tin học cơ sở 2

Bài giảng tóm tắt Tin học cơ sở

Bài giảng tóm tắt Tin học sở

... Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở Trang 15 10 26 42 58 74 90 106 122 B VT 11 ESC 27 + 43 ; 59 K 75 [ 91 k 107 { 123 C FF 12 FS 28 , 44 < ... 8 = 0 0 x 16 = 0 1 x 32 = 32 = 37 Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở Trang 20 Bit dấu Nhóm bit mũ Nhóm bit định trị Hình 2. 1 Qui tắc xác định hỗn ... Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở Trang 22 CHƯƠNG III GIỚI THIỆU LƯỢC VỀ MÁY TÍNH III.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN Lịch sử phát triển của tin học gắn liền với lịch...
 • 111
 • 1,181
 • 3
Đề cương môn học tin học cơ sở 3

Đề cương môn học tin học sở 3

Kỹ thuật lập trình

... MÔN HỌC TIN HỌC SỞ 3 1. Thông tin về giảng viênCác giảng viên của Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 2. Thông tin chung về môn học - ... môn học: Tin học sở 3- Đối tượng học: định hướng dành cho sinh viên các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ (trừ nhóm ngành Công nghệ thông tin, ngành Toán – Tin ứng dụng)- Mã môn học: ... học. 3. Mục tiêu của môn học 3.1. Mục tiêu chungMôn học Tin học sở 3 - “Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng bản để lập trình bằng...
 • 31
 • 2,011
 • 2
Đề cương tin học cơ sở 4

Đề cương tin học sở 4

Kỹ thuật lập trình

... chiếu ( [2] .chương 5;[3].chương 7)Giao bài tập11ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC SỞ 41. Thông tin về giảng viên 2. Thông tin chung về môn học - Tên môn học: Tin học sở 4- Đối tượng học: Định ... thông tin, Toán Tin ứng dụng- Mã môn học: INT1006- Môn học: Bắt buộc- Số tín chỉ: 3- Môn học tiên quyết: Tin học sở 1- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động+ Lý thuyết: từ 19 – 20 giờ ... viên.+ Đầy đủ phần mềm cần thiết cho môn học. 3. Mục tiêu của môn học 3.1. Mục tiêu chungMôn học Tin học sở 4 nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức sở về lập trình cho máy tính và ngôn...
 • 16
 • 3,657
 • 5
Tài liệu triển khai đề cương môn tin học cơ sở 4

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học sở 4

Tin học văn phòng

... động 20 5 18 2 Tổng cộng số giờ tín chỉ 45Lịch trình dạy học cụ thểHình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểmNội dung chínhYêu cầu sinh viên chuẩn bịGhi chúTuần 1: Nội dung 1 và 2 28Nhóm ... thực( [2] .Chương 1)Tự học 0.5 giờ tín chỉ(1.5 tiết thực học) Biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tínhĐọc tài liệu về các kiểu dữ liệu, biểu diễn số thực ( [2] .p35-50)Tuần 2: Nội dung 2, ... đa hình.( [2] .Chương 12, 13)Giao bài tậpThực hành1.5 giờ tín chỉ (3 tiết thực học) Phòng máy Thực hành lập tình hướng đối tượngTuần 14: Nội dung 9 23 Hình thức tổ chức dạy học Thời gian,...
 • 33
 • 940
 • 2
Tin học cơ sở 4

Tin học sở 4

Kỹ thuật lập trình

... difference between for loop and while/do-while.!•  Avoid using break and continue in this course!Phạm Bảo Sơn 25 Tin học sở 4$Control Flow! ... 3.!•  [PHT] Chapter 3.1, 3 .2! Phạm Bảo Sơn 26 Example of switch$ switch (month) {! case 2: ! length = ( year%4 == 0 && !! ! (year%100!=0 || year%400==0))? 29 : 28 ;! break;! case 4: ... }else {!! ! statement2!!! }!•  Used to decide if statement1 or statement2 should be executed.!•  statement1 is executed if the evaluation of expression is true.!•  statement2 is executed if the...
 • 26
 • 430
 • 2
Câu hỏi lí thuyết tin học cơ sở

Câu hỏi lí thuyết tin học sở

Tin học văn phòng

... ứng! 12) Thế nào là Công nghệ thông tin? (Còn nữa!) 1 Câu hỏi lý thuyết - TIN HỌC SỞ Phần 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC Chương 1. Thông tin và xử lư thông tin 1.1. Khái niệm về thông tin ... (xem sách) 1) Thông tin là gì? Nêu vài ví dụ! Thông tin nhiều dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh, mùi vị,… 2) Thông tin lưu ở đâu? 3) Tin học là gì? Và xử lý thông tin bằng máy tính điện ... trong Tin học? 5) MTĐT hoạt động và xử lý thông tin được nhờ các tính năng nào của Vật lý? 6) Thế nào gọi là dữ liệu của MTĐT? 7) Mã hóa ở ngoài đời nói chung là gì? Mã hóa trong Tin học nghĩa...
 • 5
 • 2,093
 • 20
Lý thuyết tin học cơ sở

Lý thuyết tin học sở

Tin học văn phòng

... 2 Tin học sở - Nguyễn Kim Tuấn viết về Win 7, Office 7 Phần 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC Chương 1. Thông tin và xử lý thông tin 1.1. Khái niệm về thông tin (xem sách). • Thông tin ... tử, máy tính sinh học đã cho một số kết quả khả quan! TIN HỌC SỞ Lý thuyết (5 tuần x 2 tiết) + Thực hành (10 tuân x 5 tiết) Tài liệu tham khảo chính: 1 Tin học sở - Hoàng Chí ... = xP + c P = xP+d • Ví dụ: 1101 2 = ? 1 1 0 1 Đối số = 2 1 3 6 13 (kết quả) • Ví dụ: $2A3C = ? 2 10 3 12 Đối số = 16 2 42 675 108 12 (kết quả) • Trong hệ điều hành...
 • 10
 • 1,195
 • 16
Tin hoc co so A2

Tin hoc co so A2

 • 25
 • 336
 • 0
Bài giảng tin học cơ sở

Bài giảng tin học sở

Cao đẳng - Đại học

... mình. BÀI GIẢNG TIN HỌC SỞGiảng viên: ĐÀO KIẾN QUỐCMobile 098.91.93.980 Email: dkquoc@vnu.edu.vnBÀI 12. PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KHÁI ... đầu tiên cùng với mã nguồn, công bố công khai cho cộng đồng, thường là trên Internet. Trên sở đó các cá nhân tham gia sử dụng sẽ đóng góp phát triển. CÁC LOẠI GIẤY PHÉP (LICENCE)Phần ... bảo.Tránh hiểm họa khi những người phân phối phần mềm tự do đăng ký bằng phát minh để sở hữu chúng. Có 12 điều khoản và điều khoản số 0 xác định thuật ngữ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Thế nào là...
 • 13
 • 607
 • 2
Bài giảng tin học cơ sở

Bài giảng tin học sở

Cao đẳng - Đại học

... riêng biết đối với người sử dụng 20 5.1.5 .20 20 5.1.5 .23 20 5.1.5.*156.1.3 .21 156.1.4.11156.1.*.*1 12. 6.3 .20 1 12. 6.1 .23 1 12. 0.*.*RouterRouterRouter156.1.3 .25 IntranetExtranetINTERNETProxy ... từng bit) thì địa chỉ trở nên giống nhau ví dụ hai địa chỉ 1 92. 216 .23 .16 và 1 92. 216 .23 . 32 sẽ cùng mạng theo mặt nạ mạng 25 5 .25 5 .25 5.0 Cấp phát động địa chỉ. Người sử sử dụng được cấp địa ... BÀI GIẢNG TIN HỌC SỞGiảng viên: ĐÀO KIẾN QUỐCMobile 098.91.93.980 Email: dkquoc@vnu.edu.vnBÀI 14. ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ...
 • 27
 • 501
 • 1
Bài giảng tin học cơ sở

Bài giảng tin học sở

Cao đẳng - Đại học

... PHẠM TIN HỌCĐiều 22 4. Tội tạo ra và lan truyền, phát tán các chương trình virus Điều 22 5. Tội vi phạm các quy định về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tửĐiều 22 6. Tội ... lan. BÀI GIẢNG TIN HỌC SỞGiảng viên: ĐÀO KIẾN QUỐCMobile 098.91.93.980 Email: dkquoc@vnu.edu.vnBÀI 16. ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CNTTĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ... truyền bá các thông tin, hình ảnh đồi truỵ, hoặc những thông tin khác trái với quy định của pháp luật về nội dung thông tin trên Internet; Đánh cắp mật khẩu, khoá mật mã, thông tin riêng của tổ...
 • 16
 • 524
 • 0

Xem thêm