toán 8 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

tiết 4phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

tiết 4phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Toán học

... **Làm bài tập 26, 27, 28 trang 6 sách bài tập.Làm bài tập 26, 27, 28 trang 6 sách bài tập.*Chuẩn bị tiết *Chuẩn bị tiết “ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử ... 1 - 8xc) 1 - 8x33= 1 - (2x)= 1 - (2x)33 = (1 - 2x)( 1+2x+4x= (1 - 2x)( 1+2x+4x2 2 ))Tiết10: Bài7 :Cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương ... TÍMÑuùngÑuùngSaiSai0123456 78 9 101112131415Khaúng ñònh sau ñuùng hay sai?16 – 16x + 4x2=(2x-4)216 17 181 920212223242526 27 282 930 1. Vớ d: Phân tích đa thức thành nhân tử b) xb) x2 2 -...
 • 15
 • 960
 • 2
T11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

T11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Toán học

... +++10000100.100 )85 15.(100 85 .100100.15)6025.(100)3664.(15)100.60100.25()15.3664.15(==+=+=+++=+++= Phân tích đa thức thành nhân tử: Chú ý 1: Khi phân tích đa thức thành nhân tử, nếu các hạng tử của đa ... Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, ta cần nhóm các hạng tử một cách thích hợp (nhóm các hạng tửnhân tử chung hoặc nhóm các hạng tửdạng hằng đẳng thức ... z = 45+) Phân tích đa thức thành nhân tử +) Thay giá trị của biến vào đa thức rồi tính22242 yzxyx + ?2: Khi thảo luận nhóm, một bạn ra đề bài: HÃy phân tích đa thức thành nhân tử. Bạn Thái...
 • 7
 • 1,815
 • 13
Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG doc

Toán học

... bài tập đã sửa - Làm bài 42 trang 19 - Xem trước bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 9 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ ... THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I/ Mục tiêu  Hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử  Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung II/ Phương tiện dạy ... đọc SGK để có nhân tử chung (x – y)  cần đổi dấu các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung. Ích lợi khi phân tích đa thức thành nhân tử Hoạt động 3 : Làm bài tập Bài 39 trang 19...
 • 8
 • 1,114
 • 1
Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm

Tiết 11: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm

Toán học

... biÓu thøc 87 2 + 73 2 - 27 2 -132§¸p ¸n:C¸ch 1: 87 2 + 73 2 - 27 2 -132 = ( 87 2 – 27 2) + (73 2 – 132)= ( 87 + 27) ( 87 - 27) + (73 -13) (73 +13)= 114.60 + 60 .86 = 60.(114 + 86 ) = 60.200 ... 60.(114 + 86 ) = 60.200 = 12000C¸ch 2: 87 2 + 73 2 – 27 2 – 132 = ( 87 2 – 132) + (73 2 - 27 2)= ( 87 +13) ( 87 -13) + (73 - 27) (73 + 27) = 100 .74 + 46.100 = 100. (74 +46) = 100. 120 = 12000 ¸p dông:?1) ... Hướng dẫn học ở nhàHướng dẫn học ở nhàãÔn tập 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đà họcã Bài tập về nhà: 47ab; 48; 49; 50b (tr 22; 23 - SGK) 31,32 (tr 6 - SBT) Bµi 50: T×m...
 • 10
 • 902
 • 3
Tiết 14-Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

Tiết 14-Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp

Toán học

... Trong bài, ta đã sử dụng những phương pháp dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức trên nào để phân tích đa thức trên thành nhân tử? thành nhân tử? -Nhóm hạng tử -Dùng hằng đẳng thức ... được học các phương pháp cơ bản để phân tích đa thức thành nhân tử. Đó là phương pháp đặt nhân tử chung, phương pháp dùng hằng đẳng thức và phương pháp nhóm hạng tử. Mỗi phương pháp trên chỉ ... dụ: Như vậy, để phân tích đa thức trên thành nhân tử, ta đã phối hợp hai phương pháp: Đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức. VD1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử A = 5x3 + 10x2y...
 • 9
 • 619
 • 4
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ potx

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ potx

Toán học

... = 0, y = 1, y = -1 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM CÁC HẠNG TỬ I. Mục tiêu: 1, Kiến thức: HS biết nhóm các hạng tử thích hợp, phân tích thành nhân tử trong mỗi nhóm ... đổi đa thức đó thành 1 tích của các đa thức (có bậc khác 0). Trong tích đó không thể phân tích tiếp thành nhân tử được nữa. cùng là x(x-9)(x2+1) vì mỗi nhân tử trong tích không thể phân tích ... Gv: Bảng phụ - HS: Học bài + làm đủ bài tập. III. Tiến trình bài dạy: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ - HS1: Phân tích đa thức thành nhân tử. a) x2- 4x+4 b) x3+1 27 - HS 2 : Trình bày...
 • 5
 • 769
 • 1
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG pptx

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG pptx

Toán học

... PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG I. Mục tiêu: 1, Kiến thức: HS hiểu phân tích đa thức thành nhân tử có nghĩa là biến đổi đa thức đó thành tích của đa thức. ... thức. HS biết PTĐTTNT bằng p2đặt nhân tử chung. 2, Kỹ năng: Biết tìm ra các nhân tử chung và đặt nhân tử chung đối với các đa thức không qua 3 hạng 3, Thái độ : Học tập tích cực , cận thận ... =5x(-y+x)=5x(x-y) * Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử với t/c: A = -(-A). ?2 Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 3x(x-1)+2(1- x)=3x(x- 1)- 2(x- ...
 • 5
 • 6,300
 • 14
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ pdf

Toán học

... các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. - Phương pháp đặt nhân tử chung - Dùng hằng đẳng thức - Nhóm nhiều hạng tử II. Luyện tập: Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử a) ... cách làm tương tự Bài 4: Tính giá trị của biểu thức sau a) A = x2y – y + xy2 – x với x = -5, y = 2 ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Nhắc lý ... xy = 11(x + y) – x(x + y) = (x + y)(11 – x) d) x2 – xy – 8x + 8y = x(x – y) – 8( x – y) =…… Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 9 – x2 + 2xy – y2; b) x2 – 6x – y2 + 9 ...
 • 4
 • 2,001
 • 21
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ docx

Toán học

... Bài 4: Làm các bài tập của tuần 5, tuần 6 chưa chữa xong ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM NHIỀU HẠNG TỬ I. Kiến thức cơ bản: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng ... bằng phương pháp nhóm nhiều hạng tử là tìm cách tách đa thức đã cho thành nhóm các hạng tử thích hợp sao cho khi phân tích mmỗi nhóm hạng tử thành nhân tử thì xuất hiện nhân tử chung. II. Bài ... 3x2 – 3xy – 5x + 5y = (3x2 – 3xy) – (5x – 5y) = 3x(x – y) – 5(x – y) =…. Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử a) 8xy3 – 5xyz – 24y2 + 15z; b) x(x + 1)2 + x(x – 5) – 5(x + 1)2 c)...
 • 3
 • 1,271
 • 9
ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC potx

ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC potx

Toán học

... …………………………………………………………… ÔN TẬP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG VÀ DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC I. Nhắc lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ GV bổ sung các hằng đẳng thức mở rộng 1. ... k) 8x3 + 27 1; g) (x2 + 1)2 – 6(x2 + 1) + 9 HD giải: câu a, b, c, d đặt nhân tử chung Câu e, f, g dùng hằng đẳng thức bình phương của 1 tổng hoặc 1 hiệu Câu h, i dùng hằng đẳng thức ... bình phương Câu k dùng hằng đẳng thức tổng hai lập phương. Bài 2: Tìm x biết a) 5(x + 3) – 2x(3 + x) = 0; b) 4x(x – 20 08) – x + 20 08 = 0 c) (x + 1)2 = x + 1; d)x2 + 8x + 16 = 0 e) (x + 8) 2...
 • 4
 • 6,777
 • 82
tiet 11 - bai 8 - pt da thuc thanh nhan tu bang pp nhom cac hang tu

tiet 11 - bai 8 - pt da thuc thanh nhan tu bang pp nhom cac hang tu

Toán học

... các bài tập 31; 32; 33 /tr 6 -sbt. Ti t 11 B i 8 à PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬNHÓM HẠNG TỬ Qua bài ... KIỂM TRA BÀI CŨ:Câu 1: Em hãy cho biết thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử ? Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức. Câu ... – 13) (73 + 13) = 60.114 + 60 .86 = 60( 114 + 86 ) = 60 . 200 = 12 0002213 27 −)1 373 ()2 78 7 (2222−+− VỀ NHÀVỀ NHÀ - Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, cần...
 • 9
 • 1,309
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25