y2- 9x2 -2xy +y2 - 9 = (x2 -2xy+y2) - 9 = (x - y)2...
 • 17
 • 2,326
 • 5
Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp nhóm hạng tử

Tư liệu khác

... Phân tích đa thức sau thành nhân tử. Phân tích đa thức sau thành nhân tử. a) x2 – xy + x - yb) xz + yz - 5(x + y) Tiết 11- Bài 8: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN ... 8 TUẦN 6 - TIẾT 11BÀI 8 BÀI 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬPHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬGV thực hiện : GV thực hiện : HUỲNH ... THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬNHÓM HẠNG TỬ1. Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử x2 – 3x + xy – 3y Các hạng tửnhân tử chung hay...
 • 19
 • 2,094
 • 8
Phân tích đa thức thành nhân tử và hình bình hành đối xứng tâm (toán lớp 8)

Phân tích đa thức thành nhân tử và hình bình hành đối xứng tâm (toán lớp 8)

Toán học

... Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x3 8 64 b) xy63 18 c) x3125 1 d) x3 8 27 e) yx3327 8  f) xy33125 27 Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: ... xx376 f) x x x325 14 Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (thêm bớt cùng một hạng tử) Đại Số - Hình Học 8 Phân tích đa thức thành nhân tử – Hình bình hành, đối xứng tâm 6 ... xx29 18  e) xx2 68  f) xx25 14 g) xx265 h) xx27 12 i) xx27 10 Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (tách một hạng tử thành nhiều hạng tử) a) xx23...
 • 13
 • 1,279
 • 1
Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

Toán học

... của hai bài toán cơ bản: Bài toán 1: Phân tích đa thức: x3 +y3 +z3 -3xyz thành nhân tử. + Tìm hiểu bài toán: Đề bài đòi hỏi ta phải phân tích đa thức đã cho thành nhân tử tức là biến ... tổng đã cho thành một tích gồm hai hay nhiều thừa số. + Hướng dẫn cách tìm lời giải: ta đã biết 3 phương pháp phân tích một đa thức thành nhân tử: đặt nhân tử chung; dùng hằng đẳng thức; nhóm ... dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. ĐẶT VẤN ĐỀ. Trong bối cảnh toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo đang...
 • 9
 • 1,175
 • 12
SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

SKKN - Dai so 8 - Phat huy su sang tao cua HS qua bai toan phan tich da thuc thanh nhan tu

Toán học

... huy sự sáng tạo của HS qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. Phân tích đa thức B=2x3 -5x2 + 8x -3 (1) thành nhân tử +Nếu đa thức B phân tích thành nhân tử thì B có dạng:B = ( ax +b)(cx2 ... qua bài toán phân tich đa thức thành nhân tử. B. nội dungPhần I : các phơng pháp phân tích I/ Phơng pháp cơ bản 1/ Ph ơng pháp đặt nhân tử chung ( Dùng khi hạng tử của đa thứcnhân tử chung ... hành phân tích đa thức thành nhân tử sau đó rút gọn các nhân tử chung . ở đây cơ bản là rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử, bên cạnh đó là sử dụng kết hợp một số tính chất toán học...
 • 15
 • 1,641
 • 22
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Toán học

... Xem trước bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I/ ... thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử  Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung II/ Phương tiện dạy học SGK, phấn màu III/ Quá trình hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm ... 0203xx20xx HS đọc SGK để có nhân tử chung (x – y)  cần đổi dấu các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. Ích lợi khi phân tích đa thức thành nhân tử Hoạt động 3 : Làm bài tập...
 • 8
 • 1,109
 • 1
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ppt

Toán học

... Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 10: Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Mục tiêu: - HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương ... Đúng H1: Phần KTBC có thể xem như PT đa thức thành nhân tử không? I.Ví dụ: PT thành nhân tử: TL2: Dùng hằng đẳng thức H2: Cơ sở của việc phân tích đó là sử dụng? a)x2 – 4x + 4 = ... thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đẳng thức đã học vào việc phân tích đa thức thành nhân tử II. Phương pháp: - Nêu vấn đề. - HS hoạt...
 • 7
 • 1,361
 • 6

Xem thêm