tiểu luận về quản lý chất lượng

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHỦ YẾU VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHỦ YẾU VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... sản xuất. Những vấn đề luận chủ yếu về quản chất lợng của doanh nghiệp I. Khái niệm và đặc điểm của chất lợng1. Khái niệm về chất lợng. Chất lợng và quản chất lợng là một lĩnh vực ... hoạch định chất lợngkiểm soát chất lợng bảo đảm chất lợng cải tiến chất lợng trong khuôn khổ của hệthống chất lợng. - Những thoả thuận về việc đảm bảo tính chất chất lợng của quản chất l-ợng ... Muốn đạt đợc một chất lợng mong muốn thì cần với có một cách quản chất lợng đúng đắn. Các yếu tố này hoạt động quản lý, chất lợng trong lĩnh vực chất lợng đợc gọi là quản chất lợng. Phải...
 • 29
 • 279
 • 0

LUẬN CHUNG VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT

Kế toán

... LUẬN CHUNG VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨMVÀ BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT1.1. Khái niệm1.1.1 Khái niệm chất lượng sản phẩmCó nhiều cách lập luận khác nhau về quản chất lượng sản phẩm. ... nước về quản kinh tế và quản chất lượng, trình độdân trí, mức sống, điều kiện lịch sử văn hóa của mỗi nước. Quản chất lượng là trách nhiệm của mỗi thành viên trongdoanh nghiệp. Quản ... mối quan hệ thống nhất,ràng buộc với nhau trong quản chất lượng mới có cơ sở để nói rằng chất lượng sản phẩm sẽ được đảmbảo. Quản chất lượng phải được thực hiện thông qua một cơchế nhất...
 • 16
 • 693
 • 2

Tài liệu về quản chất lượng.doc

Tài liệu về quản lý chất lượng.doc

Quản lý nhà nước

... hiệu quả quản lý. - Lợi ích về chi phí.- Bốn triết quản trị cơ bản của bộ ISO 9000- Chất lượng hệ thống quản trị quyết định chất lượng sản phẩm.- Làm đúng ngay từ đầu, chất lượng nhất, ... là có chất lượng. Để sản xuất một sản phẩm có chất lượng, chi phí để đạt được chất lượng đó phải được quản một cách có hiệu quả. Những chi phí đó chính là thước đo sự cố gắng về chất lượng. ... bảo chất lượng, đây là chiến lược nhằm đảm bảo niềm tin nơi khách hàng . Bảo đảm chất lượng phải thể hiện được ở những hệ thống quản chất lượng đó và chứng tỏ bằng các chứng cứ cụ thể về chất...
 • 7
 • 2,168
 • 46

Một số vấn đề về quản chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... 21. Thực chất của quản chất lợng 22.Vai trò của quản chất lợng 4II. Yêu cầu và đặc điểm của quản chất lợng 51. Những yêu cầu chủ yếu 52. Các đặc điểm chủ yếu của quản chất lợng ... khái niệm của các nhà quản trị chất lợng nổi tiếng vì quản chất lợng và vai trò của quản chất lợng đối với doanh nghiệp.Phần II: Yêu cầu và đặc điểm của quản chất lợng. Phần này nêu ... tiễn về quản chất lợng trong các doanh nghiệp công nghiệp 22Kết luận 2426 ISO 9004-6: Quản trị chất lợng và các yếu tố của hệ thống quản chất lợng Phần 5: Hớng dẫn đảm bảo chất lợng...
 • 26
 • 640
 • 1

Một số vấn đề về quản chất lượng trong các Doanh nghiệp công nghiệp

Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các Doanh nghiệp công nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... trị - NXB giáo dục - 19985. Nghiên cứu luận. Số 5 - 20006. Nhà nớc và cơ chế thị trờng - NXB trẻ.7. Tạp chí sinh hoạt luận. Số 32 - 19998. Quản nhà nớc. Nền kinh tế thị trờng trong ... sở luận về tuần hoàn và chu chuyển của t bản 31. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tuần hoàn của t bản 32. Ba hình thức tuần hoàn của t bản 33. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về ... và đòi hỏi phải có một cơ sở luận để dẫn đờng có tác động tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng. Đó cũng là do em chọn đề tài: Trình bày thuyết về tuần hoàn và chu chuyển t...
 • 34
 • 479
 • 0

Một số giải pháp về quản chất lượng dịch vụ tại khách sạn thắng lợi

Một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn thắng lợi

Khoa học xã hội

... IICHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI THỰC TRẠNG VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI KHÁCH SẠN THẮNG LỢIKHÁCH SẠN THẮNG LỢII. Giới thiệu chung về Khách sạn Thắng Lợi1. ... rằng vấn đề mà các nhà quản khách sạn cần quan tâm hàng đầu, đó là việc quản chất lượng sản phẩm dịch vụ. Do đó, em đã chọn đề tài “Một số giải pháp về quản chất lượng dịch vụ tại khách ... 2. Các nội dung chính của công tác quản chất lượng dịch vụ khách sạnĐể quản chất lượng dịch vụ của mình, các khách sạn phải không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ đang có để vượt trội...
 • 77
 • 1,486
 • 17

Nhận thức cơ bản về quản chất lượng

Nhận thức cơ bản về quản lý chất lượng

Kinh tế - Thương mại

... cán bộ của Công ty đều phải hiểu về hệ thống quản chất lợng họ mới có thể tham gia vào hoạt động quản chất lợng trong Công ty. Để nhận thức đúng về quản chất lợng theo quan điểm hiện ... chất lợng sản phẩm.3. Vấn đề công tác quản chất lợng tại Công ty - Cũng nh hầu hết các Công ty ở Việt Nam, Công ty xe đạp VIHA không có phòng quản chất lợng riêng. Công tác quản chất ... thì mức độ hiểu biết về chất lợng không nhiều. Do đó muốn hoạt động quản chất lợng trong Công ty đạt hiệu quả cao. Trớc hết Công ty phải tuyên truyền hệ thống quản chất lợng vào trong...
 • 57
 • 337
 • 0

Một số giải pháp về quản chất lượng dịch vụ tại khách sạn Thắng Lợi

Một số giải pháp về quản lý chất lượng dịch vụ tại khách sạn Thắng Lợi

Quản trị kinh doanh

... viết gồm ba chương:Chương I: Cơ sở luận về chất lượng dịch vụ và quản chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn Chương II: Thực trạng về quản chất lượng dịch vụ tại khách sạn Thắng ... cưới đã đem lại cho nhà hàng 35 CHƯƠNG I CƠCHƯƠNG I CƠ SỞ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINHSỞ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN DOANH KHÁCH SẠN I. ... trình quản chất lượng, đào tạo nhân viên để tăng cường chất lượng dịch vụ. Chính vì tầm quan trọng như vậy nên họ chính là những người tạo ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản chất lượng...
 • 74
 • 677
 • 1

Cơ sở lí luận về quản trị chất lượng 6-sigma.

Cơ sở lí luận về quản trị chất lượng 6-sigma.

Quản trị kinh doanh

... Tel : 0918.775.368Chương I : Cơ sở lí luận về quản trị chất lượng 6-sigma.I. Khái niệm về Six Sigma1. Sig-sixma là gì ?Six sigma là một triết quản lý, tập trung vào việc loại bỏ những lỗi ... tăng khách hàng tiềm năng cho doanhnghiệp, quảng bá được thương hiệu của mình. Và một trong những công cụ quản chất lượng giúp công ty cải thiện chất lượng của sản phẩm là 6-Sigma, một hệ phương ... việc một cách tốt hơn, rẽ hơn, nhanh hơn. Sử dụng phương pháp quản dự án và phương pháp hoạch định và quản khác để quản và triển khai các ý tưởng cải tiến mới. Sử dụng kỷ thuật thống...
 • 24
 • 930
 • 1

Một số vấn đề về quản chất lượng sản phẩm tại công ty May 10

Một số vấn đề về quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty May 10

Quản trị kinh doanh

... kế chất lượng 171.5. Công tác quản chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất 191.6. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm 202-Nhận xét ưu điểm và tồn tại trong công tác quản chất lượng ... đến chất lượng sản phẩm. .2.2 Những tồn tại trong công tác quản chất lượng - Mặc dù, công ty đã có sự chuyển biến nhận thức về chất lượng sản phẩm , song cách tiếp cận nhận thức về quản ... trong công tác quản chất lượng sản phẩm ở công ty May 10Qua tình hình quản chất lượng sản phẩm ở Công ty May 10 cho thấy có một số ưu điểm và một số tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm...
 • 36
 • 853
 • 4

Một số vấn đề về quản chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

Quản trị kinh doanh

... chất lượng. 2. Các đặc điểm chủ yếu của quản chất lượng: 2.1 .Quản chất lượng liên quan đến chất lượng con người.Nói đến chất lượng người ta thường có xu hướng nghĩ trước hết đến chất lượng sản ... khái niệm của các nhà quản trị chất lượng nổi tiếng vì quản chất lượng vàvai trò của quản chất lượng đối với doanh nghiệp.Phần II: Yêu cầu và đặc điểm của quản chất lượng. Phần này nêu ... dụng sản phẩm.2. Vai trò của quản chất lượng Quản chất lượng có vai trò rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay bởi vì quản chất lượng một mặt làm cho chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ...
 • 28
 • 532
 • 0

Xem thêm